FŐOLDAL  
AKTUÁLIS PROGRAMOK
A VITAKÖR TÖRTÉNETE   FACSIMILE TÁR   HANGZÓANYAG ARCHÍVUM  
KÉPEK A FILOZÓFIAI VITAKÖR TÖRTÉNETÉBŐL  
FILOZÓFUSOK-TUDÓSOK-FELTALÁLÓK-PIONÍROK  
ELŐADÁSOK   KONFERENCIÁK   X=Y TÉMÁK   HOZZÁSZÓLÁSOK-GONDOLATOK  
TERVEK   ALAPÍTVÁNY & PARTNEREK   KITÜNTETÉSEK  
TAGJAINK NÉVSORA   TAGJAINK-ELŐADÓINK ARCKÉPEI   KAPCSOLAT-FELVÉTEL


 

A Filozófiai Vitakör kitüntetés-rendszere

Kialakította és elfogadta a Filozófiai Vitakör 1998. március 27-i közgyűlése

A Filozófiai Vitakör Alapító Atyja: Pater Fundator Circuli philosophici
A Filozófiai Vitakör Alapító Anyja: Mater Fundatrix Circuli philosophici

Kapják:
1.    A Filozófiai Vitakör azon tagjai, akik 1973-ban részt vettek a Vitakör létrehozásában
2.    Az 1973/1974 évadban legalább egy előadást tartottak a Vitakörben
3.    Az 1.-2. pontban foglaltak közül azon életben lévő tagok, akik 1988 májusában (az Alapítás 15. évfordulója alkalmából) kijelentették, hogy rajta akarnak lenni az Alapítók Listáján
4.    A Vitakör tevékenységébe a Vitakör első évtizedében (1974-1983) bekapcsolódó azon tagok, akik legalább 20 éven keresztül a Vitakörben és a Vitakörért kiemelkedő tevékenységet folytattak.
5.    Honoris causa Pater/Mater F.C.Ph. cím: A fenti kitüntetés folyamatosan is kiadható, olyan vitaköri tagoknak, akik a Vitakörben a Vitakör létében, működésében meghatározó szerepet töltenek be legalább 10 éven keresztül, függetlenül attól, hogy mikor kapcsolódtak be a Vitakör életébe.
Az I./4.-5. kitüntetés odaítéléséről az Elnök felterjesztése alapján a Közgyűlés dönt, egyszerű szótöbbséggel.

A P/M.C.Ph. kitüntetés vissza nem vonható.

II. „Zentai Péter Emléklap

Kapják:
1.    Azon vitaköri tagok, akik két éven belül legalább négy előadást tartottak, amelyek közül legalább egy konferencián hangzott el.
2.    Azon vitaköri tagok, akik legalább 2 éven keresztül a vitaülések legalább felén jelen voltak, a vitákban aktívan részt vettek.
3.    Azon vitaköri tagok, akik legalább egy éven keresztül több előadást is tartottak, legalább két konferencián előadással részt vettek, a Filozófiai Vitakör egyesület létében, működésében új perspektívákat nyitottak, új témák, új működési terület, új fontos kapcsolatok létrehozásával, a vitaülések többségén aktívan részt vettek.
4.    Azon vitaköri tagok, akik sokoldalú elfoglaltságuk miatt rendszeresen nem tudnak a vitaüléseken jelen lenni, de a Vitakör számára több éven keresztül olyan tevékenységet folytatnak, amelyek az egyesület presztizsét növelik.

A Zentai Péter Emléklap tulajdonosának jogosítványai:
a)    A kitüntetés belépő a Filozófiai Vitakör Törzsgárdájába, ami a szavazati joggal járó tagságot jelenti.
b)    A kitüntetett saját maga által meghatározott témában előadást, vitaülést, konferenciát szervezhet, ennek helyszínét meghatározhatja (akár külföldön is), de időpontját egyeztetnie kell a Vitakör programjáért felelős mindenkori egyesületi elnökkel. A vitaülésekre új együttműködőket szervezhet be, kezdeményezheti a más (akár külföldi) egyesületekkel való együttműködést.

II/A.:A Zentai Péter Emléklap átadását a mindenkori elnök kezdeményezi, laudáció kiséretében a Törzsgárda elé terjeszti. A laudációt a Törzsgárda véleményezheti, az átadást ellenző két vélemény esetén az Elnök nem adhatja át a kitüntetést, hanem azt a Közgyűlésre bízza. A Közgyűlés az átadhatóságról egyszerű szótöbbséggel dönt, akár halasztólag, akár végérvényesen megtagadva azt.
A laudációt a Törzsgárdához nem tartozó tagok is megkaphatják, de nem szavazhatnak felette. A mindenkori elnök olyan szakértői véleményt is mellékelthet a laudációhoz, amelynek készítője nem tartozik a vitaköri Törzsgárdához. Ugyanígy járhatnak el a laudációt véleményezők is.

II/B. A Zentai Péter Emléklapot a Filozófiai Vitakör Közgyűlése visszavonhatja, minősített, kétharmados többség esetén. A visszavonást a Törzsgárda bármely tagja kezdeményezheti.
A visszavonás indokai lehetnek:
1.    A Filozófiai Vitakör érdekeivel ellentétes tevékenység.
2.    Olyan közéleti tevékenység, amely a Vitakört rossz fényben tünteti fel, olyan magánélet, amely méltatlan a Vitakör Törzsgárdájához.

III. Elnöki Dícséret

A mindenkori elnök saját belátása szerint a közgyűléseken, vagy az évzáró közgyűlés jellegű összejövetelen szóbeli dicséretben részesítheti a kiemelkedő tevékenységet folytató tagokat. Egy alkalommal legfeljebb kettőt. A megdícsért tevékenység további folytatása, ajánlottan egy éven belül a Zentai Péter Emléklap átadásához, azaz a Törzsgárda tagsághoz vezethet.FŐOLDAL
AKTUÁLIS PROGRAMOK 2010-ben   A VITAKÖR TÖRTÉNETE   FACSIMILE TÁR
HANGZÓANYAG ARCHÍVUM   KÉPEK A FILOZÓFIAI VITAKÖR TÖRTÉNETÉBŐL
FILOZÓFUSOK-TUDÓSOK-FELTALÁLÓK-PIONÍROK
ELŐADÁSOK   KONFERENCIÁK   E. T. TÉMÁK   HOZZÁSZÓLÁSOK-GONDOLATOK
TERVEK   ALAPÍTVÁNY & PARTNEREK   KITÜNTETÉSEK
TAGJAINK NÉVSORA   TAGJAINK-ELŐADÓINK ARCKÉPEI   KAPCSOLAT-FELVÉTEL