FŐOLDAL
A VITAKÖR TÖRTÉNETE   FACSIMILE TÁR   HANGZÓANYAG ARCHÍVUM
KÉPEK A FILOZÓFIAI VITAKÖR TÖRTÉNETÉBŐL   TAGJAINK-ELŐADÓINK ARCKÉPEI  
FILOZÓFUSOK-TUDÓSOK-FELTALÁLÓK-PIONÍROK
BÖLCSESSÉGEK, SZIPORKÁK (ismert szerzőktől)   BÖLCSESSÉGEK, SZIPORKÁK (ismeretlen szerzőktől)  
X=Y, azaz EXTRATERRESTRIAL TÉMÁK   HOZZÁSZÓLÁSOK-GONDOLATOK   TERVEK  
ALAPÍTVÁNY & PARTNEREK   KITÜNTETÉSEK   TAGJAINK NÉVSORA  
KONFERENCIÁK   ELŐADÁSOK 1973-2010.   KAPCSOLAT-FELVÉTEL


 ! ANNUM NOVUM FAUSTUM, FELICEM, TOTO TERRARUM ORBE PACIFICUM EX ANIMO PRECATUR !Tervezett összejöveteleink a 2013. évre:
(A végleges és biztos címet-időpontot az FV köríméljeiben jelezzük, közvetlenül a végleges dátum előtti napokban...)2013. február 8. Péntek, 17:00-tól: Évnyitó (Szokásosan a Csörsz utcai helyszínen)
Téma: Kozmikus felelősségünk

41. évfolyam/1. rendezvény www.filozofiaivitakor.hu

Vitatéma: Kozmikus felelősségünk

Kozmikus felelősségünk

Anthropotheosz

Detre Csaba és Fellner Ákos filozófikus vita-levelezése2013. február 15. Péntek 13:30(!) - 18:00 MIKLÓSSY ENDRE: Heidegger a filozófia végéről - Földtani Intézet

2013. február 22. Péntek 17:00 BOKOR LEVENTE (a Filozófiai Vitakör Tiszteletbeli Elnöke)
praeses honorarius házirendezvénye, 2623./41. évfolyam/3. vitaülés. Budapest, 1071 Bethlen Gábor tér 3.
Előadó: BALÁZSI JÓZSEF: József Attila
"Minden nyelvnek külön van meg az ő saját kelleme" (Csokonai)
Kína: nyelv és kultúra2013. március 1. Péntek, 11:00

"A Nyugat Alkonya - 2." Egésznapos konferencia. Helyszíne: A Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár
a Kőrösi Csoma Kultúrházban, Budapest, X. Szent László tér 7-11.

A konferencia rendezője: KOVÁCS GYÖRGYI régió-igazgató
A konferencia főszervezője: DR. BÉZA DÁNIEL

(2624. összejövetel, 41. évfolyam, 4. rendezvény)
(Előzménye: A Nyugat Alkonya - 1. >> 2011. május 13. Kőbánya)

Határidők: Benevezés a konferenciára előadóként való részvételre az előadás címének elküldésével február 20-ig.
Min. 1, max. 4 oldalas előadásanyagot kérünk, amelyek felkerülhetnek a Filozófiai Vitakör honlapjára:
www.filozofiaivitakor.hu

Orientáló témák: A "Nyugat" fogalma, fogalmának történelmi változásai. A Nyugati Civilizáció felemelkedésének mozgatórugói, a napjainkban tapasztalható visszaszorulásnak az okai. Vannak-e válaszok a nyugati civilizációt érő kihívásokra, vagy tényleg eljött a Nyugat Alkonya? A "Nyugat"-hoz kötődő történelmi-gazdasági kategóriák,
mint a globális kolonializmus, a kapitalizmus.

Bokor Levente: Másik tézis a kapitalizmusról...

A feudalizmust felváltó nyugati demokráciák sajátosságai, ellentmondásai. A Nyugat mint a tudományos-technikai fejlődés csúcsa a 16.-20. században. E szerep fokozatos elvesztése napjainkban. A nyugati gyarmatbirodalmak visszaszorulása a 19. század elejétől, teljes összeomlásuk a II. Világháború után. A nyugati kapitalizmus a legújabb korban, és az ellene ható új történelmi mozgalmak: a kommunizmus és a fasizmus. A Szovjetúnió és a Szocialista Tábor összeomlását követő nyugati törekvések ezen területek "rekolonizációjára". A tőke szabad áramoltatásának kérdése, és az ún. "neoliberalizmus."
A Nyugat és a feltörekvő ázsiai szuperhatalmak.

