FŐOLDAL  
AKTUÁLIS PROGRAMOK
A VITAKÖR TÖRTÉNETE   FACSIMILE TÁR   HANGZÓANYAG ARCHÍVUM  
KÉPEK A FILOZÓFIAI VITAKÖR TÖRTÉNETÉBŐL  
FILOZÓFUSOK-TUDÓSOK-FELTALÁLÓK-PIONÍROK  
ELŐADÁSOK   KONFERENCIÁK   X=Y TÉMÁK   HOZZÁSZÓLÁSOK-GONDOLATOK  
TERVEK   ALAPÍTVÁNY & PARTNEREK   KITÜNTETÉSEK  
TAGJAINK NÉVSORA   TAGJAINK-ELŐADÓINK ARCKÉPEI   KAPCSOLAT-FELVÉTEL


 
A Teljes Történet

A Filozófiai Vitakör 1973. májusában alakult meg a Magyar Állami Földtani Intézetben, akkori szóhasználattal élve "alulról jött" kezdeményezésként. Létrehívói az Intézet fejlődéselmélettel foglalkozó többnyire fiatal vagy középkorú geológusai, akik torkig voltak a kor centralizált, "felülről vezényelt" filozófiai fórumaival. ("Foxi-Maxi", "Szemináriumok", stb.)

A Filozófiai Vitakör nyíltan bevallott célja az volt, hogy olyan fórumot teremtsen, ahol ideológiai-politikai megkötöttségek nélkül, szabad világnézeti lelkiismerettel lehessen foglalkozni a fejlődéselmélet legáltalánosabb kérdéseivel, akár a mély filozófia szemszögéből is.

A fejlődéselmélet a filozófia leginkább ideológiától megterhelt tematikája, ugyanis a fejlődéselmélet a legáltalánosabb értelemben a valamiből valamivé válással foglalkozik, ami felöleli az olyan kérdéseket, minthogy a Világot valaki teremtette, vagy magától jött létre. Eufórikus dolog volt ilyen kérdésekről akkor nyíltan vitatkozni! Ugyanígy berobbantak az olyan kérdések: Mi a tágabb kategória: A fejlődés, vagy a mozgás? Abban egyetértés mutatkozott, hogy a fejlődés alapfeltétele a magasabbrendűség-alacsonyabbrendűségi skálán történő elmozdulás.

Igen, de mi a mérce ezen a skálán? Az Ember?, mint ahogyan Prótagorász vallotta: "Pantón khrématón metron anthróposz" (minden dolog mértéke az ember) máig is megcáfolhatatlan. állításában sokan ezt bűnös ember-központúságnak tartották, amelytől a tudománynak meg kell szabadulnia. Ki a legmagasabb rendű? Az ember lenne az megint? Erre a vallásos emberek egyértelmű nemmel válaszolnak a Körben. Az Isten az, állítja a vallásos egyistenhívő. Ezekről indulatmentesen, baráti hangnemben vitatkozhattunk, ami a marxista szellemi diktatúrán túl is ritka dolog.

Ez a szellem nagyon vonzóvá tette a Kört, s ez volt az oka annak is, hogy vonzásköre néhány hónap alatt túlnőtte a Földtani Intézet gyönyörű szecessziós palotáját, s a legkülönbözőbb tudományok képviselői csatlakoztak a Körhöz. Nyilvánvalóvá vált az is, hogy egy ilyen szabadelvű kör, elsősorban a hetvenes években, de még a nyolcvanas évek első felében sem működhetett konfliktusok nélkül, hiszen ebben az időben a filozófia a mindenható pártállam ellenőrzése alatt állt. Gondoljuk meg, éppen 1973-ban filozófusokat börtönöztek be! A Kör első éveiben számtalan krízishelyzeten ment keresztül, amelyeket túlélve, mindjobban megerősödött, s ezek a harcok újabb és újabb résztvevőkkel, szimpatizánsokkal gazdagították.

A Körnek már több regionális szervezete is van Magyarországon belül, de már szerveződnek ilyenek hazánkon kívül is. Az első regionális szervezet az 1993-ban Géczy István (1926-2002.) által létrehívott Tokaj-hegyaljai Csoport volt, amely a szerencsi Rákóczi-várban és Abaújszántón sok kitűnő rendezvényt szervezett. A Tokaj-hegyaljai Csoport tevékenységének és kiváló szervezésének köszönheti a már országossá vált Filozófiai Vitakör egyesület egy szép és értékes évkönyv (2000.) kiadását is. 1996-ban jött létre Dr. Halász Ferenc (1949-2002.) szervezésében az Alcsúti Csoport. 2005-ben Dr. Horváth Tibor a Szekszárdi Csoportot hozta létre.

A Kör története folyamán a filozófiát mindig a legszélesebb diszciplináris határok között értelmezte. Ebben a körben a filozófia testet öltött! Életszagúvá vált, szorosan kötődött a társadalom problémáihoz, és soha nem volt kizárólag meditatív, öncélú társulat. Ennek volt köszönhető az is, hogy a legégetőbb társadalmi problémák, mint például a környezetvédelem, egyik aktív és elismert fórumává is vált. A Filozófiai Vitakör 1973. májusától 2006. végéig több mint 1100 összejövetelt rendezett a legkülönfélébb tudományok tárgyköréből.

Letöltés: A vitakör előadásainak címlistája
Letöltés: Képek a Filozófiai Vitakör történetéből


Kiragadott főbb események:

1973-1985.

1973. május 15: "A Földtani Filozófiai Vitakör" létrehívása, létrehívásának MÁFI-n belüli és kívüli okai. KISZ kontra "Párt." A Vitakör, mint a "MÁFI-polgárháború" egyik színtere.

1973. június - 1974. január "alapító előadások": Nagy Béla, Detre Csaba Nagy Béla, Zentai Péter, Viczián István, Moldvay Lóránd, Raincsákné Kosáry Zsuzsa, Dudich Endre, Mihály Sándor

1974. márc. 12: "AZ IDŐ", első intézetek közötti interdiszciplináris konferencia, előadók: Horváth József, Balázs Béla, Földváriné Vogl Mária, Géczy Barnabás

1974. febr. Detre Csaba, Nagy Béla "A személyiség szerepe a földtani kutatásban". Utána: Fegyelmik és kitüntetés ugyanazért.

1975: Póka Teréz, a tudománytörténet megjelenése a Vitakörben. László Gyula előadása és az ősmagyarság kutatása.

1977: Kordos László: Ősemberkutatás. A Lipták Tamás-jelenség és rejtély.

1979: Bokor Levente: "Adj egy kis árnyat, tudomány!"

1980. után az evolúciókutató biológusok "inváziója": Juhász-Nagy Pál, Vida Gábor, Gánti Tibor, Csányi Vilmos, és a "többiek".

1983: Mészáros István (Milán) és csapatának megjelenése, a "Milán-korszak" kezdete.

1983: Vitányi Pál, Simán Katalin megjelenése.

1984. május: HAECKEL-egésznapos konferencia

1984: Vitányi Pál: "A meg-nem-értett Marx"-sorozat.

1984. június 6. Zentai Péter halála. 1985 június: PARMENÍDÉSZ-egésznapos konferencia. (újak: Steiger Kornél, Maróth Miklós)

1985. október-november: A "Milán-lázadás".

Letöltés: A Filozófiai Vitakör 1973-1986 közötti teljes története


1986-1992.

1986. május 16. Dudich Endre: Bevezetés Szádeczky Kardoss Elemér természettudományos világnézetéhez

1986: Adonyi Zoltán környezetvédelmi előadásai

1988: "A fejlődés fogalma" kétnapos interdiszciplináris konferencia.

1989-1990: "örmény est", Vecsernyés Gy. Gondolatok a történelem dinamikájáról, Bokor Levente Jóról és rosszról,
TDDSz-csatlakozás, majd kiábrándulás,
"Smaragd" geológiai körny.véd. szervezet létrehozása. 1990-1991: Lontay Ervin Pál és
Tavaszy Ferenc kezdeti előadássorozatai Bokor Levente A szabály az szabály,
Sebeők János: A Lázadó Bioszféra és egyéb előadásai

1990. máj. "Fejlődés és Okság" kétnapos interdiszciplináris konferencia

Tavaszy Ferenc: Gróf Széchenyi István - sorozat.

Agócs József: Bioszférabiológia

1992. márc. 27. A Filozófiai Vitakör független tudományos szervezetté alakulását kinyilvánító közgyűlés.

1992. május 27-28. "A Fejlődés és az Ember" kétnapos interdiszc. konferencia

Társulás a Henry George Társasággal: Kónya Balázs, Fáy Árpád, Balás Imre, Ravasz Károly

1992. szept. 7. A FV önálló tudományos egyesületként történő bejegyzése.

Földes Imre: Bach és a számok.

1992. nov. 27. "A szubsztanciáról" - egésznapos ankét 1992. dec. 11.

Almár Iván: 20 évvel az Apolló után

Letöltés: A Filozófiai Vitakör 1986-1990 közötti teljes története
Letöltés: A Filozófiai Vitakör 1990-1991 közötti teljes története
Letöltés: A Filozófiai Vitakör 1992-es teljes története


1993.

Monoton folyamat-e az összemberi ismerethalmaz növekedése? A FV leghosszabb vitasorozatának kezdete (1993-1994.)

"Fejlődés és információ" - téli ankét

Kónya Balázs: A fiziokratáktól a Walras-Neumann modellig.

A 200. összejövetel. "Adminisztratív révület" a Körben. Hajdú-Muharos József: Veszélyben az etnodiverzitás! Fred Foldvary (USA)

1993. június 3-4. "A Föld és az élet Fejlődése és Védelme" kétnapos interdiszc. konferencia, a Filozófiai Vitakör legnagyobb szabású rendezvénye.

