FŐOLDAL
A VITAKÖR TÖRTÉNETE   FACSIMILE TÁR   HANGZÓANYAG ARCHÍVUM
KÉPEK A FILOZÓFIAI VITAKÖR TÖRTÉNETÉBŐL   FILOZÓFUSOK-TUDÓSOK-FELTALÁLÓK-PIONÍROK
ELŐADÁSOK 1973-2010.   KONFERENCIÁK   HOZZÁSZÓLÁSOK-GONDOLATOK  
BONMOT - I   BONMOT - II   X=Y, azaz EXTRATERRESTRIAL TÉMÁK   TERVEK  
ALAPÍTVÁNY & PARTNEREK   KITÜNTETÉSEK   TAGJAINK NÉVSORA  
TAGJAINK-ELŐADÓINK ARCKÉPEI   KAPCSOLATFELVÉTEL


 

! ANNUM NOVUM FAUSTUM, FELICEM, TOTO TERRARUM ORBE PACIFICUM EX ANIMO PRECATUR !

A 2012. évre tervezett programok: Ez a lista csak tervezet.
A végleges és biztos programpontot-címet-időpontot az FV köríméljeiben jelezzük, közvetlenül a program előtti napokban...

2012. február 3. >> Az Alapító Elnök évnyitó házirendezvénye, Csörsz utca.
A Filozófiai Vitakör évnyitó összejövetelére a hagyományoknak megfelelően
ismét otthonunkban kerül sor 2012. február 3-án, pénteken, 17 órai kezdettel.

Az összejövetel programja:

- Zászlófelvonás

- Bejent(kez)ések

A LÉLEKRŐL - nem szabadon, és nem Arisztotelész után

Az előadás vázlata:

1.) Az Univerzum rendszerhalmaz, amelynek minden része az összes többi résszel kölcsönhatásban (interactio) áll.

2.) Ebből következik az, hogy nem létezik olyan része, amely bármelyik másik részével ne lenne kölcsönhatásban.
Tehát nem létezik elszigetelt része. Nincs olyan létező, amely ne tartozna az egyetlen létező Univerzumhoz.

3.) A kölcsönhatás mindenható, minden dinamizmus forrása. Tehát az Univerzum dinamikus rendszerhalmaz.

4.) A kölcsönhatás az az univerzália, amelyet a különbözo kultúrák általában LÉLEKNEK neveznek,
sok esetben önálló szubsztanciaként jelenítenek meg. Ez többnyire a dualisztikus vallási kozmológiákban jelenik meg.

5.) A Lélek szubsztanciális elkülönítése eredményezi a (bármilyen) vallási világkép megjelenítését, míg ennek elkülönítetlensége az a világkép, amelyet tudományosnak (is) nevezhetünk. A két világkép összevetése reménytelen próbálkozás, mintahogyan a monista vallásról beszélni is értelmetlen dolog.

Február 1-ig kérjük a visszajelzéseket arról, hogy kinek számíthatunk a megtisztelő részvételére...

Lombay Kamilla & Detre Csaba2012. február 10. >> A program szervezés alatt

2012. február 17. >> Varga Csaba előadása (a cím véglegesítése később), MÁFI Lábnyomos Terem2012. február 24. péntek 17:30 (FV 2542. összejövetel - 40. évfolyam / 3. vitaülés.)
Előadó: FELLNER ÁKOS ZOLTÁN: A filozófia visszatérése: Friedrich Nietzsche és Hans-Georg Gadamer hermeneutikája.
Az előadás kivonata innen letölthető (txt formátumban): A filozófia visszatérése
A vitaülés helye: Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest XIV. Stefánia út 14. I. em. Rónai András terem.

2012. március 6. kedd 10:00 - Hermeneutikai Napok 1. rész: Vitányi Pál házirendezvénye (FV 2544. összejövetel)2012. március 30. péntek 17:00 - 2550. összejövetel, 40. évfolyam - 6. vitaülés
Dr. Klimes Szmik Katalin társelnök és Dr. Rászlai Tibor - Custos Valorum Spiritualium házirendezvénye


Program:

- A 70 éves MIKLÓSSY ENDRE törzsgárda-tag köszöntése

- Megemlékezések Az Ember Tragédiája első megjelenésének 150. évfordulóján:
- MIKLÓSSY ENDRE: Madách, a drámaköltő
- RÁSZLAI TIBOR: A Történelem ítél? Madách történelemszemlélete

Bejelentkezés március 29-ig: Ímélen, vagy telefonon: 06-20-238-2323

Részvételi díj: Hölgyeknek: 1 tálca sütemény, uraknak: 1 üveg vörösbor (száraz)
A Filozófiai Vitakör következő összejövetele:

2012. április 13. péntek 16:00 >>> MÁFI - I. emelet - Rónai András terem: A Függetlenség Napja.
A Filozófiai Vitakör független egyesületté válásának (1992. március 27.) 20. évfordulóján rendezendő előadó-ülés.

DETRE CSABA (alapító elnök): 20 éves legalizáltságunk, a megelőző 20 év illegalitás
- és a kapcsolódó történelmi háttér:

Ma 20 éve, 1992. március 27-én a Magyar Állami Földtani Intézet ebédlő-termében zajlott le
a Filozófiai Vitakör 1. Közgyűlése, amely kinyilvánította a Kör önálló tudományos társadalmi szervezetté alakulását.
(21 "egyesületi alapító tag" lásd: www.filozofiaivitakor.hu - "részletes történet", "facsimile" oldalak.)


Előzmények:

Az 1973. május 15-én a Földtani Intézetben megalakult "Földtani Filozófiai Vitakör" (1974-től Filozófiai Vitakör) 19 éven keresztül változatos formákban közvetlenül az Intézethez tartozott, de a nem egyértelmű legalizáltásga többször is súlyos konfliktusokat eredményezett, és a Kör léte több alkalommal is veszélyezetté vált.

A Kör létét elsősorban nagyfokú interdiszciplináris tudományos kedveltsége, elismertsége, legendás demokratizmusa stabilizálta. A több tudományos társszervezettel közösen rendezett számos interdiszciplináris evolúcióelméleti konferenciáján a téma magyarországi vezéregyéneségein túl külföldi szakemberek is résztvettek, így a nyolcvanas évek második felére
a Kör nemzetközi ismertségre és elismertségre is szert tett.

Jellemző Juhász Nagy Pál akadémikus kijelentése a Kör 1984-es "Ernst Haeckel 150" konferenciáján:
"E kör léte maga a csoda. Itt olyan kijelentéseket is megengedhetek magamnak, amiért az Akadémián nagyon megrugdosnának."

Az ún. "Rendszerváltozás" körüli időkben elengedhetetlenné vált a Kör önállóságának és egyértelmű legalizálásának megvalósítása. Az 1991. július 1-től kinevezett új "finn" MÁFI igazgatónál, Dr. Gaál Gábornál tett tiszteleti látogatása alkalmával, Dr. Detre Csaba körvezető az Igazgatóval megegyezett abbban, hogy a MÁFI a lehető legnagyobb támogatásban részesíti a Kört, ha az az 1989/II. Törvény alapján kikiáltja önállóságát, és mindent elkövet a Földtani Intézet
"helyzetbe hozásával" a hazai és nemzetközi interdiszciplináris tudományos programok felderítése és lebonyolítása területén.