11:00 KOVÁCS GYÖRGYI: Jóléti degeneráció Nyugat után Keleten is. A kínai gazdasági csoda árnyoldalai

11:45 BÉZA DÁNIEL: Képes-e a nyugati civilizáció a megújulásra? Mik lehetnek az újabb felemelkedés mozgatórugói?
Képes-e a nyugati civilizáció a megújulásra?

12:30 DUDICH ENDRE: A Nyugat végzetes diadala
A Nyugat végzetes diadala...

13:30 SZALAY ZSUZSANNA: A pénz természetének bemutatása Fernand Braudel gazdaságszerkezete alapján

Szünet

14:45 URBÁN IVÁN: Ex oriente lux
Ex oriente lux

15:30 VITÁNYI PÁL: A tőkés szellemiség, mint megingathatatlan önjáró

16:15 MIKLÓSSY ENDRE: Háború és béke, avagy Európa öngyilkossági kísérlete
Háború és Béke (Európa öngyilkossági kísérlete - a teljes előadás)

17:00 RÁSZLAI TIBOR: Az Ókor alkonya

17:45 DETRE CSABA: A magyar tudomány képviselőjeként a Keleti Blokk legkülönlegesebb országából,
majd a Nyugat Felé Dörgölődző Blokk egyik lenézett országából
A Legértékesebb Keletből...

18:30 Fogadás
19:30 Zárás
Az előadások max. hossza 40 perc lehet, amelyek után max. 5 perc vita következhet. A hozzászólások max. hossza: 2 perc.
Részvételi díj: Hölgyeknek 1 tálca sütemény, uraknak 1 üveg ital.

Detre Csaba
alapító elnök2013. március 8. 15:00 Péntek - (2635. összejövetel, 41. évfolyam, 6. vitaülés)
RÁSZLAI TIBOR: Arisztotelész szellemi gimnasztikája
Népi Írók Klubja, Budapest, VIII. Baross utca 61. VI. emelet.

2013. április 5. 16:00 (2643. összejövetel, 41. évfolyam, 8. vitaülés)
Detre Csaba: A Nyugat fogalma, fénykora és várható vége...
Kőbányai Janikovszky Éva Általános Iskola - 1105 Budapest, Kápolna tér 4.
Kivonat a témakörből:
A Nyugat fogalma, fénykora és várható vége...

2013. április 12. 15:00 (2644. összejövetel, 41. évfolyam, 9. vitaülés)
RÁSZLAI TIBOR: Az Ókor Alkonya
Népi Írók Klubja, Budapest, VIII. Baross utca 61. VI. emelet.

2013. április 19. 16:00 - VITÁNYI PÁL: Mezokogníció, avagy a kategóriák szerepe
Kőbányai Janikovszky Éva Általános Iskola - 1105 Budapest, Kápolna tér 4.

2013. április 26. 16:00 (41. évfolyam 11. összejövetel, 2647. ülés)
KATONA TIBOR: Az objektív valóság valószínűtlensége - I. rész
Kőbányai Janikovszky Éva Általános Iskola - 1105 Budapest, Kápolna tér 4.

Május 10. Péntek 17:00
Programváltozás: "Az objektív valóság valószínűtlensége II. rész" című előadás helyett szabad vitát rendezünk
"A Nyugat Alkonya" című örök-aktuális témakörünkben:
A NYUGAT POLITIKAI- ÉS SZOCIÁLPSZICHIKAI MEGJELENÉSE A 20. SZÁZADI
ÉS A 21. SZÁZAD ELEJEI MAGYAR TÁRSADALOMBAN
címmel.
A vitaülés helye: Kőbányai Janikovszky Éva Általános Iskola - Budapest X. Kápolna tér 4.

