FŐOLDAL  
A VITAKÖR TÖRTÉNETE   FACSIMILE TÁR   HANGZÓANYAG ARCHÍVUM  
KÉPEK A FILOZÓFIAI VITAKÖR TÖRTÉNETÉBŐL  
FILOZÓFUSOK-TUDÓSOK-FELTALÁLÓK-PIONÍROK  
ELŐADÁSOK   KONFERENCIÁK   HOZZÁSZÓLÁSOK-GONDOLATOK   X=Y TÉMÁK  
BÖLCSESSÉGEK - SZIPORKÁK - ismert szerzők   BÖLCSESSÉGEK - SZIPORKÁK - ismeretlen szerzők  
TERVEK   ALAPÍTVÁNY & PARTNEREK   KITÜNTETÉSEK  
TAGJAINK NÉVSORA   TAGJAINK-ELŐADÓINK ARCKÉPEI  
KAPCSOLAT-FELVÉTEL
Vahan Anhaghth AstvatzaturianVahan Anhaghth Astvatzaturian professzor a nyelvtudományok legendás művelője,
az ókor-tudományok világklasszisa.

1932. február 2-án látta meg a napvilágot az erdélyi Erzsébetvárosban, mint Szongott Dénes, Szongott Miklós történelemtanár fia, Szongott Kristóf, a híres szamosújvári örmény történész-tanár dédunokaöccse. 1945-ben a család szüleivel és nénjével Olaszországba menekül, s Velencében, az örmény kultúra nyugati fellegvárában települ le. Diákéveit ott tölti, majd beiratkozik a mechitaristák egyetemére. 1955-ben szerez doktori diplomát örmény nyelv- és történelemből. 1957-ben pappá szentelik, s belép a Mechitarista Rendbe. Ekkor veszi fel családja eredeti nevét (Astavatzaturian), amelyet II. József törölt el 1784-ben, s kényszerítette a családra annak német tükörfordítását: Sohn-Gottes.

A rend 1958-ban Libanonba küldi, a Tyrosi Örmény Egyetemen örmény nyelvet és indogermán összehasonlító nyelvészetet tanít. 1961-ben közép-ázsiai, majd észak-afrikai kéziratgyűjtő és régészeti expedíciókban vesz részt, ahonnan 1967-ben tér vissza Tyrosba. Ekkor az egyetem professzorává fogadja. 1968-1970 között megújítja az ősi szervezet, a Société Arménienne de Zarytos történészi kutatásait. Itt mintegy 80 kiváló, többnyire örmény származású történész-régész-nyelvész kutatásait irányítja. 1973-1976 között libanoni kulturális attasé az Iráni Császárságban.

Elképesztő nyelvtudása még ugyancsak polyglott munkatársait is elkápráztatta. Magyar és örmény anyanyelvén kívül az alábbi nyelveket beszélte magas fokon: Olasz, veneto-i, francia, spanyol, portugál, katalán, gallego, león-i, román, német, angol, holland, flamand, svéd, dán, izlandi, ír, kimru (welsh), finn, észt, lív, orosz, lengyel, ukrán, cseh, szlovák, szerb, bolgár, albán, új-görög, perzsa, kurd, hindi, grúz, csecsen, török (számos közép-ázsiai rokonnyelveivel), új-héber, arab, kopt.

A kihalt nyelvek közül a pun nyelvnek elsőszámú tudora volt, de nagyon jól ismerte az ó-görög, latin, ó-örmény, ó-perzsa, ó-arab, szír, ó-héber, ó-egyiptomi, szanszkrit nyelveket is. A hun-szkíta nyelvemlékek felderítésében és összegyűjtésében oroszlánrészt vállalt. Foglakozott az etruszk nyelv problematikájával is.