Ebből az egyezményből bontakoztak ki az 1992. - 2003. között futó extraterresztrikus geológiai programok,
mint pl. a "szferula projektek", és az Alapítvány az Interdiszciplináris Kutatásokért létrejötte (1994.) is.
Detre Csaba 1991. őszén felkérte Dr. Tavaszy Ferenc jogász-gépészmérnököt, aki ekkorra már több éve kimagasló aktivitást folytatott a Kör-ben, hogy szervezze meg a Filozófiai Vitakör bírósági bejegyzését, annak minden feltételével együtt.
Ennek a szervezésnek volt nagyjelentőségű történése az 1992. március 27-i Közgyűlés, amely elfogadta az Alapszabály irányelveit, és az alábbi Vezetőséget választotta meg:

Elnök: Dr. Detre Csaba
Alelnök: Dr. Tavaszy Ferenc
Főtitkár: Dr. Dudich Endre
Titkár: Dr. Verrasztó Zoltán
Tiszteletbeli elnök: Dr. Lontay Ervin Pál

Dr. Tavaszy Ferenc alelnök a következő hetekben részleteiben megalkotta az Alapszabályt, és azt az Alapító I. Közgyűlés jegyzőkönyvével együtt 1992. júniusában benyújtotta a Fővárosi Bíróságra. A bíróság az anyagot változtatási utasítás-javaslat nélkül, szinte rekord-gyorsasággal elfogadta, és 1992. szeptember 7-én a Filozófiai Vitakört önálló tudományos szervezetté nyilvánította. A Filozófiai Vitakör - akkor - a Magyar Tudományos Akadémia után Magyarország második általános tudományos egyesülete volt.

Egyesületünk 2012. április 13-án, 16:00 óra kezdettel előadó-ülés keretében fog megemlélkezni ezen jeles tudománytörténeti eseményekről az MFGI (az egykori MÁFI) I. emeleti Rónai András termében.

Továbbá: Ugyanezen napon, tehát szintén április 13-án: A Hermeneutikai Műhely 2. összejövetele:

FELLNER ÁKOS (a Hermeneutikai Műhely szervezője): A nemi szerep, mint hermeneutikai probléma

RÁSZLAI TIBOR (Custos Valorum Spiritualium): "Az Írás Írással való hermeneutizálása
(avagy szent szövegeink értelmezési princípiumairól)".
Az előadás lényege: Amikor a szent könyvek kanonizálódnak, akkor átlépnek az értelmezés új fázisába.
Mivel a szöveg nem bővíthető, azért úgy kell értelmezni, ahogyan az "meg van írva", legfeljebb a szöveg
jelentéstartománya tágítható. Ekkor válik szükségessé a "hermeneutika" tudománya, mivel annak ellenőrzött,
megfogalmazott szabályai vannak.

Az előadó-ülés helye: MFGI (az egykori MÁFI), Stefánia út 14. I. emelet, Rónai András terem.
(Az új intézet rend-szabályzata szerint 20 óráig mindenkinek el kell hagynia az épületet...)FV 2561 - Alapító Elnöki Körlevél:


Kapják a címzettek, azaz a Filozófiai Vitakör Elnöksége, az Interkut. Alapítvány kurátorai és néhány olyan tagtársunk, aki mostanában a FV életében jelentős szerepet játszott.


Tisztelt s. l. Elnökség!

Élve a 2010. december 10-én elfogadott Alapszabállyal, az Operatív Elnökség felé az alábbi észrevételeket teszem:

1. A Kör tagságának nincs semmiféle hivatalos információja a közeli- és a távolabbi jövő programjairól.

2. Nekem az utóbbi hetek magánbeszélgetései alapján az alábbi programokról vannak értesüléseim:
Május 18. péntek: 12:00 - 20:00 >>> A FV 39. születésnapja alkalmából rendezendő egésznapos konferencia. Téma: A Semmiről. Magam azt javasoltam, hogy a konferencia címe ez legyen: "III. Udenológiai Konferencia" (Az 1994-es I. és a 2003-as II. konferencia utáni hagyományként.)

A konferencia Rászlai Tibor - Custosunktól kapott értesüléseim szerint a Budapesti Román Kisebbségi Önkormányzat nagytermében kerül sor. Tudtommal a helységet Tibor szervezte be. Gratulálok hozzá! Nem világos, hogy az egésznapos konferencia előadói előre kijelöltek lesznek-e, vagy a jelentkezésekre felhívás érkezik-e a FV Tagságához. Mindkét megoldás jó! Utóbbi esetben nagyon sürgősen egy meghívó körlevelet kellene szétküldeni, szokás szerint a konferencia tematikus címével, a preferált témákkal, a technikai részletekkel: mint jelentkezési határidő, részvételi feltételek, stbstb.)

Május 25. péntek: 14:00 órától a (volt) Földtani Intézet Rónai András-termében: RÁSZLAI TIBOR: Nicolaus Cusanus - ismeretterjesztő nagyelőadás.

Június 21. csütörtök: NAP NAP - Gellérthegy, Filozófuskert.

3. Az egyesület rendszeres "mozgatása" és folyamatos "jólinformáltsága" rendkívül fontos, enélkül fennáll az egyesület széthullásának veszélye. Ezzel kapcsolatos az is, hogy az Elnökség ténykedéséről a Tagságnak nincs semmiféle információja. Noha a 2010-es Alapszabály egyértelműen meghatározza, hogy az Elnökséget legalább félévenként össze kell hívni, és az összejöveteleken történtekről be kell számolni a Tagságnak. Jómagam egyetlen ilyen történésről nem tudok.

4. Nagyon nem értek egyet egyes elnökségi tagjaink - mondhatni - "bisszig hozzáállásáról" az elmúlt máfél évben egyesületünkbe felvett ifjú tagjaink egyébként csakugyan szokatlan megnyilvánulásaival kacsolatban. Én mélységes türelmet és megértést javasolok az ifjúsággal kapcsolatban, mert nélkülük ez a Kör 5 éven belül egyszerűen kihal. A FV tagsága 4 tagunk kivételével mind 60 feletti (átlagos életkor: 67, azért nem sokkal több, mert az elmúlt másfél évben felvettünk három 40 alatti fiatalt). Tudni kell azt is, hogy elméleti tudományokkal, pláne filozófiával foglalkozni csak biztos egzisztenciális háttérrel lehetséges, mint amilyen a Kör alapítóinak négy évtizede kijutott, és nem olyan körülmények között lehetséges, mint amilyen ma kijut az ifjú intelligenciának, amikor az egyetemeken végzetteknek a fele sem tud Magyarországon normális egzisztenciát teremteni, és az egyetemeinken mindenhol harsog a megállapítás: "Külföld, vagy nyomor!" Nekünk alapítóknak kötelességünk volt Magyarországon dolgozni, és ugyanitt lakni is. Legyünk türelmesek... Amikor mi voltunk fiatalok, az értelmiség a magyar társadalom elit rétege volt, a mai ifjú értelmiség pedig társdalmunk legziláltabb rétege...

Detre Csaba (p. f.)
FV 2565 - Május 18. Péntek, 40. évfolyam - 8. vitaülés 11:00 - 20:00 - III. Udenológiai konferencia - Az ezerarcú Semmi

Az Udenológia, azaz a Semmi tudománya: Van-e a Semmi? Ha van, mi az, ami van? Ha nincs, akkor mi az, ami nincs?

Mottó: Imádok a Semmiről beszélgetni. Ez az egyetlen téma, amit egy kicsit ismerek :-))...

A konferencia helye: Budapest, V. kerület, Vármegye utca 13. Kisebbségek Háza - Román Közösség


Előadások:

STEIGER KORNÉL: A parmenídészi semmi

FELLNER ÁKOS: A Semmi funkcionalitása Heideggernél
( - mivel kötelező munkaidőben van, kérte a minél korábbi előadásidőt...)

