FŐOLDAL  
A VITAKÖR TÖRTÉNETE   FACSIMILE TÁR   HANGZÓANYAG ARCHÍVUM  
KÉPEK A FILOZÓFIAI VITAKÖR TÖRTÉNETÉBŐL  
FILOZÓFUSOK-TUDÓSOK-FELTALÁLÓK-PIONÍROK  
ELŐADÁSOK   KONFERENCIÁK   HOZZÁSZÓLÁSOK-GONDOLATOK   BON MOT  
X=Y TÉMÁK  
TERVEK   ALAPÍTVÁNY & PARTNEREK   KITÜNTETÉSEK  
TAGJAINK NÉVSORA   TAGJAINK-ELŐADÓINK ARCKÉPEI  
KAPCSOLAT-FELVÉTEL


 

Alapítvány az Interdiszciplináris Kutatásokért

Az Alapítvány az Interdiszciplináris Kutatásokért 1992-ben jött létre. Az alapítvány célja egy biztos pénzalapokat adó háttér megteremtése olyan korszerű elméleti- és módszertani alapokra épülő tudományos kutatások támogatására, amelyek az ember, az emberi társadalom, valamint a természeti környezet problémáinak hosszútávú és tartós megoldására irányulnak.

Az alapítvány célja továbbá az egymástól elkülönülten működő kutatók munkájának összehangolása, illetve pályázatok kiírásával és rendezvények szervezésével kutatók és kutatócsoportok számára új programok megfogalmazásának elősegítése.

A kutatások eredményeit az alapítvány publikálja, esetleg külön kiadványok szerkesztésével teszi szélesebb körben ismertté.

Az alapítvány nyitott minden tudományág felé, amely közvetlen módon vagy közvetetten a környezetvédelmet, vagy valamilyen közérdeket szolgál.


Kuratórium:

Antók Gergely
Dr. Brezsnyánszky Károly
Kovács Györgyi
Dr. Verrasztó Zoltán

Kuratóriumi elnök: Fabó László


Az alapítvány képviselői: Detréné Lombay Kamilla

Az alapítvány számlaszáma: 11712004-20183059

Az alapítvány adószáma: 18061684-1-43

Köszönjük, ha befizetésével, vagy adójának 1%-ával támogatja az alapítványt célkitűzéseinek megvalósításában.Partnerek:

Terrestrial and Cosmic Spheres: TECOS

A TECOS egy nemzetközi globális tudományos szervezet, 1999 szeptemberében az olaszországi Castelnuovo városban alakult meg magyar kezdeményezésre. Jelenlegi elnöke: Dr. Alessandro Colombetti, a milánói egyetem professzora, főtitkára: Dr. Francesco Nicolodi magángeológus. A szervezet elődje a magyar kezdeményezésű és magyar vezetésű (Detre Csaba) "Extraterrestrial and Impact Spherules" globális geológiai projekt (1995-1999) volt, amely az UNESCO és az International Geological Congress keretében működő International Geological Correlation Programme 384. projektje volt. A projekt vezérkara a Magyar Állami Földtani Intézet Kozmikus Anyag Kutató Csoportja volt, amelynek tagjai közt többen is a Filozófiai Vitakör alapító-, illetve törzsgárda-tagjai: Detre Csaba, Don György, Solt Péter, Viczián István. A Kozmikus Anyag Kutató Csoport előadóüléseit a Filozófiai Vitakörrel közös rendezésben tartja.SMARAGD Geológiai Környezetvédő Egyesület

1989. december 19-én alakult meg a Filozófiai Vitakör keretein belül. 1991-ben bíróságilag bejegyzett önálló egyesületté vált. Elnöke azóta Solt Péter, a Magyar Állami Földtani Intézet tudományos munkatársa, a Filozófiai Vitakör Törzsgárdájának tagja. Az egyesület elsőrendű tevékenysége geológiai objektumok megóvása a civilizatórikus károsító tényezőktől, részvétel környezetvédelmi akciókban, iskolák segítése a geológiai és általános környezetvédelmi oktatásban. A kilencvenes évek első felében több ezer iskolának ajándékozott ásvány- és kőzetgyűjteményeket.