1993. szept. 10-11. I. Szerencsi Vándorgyűlés: "Korunk ideológiai válságának filozófiai értelmezése", Géczy István.

"Tezaurusz": Kónya Balázs.

"Környezetvédelem Szakvédelem" őszi kerekeasztal.

"A monizmus" ankét. A FV szerepe a szferula-kutatás beindításában

"Korunk és az Iszlám" Mihályfi Abdurrahman, Vecsernyés György. Bérczi Szaniszló: Holdkőzet I.
Adonyi Zoltán: Társadalmi problémák

Letöltés: A Filozófiai Vitakör 1993-as teljes története


1994.

1994. jan. 7. Kibővített elnökségi ülés: Az Ada-Winter affair

1994. jan. 28. "Kvantifikálható-e a fejlődés?" egésznapos konferencia. "A Vitakör történetének
legtárgyszerűbb konferenciája" Szántó Borisz feltűnése.
"Szekciók" (későbbi nevükön munkacsoportok) alakulásának sorozata.

1994. febr. 16. "Alapítvány az Interdiszciplináris Kutatásokért" megalakulása.

1994. márc. 18. Szántó Borisz első előadása: Bevezetés a társadalmi-technikai evolúció elméletébe

1994. ápr. 15. Vecsernyés György: Az önmagát lebontó ember

Bükk hg.-i vándorgyűlés: Agócs József: Erdő és társadalmi fejlődés

Thomas A. Sebeok (USA)

Slemmer László: A gondolkodás

Torma István: A világ leírása és definíciója

1994. máj. 26. (Condorcet Körrel együtt): "A katolikus egyház és a munka világa"

1994. jún. 10: "A környezet fogalma" egésznapos interdiszc. konferencia.

1994. jún. 21. "A Nap napja"

1994. aug. 5-6. "ó-görög agóra Bugacon" (I):- Bánhidi Andrew.

1994. szept. 2. Lontay Ervin Pál: Szillogisztika és szofisztika

1994. szept. 9-10., I. Soproni vándorgyűlés: "Az egészséges környezet" Agócs József

1994. szept. 16. Kónya Balázs Wu Lien-Wei (Tajvan): Szun jat-szen társadalomfilozófiája

1994. szept. 28. Paulinyi Tamás: A parafilozófia ...

1994. okt. 14-16. Szerencs:"Erkölcs és fejlődés"

1994. nov.4. "Embervédelem vagy evolúcióvédelem?" egésznapos interdiszc. konferencia

1994. nov. 18. "Vitadélután a marxizmus történeti szerepéről" (Slemmer L., Czecz G., Detre Csaba)

1994. dec. 12. "Mi történik, majd ha...? téli ankét

1994. dec.16. Gujdár Noémi Paulinyi Tamás: Lehetséges jövők és a hozzá vezető utak

Letöltés: A Filozófiai Vitakör 1994-es teljes története


1995.

1995. január 13. Bokor Levente: "Velünk történik" költői élménybeszámoló

1995. február 23. Hajdú-Mohatos József: "Kaukázusi népek és vallások." Tiltakozó levél a csecsenek védelmében.
A levél sorsa. 1995. febr. 14. Debrecen: "A Nagyalföld volt etnikumai"

1995. febr. 24: A 300. ünnepi ülés: "Intellektus és természet"

1995. febr.- márc. Ny-Dunántúli Munkacsoport ülései

1995. márc. 10. Kónya Balázs Tálas Barna: Szun Jat-szen élete és filozófiája

1995. márc. 17. Fáy árpád: "Liska Tibor humánökológiai koncepciója",
Veszélyeztetett etnikumok Vörökönyve" (szerk. Hajdú-Moharos J.)

1995. márc. 24. Közgyűlés

1995. márc.31. Dudich Endre: "Kalandozások a filozofálás történetében" sorozat kezdete

1995. ápr. 28. Abaújszántó: Géczy István: "Anyag, Szubsztancia, Szellem, Energia"

1995. május 12. Kapitány Gábor: Motiváció és beszéd

1995. május 26. Földi Tivadar: Az információtér kvantált modellje

1995. jún. 9-11. I. Szécsényi vándorgyűlés, házigazda: Simán Katalin.
A Széchenyiek: R. Várkonyi ágnes, Tavaszy Ferenc. Szántó Borisz: Beszámoló egy brüsszeli konferenciáról

1995. június 16. Gidai Erzsébet: "Kivánt", "jósolt", valóságos jövő

1995. jún. 21. Nap-nap

1995. jún. 23-25. Szatta (Őrség), Tavaszy F. 1995. aug. 4-6. II. "ó-görög agóra Bugacon" Bánhidi András.

1995. szept. 15-17. II. Soproni Vándorgyűlés: "A természet nyelve" Agócs József, Dárday Árpád.

1995. nov. 13. "A semmiről De nihilo" (későbbi nevén: "I. Udenológiai Konferencia")

1995. dec. 8. Anahit Szimonján, Detre Csaba: "A diaszpórák története és fejlődésdinamikája",
Átfutó történések: Dudich Endre "Kalandozások a filozofálás történetében", 2-5. fejezet.

A MÁFI szferula-kutatás globálissá szervezése, kötődései a Vitakörhöz.

Letöltés: A Filozófiai Vitakör 1995-ös teljes története


1996.

1996. jan. 12. FV A Henry George Társaság közös nyilatkozata egy új magyar alkotmány érdekében (Kónya Balázs, Fáy Árpád)

1996. jan.26. Slemmer László: Normaközvetítés a vallásokban

1996. febr. 16. "Van-e célja a fejlődésnek?" egésznapos interdiszc. konferencia

1996. márc. 1. Nováky Erzsébet: "A jövőkutatás módszerének fejlődése"

1996. márc. 8. "Atlantisz" : Stegena Lajos, Lukács Béla, Detre Csaba

1996. március: Kísérletek a Vitakör "rendszerhalmazzá gyúrására" (Tavaszy Ferenc)

1996. március 29. Közgyűlés (Az ún. "háborús közgyűlés")

Merénylet a Kör ellen: A "Jelenléti Napló" eltüntetése

1996. ápr. 12. Síklaky István: "Ajánlás a túléléshez"

1996. ápr. 26. Kiss Miklós feltűnése: "Az új természetfilozófia"

1996. május 3. "Ad hoc vitaülés az ontológiáról" (Tavaszy F., Vitányi P., Detre Csaba)

l996 május 17. Risto Iliovski (Macedónia): "Bizánc és a Balkán" Kovács Györgyi feltűnése a Körben.

1996. május 31. Földi Tivadar: "A mértékrendszerek hierarchiája"

1996. június 14., Szerencs: "A vallás szerepe korunkban" (Géczy István, Angyalos László).

Az időszak alatt átfutó sorozat: Dudich Endre: "Kalandozás a filozofálás történetében": II/2, II/3, II/4 fejezetek.

1996. júl. 12. Lickóvadamos (I): "Vadamosi napok" Hules Béla tanyáján. Bokor Levente, Hules Béla,
Ács József: "Teremtő fejlődés vagy a teremtés fejlődése"

1996. aug. 31 szept. 1. III. Bugaci "ó-görög agóra" (Bánhidi Andrew)

1996. szept. 6. Lontay Ervin Pál: "Tudás, tanítás, tanulás"

1996. szept. 13. Síklaky István, Sebestyén György: "Az Európai Civil Fórum 7. konferenciája (Longomai, Franciaország).

1996. szept. 20-22: III. Soproni Vándorgyűlés: "Istenkeresés" (Agócs József).

1996. szept. 27. Fáy Árpád: "Egzakt"

Dudich Endre "Kalandozások a filozofálás történetében" sorozat e fejezetre eső előadásai:
II/5. "Reneszánsz", III/1. "Descartes".

Vecsernyés György: "Állam és filozófia I-II."

1996. nov. 15. "A visszafejlődés" egésznapos interdiszc. konferencia.

1996. nov. 29. Kovács Györgyi: "Gondolat és írás" Kőbányai új "fellegvár".

1996. dec. 6. Szántó Borisz: "Magyarország innovációs elmaradása" (Habilitációs tézisek).

1996. dec.13. Lontay Ervin Pál: "Pierre Teilhard de Chardin út az ómega felé"

Letöltés: A Filozófiai Vitakör 1996-os teljes története


1997.

1997. jan. 17. Tóth Tibor: Eredetünk alternatívái

1997. jan. 24. Dudich Endre: Kalandozások III(2): Kant

1997. jan. 31. Bokor Levente: A társadalmi-technikai funkcionális rendszer bírálata

1997. febr. 7. Lontay Ervin Pál: Az etika alapvonásai

1997. febr. 14-16. POSZTHUMáN (Hules Béla, Ács József, Bokor Levente Lickóvadamos.

1997. márc. 7. Tálas Barna: A modern államisság kialakulása Kínában

1997. márc. 14. Dudich Endre: Kalandozások III(3): Marxizmus és monizmus. Az anyag apoteózisa
(A marxizmushoz vezető filozófiafejlődés teljes anyagával, 5 oldal)

1997. március 28. 1997. évi közgyűlés. ("A békés és munkás közgyűlés", Kónya Balázs "KIM"-beszámolója: V"A Vitakör történetének legakkurátusabb jelentése").