Filozófiai Vitakör - 40. (1973–2013.)
A Filozófiai Vitakör tudományos egyesület 2013. május 17-én pénteken 11:00 kezdettel fogja
megünnepelni megalapításának 40. születésnapját. Az egésznapos ünnepi konferencia tematikája:
A TUDOMÁNY KÜLSŐ ÉS BELSŐ HATÁRAI
A konferencia helyszíne: Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár, Budapest X. Szent László tér 7-10.
A konferencia fővédnöke: KOVÁCS GYÖRGYI régió-igazgató

A konferencia feleleveníti az elmúlt négy évtized témába vágó publikációit, lehetőséget nyújtva új szellemi konstrukciók megjelenítésének is. Néhány kiemelten preferált téma: A tudományosság kritériumai. A tudomány jellegzetes vizsgálati metódusai: Pl. oksági összefüggések nyomozása. A tudomány hierarchikussága. Az ún. „diszciplínák.” A klasszikus tudományos diszciplínák (scientia sensu stricto, filozófia, logika, matematika) egymás közti határai. Az „interdiszciplináris tudományok” és a „szaktudományok”. A filozófia mint a „tudományok tudománya.” A filozófia szaktudománnyá degradálása bizonyos hatalmi célok kiszolgálása érdekében. („Ancilla theologiae”, „marxista eszmeiségű filozófia”, a filozófia és a teológia erőszakos szétválasztása, filológiai elemzéssé történő lealacsonyítása a XX. század közepétől, pozitivizmus, stb.) Elméleti tudományok és a filozófia határainak kérdése. A „Metafizika” problematikája. Tudomány és áltudomány.

Jelentkezési határidő az előadás címének megadásával április 30-ig. A konferencián maximum 7 előadás megtartására
lesz lehetőség. A teljes előadás-idő: 50 perc (ideális időbeosztás: 40 perc előadás, 10 perc vita). Az 1-4 oldalas előadási anyag
megküldése csatolt fájlon az Elnökség ímél-címére: Május 2-ig.

Program:
11:00 KOVÁCS GYÖRGYI: Köszöntő
11:10 HÉJJAS ISTVÁN: A tudomány határai, avagy paradoxonok a modern tudományban
12:00 LAJTNER TAMÁS: A semmi ágán (Milyen elképzelések formálják a tudományt?)
12:50 DETRE CSABA: Statikus és dinamikus tudomány
13:40 Ebédszünet
14:30 VITÁNYI PÁL: A tudomány legbensőbb határai
15:20 RÁSZLAI TIBOR: Az ember belső- és külső határai
16:10 BOKOR LEVENTE: A megmaradási törvények margójára
17:00 URBÁN IVÁN: Tudomány a Földön és az Égen
17:50-től: a 40 éves Filozófiai Vitakör köszöntése

Részvételi díj: Hölgyeknek: 1 tálca sütemény, uraknak: 1 üveg ital

A konferencia erre érdemes előadásai a Filozófiai Vitakör honlapján publikálásra kerül(het)nek: www.filozofiaivitakor.hu
(Az Interdiszciplináris Alapítvánnyal közös rendezés)


Május 31. Péntek, 17:00 Kőbányai Janikovszky Éva Általános Iskola - 1105 Budapest, Kápolna tér 4.
(Bejárat az Ihász utca felől.)
Benyó Bertalan: Demokrácia és centralizáció
Demokrácia és centralizáció - az előadás ide kattintva letölthető

Június 7. Péntek, 14:00 Földtani Intézet: Ünnepi FV-történeti ülést tartunk (2654. ülés, 41. évfolyam / 15. összejövetel)
az Alma Mater-ben, a Kör 40. születésnapja alkalmából. Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, Budapest XIV. Stefánia út 14.
I. emelet, Rónai András Terem.

A tervezett program:
Megemlékezés azokról az elhunyt tagjainkról, akik meghatározták a FV arculatát.

- DUDICH ENDRE: Megemlékezés Vecsernyés György 1973-as Alapító Atyáról és Zsebeházy György Törzsgárda-tagról.

Az elmúlt négy évtizedben a FV-ben kiemelten megjelenített iskolák: A filozófia mint a "tudományok tudománya", geonómia,
dendrikus evolúciós modellek, "punctuated evolution", általános ontológia.