Nem szívesen publikált, nem maradt sok publikációja az utókorra, nem szerette tanulmányait kisebb cikkekben szétszórni, kizárólag összefoglaló, monografikus tanulmányokat jelentetett meg. Hallatlanul szerény, hallgatag ember volt, nem szeretetett "szerepelni." Művei közül kiemelkedik a Dynamique Évolutionnaire des langues (Zarytos-(Tyros, 1973) c. hatalmas nyelvfilozófiai monográfiája, a Lingua Punica (Venezia, 1981) nyelvészeti monográfia, valamint a szkitoid nyelvekről írt első átfogó publikáció: Les langues scythoides - (Zarytos-Tyros, 1985). 1993-ban az Örmény Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagjává választotta, és a Jereváni Egyetem díszdoktorává avatta. 1992-ben járt utoljára Magyarországon, ekkor részt vett a Filozófiai Vitakör "Ember és Fejlődés" című konferenciáján.

Vahan Anhaghth Astvatzaturian 2008. május 21-én húnyt el a libanoni Tyrosban (a mai Tir).Letölthető dokumentumok:
(Megjegyzés: A dokumentumok egyelőre még nem végleges, nem szerkesztett formátumban vannak fenn a Honlapon.)

Kormotheosz

Hozzászólás Astvatzaturian "Kormotheosz" c. munkájához

Lezukuna, azaz Ashkatan >>> Szkíta-Hun nyelvkönyv - 1. rész

Lezukuna, azaz Ashkatan >>> Szkíta-Hun nyelvkönyv - 2. rész

Lezukuna, azaz Ashkatan >>> Szkíta-Hun nyelvkönyv - 3. rész

Ashkatan-Magyar szótár (A-K)

Ashkatan-Magyar szótár (L-S)

Ashkatan-Magyar szótár (SH-Z)

Magyar-Ashkatan szótár (A-K)

Magyar-Ashkatan szótár (L-Z)

A Csodáról

DLIMILD ASHAR I.

DLIMILD ASHAR II.

Ishummar bil

Chunk Walmy

Eeligh Ashkatan

Shuchy Tikirghekh

Shuchy Quran

Seuso Fragmenta

Ashkatan-Birum-Madyei

IGIKH-27: Ashkatan-B igeragozások

IGIKH 1. és 2. kötet - Ashkatan igeragozások A-B és C-K

IGIKH 3. kötet - Ashkatan igeragozások L-T

IGIKH 4. kötet - Ashkatan igeragozások U-Z

TINIGIKH-5: Ashkatan segédigék

PHEWINEKH: Ashkatan főnevek I. kötet

PHEWINEKH: Ashkatan főnevek II. kötet

PHEWINEKH: Ashkatan főnevek III. kötet

PHEWINEKH: Ashkatan főnevek IV. kötet - C

PHEWINEKH: Ashkatan főnevek V. kötet - D

PHEWINEKH: Ashkatan főnevek VI. kötet - E-H

PHEWINEKH: Ashkatan főnevek VII. kötet - I-K-Li

PHEWINEKH: Ashkatan főnevek L-O

PHEWINEKH: Ashkatan főnevek P-Z

INEKELTEKH: Ashkatan névmások

NEWINEKH: Ashkatan melléknevek

IGEJI HATOGH BARREKH: Igei határozó szavak

PARTICIPIUMI HATOGH BARREKH: Participiumi határozó szavak

Ashkatan számnevek

Ashkatan Birum Volgildje (The History of the Scythian Empire)

Ashared (The World)

Bölcsességek Ashkatan nyelven - 25.

Ktyshashareduum - On the Other World


FŐOLDAL  
A VITAKÖR TÖRTÉNETE   FACSIMILE TÁR   HANGZÓANYAG ARCHÍVUM  
KÉPEK A FILOZÓFIAI VITAKÖR TÖRTÉNETÉBŐL  
FILOZÓFUSOK-TUDÓSOK-FELTALÁLÓK-PIONÍROK  
ELŐADÁSOK   KONFERENCIÁK   HOZZÁSZÓLÁSOK-GONDOLATOK   X=Y TÉMÁK   BON MOT  
TERVEK   ALAPÍTVÁNY & PARTNEREK   KITÜNTETÉSEK  
TAGJAINK NÉVSORA   TAGJAINK-ELŐADÓINK ARCKÉPEI  
KAPCSOLAT-FELVÉTEL