1997. ápr. 4. Ferge Gábor: A héber és a görög filozófia különbsége Heidegger filozófiájában

1997. ápr. 11. Holba ágnes: Az Emberiség a fejlődés csúcsán? ("izék" és macskák)

1997. ápr. 18. "A VALóSáGRóL" interdiszciplináris félnapos konferencia.
Benne: Kónya Balázs: A valóságmegismerés természetének vizsgálata,
Jánosi József: "A valóságmegismerés vizsgálata" c. könyvének recenziójával (teljes anyag, 12 oldal)

1997. ápr. 25-27. Szerencs: az ún."Boszorkány-konferencia"

1997. ápr.30. Földi Tivadar: Erőterek

1997. május 9. Puskás Ildikó: Az indiai vallások és a "new age"

1997. május 16. Dudich Endre: Kalandozások III/4. Egzisztencializmus

1997. május 23. Kónya Balázs: A monetáris buborék, Síklaky István: A nemzetgazdaság védelme a globalizmussal szemben

1997. május 30. Jávor Endre: Nemzetközi konfliktusok, háborúk, biztonságpolitika régen és most

1997. jún. 6. Vitányi Pál: Marxizmusról, ma, magunknak

1997. jún. 13. Slemmer László: Gégel kák tákovoj

1997. jún. 20. Lontay Ervin Pál: A szolidáris etika

1997. jún. 21-22. Szécsényi Vándorgyűlés: Simán Katalin, Benkő Ferenc, Tavaszy Ferenc, Szántó Borisz, Kiss Endre.

1997. aug. 1-3. Lickó-Vadamosi Vándorgyűlés: Hules Béla: A lét, mint konvenció.

1997. aug. 29-31. Bugaci Vándorgyűlés: Bánhidi András: Gnóthi szeauton

1997. szept. 19-21. IV. Soproni Vándorgyűlés: Agócs József: Az energiáról

1997. szept. 26. Balás Péter (államtitkár): Utunk az integrált Európába

1997. okt. 17. Síklaky István: Globalizmus, Detre Csaba: A Harmadik Világháború utáni globalizmus és kozmopolitizmus

1997. nov. 14. Dudich Endre: "Kalandozások", 15, III/5. P. Teilhard de Chardin

1997. nov. 28-30. "Együttélés" magyar-székely-örmény konferencia Csíkszeredában.

1997. dec. 5. "Fejlődés és Információ" ankét: Lontay E.P., Kónya B., Kardeván P., Agócs J., Szántó B., Vitányi P.,
Detre Cs., Ziegler, A.

Letöltés: A Filozófiai Vitakör 1997-es története


1998.

1998. jan. 16. Ugrin Emese: Törvény és jog az ókori társadalmakban

1998. jan. 23. Magyari Zoltán: Az információ világa

1998. jan. 30. "Miként éljük meg a 3. évezredet?" egész napos konferencia.

1998. febr. 6. Bokor Levente: Lehetőségek egy másképp gondolkodáshoz

1998. febr. 13. Dudich Endre: Ahogy én most látni vélem (Szubjektív utószó a filozofálási kalandozásokhoz)

1998. febr. 27. Zoltán Tamás: Abroncsok

1998. márc. 2. Vájzer Leonyid: A Kozmosz és az Ember

1998. márc. 6. 500. ünnepi ülés

1998. márc. 27. 1998. évi közgyűlés

1998. ápr. 17. Kovács Attila: Az egyjegyű számok alapján történő modellezhetőség

1998. ápr. 25 26. I. Alcsútdobozi Vándorgyűlés, Halász Ferenc: "A Legújabb Szövetség"

1998. máj. 8. Papp Oszkár: Keleti és nyugati szellemközösség: A szabadkőművesek és az elektromos csoda.

1998. május 15-16. "Idő és Fejlődés" a Filozófiai Vitakör 25 éves fennállását ünneplő kétnapos konfrencia
(Detre Csaba, Bokor Levente, P. Müller, Benkő F., Lontay E.P., Orgoványi A., Szántó B., Bérczi Szaniszló,
Jávor E., Magyari Z., Vitányi P., Kelemen S., Kónya B., Kovács A.,
Agócs J., Géczy I., Lukács B., B. von Eschenbach, Kiss M.

1998. máj. 27. Király Péter: Részecskefluxusok jelenlegi- és múltbeli változékonysága a helioszférában

1998. máj. 28. Katona Tibor Z. értékrend és praxis Európában

1998. jún. 12. Dudich Endre: A Bölény fiai. A préri-indiánok valódi világa.
"A Föld része vagyunk, és a Föld rész belőlünk" - Szi-etl törzsfőnök beszéde
az Egyesült Államok elnökéhez (teljes szöveg)

1998. jún. 19. Kovács Györgyi: A könyv mágiája

1998. júl. 24-26. IV. Lickó-Vadamosi Vándorgyűlés: Izsák Imre Emlékkonferencia, rendező: Hules Béla.

1998. aug. 28-30. 5. Bugaci Vándorgyűlés: Bánhidi Andrew: Misztika-miszticizmus

1998. szept. 11-13. A Tokaj-hegyaljai Munkacsoport 5 éves jubileumi vándorgyűlése,
szervező: Géczy István, előadók: Kovács Attila, Papp Miklós, Paulinyi Tamás

1998. szept. 18-20. %. Soproni Vándorgyűlés, Agócs József, Dárday Árpád: Harmónia

1998. okt. 9. Dudich Endre: Változatok a Tollaskígyóra (maják, toltékok, olmékok, zapotékok, mixtékek, aztékok)

1998. okt. 13. Rafat Jamal Azmi (India): Investigations of the Precambrian/Cambrian and Permian/Triassic Boundary Sections of the Himalaya

1998. okt. 30. Miklóssy Endre: A piaci egyensúly

1998. nov. 6. KULTÚRA, LOKALITÁS, GLOBALIZÁCIÓ őszi konferencia. Előadók: Lontay E. P., Adonyi Zoltán, Detre Csaba,
Barlai K., Szántó B., Bokor Levente, Vitányi P.

1998. nov. 13. Katona Tibor: A kulturális egységesülés

1998. nov. 20. Kónya Balázs: Ludwig Boltzmann filozófiai jelentősége

1998. dec. 4. "Te Dagth tes Vatars unde Pyrs"

Letöltés: A Filozófiai Vitakör 1998-as története


1999.

1999. jan.8 (évnyitó): Detre Csaba: Az intellektus hatalma

1999. jan. 22. Síklaky István: Silvio Gesell "Természetes gazdasági rend, szabad föld és szabad pénz révén"

1999. jan. 29. Dudich Endre: A Szíriusztól a sziklabarlangokig. Mit tudunk a dogonok világképéről?

1999. jan. 30. "Az etnikai fejlődés irányai" Az örmény Kultúrantropológiai Intézettel közös egésznapos konferencia

1999. febr. 5. Bokor Levente: A perszóna meghatározása

1999. febr. 12. Detre Csaba: XX. század I. rész: Társadalom- és fejlődéselméleti vázlat

1999. febr. 19. Tavaszy Ferenc: Utazás a létező körül

1999. febr. 26. Vitányi Pál: XX. század II. rész: "Egyenes fordulatok" oda és vissza

1999. márc. 5. Detre Csaba Jean Bouncot: A kapitalista embertípus

1999. márc. 12. Radó Dezső: A növényzet szerepe a környezetvédelemben

1999. márc. 26. A Filozófiai Vitakör 1999. évi közgyűlése

1999. ápr. 9. Vecsernyés György: A pusztulás egészen új perspektívái

1999. ápr. 10. "Nyitott kapuk" Az örmény Kultúrantropológiai Intézettel közös egésznapos konferencia

1999. ápr. 16. Fáy Árpád: Liska-megemlékezés

1999. ápr. 30. Dudich Endre: India erdei bölcsessége: Az ezerarcú Upanisádok (teljes anyag, 12 oldal)

1999. május 7. Katona Tibor: Szembenézés a régió-kérdéssel I.

1999. május 14-15. FEJLŐDÉS ÉS ÉRTÉKELMÉLET a Filozófiai Vitakör 26. születésnapja alkalmából rendezett kétnapos konferencia.
Előadók: Agócs József, Bokor Levente, Detre Csaba, Géczy István, Kónya Balázs, Kovács Györgyi, Szántó Borisz.

1999. május 21-23. II Alcsútdobozi Vándorgyűlés: Halász Ferenc: "Az élet értelme"

1999. június 5. "Mi végből vagyunk a világon?" az ún. "Miskolci Csata" a Hit Gyülekezetével szemben.
Előadók: Tóth Tibor (Miskolci Egyetem), Ruff Tibor (ME), Surjányi Csaba (ME), Detre Csaba (Fil. Vitakör),
Géczy István (FV), Bokor Levente (FV), Lombay Kamilla (FV), Szántó Borisz (FV).

1999. június 11. Dudich Endre: A királyfi négy bánata Buddha belső bizonyossága (teljes anyag, 13 oldal)

1999. június 15. (MÁFI Kozmikus Anyag Kutató Csoporttal közösen): Wolfgang Messerschmitt:
Német űrkutatási tervek a két világháború között

1999. június 25. Apokalypsis 2000.

1999. augusztus 7-8. Az (utolsó) Vadamosi Napok Hules Béla tanyáján

1999. augusztus 27-29. 6. Bugaci Vándorgyűlés: Bánhidi András: Gnóthi szeauton

1999. szept. 10. Vitányi Pál: In memoriam Zsilka János egybeesve: In memoriam Balás Imre

1999. szept. 17-19. 6. Soproni Vádorgyűlés: Agócs József: A Béke feltételei, ismeretlen szerző: Óda az anyaghoz

1999. szept. 24. Lontay Ervin Pál: Ontológiai princípiumelmélet

1999. okt. 8. Dudich Endre: Lao-ce. Az út és Erény (Tao) Könyve

1999. okt. 15. Lontay Ervin Pál: Szolidáris filozófia I.

1999. okt. 22. Az optimális virtuáliss társadalom (konferencia)

1999. okt. 29. 600., ünnepi ülés: A fejlődés diszkrét és folyamatos volta. Előadók: Detre Csaba, Kónya B., Simán K., Szántó B.

1999. nov. 12. Kónya Balázs: Sakk és alkotmány

1999. nov. 19. Vecsernyés György: Kemál Atatürk

1999. dec. 3. Dudich Endre: A létre énekelt világ. Ausztrália őslakóinak világhálója

Letöltés: A Filozófiai Vitakör 1999-es története

br>

2000.