- PÓKA TERÉZ: A geonómia is 30+10 éves...és aztán? Geonomus non fit, sed nascitur

- DETRE CSABA: Világ lehet egylényegű, kétlényegű, sőt több.
Amit a Világról a Filozófiai Vitakörben létrejött usziológia (lényegtan) kijelentett...
Az előadás rövid kivonata itt: A Filozófiai Vitakör és a Filozófia
Hozzászólás az előadáshoz: A lényeg a lényeg

Részvételi díj: Hölgyeknek: 1 tálca sütemény, uraknak: 1 üveg ital.


június 21. Péntek, 18:00 Gellérthegyi Filozófus Kert: Nap-nap - "ha az Égen két Nap volna" - barangolás a Nap-kultuszok,
és a Naprendszer-történelem epizódjai között.

Június 28. péntek, 11:00 órakor: - I. Őrbottyáni Filozófiai Piknik. Vendéglátó: A Fabó-házaspár
Téma: A FÜLELETES GONDOLKODÁS LOGIKÁJA
(A "füleletes" nem elírás!) Filozofikus szellemi barangolás a beszéd körül, két felvonásban, négy fejezetben.
In memoriam: Dr. Balla Zoltán felvidéki orvos, filozófus, beszédkutató

Ebéd: kb. 13 óra 30-kor. Hozzájárulás: Hölgyek: Finom süti, ami belefér... Urak: A kedvenc italból egy... üveg

Kérjük, jelezd a részvételi szándékodat! Többen jönnek autóval, akikhez lehet csatlakozni!
Cím: Őrbottyán, József Attila utca 51.

Vonattal: A Nyugati pályaudvarból minden órakor csak a Veresegyházon !!! át Vácra menő vonattal. A menetidő egy óra. Leszállás Veresegyház után, a harmadik megállóban (Veresegyház - Erdőkertes - Viciántelep - Őrbottyán) A sínek mellet menetirányban tovább a Rákóczi utcába jobbra, majd a harmadik keresztutcába jobbra. Az utcában bal oldalon a "madaras ház" (tetőcsúcs alatt Főnix - Turul (kinek mi) dísz a homlokzaton).

Autóval: Fót - Csomád - Őrbottyán. Fóton Veresegyház felé kell átmenni, viszont Csomádon már egyenesen és nem Veres' felé! Őrbottyánban a körforgalmon egyenesen át (Váchartyán felé) a Rákóczi Ferenc utcán kb 2 km után a vasúti síneken át a harmadik utca jobbra. Az utcában bal oldalon a "madaras ház" (tetőcsúcs alatt Főnix - Turul (kinek mi) dísz a homlokzaton). A térképek segítenek. Ne figyelj a GPS-re, mert rossz felé küld!

Azon előadók, akik még nem küldték el a kivonatokat, ezeket ímélhez csatolt fájlon küldjék el az Elnökségnek.ALIGAI AGÓRA - 2013. Vitányi Pál két előadása Balatonaligán, két napra  tervezve:
Augusztus 10-én 11:00 kezdettel, és augusztus 11-én 10:00 kezdettel...


A folytonosság (kontinuum) nem-cantori értelmezése

Tematikus útiterv: Ennek célja:  Érintőleges, de probléma-gazdag és újszerű elmélkedések a munkám kapcsán. A tervezett "útirányok": Kevés a fizikáról, több a matematikáról. Röviden, de - jól egybefoghatóan - a "szerves kognitivitás"-ról (ami itt: a filozófia, a logika, a nyelv, és az informatika szerves kapcsolata az előbbiekhez úgy, hogy mindez lényegében "a Turing-gép" kritikája).

Végül röpke utópikus zárszó a jövő cselekvés-elméletéről, mint a folyamatos folytathatóságról. Előadásom szövevényét ezúttal
- a szükséges magyarázatok előtt - tézis-csomópontokkal fogom kiemelni, élesíteni. Az út előtt tanulmányozásra javasolt "térképek" pedig R. PENROSE újra megjelent munkái:

"A CSÁSZÁR ÚJ ELMÉJE"  (Számítógépek, a gondolkodás és a fizika törvényei) Újra az Akadémia Kiadó adta ki, de most a kisalakú  "ÚJ  POLIHISZTOR" sorozatban. "A nagy, a kicsi és az emberi elme" (Kozmológia, kvantummechanika és a tudatosság fizikája) Ez idén jelent meg a "TALENTUM TUDOMÁNYOS KÖNYVTÁR" sorozatban (AKKORD. K.) Érdekessége, hogy Hawkinggal és még két bírálójával vitázik a "nagy egyesítésről".