SZÁNTÓ BORISZ: A Fekete és Fehér Semmi: Pradhana és Prakriti
A vázlat a kék színű címre kattintva itt letölthető, doc formátumban:
A Fekete és Fehér Semmi. Pradhana és Prakriti

MIKLÓSSY ENDRE: Tézisek a Filozófiai Vitakör III. Udenológiai Konferenciájára (Korreferátum - felolvasás)
A felolvasás a kék színű címre kattintva itt letölthető, doc formátumban:
Tézisek a Filozófiai Vitakör III. Udenológiai Konferenciájára

VITÁNYI PÁL: A Nulla, a nem-szám szám

DETRE CSABA: Létezik-e az Abszolút Semmi, avagy van-e Levés a Léten kívül?
A vázlat a kék színű címre kattintva itt letölthető, doc formátumban:
Az Abszolút Semmi

ERSICH, HEINZ: Vergleichende Betrachtungen über dem dialektischen Begriffspaar Einheit-Keinheit
A vázlat a kék színű címre kattintva itt letölthető, doc formátumban:
Vergleichende Betrachtungen über dem dialektischen Begriffspaar Einheit-Keinheit

RÁSZLAI TIBOR: A parmenídészi gondolat binaritása
A vázlat a kék színű címre kattintva itt letölthető, doc formátumban:
A parmenídészi gondolat binaritása

BÁCSKAI ERZSÉBET: Hozzászólás
A kék színű címre kattintva letölthető, doc formátumban:
Rövid hozzászólás a Konferenciához

Az előadások időtartama meghatározatlan. A konferencia lezárása 20:00 órakor kötelező.
Részvételi díj: Hölgyeknek 1 tálca sütemény, uraknak 1 üveg ital - pezsgő vagy bor.

A többi Előadótól és a Korreferátoroktól is várjuk még a kivonatokat, a vitaanyagokat.
A Konferencia után az összes anyag felkerül a Filozófiai Vitakör Honlapjára (www.filozofiaivitakor.hu).

A Filozófiai Vitakör 1973. május 15-én alakult meg a Magyar Állami Földtani Intézetben, azaz most van
a megalakulás 39. évfordulója. A születésnapot a III. Udenológia Konferencia alkalmával fogjuk megünnepelni.

Detre Csaba - p. f.
Május 25. Péntek, 14:00 Nagyelőadás >>> Rászlai Tibor: Nicolaus Cusanus (!!! fantasztikus téma !!!)
MFGI - Rónai András terem

Június 21. vagy 22. (Pontosítás később) Nap-ozás a Gellérthegyen, a Filozófus-kertben

Július ... (Pontosítás később) Zebegényi ínyenckedés*************************************************************************************
*************************************************************************************
A Vitakör 2012-re tervezett összejövetelei:


2012. február 3. Az Alapító Elnök évnyitó házirendezvénye, Csörsz utca.
A Filozófiai Vitakör évnyitó összejövetelére a hagyományoknak megfelelően
ismét a Detre-lakásban kerül sor 2012. február 3-án, pénteken, 17 órai kezdettel.

Az összejövetel programja:

- Zászlófelvonás

- Bejent(kez)ések

A LÉLEKRŐL - nem szabadon, és nem Arisztotelész után

Az előadás vázlata:

1.) Az Univerzum rendszerhalmaz, amelynek minden része az összes többi résszel kölcsönhatásban (interactio) áll.

2.) Ebből következik az, hogy nem létezik olyan része, amely bármelyik másik részével ne lenne kölcsönhatásban.
Tehát nem létezik elszigetelt része. Nincs olyan létező, amely ne tartozna az egyetlen létező Univerzumhoz.

3.) A kölcsönhatás mindenható, minden dinamizmus forrása. Tehát az Univerzum dinamikus rendszerhalmaz.

4.) A kölcsönhatás az az univerzália, amelyet a különbözo kultúrák általában LÉLEKNEK neveznek,
sok esetben önálló szubsztanciaként jelenítenek meg. Ez többnyire a dualisztikus vallási kozmológiákban jelenik meg.

5.) A Lélek szubsztanciális elkülönítése eredményezi a (bármilyen) vallási világkép megjelenítését, míg ennek elkülönítetlensége az a világkép, amelyet tudományosnak (is) nevezhetünk. A két világkép összevetése reménytelen próbálkozás, mintahogyan a monista vallásról beszélni is értelmetlen dolog.

Február 1-ig kérjük a visszajelzéseket arról, hogy kinek számíthatunk a megtisztelő részvételére...

Lombay Kamilla & Detre Csaba2012. február 10. >> A program szervezés alatt

2012. február 17. >> Varga Csaba előadása (a cím véglegesítése később), MÁFI Lábnyomos Terem2012. február 24. péntek 17:30 (FV 2542. összejövetel - 40. évfolyam / 3. vitaülés.)
Előadó: FELLNER ÁKOS ZOLTÁN: A filozófia visszatérése: Friedrich Nietzsche és Hans-Georg Gadamer hermeneutikája.
Az előadás kivonata innen letölthető (txt formátumban): A filozófia visszatérése
A vitaülés helye: Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest XIV. Stefánia út 14. I. em. Rónai András terem.

2012. március 6. kedd 10:00 - Hermeneutikai Napok 1. rész: Vitányi Pál házirendezvénye (FV 2544. összejövetel)2012. március 30. péntek 17:00 - 2550. összejövetel, 40. évfolyam - 6. vitaülés
Dr. Klimes Szmik Katalin társelnök és Dr. Rászlai Tibor - Custos Valorum Spiritualium házirendezvénye


Program:

- A 70 éves MIKLÓSSY ENDRE törzsgárda-tag köszöntése

- Megemlékezések Az Ember Tragédiája első megjelenésének 150. évfordulóján:
- MIKLÓSSY ENDRE: Madách, a drámaköltő
- RÁSZLAI TIBOR: A Történelem ítél? Madách történelemszemlélete

Bejelentkezés március 29-ig: Ímélen, vagy telefonon: 06-20-238-2323

Részvételi díj: Hölgyeknek: 1 tálca sütemény, uraknak: 1 üveg vörösbor (száraz)
A Filozófiai Vitakör következő összejövetele:

2012. április 13. péntek 16:00 >>> MÁFI - I. emelet - Rónai András terem: A Függetlenség Napja.
A Filozófiai Vitakör független egyesületté válásának (1992. március 27.) 20. évfordulóján rendezendő előadó-ülés.

DETRE CSABA (alapító elnök): 20 éves legalizáltságunk, a megelőző 20 év illegalitás
- és a kapcsolódó történelmi háttér:

Ma 20 éve, 1992. március 27-én a Magyar Állami Földtani Intézet ebédlő-termében zajlott le
a Filozófiai Vitakör 1. Közgyűlése, amely kinyilvánította a Kör önálló tudományos társadalmi szervezetté alakulását.
(21 "egyesületi alapító tag" lásd: www.filozofiaivitakor.hu - "részletes történet", "facsimile" oldalak.)


Előzmények:

Az 1973. május 15-én a Földtani Intézetben megalakult "Földtani Filozófiai Vitakör" (1974-től Filozófiai Vitakör) 19 éven keresztül változatos formákban közvetlenül az Intézethez tartozott, de a nem egyértelmű legalizáltásga többször is súlyos konfliktusokat eredményezett, és a Kör léte több alkalommal is veszélyezetté vált.

A Kör létét elsősorban nagyfokú interdiszciplináris tudományos kedveltsége, elismertsége, legendás demokratizmusa stabilizálta. A több tudományos társszervezettel közösen rendezett számos interdiszciplináris evolúcióelméleti konferenciáján a téma magyarországi vezéregyéneségein túl külföldi szakemberek is résztvettek, így a nyolcvanas évek második felére
a Kör nemzetközi ismertségre és elismertségre is szert tett.

Jellemző Juhász Nagy Pál akadémikus kijelentése a Kör 1984-es "Ernst Haeckel 150" konferenciáján:
"E kör léte maga a csoda. Itt olyan kijelentéseket is megengedhetek magamnak, amiért az Akadémián nagyon megrugdosnának."

Az ún. "Rendszerváltozás" körüli időkben elengedhetetlenné vált a Kör önállóságának és egyértelmű legalizálásának megvalósítása. Az 1991. július 1-től kinevezett új "finn" MÁFI igazgatónál, Dr. Gaál Gábornál tett tiszteleti látogatása alkalmával, Dr. Detre Csaba körvezető az Igazgatóval megegyezett abbban, hogy a MÁFI a lehető legnagyobb támogatásban részesíti a Kört, ha az az 1989/II. Törvény alapján kikiáltja önállóságát, és mindent elkövet a Földtani Intézet
"helyzetbe hozásával" a hazai és nemzetközi interdiszciplináris tudományos programok felderítése és lebonyolítása területén.