2000. jan. 14. évnyitó: Detre Csaba: A fejlődés fenomenológiája

2000. jan. 28. Vecsernyés György: Az ember autonómiájáról és individualitásáról

2000. febr. 9. (MÁFI Kozmikus Anyag Kutató Csoporttal közösen): Kalafut Miklós:
Gyűrűs szerkezetek (nagyon mélyről vagy nagyon magasról)

2000. febr. 18. Giordano Bruno a szellem mártírja. Megemlékezés megégetésének 400. évfordulóján.
Detre Csaba, Géczy I., Kónya B., Bokor Levente, Vitányi P., Szakonyi V. - Kónya Balázs monografikus dolgozatával. (7 oldal).

2000. febr. 25. Lindner László: Sakkozzék-e ember számítógép ellen?

2000. márc. 3.Az örmény Kultúrantropológiai Intézettel közösen): Az etnikumok veszélyeztetettsége a történelemben és a jelenben.
Előadók: Hajdú Moharos József, Badalján Edvárd, Vecsernyés György, Detre Csaba, Füleky Dániel.

2000. márc. 10. Síklaky István: Elkerülhető-e Magyarország fizikai és erkölcsi megsemmisülése?
I. rész: Van alternatíva: Kamat- válság- és munkanélküliség mentes piacgazdaság

2000. márc. 17. Detre Csaba: A fejlődés fenomenológiája II.

2000. márc. 24. Lontay Ervin Pál: A szolidáris tudományelmélet I. Az igazság

2000. márc. 31. Rafat J. Azmi: The Revolution of the Biosphere :The Pecambrian Cambrian transition

2000. ápr. 7. Benkő Ferenc: A geonómia. Egy reneszánsz-formátumú tudós ránkhagyta örökség

2000. ápr. 14. Kónya Balázs: Szent Korona és alkotmány 2000. ápr. 28. Dudich Endre: Az elveszett firkálótól
a megkerült firkálóig. (Rejtő Jenő alvilági lovagregényének társadalomfilozófiája)

2000. május 5. Kovács Györgyi: Istenek arca. Vallási szinkretizmusok

2000. május 12. Mangel Gyöngyi: Istent játszani

2000. május 19. PROKOPEOMETRIA avagy mérhető-e a fejlődés sebessége? A Filozófiai Vitakör 27. születésnapi ünnepi konferenciája.

Előadók: Vitányi P., Kónya B., Jávor E., Miklóssy E., Detre Csaba, Barlai K., Szántó B., Agócs J., Bánhidi A.,
Bokor Levente. Korrefrátumok: Katona T., Kiss M.

Dolgozatok: Detre Csaba, Jávor E., Kónya B., Miklóssy E., Szántó B.

Bokor Levente riportja: "Vitakör a Patakyban" (Kőbányai Hírek, 2000. június).

2000. május 26-28. III. Alcsútdobozi Vándorgyűlés: Halász Ferenc: A Másvilág

2000. június 2. Benkő Ferenc (utolsó előadása a Filozófiai Vitakörben):
Színe és visszája fúrás és mószer a klasszikus görög filozófiában

2000. június 9-10: SZLOVÁK-MAGYAR FILOZÓFUS TALÁLKOZó Szerencs:

Előadók: Várhelyi Gy., Szántó B., Bokor Levente, Géczy I., Detre Csaba, Agócs J., Kovács A., Máté L., Juhász I.,
Májer J., Fáy Á., Salánki I., Bagoly J., Angyalos L., D.Lombay K. Simán K. Kovács Gy., Kolinoskó I., Lázár E., Laczó Á.
Dolgozatok: Angyalos L., Géczy I., Szántó B.
"FÉNY ÉS ÁRNYÉK" Filozófiai VK évkönyv (1997.) megjelenése Szerencsen

2000. június 16. Tóth Zoltán József: A Szent Korona és korunk ideológiái (Az alkotmányosság ereje)

2000. június 23. Vecsernyés György: Ortodoxia, orosz filozófia. Az orosz gondolkodás a 19.században

2000. július 17-24. Batumi (Grúzia): Kaukázusi Népek Szolidaritási Kongresszusa

2000. szeptember 1-3. A 2000. évi Bugaci Vándorgyűlés: Bánhidi András: A Logoszról

2000. szeptember 15 17. A 2000. évi Soproni Vándorgyűlés: Agócs József

Síklaky István: A pénznélküli társadalom

2000. szeptember 22. Balogh Sándor (USA): A tudomány struktúrája és határai a mechanikától
a teológiáig - és az előadást követő konfliktusok.

2000. szeptember 29. Simovits Mónika: Hegel szabadságeszméje az úr-szolga viszony lapján

2000. október 6. A Filozófia Mártírjai II. Morus Tamás. - Kónya Balázs: Encomium moriae, avagy Morus Tamás dicsérete,
Tóth Zoltán József: Morus Tamás szentté avatása

2000. október 13. Füleki Dániel: Pénz vagy ember, melyik az úr? ICC, WTO, IMF

2000. október 20. Tálos Géza: Az avar gyűrű

2000. október 27. Kónya Balázs: Szun Jat-szen és a népjólét

2000. november 10. úJ STRATÉGIáK A KAPITALIZMUS ELLENI HARCBAN egésznapos konferencia:
Előadók: Detre Csaba, Síklaky I., Agócs J., Kónya B., Vecsernyés Gy., Földi T., Vitányi P., Szántó B., Angyal F., írásbeli h.sz. Magyari Z.

2000. november 22. Kónya Balázs: Szun Jat-szen alkotmányozási irányelvei

2000. november 24. Simon Lehel Alpár: Szinkronitás és modern fizika

2000. december 1. A 80 éves Marczis József Alapító Atya köszöntése

2000. december 8. Slemmer László: Mert ilyen az istenség

Letöltés: A Filozófiai Vitakör 2000-es teljes története


2001.

2001. január 12. Detre Csaba: Hol található az Isten?

2001. január 19. 666. vitaülés: Schréter János: Sátáni szám, Vitányi Pál: Számmisztika és számráció,
Slemmer László: Anakin rejtélye, avagy hogyan romlik meg a jó?

2001. január 26. Földi Tivadar: Albert Einstein és a modern méréstechnika 20. szd. Filozófiájának tükrében

2001. február 9. Földi Tivadar: Illegális filozófiák a 20. szd.-i filozófiában

2001. február 16. Tálos Géza: A magyar nyelv szerkezete

2001. február 23. Kónya Balázs: A filozófia mártírjai III. rész: BOETHIUS.
A kor kozmocentrikus filozófiája. Szemelvények Boethius "De Consolatione Philosophiae" c. művéből
Információ és Fejlődés konferencia: 2001. március 2.
Jávor Endre: Információs hadviselés, Földi Tivadar: Erőterek információ,
Magyari Zoltán: Orwell és az információs társadalom, Szántó Borisz: Fejlődés és információ,
Géczy István: Gondolatok az Energiáról és az energiaelvű filozófiáról, különös tekintettel
az információ fejlődésben betöltött szerepére, Bánhidi András: Információs egymásratalálás,
Agócs József: A fejlődés információ-szükséglete, Síklaky István: Rudolf Steiner fejlődéstanaá
és a Fennmaradás Program, Gyetvai Pál - Trautmann László: Információs társadalom gazdaságfilozófiai szempontból,
Detre Csaba: Az információs kollapszus: az emberi fejlődés vége(?), Simon Lehel: Végtelen információ-fejlődés?,
Vitányi Pál: Az információ szerves fejlődése, Simán Katalin: Ősszellem-történet, Tálos Géza: A salgóvárak titka,
Akkerman János: Belefullad-e az emberiség saját információ-halmazába? Bokor Levente: A téma egy megfigyelő helyzetéből
2001. március 9. DUDICH ENDRE: A "sci-fi" különös világa(i) 10/1: Utólagos előfutárok: Gilgamestől a Gólemen át Gulliverig

2001. március 23. JORDÁN GYULA: A kínai gazdasági- és társadalmi csoda

2001. március 30. PRÁCZKY ISTVáN: A magyar ősnyelv és rovásírás

2001. április 6. SIMON LEHEL ALPÁR: Szinkronicitás és modern fizika II.

2001. április 19. SZOMBATHELYI LÁSZLÓ JÁNOS: Ideológikus geometriai szimbólumok

2001. április 24. DUDICH ENDRE: A "sci-fi" különös világa(i) 10/2: A hőskor klasszikusai Ny-Európában és É-Amerikában: Verne, Doyle, Burroughs, Wells

2001. május 4. PATAKI TAMáS: Világok a teknősbékák hátán, avagy összehasonlító mintázattan

2001. május 16. DR. KóNYA BALÁZS halála

2001. május 18. "A FEJLŐDÉS TÉNYEI" a Filozófiai Vitakör 28. születésnapi konferenciája.
Előadók: Dudich Endre, Kiss Endre, Szántó Borisz, Agócs József, Vitányi Pál, Géczy István, Síklaky István,
Kónya Balázs+, Simon Lehel, Detre Csaba, Tálos Géza, Bokor Levente, Bánhidi András

2001. május 25-27. VI. Alcsútdobozi Vándorgyűlés: HALÁSZ FERENC: Biokrácia

2001. június 1. DUDICH ENDRE: A "sci-fi" különös világa(i) 10/3: Széljegyzetek a tudományos-fantasztikus irodalomhoz.
A hőskor klasszikusai Kelet-Európában: A. Tolsztoj, Obrucsev, Beljájev, Dnyeprov

2001. június 8. KÓNYA BALÁZS+: A filozófia mártírjai IV. rész: Condorcet (posztumusz)

2001. augusztus 1. I. Balatonvilágosi Vándorgyűlés: VITÁNYI PÁL: Felváltható-e a tőke szervezte társadalom tudás alapúvá?