Az előadások helyszíne a balatonvilágosi nyaraló: ZRÍNYI utca 133. A VOLÁN üdülő mellett. A megközelítés mindenképp Balatonaligán keresztül történjen! A vonatról leszállás: Balatonaliga állomáson. 10-én a 10:00 körül érkező személyvonathoz autóval megyünk fel. Amúgy negyedórás a gyalogút lefele. Az autópályán a 90. km-nél van az aligai leágazás, amely egy STOP kereszteződésen át a "CLUB ALIGA" kapujához vezet.

Remélhetőleg simán van átengedő forgalom a Volán üdülő felé, ha mégsem, akkor a vasúttal párhuzamos bekötőúton Balatonvilágos állomáson keresztül a partra leérve, jobbra kanyarodva vissza a Volán üdülőig, illetve a címig. 5 km a kerülés hossza.

Fürdőruhát, és - másnapi lentmaradás esetén - hálózsákot célszerű hozni. Valamennyi ágynemű, párna és néhány pokróc még akad.  Elkél a szokásos üveg ital, üdítő, vagy egy tálca sütemény. Mindenkit szeretettel vár a Házigazda, és a Vitakör Vezetősége.

A Filozófiai Vitakör mint unikális társadalmi jelenség - Vitairat - ...2013. Október 11. (2669. összejövetel, 41. évfolyam / 23. ülés)
17:00 Vitányi Pál: Az "egy" és a "sok" a görögöknél (összefoglalva Arisztotelésznél),
David Ross, Szabó Árpád és Vekerdi László nyomán, és hogy ez ma mennyire aktuális felvetés lehet.
Kőbányai Janikovszky Éva Általános Iskola (1105. Budapest, Kápolna tér 4.)

Október 25. (2673. összejövetel, 41. évfolyam / 24. ülés)
17:00-19:30 Dudich Endre: Feltarthatatlan fejlődés és fenntartható fejlesztés
Korreferátumot tart: Deák Ferenc
Szendvics lesz...
Kőbányai Janikovszky Éva Általános Iskola (1105. Budapest, Kápolna tér 4.)
November 15. péntek 11:00 - 19:30 (2674. összejövetel, 41. évfolyam / 25. ülés)
"A TUDOMÁNYOS DISZCIPLINA" - egésznapos konferencia a Filozófiai Vitakör rendezésében:
Szervező: DETRE CSABA
A konferencia fővédnöke: KOVÁCS GYÖRGYI régió-igazgató
A helyszín: Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár, Budapest X. Szent László tér 7-10.
!!! Figyelem !!! A 3-as villamos helyett jelenleg villamospótló buszok járnak !!!


Program:

DETRE CSABA: Bevezetés: A tudomány fegyelmezettségi követelményei. A hegeli tudománykoncepció renaissance-a.
A tudomány, mint az emberi szellem legmagasabb régiója. Hatalom és tudomány, a hegeli porosz szellem és a tudomány összefüggései.
A tudományos diszciplina

http://www.youtube.com/watch?v=etj9CpsxuoM

SZÁNTÓ BORISZ: A tudomány kommunikációs modellje
A tudomány kommunikációs modellje

HÉJJAS ISTVÁN: Tudomány és áltudomány
Tudomány és áltudomány

LAJTNER TAMÁS: Miért ne találjunk fel semmit?

ZÁHONYI ANDRÁS: Tudományos tanok és tévtanok
Tudományos tanok és tévtanok

URBÁN IVÁN: A tudás fájának gyümölcse 1. rész: Tudomány és hatalom

A megszerkesztett előadás-anyagokat november 6-ig várjuk, ezek felkerülnek a Filozófiai Vitakör honlapjára:

http://www.filozofiaivitakor.hu

Részvételi díj: Hölgyeknek 1 tálca sütemény, uraknak 1 üveg ital.November 22. 14:00 péntek. Földtani Intézet, Stefánia út 14. I. emelet, Rónai András terem:
60 éve történt: A londoni 6:3 történelemfilozófiai jelentősége. Kiskonferencia.