Ebből az egyezményből bontakoztak ki az 1992. - 2003. között futó extraterresztrikus geológiai programok,
mint pl. a "szferula projektek", és az Alapítvány az Interdiszciplináris Kutatásokért létrejötte (1994.) is.
Detre Csaba 1991. őszén felkérte Dr. Tavaszy Ferenc jogász-gépészmérnököt, aki ekkorra már több éve kimagasló aktivitást folytatott a Kör-ben, hogy szervezze meg a Filozófiai Vitakör bírósági bejegyzését, annak minden feltételével együtt.
Ennek a szervezésnek volt nagyjelentőségű történése az 1992. március 27-i Közgyűlés, amely elfogadta az Alapszabály irányelveit, és az alábbi Vezetőséget választotta meg:

Elnök: Dr. Detre Csaba
Alelnök: Dr. Tavaszy Ferenc
Főtitkár: Dr. Dudich Endre
Titkár: Dr. Verrasztó Zoltán
Tiszteletbeli elnök: Dr. Lontay Ervin Pál

Dr. Tavaszy Ferenc alelnök a következő hetekben részleteiben megalkotta az Alapszabályt, és azt az Alapító I. Közgyűlés jegyzőkönyvével együtt 1992. júniusában benyújtotta a Fővárosi Bíróságra. A bíróság az anyagot változtatási utasítás-javaslat nélkül, szinte rekord-gyorsasággal elfogadta, és 1992. szeptember 7-én a Filozófiai Vitakört önálló tudományos szervezetté nyilvánította. A Filozófiai Vitakör - akkor - a Magyar Tudományos Akadémia után Magyarország második általános tudományos egyesülete volt.

Egyesületünk 2012. április 13-án, 16:00 óra kezdettel előadó-ülés keretében fog megemlélkezni ezen jeles tudománytörténeti eseményekről az MFGI (az egykori MÁFI) I. emeleti Rónai András termében.

Továbbá: Ugyanezen napon, tehát szintén április 13-án: A Hermeneutikai Műhely 2. összejövetele:

FELLNER ÁKOS (a Hermeneutikai Műhely szervezője): A nemi szerep, mint hermeneutikai probléma

RÁSZLAI TIBOR (Custos Valorum Spiritualium): "Az Írás Írással való hermeneutizálása
(avagy szent szövegeink értelmezési princípiumairól)".
Az előadás lényege: Amikor a szent könyvek kanonizálódnak, akkor átlépnek az értelmezés új fázisába.
Mivel a szöveg nem bővíthető, azért úgy kell értelmezni, ahogyan az "meg van írva", legfeljebb a szöveg
jelentéstartománya tágítható. Ekkor válik szükségessé a "hermeneutika" tudománya, mivel annak ellenőrzött,
megfogalmazott szabályai vannak.

Az előadó-ülés helye: MFGI (az egykori MÁFI), Stefánia út 14. I. emelet, Rónai András terem.
(Az új intézet rend-szabályzata szerint 20 óráig mindenkinek el kell hagynia az épületet...)FV 2561 - Alapító Elnöki Körlevél:


Kapják a címzettek, azaz a Filozófiai Vitakör Elnöksége, az Interkut. Alapítvány kurátorai és néhány olyan tagtársunk, aki mostanában a FV életében jelentős szerepet játszott.


Tisztelt s. l. Elnökség!

Élve a 2010. december 10-én elfogadott Alapszabállyal, az Operatív Elnökség felé az alábbi észrevételeket teszem:

1. A Kör tagságának nincs semmiféle hivatalos információja a közeli- és a távolabbi jövő programjairól.

2. Nekem az utóbbi hetek magánbeszélgetései alapján az alábbi programokról vannak értesüléseim:
Május 18. péntek: 12:00 - 20:00 >>> A FV 39. születésnapja alkalmából rendezendő egésznapos konferencia. Téma: A Semmiről. Magam azt javasoltam, hogy a konferencia címe ez legyen: "III. Udenológiai Konferencia" (Az 1994-es I. és a 2003-as II. konferencia utáni hagyományként.)

A konferencia Rászlai Tibor - Custosunktól kapott értesüléseim szerint a Budapesti Román Kisebbségi Önkormányzat nagytermében kerül sor. Tudtommal a helységet Tibor szervezte be. Gratulálok hozzá! Nem világos, hogy az egésznapos konferencia előadói előre kijelöltek lesznek-e, vagy a jelentkezésekre felhívás érkezik-e a FV Tagságához. Mindkét megoldás jó! Utóbbi esetben nagyon sürgősen egy meghívó körlevelet kellene szétküldeni, szokás szerint a konferencia tematikus címével, a preferált témákkal, a technikai részletekkel: mint jelentkezési határidő, részvételi feltételek, stbstb.)

Május 25. péntek: 14:00 órától a (volt) Földtani Intézet Rónai András-termében: RÁSZLAI TIBOR: Nicolaus Cusanus - ismeretterjesztő nagyelőadás.

Június 21. csütörtök: NAP NAP - Gellérthegy, Filozófuskert.

3. Az egyesület rendszeres "mozgatása" és folyamatos "jólinformáltsága" rendkívül fontos, enélkül fennáll az egyesület széthullásának veszélye. Ezzel kapcsolatos az is, hogy az Elnökség ténykedéséről a Tagságnak nincs semmiféle információja. Noha a 2010-es Alapszabály egyértelműen meghatározza, hogy az Elnökséget legalább félévenként össze kell hívni, és az összejöveteleken történtekről be kell számolni a Tagságnak. Jómagam egyetlen ilyen történésről nem tudok.

4. Nagyon nem értek egyet egyes elnökségi tagjaink - mondhatni - "bisszig hozzáállásáról" az elmúlt máfél évben egyesületünkbe felvett ifjú tagjaink egyébként csakugyan szokatlan megnyilvánulásaival kacsolatban. Én mélységes türelmet és megértést javasolok az ifjúsággal kapcsolatban, mert nélkülük ez a Kör 5 éven belül egyszerűen kihal. A FV tagsága 4 tagunk kivételével mind 60 feletti (átlagos életkor: 67, azért nem sokkal több, mert az elmúlt másfél évben felvettünk három 40 alatti fiatalt). Tudni kell azt is, hogy elméleti tudományokkal, pláne filozófiával foglalkozni csak biztos egzisztenciális háttérrel lehetséges, mint amilyen a Kör alapítóinak négy évtizede kijutott, és nem olyan körülmények között lehetséges, mint amilyen ma kijut az ifjú intelligenciának, amikor az egyetemeken végzetteknek a fele sem tud Magyarországon normális egzisztenciát teremteni, és az egyetemeinken mindenhol harsog a megállapítás: "Külföld, vagy nyomor!" Nekünk alapítóknak kötelességünk volt Magyarországon dolgozni, és ugyanitt lakni is. Legyünk türelmesek... Amikor mi voltunk fiatalok, az értelmiség a magyar társadalom elit rétege volt, a mai ifjú értelmiség pedig társadalmunk legziláltabb rétege...

Detre Csaba (p. f.)
FV 2565 - Május 18. Péntek, 40. évfolyam - 8. vitaülés 11:00 - 20:00 - III. Udenológiai konferencia - Az ezerarcú Semmi

Az Udenológia, azaz a Semmi tudománya: Van-e a Semmi? Ha van, mi az, ami van? Ha nincs, akkor mi az, ami nincs?

Mottó: Imádok a Semmiről beszélgetni. Ez az egyetlen téma, amit egy kicsit ismerek :-))...

A konferencia helye: Budapest, V. kerület, Vármegye utca 13. Kisebbségek Háza - Román Közösség


Előadások:

STEIGER KORNÉL: A parmenídészi semmi

FELLNER ÁKOS: A Semmi funkcionalitása Heideggernél
( - mivel kötelező munkaidőben van, kérte a minél korábbi előadásidőt...)