2001. szeptember 28-30. 2001. évi Soproni Vándorgyűlés: AGÓCS JóZSEF: A folyamatos teremtés

2001. október 12. ZÁHONYI ANDRÁS: A sumér nyelv

2001. október 19. KÓNYA BALÁZS Emlékülés. Megemlékezők: Detre Csaba, Ravasz Károly, Fáy Árpád, Vitányi Pál

2001. október 26. DUDICH ENDRE: A "sci-fi különös világa(i) 10/4: Utópia magyar módra Jókai: "A jövő század regénye".

2001. november 9. DETRE CSABA: Az emberiség menetelése a rendszerhalmazból a kháoszba

2001. november 16. MINEK NEVEZZÜK? a fejlődést az új interdiszciplináris eredmények után.
Előadók: Bokor Levente, Simán K., Agócs J., Géczy I., Szántó B., Detre Csaba, Baal Zebub Zertászjánc, Földi T., Fáy Á., Vitányi P., Nagylapossy J.

2001. november 24-25. 2001. Bugaci Vándorgyűlés: KISS MIKLÓS: "Általános lét- és rendszerelmélet" c. könyvének (2. kiadás) megvitatása

2001. november 30. Lontay Ervin Pál utolsó előadása a Filozófiai Vitakörben: Szolidáris filozófia 4. rész

2001. december 14. évzáró: KOVÁCS GYÖRGYI: Portugália, DETRE CSABA: A pitzbergák

Letöltés: A Filozófiai Vitakör 2001-es teljes története


2002.

2002. január 11. évnyitó: DETRE CSABA: Tudományos pályafutásom legfőbb tanulságai

2002. január 16. BRAUN TIBOR: Fullerének: egy forradalom a kémiában

2002. január 18. Dies Conteplationis: A Filozófiai Vitakör és a politika

2002. január 25. DUDICH ENDRE: Széljegyzetek a tudományos-fantasztikus irodalomhoz 10/5. rész: Antiutópiák magyar módra: Falanszter, Faremido, Kazohinia és Gépvilág

2002. február 1. Bokor Levente házirendezvénye: SZÁNTÓ BORISZ: Antagonisztikus ellentmondások
és antropogén válságok Simon Lehel, Tálos Géza kabátcsere.

2002. február 15. DETRE CSABA: Az emberiség menetelése a rendszerhalmazból a kháoszba II. 1914-1945.

2002. február 22. A VILÁG RÉSZEINEK EGYSÉGE ÉS SOKASÁGA, S EZEK KÖLCSÖNHATÁSA
Téli nagy konferencia, előadók: Záhonyi András, Simon Lehel, Géczy István Csengő Zoltán, Szántó Borisz, Agócs József,
Detre Csaba, Vitányi Pál, Bokor Levente, Váhán ánhághth Phókrmedzján

2002. február 27 március 1. II. Hármaskúti (Bükk hg.) Vándorgyűlés: AGóCS JóZSEF, SáFRáNY GéZA, SáFRáNY LáSZLó.

2002. március 8. VECSERNYéS GYöRGY: Pánszlávizmus I. rész

2002. március 22. BOKOR LEVENTE: In memoriam Hules Béla MAGYARI ZOLTÁN: Hatalom és virtuális valóság

2002. április 12. KATONA TIBOR: A kisebbségi lét pszüchodinamikája

2002. április 26. DUDICH ENDRE: A "sci-fi" különös világa(i) Széljegyzetek a tudományos-fantasztikus irodalomhoz 10/6:
Szép új világ és az Androméda-köd. A. Huxley és I. Jefremov

2002. május 3. VECSERNYÉS GYÖRGY: Politizáljon-e a filozófus?

2002. május 10. ALMÁR IVÁN: Az élettelen Naprendszer védelme

2002. május 17. MI A TUDOMÁNY? A Filozófiai Vitakör 29. születésnapi egésznapos konferenciája.
Előadók: Adonyi Zolán, Simán Katalin, Detre Csaba, Szántó Borisz, Géczy István, Jávor Endre, Vitányi Pál,
Bokor Levente, Lakatos János Pál, Záhonyi András, Simon Lehel Alpár

2002. május 24. VECSERNYÉS GYÖRGY: A Pánszlávizmus II.

2002. május 25-26. HALÁSZ FERENC: Biokrácia II. Alcsútdobozi Vándorgyűlés 2002.
(Halász Ferenc (1949-2002.) utolsó előadása az utolsó alcsútdobozi vándorgyűlésen)

2002. július 27. I. Bajnai Filozófiai Piknik: DETRE CSABA: Mi a "soc-fi"?

2002. augusztus 3-4. II. Balatonligai Vándorgyűlés
VITÁNYI PáL: Tőkealapú társadalom helyett tudásalapú táradalom

2002. augusztus 23-24. Rudabányai Vándorgyűlés. SIMON LEHEL: Mire jó a 0-dimenziós tér?

2002. augusztus 30-szept. 1. IX. Bugaci Vándorgyűlés. BáNHIDI ANDRáS filozófiai életműve

2002. október 4.DUDICH ENDRE: A "sci-fi" különös világa(i). Széljegyzetek tud.-fant. Irodalomhoz 10/7, Karel Capek

és Stanislaw Lem. KISS MIKLÓS: Stanislaw Lem: "Summa Technologiae" recenziójával.

2002. október 11-13. 2002. évi Soproni Vándorgyűlés: AGÓCS JóZSEF: Az örvényelmélet mint rendszerelmélet

2002. október 25. VECSERNYéS GYöRGY: Sorsunk mélységei I.

2002. november 8. Amit a hunokról (=ősmagyarokról) az örmény hittérítők útján megtudtunk
TUTSEK ÁRPÁD: A magyar őstörténet nyomai az örmény forrásokban
DETRE CSABA: A hun-magyar nyelvi azonosság örmény bizonyítékai

2002. november 15. TUDOMÁNY ÉS ÁLTUDOMÁNY - egésznapos őszi konferencia,
előadók: Detre Csaba, Adonyi Zoltán, Jávor Endre, Bánhegyi Zsolt, Géczy István, Drábik János,
Agócs József, Simon Lehel, Magyari Zoltán, Záhonyi András, Fáy Árpád, Vitányi Pál.

2002. november 22. DUDICH ENDRE: A "sci-fi" különös világa(i).
Széljegyzetek a tud.-fant. Irodalomhoz. 10/8. Alapítvány és robotok. Az Asimov-jelenség

2002. november 29. SZÁNTÓ BORISZ: "Az innováció hatása az ezredforduló társadalmára" c. könyvének műhelyvitája.
Felkért opponensek: Csalogovits István, Detre Csaba, Farkas János, Kiss Endre. Lektor: Simán Katalin.
Jegyzőkönyvvezető: Detréné Lombay Kamilla.

2002. november 30. DR. HALÁSZ FERENC (1949-2002.) halála

2002. december 6. A technikai fejlődés rapszodikussága, különös tekintettel az Utolsó Holdralépés 30. évfordulójára

2002. december 12. GÉCZY ISTVÁN (1926-2002.) halála

Letöltés: A Filozófiai Vitakör 2002-i teljes története
Letöltés: Supplementa 2002.


2003.

2003. január 17. DETRE CSABA: Homo irrationalis

2003. január 24. A 70 éves Vecsernyés György köszöntése. VECSERNYÉS GYÖRGY: Sorsunk mélységei II

2003. január 31. DUDICH ENDRE: A "sci-fi" különös világa(i) Széljegyzetek a tudományos-fantasztikus irodalomhoz 11/9.
Aranyszemcsék a homokban: R. Bradley és A. Clarke

2003. február 7. BOKOR LEVENTE: Mit tudhatok? Mit kell tennem? Mit remélhetek? Mi az ember?

2003. február 21. "HÁNY LÉNYEGŰ A VILÁG?" téli egésznapos konferencia Előadók: Detre Csaba, Kiss Endre, Szántó Borisz, D. Lombay Kamilla, Vitányi Pál, Bokor Levente, Agócs József, Bánhidi András, Pataki tamás, Kiss Miklós Tulogdi Péter grafikák

2003. február 28. VECSERNYÉS GYÖRGY: Sorsunk mélységei III.

2003. március 7. "Joszif Viszarionovics Dzsugasvili Sztálin, megemlékezés halálának 50. évfordulóján"
Előadók: Detre Csaba, Aram Ghazarjan (felolvasás), Kiss Endre, Vitányi Pál

2003. március 21. "állam, emberi jogok, alkotmány" Előadók: Bokor Levente, Rászlai Tibor, Fáy Árpád.

2003. március 28. DR. HALÁSZ FERENC (1949-2002.) emlékülés

2003. április 10. Dr. Benkő Ferenc (1926-2003.) halála.

2003. április 11. "Preszkíták(?), sumérok, szkíták, hunok, avarok, magyarok Eurázsiája"
Előadók: Záhonyi András, Pataki Tamás, Tálos Géza, Detre Csaba

2003. április 25. DUDICH ENDRE: A "sci-fi" különös világa(i) Széljegyzetek a tud.-fant. irodalomhoz
11/10: G. Lucas és S. Spielberg

2003. április 30, Passau: AMFORTAS von GIEBIHUNGEN: Die Holztafeln der Hunnen

2003. május 9. "Rákényszerítheti-e életmódját az Egyesült Államok a világra?"
Előadók: Detre Csaba, Adonyi Zoltán, Abdul Fattah Munif (Jemen), Vecsernyés György, Vitányi Pál

2003. május 16. SZÁNTÓ BORISZ: A világ levezethetőségéről

2003. május 23. "Az Ember Környezete térben és időben"
A Filozófiai Vitakör alapításának 30. éves jubileumi konferenciája
Előadók: Kovács Györgyi, Dudich Endre, Bokor levente, Agócs József, Adonyi Zoltán, Detre Csaba,
Vitányi Pál, Varga Csaba, Záhonyi András, Bánhegyi Zsolt, Magyari Zoltán, Pataki Tamás.