DETRE CSABA: Egyes tömegjátékok történelmi szerepe. A futball legújabbkori "játékfilozófiai" jelentősége.

MIKLÓSSY ENDRE:A magyar foci és a magyar társadalom.2013. november 29. Péntek, 17:00 - 19:30 (2679. összejövetel, 41. évfolyam, 28. vitaülés)
Helyszín: Kőbányai Janikovszky Éva Általános Iskola, 1105. Budapest, Kápolna tér 4.
Vitányi Pál: Az "entelechia" három egymást közelíteni kívánó viszonyulásként: Szemlélet Arisztotelésznél,
a "szervesség" Zsilka Jánosnál, és (heurisztikus) program nálam.

A megszerkesztett előadásanyagokat várjuk továbbra is azoktól, akik eddig csak levélként küldték el! Az előírásoknak megfelelően szerkesztett előadásanyagok később felkerülnek a Honlapra.

Részvételi díj: Hölgyeknek 1 tálca sütemény, Uraknak 1 üveg ital.2013. december 13. péntek, 11:00
ÉVZÁRÓ KÖZGYŰLÉS: 41. évfolyam, 29. ülés, 2680. összejövetel.
Helyszín: Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár, Budapest, X. Szent László tér 7-11. Kőrösi Csoma Kultúrház

A Filozófiai Vitakör közgyűlései nyilvánosak, azokon nemcsak a megválasztott tagok, hanem minden (ímélen) meghívott személy jelen lehet, a vitában részt vehet, javaslatokat tehet, de nem szavazhat.
A (Törzsgárda) tagság kritériumairól lásd: www.filozofiaivitakor.hu - Alapszabály 2010. (A Főoldalról behívható)


Részletes program:

I.
- A Közgyűlés Elnökének, a Jegyzőkönyv Vezetőjének, a Jegyzőkönyv Hitelesítőinek megválasztása - 10 perc
- Beszámoló a Filozófiai Vitakör 2013. évi munkájáról és a Kör helyzetéről - (Előadók: Az elnökség tagjai ) - 40 perc
- Egyéb a FV helyzetét érintő tájékoztatók - 20 perc
- Vita (határozathozatal) - 20 perc
- Szünet - 50 perc (hidegbüfé ebéd a helyszínen)
- Az új tagjelöltek bemutatkozása, tagfelvételi kérelmük elbírálása, szavazás a felvételükről - 20 perc
- Javaslat a Filozófiai Vitakör 2014. évi programjára. (Az Elnökség előterjesztése és a tagság felvetései alapján) - 30 perc
- Egyéb javaslatok a jelenlévő tagság részéről - 15 perc


II. Előadások, megemlékezések

- Detre Csaba: 20 év halt meg osztályfőnököm, Dr. Antall József, Magyarország miniszterelnöke. - 20 perc
- Dudich Endre: A Nyugatnál Nyugatabb Kelet: Cordoba, az európai Maghreb - 20 perc
- Miklóssy Endre: Gyökérkezelés - 20 perc
- Héjjas István: Ókori távol-keleti filozófiai irányzatok (Székfoglaló előadás) - 60 perc
- Kiss Károly: Székfoglaló előadás - 60 perc

Az előadások között időt hagyunk a vitára.

18:30 Fogadás, kötetlen beszélgetés...Későbbre halasztva: STEIGER KORNÉL: A metafizika természete
Ha Önt érdekli valamelyik rendezvényünk, előadásunk, szívesen látjuk körünkben.
Kérjük, lépjen személyes kapcsolatba egy Ön által ismert tagtársunkkal.
Neki adja át rövid írásos bemutakozását és telefonszámát.

!!! Figyelem: Erős hacker-támadás miatt a Kör jelenleg nem fogad e-mail üzeneteket !!!

Az "ALAPÍTVÁNY AZ INTERDISZCIPLINÁRIS KUTATÁSOKÉRT" számlaszáma:
11712004-20183059
Az alapítvány adószáma: 18061684-1-43

www.filozofiaivitakor.hu/aktualis