SZÁNTÓ BORISZ: A Fekete és Fehér Semmi: Pradhana és Prakriti
A vázlat a kék színű címre kattintva itt letölthető, doc formátumban:
A Fekete és Fehér Semmi. Pradhana és Prakriti
Zsebeházy György hozzászólása a kék színű címre kattintva itt letölthető, doc formátumban:
Idézetek József Attilától és Pilinszky Jánostól

MIKLÓSSY ENDRE: Tézisek a Filozófiai Vitakör III. Udenológiai Konferenciájára (Korreferátum - felolvasás)
A felolvasás a kék színű címre kattintva itt letölthető, doc formátumban:
Tézisek a Filozófiai Vitakör III. Udenológiai Konferenciájára

VITÁNYI PÁL: A Nulla, a nem-szám szám

BOKOR LEVENTE: A semmi hatalma

DETRE CSABA: Létezik-e az Abszolút Semmi, avagy van-e Levés a Léten kívül?
A vázlat a kék színű címre kattintva itt letölthető, doc formátumban:
Az Abszolút Semmi

ERSICH, HEINZ: Vergleichende Betrachtungen über dem dialektischen Begriffspaar Einheit-Keinheit
A vázlat a kék színű címre kattintva itt letölthető, doc formátumban:
Vergleichende Betrachtungen über dem dialektischen Begriffspaar Einheit-Keinheit

RÁSZLAI TIBOR: A parmenídészi gondolat binaritása
A vázlat a kék színű címre kattintva itt letölthető, doc formátumban:
A parmenídészi gondolat binaritása

BÁCSKAI ERZSÉBET: Hozzászólás
A kék színű címre kattintva letölthető, doc formátumban:
Rövid hozzászólás a Semmitan-Konferenciához

CSÍZI IMRE: Korreferátum
A kék színű címre kattintva letölthető, doc formátumban:
Gondolatok a Semmitan-Konferencia kapcsán

Az előadások időtartama meghatározatlan. A konferencia lezárása 20:00 órakor kötelező.
Részvételi díj: Hölgyeknek 1 tálca sütemény, uraknak 1 üveg ital - pezsgő vagy bor.

A többi Előadótól és a Korreferátoroktól is várjuk még a kivonatokat, a vitaanyagokat.
A Konferencia után az összes anyag felkerül a Filozófiai Vitakör Honlapjára (www.filozofiaivitakor.hu).

A Filozófiai Vitakör 1973. május 15-én alakult meg a Magyar Állami Földtani Intézetben, azaz most van
a megalakulás 39. évfordulója. A születésnapot a III. Udenológia Konferencia alkalmával fogjuk megünnepelni.

Detre Csaba - p. f.UTÓHANG, avagy egy interjú a Semmitan-Konferencia után:

A NAP ÚJDONSÁGAI - 2012. május 21.
SOK HŰHÓ A SEMMIÉRT?


A budapesti Filozófiai Vitakör már harmadszor rendezett konferenciát a Semmi fogalmáról.
Dudich Endre professzort, a Vitakör tiszteletbeli elnökét kérdeztük.

KÉRDÉS: Miért hívják ezt a rendhagyó rendezvényt Udenológiai Konferenciának?
VÁLASZ: Az ógörög nyelvben az uden (vagy mé ón) jelentése: Semmi. Így hát az udenológia a semmi tudománya, a Semmitan. Ami azt illeti, ez inkább kötetlen eszmecsere volt, semmint szabályos tudományos konferencia.

KÉRDÉS: Kik voltak a közreműködők?
VÁLASZ: Nagyon különböző foglalkozású- és felfogású emberek: STEIGER Kornél egyetemi filozófia-professzor,
SZÁNTÓ Borisz mérnök és egyben láma, VITÁNYI Pál matematikus-nyelvész, BOKOR Levente költő, DETRE Csaba geológus-filozófus, MIKLÓSSY Endre közgazdász, RÁSZLAI Tibor eszmetörténész. Meghívtuk Bécsből az inzisztencializmus vezető személyiségét, Heinz ERSICH professzort is. Azonban az utolsó percben közbejött egy szívroham. Az előadását mégis felolvastam. Egyébként már a gyógyulás útján van.

KÉRDÉS: Milyen témákkal foglalkoztak? Nem volt ez afféle sok hűhó semmiért?
VÁLASZ: Sokféle, de egyaránt izgalmas témákról volt szó. A már bemutatott előadók sorrendjében: Mire használta az ókori görög filozófus, Parmenídész a semmi fogalmát; az indiai filozófiában a Fekete Semmi és a Fehér Semmi a világfolyamat tevékeny tényezői; a nulla különleges szám, szám is meg nem is; nem csak a tudás, hanem a Semmi is hatalom; abszolúte lehetetlen-e az abszolút semmi; a jövőben megvitatandó problémák; Parmenídész gondolkodásának kettőssége; és végül, de nem utolsó sorban az egy-ség és nem-ség dialektikus fogalompárja. Nos, döntse el Ön, nem volt-e ez mégiscsak több, mint nagy felhajtás a Semmiért. Én úgy vélem, hogy még sok tennivaló akad a Semmi körül.

KÉRDÉS: Azért mindez nagyon elvontnak látszik, messze esik a mindennapi élettől.
VÁLASZ: Nem értek egyet. Az alkalmazott udenológia igen elterjedt, csak legtöbbször nem mondják meg, hogy arról van szó. Meggyőződésem, hogy fényes jövő vár rá. Sajnos azonban ez nem jelenti azt, hogy az emberiségre is fényes jövő vár.

KÉRDÉS: Ez valami kellemetlen előrejelzés vagy prófécia?
VÁLASZ: Attól tartok, hogy e kitünő kérdés megválaszolása meghaladja e beszélgetés kereteit, sőt az én személyes kompetenciámat is. Arról mindenesetre biztosíthatom Önt, hogy nem vagyok próféta.

KÉRDÉS: Vettem a lapot. Köszönöm, Professzor úr.
VÁLASZ: Igazán semmi-ség :-)).
Május 25. Péntek, 16:00 (!!!) Nagyelőadás >>> Rászlai Tibor: Nicolaus Cusanus (!!! fantasztikus téma !!!)
Ez lesz a 2567. összejövetel. A 40. évfolyam / 9. vitaülés. Az összejövetelünket nem tudjuk az eredeti helyszínen,
a MFGI-ben megtartani, ehelyett a Deák Diák zenei általános iskolában tartjuk meg:
II. János Pál pápa tér 4. I. emelet 304. (Ez a tér az egykori Köztársaság-tér.)
A terem 16:00 - 20:00 között áll a rendelkezésünkre.

Június 22. Péntek, 17:00 Gellérthegy: Nap-nap, azaz Nap-ozás a Gellérthegyen, a Filozófus-kertben, a szobroknál...
Megközelíthető a 8-as busszal, a Sánc-utcai megállónál a Víztároló tetején lévő kilátóra vezető lépcsőkön fel,
a kilátónál már látszik a Szoborkert. (A Sánc utca - Orom utca által határolt mezőnek az Orom utcához közeli széle...)
Előzetesen (f)elvetett téma: Heliocentrikusság = antropocentrikusság?
Azaz a kozmikus élet- és civilizáció téma tova(ább)-gondolása: Megingatható-e az X=Y?
Előadók: GESZTESI ALBERT, DETRE CSABA

Az Urak részéről most elsősorban szomjat oltó italok, a Hölgyek részéről meg fínom falatok hozatala elvárt,
melyeknek az elfogyasztása a szobrok lábainál történik.