2003. június 6. "Csillagközi hatások a Földön" - Munkacsoport létrehívása

2003. június 13-14, Szerencs: IN MEMORIAM GÉCZY ISTVÁN

2003. június 20. A Nap napja

2003. július 26. II. Bajnai Filozófiai Piknik - D. LOMBAY KAMILLA, DETRE CSABA:
A Filozófiai Vitakör elfeledett evolúcióelméleti iratai

2003. augusztus 1-3. III. Aligai Vándorgyűlés: VITÁNYI PÁL: A természettudomány és társadalomtudomány határán

2003. augusztus 29-31. 2003. évi Bugaci Vándorgyűlés BáNHIDI ANDRÁS: Hogyan lettünk kondicionálva

2003. szeptember 26. TUDÓS-TAKÁCS JáNOS: Az államra kötelező természetjog és az állam által definiált pozitív jog

2003. október 2. SZUPERNÓVÁK HATÁSA A FÖLDÖN ÉS A NAPRENDSZERBEN
(A Magyarhoni Földtani Társulattal közös konferencia) Előadók: Király Péter, Patkós László, Király Péter,
Detre Örs, Detre Csaba, Jakab Mátyás, Gazsó G. Lajos, Detre Csaba, Solt Péter, Don György, Solt Péter,
Don György, Detre Csaba, Don György, Gálné Solymos Kamilla, Adonyi Zoltán

2003. október 3. PELIKÁN PÁL: Beírta-e magát Anonymus a Gesta Hungarorumba?

2003. október 9. HUSSAIN ALKHALIDI: Nyilvánvaló bizonyítékok Muhammad (Allah kegyelme és békéje reá)
prófétaságának igaz voltára

2003. október 10. Látogatás a Szabó Ervin Könyvtár központjában - Vezető: KOVÁCS GYÖRGYI

2003. október 17-19. 2003. évi Soproni Vándorgyűlés. AGÓCS JÓZSEF: A szabadság

2003. október 21. DUDICH ENDRE: Személyes utóhang a sci-fi széljegyzetekhez

2003. november 7. SIMOVITS MóNIKA: Milan Kundera

2003. november 14. II. UDENOLóGIAI KONFERENCIA: A Semmi és a Minden
Előadók: Dudich Endre, Szántó Borisz, Bokor Levente, Kiss Endre, Agócs József, Detre Csaba,
Bánhidi András, Király Péter, Vitányi Pál, Záhonyi András, Pataki Tamás, Erdély Dániel

2003. november 15. TADEUS SLUPIKOV: A hunok és szkíták azonossága

2003. november 21. Adonyi Zoltán alapító atya köszöntése 25 éves vitaköri tevékenysége alkalmából. Pater Fundator Circuli Philosophici Emléklap átadása.

2003. november 28. NEMZETI SIKERÉLMÉNY, NEMZETI TUDAT. Megemlékezés az 1953. november 25-i Magyarország-Anglia 6:3 futballmérkőzésről

2003. december 5. A GÖDEL-TÉTEL - előadók: Tóth Tibor, Fáy Árpád, Kéthelyi Kérdő Farkas, Vitányi Pál, Detre Csaba.

Letöltés: A Filozófiai Vitakör 2003-i teljes története
Letöltés: Supplementa 2003.


2004.

2004. január 2. SHUPPIILULIUMASH ISHURUKHYAN: Microscopic black holes

2004. január 9. RÁSKAY PÁL: Létezik-e demokrácia?

2004. január 30. Dr. Dudich Endre alapító atya köszöntése 70. születésnapján. Pater Fundator Circuli Philosophici Emléklap átadása DUDICH ENDRE: Apologia ontogenetica

2004. február 5. HORVÁTH ANDRÁS, GÁNTI TIBOR, SZATHMÁRY EÖRS, BÉRCZI SZANISZLÓ,
GESZTESI ALBERT: A DDS MSO hipotézis (élet a Marson?)

2004. február 12. KIRÁLY PÉTER: A Nap szerepe a Föld fejlődéstörténetében

2004. február 13. TUDÓS-TAKÁCS JÁNOS: Istenbizonyítékok metafizikája és logikája

2004. február 27. EMBER éS UNIVERZUM egésznapos konferencia. Előadók: Kovács Györyi, Szántó Borisz, Almár Iván,
Detre Csaba, Agócs József, Barlai Katalin,
Bérczi Szaniszló, Vitányi Pál, Szabó Tamás, Bókkon István, Pataki Tamás, Záhonyi András, Tóth Tibor.

2004. március 12. ERDÉLY DÁNIEL: A Spidron-rendszer

2004. március 19. BOKOR LEVENTE: Szabály avagy a paradigma

2004. március 26. A Filozófiai Vitakör és az Interdiszciplináris Alapítvány együttes közgyűlése

2004. április 17. ALKOTMÁNYOS NAP (az Alkotmányossági Műhellyel közös rendezvény) Előadók: Tudós-Takács János, Eva Maria Barki, Csapó József, Dupka György, Hódi Sándor,
Takács András, Hévízi Józsa, Detre Csaba, Kellenmayer Miklós, Andrásfalvy Bertalan. Szervező: FÁY ÁRPáD.

2004. május 3. DETRE CSABA: 30 éves volt a Filozófiai Vitakör a MÁFI-ban (A MHFT Tud. Tört. Osztályával közös rendezvény).

2004. május 7. TUDÓS-TAKÁCS JÁNOS: A lélek halhatatlanságának filozófiája

2004. május 14. TÓTH TIBOR: Benne élünk, mozgunk és vagyunk

2004. május 20. 888. vitaülés. VITÁNYI PáL: Mit lehet számontartani?

2004. május 21. LISKA TIBOR: A Liska-modell

2004. május 28. JAKAB ZOLTÁN: Társadalomtudományi modellek

2004. június 4. SMOVITS MÓNIKA: Milan Kundera II. - Milan Kundera világnézete

2004. június 11. DETRE NÁNDOR: Mi a politológia?

2004. június 18. "AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ÉS MENTÁLHIGIÉNÉ" Szervezők: CSENGŐ ZOLTÁN és ANGYALOS LÁSZLÓ
Előadók: Lakatos Zoltán, Rucskó Viktor, Exterdéné Zsurkai Ilona

2004. június 21. A Nap napja

2004. július 2. "A gyertyacsinálás révülete"

2004. július 15-18., Kovászna: SZKÍTA - HUN - MAGYAR ŐSTÖRTÉNET Rendező: GAZDA JóZSEF
Előadók: DETRE CSABA, PÁVAI ISTVÁN, ZÁHONYI ANDRÁS, BÉRCZI SZANISZLÓ, THEISZ KATALIN

2004. július 31. IV. Bajnai Filozófiai Piknik: DETRE CSABA: Esélyegyenlőség az általános fejlődésben

2004. augusztus 6-8. IV. Aligai Vándorgyűlés: VITÁNYI PáL: Egység folytonosság folyamatosság

2004. szeptember 3-5. XI. Bugaci Vándorgyűlés: BÁNHIDI ANDRáS: Holografikus illúzió az Univerzum?

2004. szeptember 24-26. 2004. évi Soproni Vándorgyűlés: AGÓCS JóZSEF: Erdő és civilizáció

2004. szeptember 28. TÓTH TIBOR: Parmenides hármas útja

2004. október 1. ERDÉLY DÁNIEL: Spidron II.

2004. október 8. TUDÓS-TAKÁCS JÁNOS: Az akarat szabadsága. Determinizmus és indeterminizmus

2004. október 12. DARAI LAJOS: Mellérendelés és alárendelés

2004. október 19., 29. HORVÁTH TIBOR: Közelítések a történelemhez
(A társadalmi evolúció törvényszerűségeit vizsgáló elméleti irányzatok bemutatása)

2004. október 26. JAKAB MÁTYÁS: A Proterozoikum-Paleozoikum átmenet

2004. november 3. TÓTH TIBOR: Panta rhei

2004. november 5. KISS ENDRE: Kant és Hegel között (az elfelejtett átmenet)

2004. november 12. DETRE NÁNDOR: Politológia II. A politológia, mint tudomány !

2004. november 19. "RENDSZER" egésznapos konferencia. Szervező: FÁY ÁRPÁD
Előadók: Detre Csaba, Záhonyi András, Maleczki József, Horváth Tibor, Bokor Levente, Vitányi Pál,
Magyari Zoltán, Rászlai Tibor, Detre Csaba, Fáy árpád, Liska Tibor, OÓ Erzsébet.

2004. november 23. TÓTH TIBOR: Az empátia geométere, Pascal

2004. november 27. 24., Jubileumi Telehold Túra. Vezető: ANTÓK GERGELY "A Zentai Péter által 1965. és 1970. között szervezett
Mondschein-Partyk, mint a Filozófiai Vitakör előzményei" (Detre Csaba)

2004. december 2. DETRE ÖRS: Perm-triász határképződményekben talált szferulák újszerű vizsgálatai

2004. december 3. "A LÉLEK" vitadélután. Előadók: Tudós-Takács János, Detre Csaba, Vitányi Pál, Tóth Tibor, Szántó Borisz, Simán Katalin, Bánhidi András.

2004. december 9. HARGITAI HENRIK: A dél-afrikai Vredeforts-dóm, és létrejöttének planetológiai vonatkozásai

2004. december 10. SZÁNTÓ BORISZ: Az értelem univerzuma

Letöltés: A Filozófiai Vitakör 2004-es teljes története
Letöltés:Supplementa 2004.


2005.

