FŐOLDAL  
AKTUÁLIS PROGRAMOK 2010-ben
A VITAKÖR TÖRTÉNETE   FACSIMILE TÁR   HANGZÓANYAG ARCHÍVUM  
KÉPEK A FILOZÓFIAI VITAKÖR TÖRTÉNETÉBŐL  
FILOZÓFUSOK-TUDÓSOK-FELTALÁLÓK-PIONÍROK  
ELŐADÁSOK   KONFERENCIÁK   X=Y TÉMÁK   HOZZÁSZÓLÁSOK-GONDOLATOK  
TERVEK   ALAPÍTVÁNY & PARTNEREK   KITÜNTETÉSEK  
TAGJAINK NÉVSORA   TAGJAINK-ELŐADÓINK ARCKÉPEI   KAPCSOLAT-FELVÉTEL


 
Dr. Dudich Endre professzor

Dr. Dudich Endre (Budapest, 1934.), geológus, biológia-kémia szakos tanár, c. egyetemi tanár
(Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron). Eocén- és bauxit-kutató, tudománytörténész.
Volt a Magyar állami Földtani Intézet igazgatóhelyettese, a Magyarhoni Földtani Társulat társelnöke,
az INHIGEO (Nemzetközi Földtantörténeti Bizottság) főtitkára, a Société Géologique de France
külföldi alelnöke, az AEGS (Európai Földtani Társulatok Szövetsége) elnöke.
A Magyarországi Eszperantó Szövetség tiszteletbeli elnöke; 10 nyelvből tett nyelvvizsgát.
Négy kontinens 70 országában járt. Geológusként dolgozott Iránban, Maliban, Kubában, Kanadában,
és 1986-1992 között az UNESCO párizsi központjában. A Filozófiai Vitakör "alapító atyáinak" egyike
(1973), 1993-1996 főtitkára.


Két nagy előadás-sorozata:

I. "A megismerés útvesztője" - Kalandozás a filozofálás történetében

(23 előadás, 1995-1999, Megjelent a Filozófiai Vitakör 2000. évi évkönyvében.)


"Már a régi görögök"
 1. Jó kezdet - fél kudarc. - Szókratész előtt
 2. Szócsatákra szakosodva. - A szofisták és Szókratész
 3. Az eszmék és árnyékaik. - Plátón és az ideák tana
 4. A valóság talaján. - Arisztotelész, a "legjobban célzó"
 5. Űr a külvilágban és a lélekben. - Epikurosz, sztoikusok, szkeptikusok

Fények a sötétségben
 1. Bölcsesség és oktalanság. - Zsidó-keresztény kinyilatkoztatás és görög bölcselkedés
 2. Plotinosztól Szent ágostonig. - újplatonisták és egyházatyák
 3. A mágiától az aranycsinálásig. -Az alkímia elmélete és gyakorlata
 4. A Próféta tudósai. - Az Iszlám érdemei és korlátai
 5. Arisztotelész feltámadása . - Avarroész, Albert és az Aquinói
 6. Reneszánsz, reformáció, revolúció. - Humanizmus, hit(meg)újítás, heliocentrizmus

A modern meghasonlás
 1. Kétség és kettősség. - Descartes deduktív dualizmusa
 2. Intermezzo I. A kiátkozott Tüskés, aki dacból lett áldott: Spinoza.
 3. Intermezzo II. Csodagyermekből fejedelmi diplomata és "egyszemélyes akadémia": Leibniz
 4. A szellem szabadságharca. - Kant kritikus kritikája
 5. Az anyag apoteózisa. - Materialista monizmus - mindmáig
 6. Levés és szorongás. - Egzisztencializmus
 7. Fejlődő teremtés. - Teilhard de Chardin látomása