Nyári programok, itt-ott még pontosítandó időpontokkal:

Zebegény, július 7. Szombat, 10:00, III. Zebegényi Filozófiai Találkozó:
Pneumatoszomatikus Szümpószium - könnyű nyári zebegényi múlatság, ínyenckedés a Dudich-kúriában
Rendezők: DUDICH BANDI és MANYI - Dudich Ház, Zebegény-Újvölgy, Patak utca 16.
Telefon: 06-27-373-324
Részletes Program:
- Szellemidézés: Nagy szellemek (társas) játékos idézése Empedoklésztól Heideggerig, sőt…
- Nyereménysorsolás: Aldíj, középdíj, fődíj (könyv vagy/és emléktárgy)
Ebédszünet és szieszta
- Ki tud többet Apollóniáról, a nap ünnepeltjéről
- Sok a dalom (fakult és alter natív)
Ajánlott nóták:
Sub montibus Citariae jamdudum nix decidit
5-vös Loránd egyetemen geológus lettem
Fehér az akácfa, fehér az akácfa virága
Smár minálunk babám… az jött a szokásba
Oh my darling… oh my darling, Clementine
Nem, nem, nem, nem megyünk mi innen el
Várunk! - Dudich Bandi és Manyi - A részvételi szándékot kérjük jelezni a budapesti koordinátáinkra:
dr. Dudich Endre, 1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 14/b
Telefon: 337-0400 Ímél: dudich@t-online.hu

Az augusztusi bajnai bográcsos parti elmarad...

2012. augusztus 15-16: Bugaci Agóra, házigazda: BÁNHIDI ANDRÁS (lásd a vonatkozó meghívót is)
Találkozás a Nyugatiban 8:30-ig, a 8:53-kor induló szegedi gyors vágányfőjénél.
Bánhidi András 10:30-kor a Kiskunfélegyháza állomáson várja a résztvevőket, két gépkocsival.
Program: Érkezés után fürdés a félegyházi strandon. Utazás gépkocsikkal a Bánhidi-kúriára.
Itt evés-ivás, majd a filozófiai program, BÁNHIDI ANDRÁS előadása:
"Az én szolipszizmusom: A világ az, amit képes vagyok elfogadni benne"
Az előadás kivonata: Az egész világ egy mentális látszatvalóság.
Minden bennünk van, tehát belőlünk indul ki a történet és belénk tér vissza...
Csak az állítmányok (célok) és a létezési állapotok (érzelmek) a VÁLTOZÓK... A többi mindig ugyanaz.
Kötelező hoznivalók: Hálózsák, fürdőruha, fejenként 500.- Ft hozzájárulás a vacsorához.

Balatonaliga: A szokásos öszve-jövetel a Vitányi-nyaralóban - egyelőre kérdőjeles...Aequinoctium–évnyitó, 2012. szeptember 21. Péntek, 17:00
A Filozófiai Vitakör szeretettel meghívja a hagyományos őszi napéjegyenlőséggel egybekötött
idény-nyitó találkozójára. (Ez a 2588. összejövetel. 40. évfolyam / 15.)

Helye - a hagyományoknak megfelelően - a gellérthegyi Filozófusok Kertje,
az istenné magasztosult filozófusok szobraival.

A Sánc utca - Hegyalja út kereszteződésénél kezdődő lépcsősorral érhető el,
a 8-as busz Sánc-utcai megállójától kissé visszafele.

Az irány a kereszteződésnél ki van nyíl-táblázva "Philosophical Garden" felirattal.
Az őszi napéjegyenlőség pontos ideje egyébként a magyar (nyári) zónaidőben: Szeptember 22. 14:49


Téma:

KIK-MIK A FILOZÓFUSOK, ÉS MIT KEZDHET VELÜK A TÁRSADALOM? - szabadtéri szabad vita...
ADVERSUS PHILOSOPHOS

Röpirat a csak-filozófusok ellen

Detre Csaba


Nagyjából a rendszerváltoztatás óta a Filozófiai Vitakörben egyre többet beszélünk arról, hogy a profi filozófusokkal
egyszerűen nem tudunk mit kezdeni. Semmire nem jók...

Mi vezethetett el ide? Pedig volt nekünk egy alapító atyánk, Horváth József filozófus, aki ugyancsak sokat tett
a Filozófiai Vitakörért.

Horváth József (1932-1997) 1961 és 1989 között az ELTE TTK Filozófiai Tanszék tanszékvezető docense volt,
ez év május 5-én volt 15 éve, hogy meghalt.

A hatvanas – nyolcvanas években végzett ELTE természettudósok, doktoranduszok, kandidátusok
mind a tanítványai voltak, illetve nála tették le vizsgáikat. Elképesztő nyílt lelkületű személyiség volt.

Tökéletesen magáévá tette azt az eredetileg talán Sándor Páltól eredő jelszót, hogy a „filozófia közügy!”
A filozófia nem azonos rangú diszciplína-taxon az alkalmazott matematikával vagy például a hydrogeológiával,
azaz az ún. szaktudományokkal, hanem éppen ezek analízis-eredményeit használja fel a kozmoszt építő
modelljeihez, mint pl. a fejlődéselmélethez, rendszerelmélethez, stb. Hát igen, aki abban az időben
ilyesmivel foglakozott, az joggal érezhette úgy, hogy közüggyel foglalkozik, bezzeg ma…

Alapvető oktatási módszere az volt, hogy tanítványait arra bíztatta, hogy a „nagy metafizikai kategóriákban”
- mint pl. az IDŐ, a FEJLŐDÉS, a MOZGÁS - bátran fejtsék ki elméleteiket, s ebből az következett, hogy
természettudósok tömegeit bírta rá, hogy elmélyülten foglakozzanak ezekkel a kérdésekkel. E fuvallat vezetett el
sok áttétellel a Filozófiai Vitakör létrehozásához is.

Tanítványaival szemben elképesztő korrekt volt, mint pl. velem szemben is, akit pedig gyakran bírált azért, hogy
a Fejlődést tettem elsődleges universiáliává, szemben vele, aki a Mozgást tette az első helyre. Meggyőződése volt,
hogy a Fejlődés elsődlegessége kinyitja a kaput a vallásos eszmeiség beszüremkedése előtt. Bár kijelentette,
hogy a Fejlődés problematikája s viszonya az absztrakt „szintek nélküli” mozgáselmélethez
„korunk marxista filozófiájának legnagyobb kérdése.”

Ennek ellenére fiatal filozófusi pályafutásomban mindenben támogatott - a lektori vélemények és a doktori bírálat terén.
Én viszont leszögezem, hogy „A mozgás dialektikája” c. kandidátusi értékezése (1960, vide: Akadémiai Könyvtár, kézirattár)
életem egyik legnagyobb hatású filozófiai olvasmánya volt.

Meggyőződése volt, hogy „tiszta filozófus” nem létezik, hanem először is a világot tapasztalati úton részleteiben kell
megismerni, és csak ezen ismeretek birtokában lehetséges a Világra vonatkozó általánosítások megtétele.
A hetvenes-nyolcvanas években rendezett felejthetetlen visegrádi természetfilozófiai konferenciákra
a TTK igen jeles oktatóit mozgósította, s az összejövetelek legfőbb jelszava volt:
„Szaktudósként légy filozófus!” Sok esetben különböző fórumokon hangoztatta, hogy az egyetemi oktatásban
a „filozófus szakot” meg kell szüntetni, mert aki azt elvégzi, vagy teljesen elszerencsétlenedik az életben,
vagy hozzácsapódik az éppen regnáló politikai rendszerhez, és annak lesz a köz által gyűlölt eszmei rendfenntartója.

Ezt ő mint eszmehű marxista is hangoztatta, s ennek már számos jelét érezte, hogy a szocialista rendszer által kiképzett
sokszázezer „marxista” milyen népszerűtlen a társadalomban, s teljesen struccpolitika ezt nem észlelni és nem szóvátenni …
Ő ezeket ugyan hangoztatta, de ezzel az egész filozófus társadalmat magára haragította. Mármint a Bölcsészkar filozófusait,
akikkel élete végéig ádáz háborúkban állt, és a TTK Filozófiai Tanszék valami hihetetlen hősiesen háborúzott
legalább három évtizeden át az óriási tudományos hatalmi túlerőben lévő BTK-sokkal. Ebben a háborúban a legfőbb érve
az volt, hogy az, amit a Bölcsészkaron művelnek, az tiszta filológia, egyes filozófusok sorain való impotens rágódás.
Ennek volt az oka az is, hogy élete végéig nem tudta megszerezni a professzori besorolást, mert ahhoz
az akadémiai doktori cím megszerzése kellett volna, amely elől viszont a bölcsész filozófus akadémikusok elzárták.