2005. január 21. évnyitó: DETRE CSABA: Létezik-e teljes megújulás?

2005. január 28. TÓTH TIBOR: Legendák és jelek látogatta lélek: Széchenyi halála

2005. február 4. VECSERNYÉS GYöRGY: Az európai ember útja az Univerzumtól önmagáig 2005. február 11.
KISS ENDRE: A "Königsberg-tényező" a klasszikus német filozófiában

2005. február 18. 1000. vitaülés: "A SZUBSZTANCIA" - egésznapos ankét: Előadók: Dudich Endre, Bokor Levente,
Detre Csaba, Vitányi Pál, Agócs József, Darai Lajos, Fáy Árpád, Tóth Tibor, Bánidi András.

2005. február 25. KISS ENDRE: Hegel mint végpont, és legitimáció

2005. március 4. HORVÁTH TIBOR: A Nagy Elbeszélések - a társadalmi evolúció modern (19-20. századi) elméleteinek elvi alapjai

2005. március 11. "A TEREMTÉS" - egész napos interdiszciplináris konferencia.
Előadók: Brezsnyánszky Károly, Kiss Endre, Kordos László, Póka Teréz, Szántó Borisz, Dudich Endre,
Darvas György, Kiss Miklós, Bokor Levente, Jávor Endre, Horváth Tibor, Záhonyi András, Detre Csaba,
Vitányi Pál, Bánhidi András, Agócs József, Darai Lajos, Tóth Tibor, Erdély Dániel.

2005. március 18. PIERRE TEILHARD DE CHARDIN (1881-1955), megemlékezés halálának 50. évfordulóján. Előadók: Dudich Endre, Tóth Tibor

2005. március 25. 28. telehold séta, TÉCSY KATALIN emlékséta (Budapest). Vezető: ANTÓK GERGELY

2005. április 1. EU-sorozat II. PIKÓ GÁBOR MÓZES: A klasszikus európai értékrend három pillére és válsága,
VECSERNYÉS GYÖRGY: Európa-tudat, vagy Európa-eszme?

2005. április 15. 2005. évi Közgyűlés

2005. április 22. D. LOMBAY KAMILLA, VÖRÖS GYÖRGYI: Gondolatok az új ismeretek befogadási dinamizmusáról

2005. május 6. MAGYARI ZOLTÁN: Tűnődések a tudományról, a hitről, a társadalomról, egy könyvről

2005. május 13. KISS ENDRE: Hegel és a marxizmus

2005. május 20. ünnepi összejövetel a Filozófiai Vitakör 32. születésnapja alkalmából:
KOVÁCS GYÖRGYI "Mater Fundatrix Circuli Philosophici" kitüntetése, TÓTH TIBOR: Fides et Ratio I.

2005. május 24. A Honlap Munkacsoport I. megbeszélése

2005. május 27. SZÁNTÓ BORISZ: Innovatív teremtés és az intellektus önfejlesztése

2005. június 3. TóTH TIBOR: Az inkvizíció

2005. június 10. PIKÓ GÁBOR MÓZES: Az ismeretlen Oroszország

2005. június 21. A Nap napja, évadzáró sörözés

2005. július 22 (-23.): IV. Bajnai Filozófiai Piknik. DETRE CSABA: Diktatúra, demokrácia, személyiség

2005. augusztus 4-8. V. Aligai Vándorgyűlés: VITÁNYI PáL: Szerves alapállás és tájurbanizáció

2005. augusztus 27. I. Nagymarosi Filozófiai Piknik: THALY KOPPÁNY: A nyugati kultúra krízise, ennek lehetséges oka és következménye

2005. szeptember 17-18, I. Szekszárdi Vándorgyűlés,
Fekete Borpince: HORVÁTH TIBOR: Sors és tehetség - Párhuzamos életrajzok

2005. szeptember 19. 34. Telehold Túra: János-hegy.

2005. október 7. VECSERNYÉS GYÖRGY: A beteljesülés második napja

2005. október 14. "Államosítás és társadalmasítás" kiskonferencia. Korreferátumok: Fáy Árpád, Bokor Levente,
Detre Csaba, Kiss Endre, Tóth Tibor, Fáy Árpád

2005. október 21. TÓTH TIBOR: Az isteni lényegről való ismeret

2005. október 28. ADONYI ZOLTÁN: A Russel-Einstein manifesztum

2005. október 29-30. 2005. évi Soproni Vándorgyűlés

2005. november 11. A Tőke Munkacsoport megalakuló ülése

2005. november 18. "Idő(érzet) és Fejlődés(tudat)" őszi egésznapos konferencia. Előadók: Horváth Katalin, Tóth Tibor, Horváth Tibor, Thaly Koppány, Vitányi Pál, Bokor Levente, Detre Csaba

2005. November 22. KISS ENDRE: Nietzsche I., előtte email vita a "katedra filozófiáról".

2005. november 25. VITÁNYI PÁL: Egy filozófiai logika lehetőségéről (Pater Fundator Circuli Philosophici székfoglaló előadás)

2005. december 2. "A Hit" kiskonferencia. Előadók: Fáy Árpád, Thaly Koppány, Detre Csaba, Horváth Tibor, Tóth Tibor.

2005. december 9. DETRE CSABA: A páneurópai patriótizmus történelmi szükségszerűsége

2005. december 16. évzáró összejövetel. Zentai Péter Emléklap átadása: Kiss Endre, Elnöki Dícséret: Székely Csaba,
Egzotikus útibeszámoló: DON GYÖRGY: Ausztrália, Tasmánia

Letöltés: A Filozófiai Vitakör 2005-ös teljes története
Letöltés: Supplementa 2005.


2006.

2006. január 24. KISS ENDRE: Nietzsche -2.

2006. január 27. évnyitó: DETRE CSABA: A történettudomány mint dinamikus ontológia

2006. február 11. THALY KOPPÁNY: A svájci demokrácia

2006. február 17. BOKOR LEVENTE: A tudomány, vagyis az okság művelőinek

2006. február 28. RÁSZLAI TIBOR: Prodikosz

2006. március 3. FEJLŐDÉSelmélet és IDŐtudat félnapos konferencia: Előadók: Tóth Tibor, Vitányi Pál,
Thaly Koppány, Bokor Levente, Horváth Tibor, Fáy Árpád, Detre Csaba, Kovács Györgyi

2006. március 7. 1111. összejövetel: VITÁNYI PÁL: Egybecsengő egyszerűség:
Logikailag szubsztanciális számvilág Leinbnitztől Penrose-ig

2006. március 10. Udenológiai tanulmányok III. JÁVOR ENDRE: Cél vagy eszköz (Megsemmisítés a katonai tevékenységben)

2006. március 17. SZÁNTÓ BORISZ: Dimenziók

2006. március 24. "A FILOZÓFIA FOGALMA és DISZCIPLINÁRIS HELYZETÉNEK MEGHATÁROZÁSA"
tavaszi félnapos ankét: Előadók: Detre Csaba, Horváth Tibor, Vitányi Pál, Rászlai Tibor

2006. március 31. THALY KOPPáNY: A komplexitás állandó növekedése

2006. április 7. HORVÁTH TIBOR: A Nagy Mesék. A történelem hagyományos értelmezése.

2006. április 11. GESZTESI ALBERT: A Mars

2006. április 20, 22. DETRE LÁSZLÓ születésének centenáriumi ünnepségei (MTA, Szombathely).

2006. április 28. A Filozófiai Vitakör 2006. évi Közgyűlése. Zentai Péter Emléklap átadása Thaly Koppánynak és Horváth Tibornak.

2006. május 5. KISS MIKLÓS házirendezvénye: Új Természetfilozófia

2006. május 13, 14. 2006. évi Bugaci Vándorgyűlés: BÁNHIDI ANDRÁS: A Zéró

2006. május 18. KISS ENDRE: Darwin és Nietzsche

2006. május 24. DON GYÖRGY: P/Tr Fe-szferulák Ausztráliából

2006. május 27-28. II. Szekszárdi Vándorgyűlés: HORVÁTH TIBOR: A modern, a posztmodern és a jövő

2006. május 30. RÁSZLAI TIBOR: De religione kantiana

2006. június 21. Nap-nap

2006. július 2. III. Nagymarosi Filozófiai Piknik: THALY KOPPÁNY: Hogyan lett a Homo X-ből Homo sapiens?

2006. július 15. 2006. évi Bajnai Filozófiai Piknik: DETRE CSABA: Mi is az a kozmopolitizmus?

2006. július 21 .A 80 éves ADONYI ZOLTÁN Alapító Atya köszöntése

2006. augusztus: DETRE CSABA: "Homo ludens" c. vitairata a labdarúgás politizálásával kapcsolatban.

2006. szeptember 9. I. Solymári Filozófiai Beszélgetések: Petik Péter Attila és Beregszászi Magdolna:
Néhány marsbéli fotó és "A földönkívüli civilizációk" kérdésköre

2006. szeptember 16. III. Szekszárdi Vándorgyűlés: HORVÁTH TIBOR: A tehetség és az európai kultúra

2006. október 20. RÁSZLAI TIBOR: Leibniz: isteni optimum-számítás

2006. november 17. FEJLŐDÉS, METAFIZIKA, VALLÁS őszi egésznapos konferencia
Előadók: Dudich Endre, Nagy Julianna Eszter, Horváth Tibor, Detre Csaba, Rászlai Tibor,
Vitányi Pál (Dolgozatot küldtek: Buji Ferenc, Czakó Gábor, Cser Ferenc, Darai Lajos)

2006. december 1. NAGY JULIANNA ESZTER: Egy lehetséges világrend: P. R. Sarkar indiai filozófus elmélete

Letöltés: A Filozófiai Vitakör 2006-os története a meghívók és a levelezés tükrében
Letöltés: A Filozófiai Vitakör előadásai 2006. január-június


2007.