Kultúrkörünkön kívül
 1. India erdei bölcsesége. - Az ezerarcú Upanisádok: Látszat és Valóság
 2. A királyi négy bánata. - A Buddha belső bizonyossága
 3. Taológiai szemelvények. - Lao-ce (az öreg Mester) evangéliuma
 4. Változatok a Tollaskígyóra. - Maja városállamok, tolték lovagrendek, azték birodalom
 5. A Szíriusztól a sziklabarlangokig - Mit tudunk a dogonok világképéről?
 6. A létre énekelt világ. Ausztrália őslakóinak "világhálója"
 7. Pipafüst és látomás: a Bölény Fiai. Az észak-amerikai síksági indiánok valódi világa
 8. Ahogy én most látni vélem. - Szubjektív utószó a KalandozáshozII. "A sci-fi különös világai" - Széljegyzetek a tudományos-fantasztikus irodalomhoz

(11 előadás, 2001-2003. Megjelent a Filozófiai Vitakör 2003. évi évkönyvében.)

Utólagos előfutárok. - Gilgamestől a Gólemen át Gulliverig
 1. A hőskor klaszikusai Nyugateurópában: Verne, Doyle, Rice Burroughs, Wells
 2. A hőskor klasszikusai Keleteurópában: A. Tolsztoj, Obrucsev, Beljajev, Dneprov
 3. Utópia magyar módra. - Jókai:"A jövő század regénye"
 4. Antiutópiák magyar módra: Falanszter, Faremido, Kazohinia és Gépvilág
 5. Szép új világ és Androméda-köd: A. Huxley és I. Jefremov
 6. A szalamandráktól a Summa Technologiae-ig: K. Čapek és S. Lem
 7. Az Alapítvány és a robotika: Az Asimov-jelenség
 8. Aranyszemcsék a homokban: Ray Bradbury és A. C. Clarke
 9. Modern mesék - mítoszok mesterei: S. Spielberg és G. Lucas
 10. Személyes utóhang a sci-fi széljegyzetekhez


A Filozófiai Vitakörben tartott további előadásai:

 • Az organizációs szintek problémája a földtudományokban - 1973

 • Egyszerűség - nagyszerűség. Szádeczky-Kardoss Elemér világképe - 1986

 • Esőistent siratja Mexikó (Nem elírás!) - 1993

 • Mi a monizmus és mi nem? - 1993

 • Kísérlet a környezet hármas meghatározására, az elvonatkoztatás három fokozata szerint - 1994

 • Céltalanság, célok és cél-ok - 1996

 • Az elveszett firkálótól a megkerült firkálóig. Rejtő Jenő alvilági lovagregényeinek társadalomszemlélete - 2000

 • A bioszféra krónikája - 2001

 • Gaia-rabság, avagy sorsunk magasságai - 2003

 • Feltarthatatlan fejlődés és fenntartható fejlesztés? - 2003

 • Sok hűhó (a) Semmiért. (Udenológiai Ankét) -2003

 • Apologia ontogenetica (egyedfejlődési mentegetőzés) 2004

 • Lássuk a medrét (Szubsztancia Ankét) - 2005

 • A Münchausen-paradigma és alternatívája (Teremtés Ankét) - 2005

 • Meditáció a metamorfózisról, avagy a pillangó hősiessége (Megemlékezés P. Teilhard de Chardinről) - 2005

 • Teremtés, tervezés, fejlődés - nem "vagy", hanem "és"! - 2006

 • Jövőképek a tudományos-fantasztikus irodalomban - 2007

 • Egynémely gondolatok, vázlatok (innen letölthető, doc formátumban):

  Kalandozás I. 1 - 5...

  Apologia ontogenetica (egyedfejlődési mentegetődzés...)
  Elvek és nyelvek...
  Miért ment át a csirke az úton...
  Üzenet a piramisból...
  Latinitas...
  Kalandozás II.
  Kissológia...
  Noodiversitas - Útban a Semmi felé... V/3.
  Noodiversitas-5
  Gaia-rabság...
  Ratio evolutionis...
  Földanyánk
  IV-4 Változatok a Tollaskígyóra
  Albertus Magnus
  P. Teilhard
  Anthropotheosz
  A szőke nő - 2013. Nőnapra...
  A Filozófiai Vitakör mint unikális társadalmi jelenség - Vitairat...