A filológiai és/vagy pszichologizáló filozófia egyes megnyilvánulásaival aztán mi is találkoztunk, soha nem felejtjük el
a „Fichte köztes énjei közötti válságai” esetet. Amikor ezt közülünk egyesek szóvá tették, elképesztően arrogáns sértődés
lett a válasz…

Tehát csakugyan nem tudtunk soha mit kezdeni a „csak filozófusokkal”, rá kellett jönnünk, hogy csakugyan semmire nem jók.
A Filozófiai Vitakör törzsgárdája ugyanis szerencsére csupa a filozófia irányába elkalandozó szaktudós, műszaki, művész,
akikkel lehetett mit kezdeni már vagy 40 éve…


Itt lentebb pedig DUDICH BANDI - Tiszteletbeli Elnökünk - vitaindító gondolatait olvashatjátok:

A 2012-es őszi nap-éj-egyenlőség ünnepére - Agócs Józsefnek ajánlva

VILÁGPREMIER

V I T A T É M Á K - skolasztikus dialógus formában dramatizálva
Helyszín: A Filozófusok Kertje Szent Gellért / Kelen vezér hegyén

Szereplők:
Aki kérdez: Laicus scivolens (a tudnivágyó tudatlan)
Aki válaszol: Adeptus solaris (a Nap beavatottja), Nagykövy Etele* gondolatai szerint)
Aki vezeti a beszélgetést: Moderator

Üdv minden tudnivágyónak!

1. Mik a filozófusok? -- Olyan gondolkodók, akik nem látják az erdőtől a fát.
2. Veszélyesek-e? -- Igen: Nekimennek a fának, és a tanítványaikat is nekivezetik.
3. Hogyan kerülhető el ez a veszély? -- El kell távolítani vagy a fát, vagy magát a filozófust.
4. Helyeselhető-e, hogy a természettudósok viszont a fát elmélyülten vizsgálva nem vesznek tudomást az erdőről?
-- Valamennyi rész ismerete nem jelenti az egésznek, mint olyannak az ismeretét.
5. Mit lehet kezdeni az erdővel? -- Kivágni csak a fát lehet, mégpedig mindig egy konkrét fát, erdőt nem.
6. Mi a következtetés? -- Mindenkinek a magáét. Hagyjuk az erdőt a filozófusoknak, a fát pedig a természettudósoknak.
* Grandpierre Attila

Ad Aequinoctium autumnale A. D. MMXII - Josepho Agócs dedicatum

PRAESENTATIO MUNDANA PRIMA!

QUAESTIONES DISPUTATAE modo dialogi scholastici dramatizatae

Locus: Hortus Philosophorum, in Monte Sancti Gerhardi / Ducis Kelen
Qui demandat: Laicus scivolens
Qui respondit: Adeptus solaris (secundum ideas Attilii Megalithi) *
Qui dirigit conversationem: Moderator
Omnibus scivolentibus salutem!

1. Qui sunt philosophi? – Speculantes qui pro silva arborem non vidunt.
2. Utrum illi portant periculum? -- Evidenter, quia arborem incurrunt discipulosque secum trahunt.
3. Quomodo periculum illud evitari potest? -- Liquidando aut arborem illum, aut ipsum philosophum.
4. Nonne approbandum est quod Naturalistae concretum arborem investigant, neglegentes silvam?
-- Noscere omnes partes rei non significat noscere totam rem per se.

5. Et quid de silva faciendum? -- Arbor potest exsecari, silva autem non.
6. Quid est concludendum? -- Suum cuique. Dare silvam philosophis, arbores autem naturalistis.
* Grandpierre Attila

További írásbeli anyagok is szívesen látottak! Ugyancsak várjuk a téma-ötleteket a 2012-2013-as évadhoz,
különös tekintettel a 40. születésnapi ünnepi játékokra, 2013. májusában.

Detre Csaba

Ne próbálja meg senki elkergetni a Kör tagjait a szobrok mellől, mint a Nap-Napon !!!!2012. október 19-én, pénteken 16:00 órakor kezdődik a Kör 2596. összejövetele - a 40. évfolyam 18. vitaülése (2596/40/18).

Téma:
ILJOVSZKI RISZTO: Bizánc (sorozat, 1. rész)
A vitaülés helye: Budapest V. Kerületi Nemzeti Kisebbségek Háza, Román Közösség, Budapest, V. Vármegyeháza utca 13.

"A különböző kultúrájú népek együttélése" - kiskonferencia-sorozat:
2012. október 26. Péntek, 16:00-20:00, Budapest, V. Vármegyeháza u. 13. Román Közösség
1. rész: KLIMES-SZMIK KATALIN: A 16. századi amerikai spanyol gyarmatok2012. november 9. Péntek 13:30 Magyar Földtani- és Geofizikai Intézet
Bp. XIV. Stefánia út 14. I. emelet - Rónai András Terem
- A november 23-i "A NAGY MEGTORPANÁS" című konferencia előkészítése

- DUDICH ENDRE: Hold volt, hol nem volt. Kiújult holdkórosság - I. rész
- RÁSZLAI TIBOR: Földmérők a Római Birodalomban

2012. november 23. Péntek, 11:00 >> Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár: A Nagy Megtorpanás.
2597. összejövetel - 40. évfolyam - 21. rendezvény: Megemlékezés az Utolsó Holdraszállás 40. évfordulóján.
A tudományos-technikai fejlődés kontinuitása és diszkontinuitása. Létezik-e extraterresztrikus nyersanyaglelőhely?
Csakugyan nincs semmi hasznosítható anyag a Földön kívül? - Egésznapos interdiszciplináris konferencia.
Helyszín: Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár, Budapest, X. Szent László tér 7-9.


A konferencia előadásrendje:

11:00 GESZTESI ALBERT: 40 éve elhagyatva
A vázlat a kék színű címre kattintva itt letölthető, doc formátumban:
Negyven éve elhagyatva

11:45 BÉZA DÁNIEL: Tények és tévhitek az űrkutatás elmúlt 40 évéről
A vázlat a kék színű címre kattintva itt letölthető, doc formátumban:
Tények és tévhitek

12:30 DETRE CSABA: A Nagy Megtorpanás, avagy már nem vonzó a Kozmosz?
A vázlat a kék színű címre kattintva itt letölthető, doc formátumban:
A Nagy Megtorpanás

12: 50 MIKLÓSSY ENDRE: Ikarosz

13:15 DUDICH ENDRE: Hold volt, hol nem volt - kiújult holdkórosság (II. rész)
A vázlat a kék színű címre kattintva itt letölthető, doc formátumban:
Hold volt, hol nem volt

14:00 - 14:30 szünet

14:30 SZÁNTÓ BORISZ: Kvantált fejlődés 1.
A vázlat a kék színű címre kattintva itt letölthető, doc formátumban:
Kvantált fejlődés

14:45 KIRÁLY PÉTER: Ahol nem volt megtorpanás: A 35 éves Voyager űrszondák a napszél
és a csillagközi szél határsávjába értek
Az előadás a kék színű címre kattintva itt letölthető, pdf formátumban:
A 35 éves Voyager szondák

15:30 MATEK KAMILL: Angyalemlékmű a Holdról

16:15 SZÁNTÓ BORISZ: Kvantált fejlődés 2.

16:30 BENYÓ BERTALAN: Ne adja az Isten, ha van hasznosítható anyag a Földön kívül, ahhoz az ember hozzáférjen!
A vázlat a kék színű címre kattintva itt letölthető, doc formátumban:
Ne adja Isten...

