FŐOLDAL  
A VITAKÖR TÖRTÉNETE   FACSIMILE TÁR   HANGZÓANYAG ARCHÍVUM  
KÉPEK A FILOZÓFIAI VITAKÖR TÖRTÉNETÉBŐL  
FILOZÓFUSOK-TUDÓSOK-FELTALÁLÓK-PIONÍROK  
ELŐADÁSOK   KONFERENCIÁK   HOZZÁSZÓLÁSOK-GONDOLATOK   X=Y TÉMÁK   BON MOT  
TERVEK   ALAPÍTVÁNY & PARTNEREK   KITÜNTETÉSEK  
TAGJAINK NÉVSORA   TAGJAINK-ELŐADÓINK ARCKÉPEI  
KAPCSOLAT-FELVÉTEL
Lontay Ervin Pál professzor

a Kör tiszteletbeli elnöke


A Filozófiai Vitakörben tartott előadásai

 1. Philosophia cognitionis humanae respectu functionali (az emberi megismerés filozófiája a működés szempontjából) - 1990. május 31.


 2. Az igazság egyetemessége miatt a szkepticizmus elvetendő - 1991. február 15.
 3. A logikai következtetéselmélet és a redukció-módszerek - 1991. május 3.
 4. Tudomány és igazság - 1991. október 18.
 5. Erkölcs és jóság - 1992. február 28.
 6. Bölcseleti karakterológia és emberi fejlődés - 1992. május 29.
 7. Disputa az "unus" illeszthetőségéről az univerzáliákhoz, továbbá a fogalmak paradigmatikus újraéleszthetőségéről (Tavaszy Ferenccel) - 1992. augusztus 28.


 8. Az emberi megismerés struktúrája és működése - 1992. október 2.
 9. A bölcseleti módszer és vita alapelvei - 1992. október 16.
 10. A klasszikus szubsztancia ontológiája, I.- 1992. november 27.
 11. A szillogizmusok direkt és indirekt redukció-elmélete - 1993. március 5.
 12. A klasszikus szubsztancia ontológiája, II. - 1993. április 3.
 13. Bevezetés az ontológiába, I. - 1993. június 4.
 14. Bevezetés az ontológiába, II. A lény alapsajátosságai - 1993. szeptember 24.
 15. Megemlékezés Albertus Magnusról, születésének 800. évfordulóján - 1993. november 5.
 16. Bevezetés az ontológiába, III. Az aktus és a potencia - 1994. január 14.
 17. Aquinói Szent Tamás személye és műve - 1994. január 28.
 18. Közgyűlési köszöntő - 1994. március 25.
 19. Bevezetés az ontológiába, IV. A lény-kategóriák - 1994. május 6.
 20. Bevezetés az ontológiába, V. - 1994. június 3.
 21. A környezet fogalmának filozófiai vizsgálata - 1994. június 10
 22. Fejezetek a klasszikus filozófiából, I. Különleges szillogisztika és szofisztika - 1994. szeptember 2.
 23. Embervédelem vagy evolúcióvédelem - 1994. november 5.
 24. Fejezetek a klasszikus filozófiából, II. A kritika alapproblémája - 1994. november 4.
 25. Fejezetek a klasszikus filozófiából, III. Az ismerettárgyak rendszere az episztemológiában
  - 1994. december 9.


 26. Fejezetek a klasszikus filozófiából, IV. A bölcseleti pszichológia alapproblémája
 27. Tudomány és valóság - 1995. február 28.
 28. Tudás, tanítás, tanulás - 1996. szeptember 6.
 29. P. Teilhard de Chardin. Út az Ómega felé - 1996. december 13.
 30. Az etika alapvonásai - 1997. február 7.
 31. A szolidáris etika - 1997. június 20.
 32. Ontológiai princípiumelmélet - 1999. szeptember 24.
 33. Szolidáris filozófia, I. - 1999. október 15.
 34. A szolidáris tudományelmélet, I. Az igazság - 2001. március 2.
 35. Szolidáris filozófia, II. (utolsó előadása): 2001. november 30.