A Filozófiai Vitakör előadásainak listája, 2007. I. és II. félév

2007. január 27. Detre-lakás:
DETRE CSABA: Elmélkedések a halhatatlanságról
NAGY JULIANNA ESZTER: Egy sokéves ázsiai küldetés képei

2007. február 2. Csontos-Detre-lakás:
Megemlékezés az első magyar csillagásznő, Dr. Balázs Júlia születésének 100. évfordulóján

2007. február 4. MISKEY ORSOLYA 30. születésnapja

2007. február 6. MÁFI Ebédlő: ZÁHONYI ANDRÁS: A rovásírás egy mérnök szemével

2007. február 9. Bokor-lakás: FÁY ÁRPÁD: A tőke fogalmának három jelentése

2007. február 12. Magyar Nemzeti Múzeum: Emlékülés KRETZOI MIKLÓS 100. évfordulóján

2007. február 13. MÁFI-Galéria: Elvira-napi révület

2007. február 16-19. Hármaskúti Vándorgyűlés

2007. február 27. VITÁNYI PÁL házirendezvénye: Hegel időszerűsége

2007. március 2. Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár: „EGY ÉLHETŐ JÖVŐ FELÉ – egésznapos konferencia
- RÁSZLAI TIBOR: A hellenizáció, mint az első globalizáció
- DUDICH ENDRE: Jövőképek a „science fiction”-ban
- THALY KOPPÁNY: Kontra-litánia avagy Candide a világok legsikeresebbikében
- NAGY JULIANNA ESZTER: Hogyan fordítható vissza a kibillenés, szétesés és hanyatlás folyamata?
Sharkar „prana” (egyensúly) elmélete
- LANTOS GÁBOR: Hol rontottuk el?
- MAGYARI ZOLTÁN: Ketté(nem) osztott ország lehetséges jövőképe
- ADONYI ZOLTÁN: A Marshall-szigeteken történtek nem ismétlődhetnek meg
- MIKLÓSSY ENDRE: Sárkányfog-vélemény
- BENYÓ BERTALAN: Közlekedéshálózati centralizáció – kizsákmányolás
- VITÁNYI PÁL: Visszafordítható-e az elidegenedés?
- HORVÁTH TIBOR: Új világszemlélet-új világrend
- URBÁN IVÁN: Holotópia – egy holisztikus ÉLET gazdasági modellje
- DETRE CSABA: A Poszthumán előszelében

2007. március 6. MÁFI Galéria: RÁSZLAI TIBOR: A Teremtés, mint filozófiai probléma

2007. március 10. Szekszárd, Fekete Borpince - "SZIMBÓLUMOK" - Szekszárdi Vándorgyűlés
- HORVÁTH TIBOR: Metafora, szimbólum, ideál
- VITÁNYI PÁL: Szimbólum, metafora, allegória
- LANTOS GÁBOR: Szimbólumok, kultúra – általános evolúció
- BÁNHIDI ANDREW: A forma értelme
- DETRE CSABA: A geometriai szimbólumok történelmi súlya
- HORVÁTH TIBOR: Isten mint ideál, szimbólum és metafora

2007. március 31. Nagymarosi Filozófiai Piknik: THALY KOPPÁNY: Gondolatok a nacionalizmusról

2007. április 13. MÁFI Ebédlő: A Filozófiai Vitakör 2007. évi Közgyűlése

2007. április 20. MÁFI Ebédlő: DOBÓ ANDOR: Ki éri utól a fényt?

2007. május 11. MÁFI Ebédlő: TAVASZY FERENC Emlékülés:
- DETRE CSABA: Egy rend(szer)szerető filozófus egy nem rend(szer)ben
- DUDICH ENDRE: Tavaszi hazabeszélés
- VITÁNYI PÁL: Rendszer és úriemberség
- RÁSZLAI TIBOR: Rendezett és rendezetlen folyamatok a természetben – s ami ezekből következik
- DEÁK FERENC: Emlékeim Tavaszy Ferencről

2007. május 15. MÁFI Galéria: RÁSZLAI TIBOR: „Paradigmaváltás” – Thomas Kuhn úgy gondolta-e,
ahogy értjük, ahogy alkalmazzuk?

2007. május 18. MÁFI Ebédlő: SZÁNTÓ BORISZ: A Technológia

2007. május 27. MÁFI Ebédlő: FABÓ LÁSZLÓ: Lélekfrissítő nyelvi kirándulás az etruszk feliratok erdejében

2007. június 5. MÁFI Lábnyomos Terem: ZÁHONYI ANDRÁS: Írásjelek, istenségek, égitestek, számok (analógiák az ókorban)

2007. június 16. ISMERKEDÉS ZEBEGÉNNYEL: DUDICH ENDRE rendezvénye

2007. június 20. Kodolányi Főiskola: KISS ENDRE: Posztmodern és poszthumán

2007. június 21. Gellérthegyi Filozófiapark: Nap-nap (Az ún. „Viharos Napforduló”)II. félév:

2-6 July 2003 Common organization with the Hungarian Impact Society and the Szilvágy Horseshoe Museum: The Veszprém Giant Meteorite Crater

7 July 2007, Geological Insitute of Hungary Memorial Meeting of the 80th Anniversary of the Establishment of "Verein für Raumschiffahrt" (1927, Breslau), the first astronautical society.

Hungarian participants at the 1929 Berlin-congress: László Bogsch, Béla Bulla, László Dunst (Detre), Lajos Rotter.

25 July 2007, Szántó-house: Szántód Philosophical Meeting

11 August 2007, Pomáz, Magyar Vár: First Hun-Magyar Musical Meeting

2007. Szeptember 1-2, Vigandpettend, Pataki ház: FARKASINSZKY TIBOR: Jelképek a „Lehel kürtje” faragványain

HAJDÚ KATALIN: Jászok-e a filiszteusok?

TÁLOS GÉZA: A magyar őstörténet-kutatás tévútjai

2007. szeptember 22-23: Abaújszántó, Angyalos-szüret

2007. október 11. Kodolányi Főiskola, új épület: KISS Endre: Posztmodern és poszthumán

2007. október 12. Budapest, BorLabor vendéglő: URBÁN IVÁN: Meta-cunami, paradigmaváltás a 21. században

2007. október 14. Solymár: PETIK P. ATTILA: Kozmikus antropomorfia

2007. október 19. MÁFI, Galéria: RÁSZLAI TIBOR: Jacques Maritain

2007. október 27-28: Szekszárd, Fekete Borpince: Szervező: HORVÁTH TIBOR

2007. október 30. Adonyi-lakás: Paradigma-kedd: RÁSZLAI TIBOR: A Formann-tézisek

2007. november 9-10, Kodolányi Főiskola:
Történelem és önazonosság – A "Deutsche-Ungarische Philosophische Gesellschaft" konferenciája
Filozófiai Vitakör, meghívott szekció:
BOKOR LEVENTE: Azonosság és érték
DETRE CSABA: Az idealizmus, mint a materializmus részdiszciplínája
DUDICH ENDRE: Lenin, mint idealista
HORVÁTH TIBOR: Modernitás és identitás
RÁSZLAI TIBOR: A szubjektivitás képei – a halál fogalma Hegelnél

2007. november 13. MÁFI Előadóterem: BERÉNYI LÁSZLÓ: Három a magyar igazság

2007. november 16. Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár: A Homo sapiens fajöltője – az Ember fogalma
KORDOS LÁSZLÓ: Gondolatok az emberré válásról
DETRE CSABA: Az Ember: A Kozmosz öntudatra ébredése
SZÁNTÓ BORISZ: A negyedik típusú ember
MIKLÓSSY ENDRE: Az ember-teremtő nyelv
BOKOR LEVENTE: Ecce homo
PETIK P. ATTILA – HIN PETROSZ – DETRE CSABA: Kozmikus antropomorfia
RÁSZLAI TIBOR: Szent Tamás emberfogalma
URBÁN IVÁN: A földi társadalomtól a kozmikus társadalomig
CSILLEBÉRCZI DÉNES: Az emberi lényeg alapvető megközelítése: „Ti hoj anthrópoj? Hoj anthrópoj theoj thanatoj, ti hoj theoj? Hoj theoj anthrópoj athanatoj”
Fogadás

2007. november 23. MÁFI Előadóterem: KISS Endre: Kiss Árpád emlékülés

2007. november 30. Bokor-lakás: DOBÓ ANDOR: Újabb fejlemények a speciális relativitás elmélet területén

2007. december 7. Bolya-lakás: HUNNIVÁRI LÁSZLÓ: A végső visszaszámlálás

2007. december 14. Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár: Évzáró (1500. összejövetel)
DETRE CSABA: 1500 tanulság
DUDICH ENDRE: Négysávos egyenes út felfelé – megemlékezés Prof. Dr. Hámor Gézáról
D. LOMBAY KAMILLA – SIMÁN KATALIN – SZÁNTÓ BORISZ: Nepál
SOLT PÉTER – DON GYÖRGY: Barangolás Erdélyben és Csángóföldön
RÁSZLAI TIBOR: Versek


FŐOLDAL
AKTUÁLIS PROGRAMOK   A VITAKÖR TÖRTÉNETE   FACSIMILE TÁR
HANGZÓANYAG ARCHÍVUM   KÉPEK A FILOZÓFIAI VITAKÖR TÖRTÉNETÉBŐL
FILOZÓFUSOK-TUDÓSOK-FELTALÁLÓK-PIONÍROK
ELŐADÁSOK   KONFERENCIÁK   E. T. TÉMÁK   HOZZÁSZÓLÁSOK-GONDOLATOK
TERVEK   ALAPÍTVÁNY & PARTNEREK   KITÜNTETÉSEK
TAGJAINK NÉVSORA   TAGJAINK-ELŐADÓINK ARCKÉPEI   KAPCSOLAT-FELVÉTEL