17:15 RÁSZLAI TIBOR: Penge a Holdon

17:45 SZÁNTÓ BORISZ: Kvantált fejlődés 3.

18:00 - 19: 30: Kötetlen disputa, fogadás

Az előadóteremben számítógép és digitális vetítő áll az előadók rendelkezésére...

Határidők:
Az 1-5 oldalas elődás-anyagokat 2012. november 9-ig az ímél-címünkre kérjük elküldeni.
Az elfogadott írásokat a Vitakör honlapján - egyeztetés után - meg tudjuk jelentetni.
Az előadások maximális hossza a hozzászólásokkal együtt: 45 perc
Részvételi díj: Hölgyeknek - 1 tálca sütemény, uraknak 1 üveg ital.

Detre Csaba
alapító elnök2012. december 7. Péntek, 16:00 - Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár: Évzáró Közgyűlés
Rendező: KOVÁCS GYÖRGYI főigazgató, a FV Törzsgárda-tagja, az Intediszciplináris Alapítvány kurátora


Program:

- A Közgyűlés Elnökének, a Jegyzőkönyv Vezetőjének, a Jegyzőkönyv Hitelesítőinek megválasztása

- "A Kör helyzetéről" - Az Elnökség valamelyik tagjának beszámolója

- Egyéb, a FV vezetését érintő beszámolók

- Vita

- Az Év Embere kitüntetés átadása MIKLÓSSY ENDRE Törzsgárda-tagunknak

- A FV struktúrájára vonatkozó javaslat: Elnökségi előterjesztés a FV harmadik elnöki poszt betöltésére

- A megválasztott Harmadik Elnök székfoglaló beszéde

- Programjavaslatok - különös tekintettel a 2013 márc. 1.-i "A Nyugat Alkonya" című konferenciára, és a FV 40. születésnapjára, 2013. május 17-re tervezett "A tudomány külső és belső határai" c. konferenciára.

- Közgyűlési határozatok, a Kör-t érintő javaslatok, változások...
- Az Angyal

- SZÉKELY CSABA: Strogoff Mihály nyomában.
Fotókkal kísért élménybeszámoló a transzszibériai expresszen tett 9280 kilométeres utazásról.

- Fogadás

Részvételi díj: Hölgyeknek - 1 tálca sütemény, uraknak - 1 üveg ital.
Kedves Elnökünk!

Örömmel olvastam, hogy elkészült az őszi-téli program. A kommunikációs-technikai nehézségek kevésbé örömteliek.
Engem is az a meglepetés ért, hogy most vettem észre korábban kapott leveleimet. A Vitakörnek külön mappát állítottam be,
ahová automatikusan pottyannak a közösségnek szánt írások. Csakhogy az utóbbi fél évben nem érkezett ide semmi,
ezért nem figyeltem. Véletlenül fedeztem föl benne egyhónapos leveleket. Kérném szépen, hogy térjünk vissza a közösségi
irat és a magánlevél megkülönböztetésére, amit pontosan, következetesen betartunk. De mindenekfölött főhajtással
nyugtázom, hogy nem veszed komolyan a nyugdíjba küldési korhatárokat. Hála és köszönet az ügyvivők társaságának,
hogy bajaikat félretolták a programok szervezéséért.

Látom, hogy Árpád az egykori vitakedvvel "támadt föl". Keményen ír a mondatok közé, mint egy dolgozatjavító tanár.
Régi megbecsüléssel hívom fel a figyelmét arra, hogy gazdaságosabb, ha nem a mondatokat kurkássza, hanem
a mondanivalót, mint egészet mérlegeli. Mindenesetre, hozzánk képest annyira fiatal, hogy minket csak fiatalíthat.
Nem sokat sikerült megtudni mai sorsáról, de majd csak eljön annak is az ideje.

Üdv Néktek: Levente


Kedves Tiszteletbeli Elnököm, Drága Leventém!

Köszönöm őszinte problémafeltáró leveledet! Már vagy 15 éve a Filozófiai Vitakör fő kummnikációs eszköze
az ÍMÉL, ez nagyszerű eszköz a szövegek ide-oda-körbe küldözgetésére, egy VITAKÖR számára ideális
kommunikációs eszköz. Bár, rengeteg probléma merült fel az elektronikus kommunikáció terén is. Voltak, akik
ontották magukból a nem éppen magasröptű röpiratokat, és nem éppen közmegelégedésre... Tény az, hogy
az aktív Törzsgárda ma már minden tagja elérhető ímélen. Azaz jelenleg három tag kivételével mindenki,
de ez nyilvánvalóan csak átmeneti állapot...

Egyetértek azzal az elterjedt megállapítással, hogy KORUNKBAN AZ, AKI NEM KÉPES
ELEKTRONIKUSAN KOMMUNIKÁLNI, ANALFABÉTÁNAK TEKINTHETŐ...
Az idén, különösen a nyár eleje óta valóban alábbhagyott a programszerkesztés, úgyhogy
nagy sikernek tartom, hogy néhány napja sikerült összerántani a 2010-ben választott
Operatív Elnökséget, és sikerült összeállítanunk egy egészen csinos őszi-téli programot.

Ez persze még bővíthető, hogy elérjük a még 3 évvel ezelőtti állapotot, amikor minden pénteken
vita-üléseztünk... Azóta persze a helység-lehetőségeink borzasztóan beszűkültek...
Elkerülhetlennek tűnik a fokozottabb "fészekmelengető" szisztéma kialakítása...

A Vitakör Törzsgárdájára, elsősorban az Alapító Atyákra nagy felelősség hárul a Vitakör karbantartása terén.
A Törzsgárda megújítása, pláne fiatalítása sajnos reménytelennek tűnik, de a megújítás a még nem-túl-öregek által
sokkal inkább bíztatónak tűnik... Vannak ötleteim, amelyekkel még ebben az évben előállok...

Nem túl reménytelen ez: Gondoljuk meg, hogy a Kör Aktív Magja tízévenként teljesen megváltozott,
és ez egy kívánatos autodinamikát bizonyít... Emellett persze mi 40 éve hárman-négyen ott vagyunk,
mint az Örökkévalóság... Fáy előkerülésének örülök, valaha igen érdekes dolgokat művelt nálunk,
kezdetben még Kónya Balázzsal együtt is. De aztán Árpád barátunkat elsodorta a 2006 őszi Kossuth-tér...
Kívácsian várom kezdeményezéseit... Kifogásolja, hogy az ötvenes éveket nem töltöttük a Gulágon (mint Ő?)
- bár a fene tudja..., voltak olyan pillanatok, amikor elsősorban nagyszüleim annak a szélére kerültek,
bár mindig elleneztem azt a szerencsére csak szűk körben terjengő eszelős nézetet, hogy mindazok, akik
1945-1990 között e Hazában bárminemű jelentős szerepet játszottak, mind gazemberek, és az igaz magyarok
mind Amerikában voltak, és onnan irányították az ellenállást..., ennek ékes cáfolata a Rendszerváltoztatás,
és az azt követő történések...

Na, majd csak lesz valahogy, mert a Kör: Örök!
Üdv: Csaba
Halasztva: ZSEBEHÁZY GYÖRGY: A silányság forradalma >>> MFGI (volt MÁFI)

Későbbre halasztva: STEIGER KORNÉL: A metafizika természete
Ha Önt érdekli valamelyik rendezvényünk, előadásunk, szívesen látjuk körünkben.
Kérjük, lépjen személyes kapcsolatba egy Ön által ismert tagtársunkkal.
Neki adja át rövid írásos bemutakozását és telefonszámát.

!!! Figyelem: Erős hacker-támadás miatt a Kör jelenleg nem fogad e-mail üzeneteket !!!

Az "ALAPÍTVÁNY AZ INTERDISZCIPLINÁRIS KUTATÁSOKÉRT" számlaszáma:
11712004-20183059
Az alapítvány adószáma: 18061684-1-43

www.filozofiaivitakor.hu/aktualis