Elnöki Köszöntő - A Vitakör Története - Hangzóanyag Archívum - Képek a Filozófiai Vitakör Történetéből
Aktuális programok 2010-ben
Filozófusok-Tudósok-Feltalálók-Pionírok - Tagjaink Névsora - Tagjaink, Előadóink Arcképei
Tervek - Kitüntetések - Alapítvány és Partnerek - Kapcsolatfelvétel

Előadások 1973-2006. - Konferenciák - X=Y Témák - Hozzászólások & Gondolatok - Bon Mot

(Presentations 1973-1983) (Presentations 1983-1988) (Presentations 1988-1991) ( Presentations 1992-1994) ( Presentations 1995)
(Presentations 1996) (Presentations 1997) (Presentations 1998) (Presentations 1999) (Presentations 2000) (Presentations 2001)
(Presentations 2002) (Presentations 2003)
Index Oratorium Circuli Philosophici 1973-1983

Detre Csaba - Antók Gergely levélváltása

Holdkór (pdf formátum)

FACSIMILE ARCHÍVUM

A Filozófiai Vitakör Történetéből
jpg kép-formátumban

- az anyag további gyűjtés- és szerkesztés alatt -
- a képek a jobboldali egérgombbal elmenthetők -

VISSZA A FŐOLDALRA

______________________________________________________________________________________________________fv_fax_1.jpg

A Filozófiai Vitakör 1. vitaülésére, 1973. június 12-re szóló meghívó

Készült: Stencil sokszorosítással 1973. május 30-án a MÁFI Nyomdájában,
készítette: BATHÓ MÁRIA

A sokszorosítást kérő engedély, az ún. "fehér karton" története:
A sokszorosítást kérő DR. DETRE CSABA aláírása, 1973. május 25.
DR. MOLDVAY LÓRÁND, MÁFI tud. pol. biz. aláírása, 1973. május 26.
BALOGH ERNŐ, MÁFI Nyomda osztályvezető aláírása, 1973. május 28.
VARGA SÁNDORNÉ, MÁFI Ig. Titkárságvezető aláírása, 1973. május 30.
DR. KONDA JÓZSEF, MÁFI igazgató aláírása, 1973. május 30.
Igazgatói minősítés: 50 pld. "Belső használatra", Témaszám: 713 - Titkárság
A meghívót stencilbe gépelte: KOCZKA SÁNDORNÉ, MÁFI Igazgatói Titkárság, 1973. május 30.

1973. május 31: A MÁFI Igazgatói Titkárság a meghívó 20 példányát kipostázta különböző MTA és ELTE címekre.fv_fax_2.jpg

A Filozófiai Vitakör 2. vitaülésének meghívója
Dr. Detre Csaba és Dr. Nagy Béla előadása

A Filozófiai Vitakör 3. vitaülésének meghívója
Dr. Zentai Péter előadása

A Filozófiai Vitakör 4. vitaülésének meghívója
Dr. Viczián István előadása

A Filozófiai Vitakör 5. vitaülésének meghívója
Dr. Moldvay Loránd előadása

A Filozófiai Vitakör 6. vitaülésének meghívója
Kosáry Zsuzsa előadása

A Filozófiai Vitakör 8. vitaülésének meghívója
Dr. Dudich Endre előadása

A Filozófiai Vitakör 9. vitaülésének meghívója
Mihály Sándor előadásaFV-alairasok-HD.jpg

1974. március 11. "Az Idő" című interdiszciplináris konferencia jelenléti íve

A Filozófiai Vitakör bejegyzése a Fővárosi Bíróságon
1992. szeptember 7.

A Filozófiai Vitakör története: Detre Csaba cikke, 1. oldal
MÁFI, 1992.

A Filozófiai Vitakör története: Detre Csaba cikke, 2. oldal
MÁFI, 1992.

A Filozófiai Vitakör története: Detre Csaba cikke, 3. oldal
MÁFI, 1992.

A Filozófiai Vitakör története: Detre Csaba cikkében a 4. és az 5. ábra
MÁFI, 1992.

A Filozófiai Vitakör története: Detre Csaba cikke, 5. oldal
MÁFI, 1992.

A Filozófiai Vitakör története: Detre Csaba cikke, 6. oldal
MÁFI, 1992.

A Filozófiai Vitakör története: Detre Csaba cikke, 7. oldal
MÁFI, 1992.

A Filozófiai Vitakör története: Detre Csaba cikke, 8. oldal
MÁFI, 1992.

A Filozófiai Vitakör története: Detre Csaba cikke, 9. oldal
MÁFI, 1992.

A Filozófiai Vitakör története: Detre Csaba cikke, 10. oldal
MÁFI, 1992.

A Filozófiai Vitakör története: Detre Csaba cikke, 11. oldal
MÁFI, 1992.

A Filozófiai Vitakör története: Detre Csaba, cikke 12. oldal
MÁFI, 1992.

A Filozófiai Vitakör története: Detre Csaba cikke, 13. oldal
MÁFI, 1992.Ma 20 éve, 1992. március 27-én a Magyar Állami Földtani Intézet ebédlő termében zajlott le a Filozófiai Vitakör 1. Közgyűlése, amely kinyilvánította a Kör önálló tudományos társadalmi szervezetté alakulását. (21 "egyesületi alapító tag" lásd: www.filozofiaivitakor.hu "részletes történet", "facsimile" oldalak.) Előzmények: Az 1973. május 15-én a Földtani Intézetben megalakult a "Földtani Filozófiai Vitakör" (1974-től Filozófiai Vitakör). 19 éven keresztül változatos formákban közvetlenül az Intézethez tartozott, de a nem egyértelmű legalizáltsága többször is súlyos konfliktusokat eredményezett, emiatt a Kör léte több alkalommal is veszélyeztetté vált. A Kör létét elsősorban nagyfokú interdiszciplináris tudományos kedveltsége, elismertsége, legendás demokratizmusa stabilizálta. A több tudományos társszervezettel közösen rendezett számos interdiszciplináris evolúcióelméleti konferenciáján a téma magyarországi vezéregyéneségein túl külföldi szakemberek is résztvettek, így a nyolcvanas évek második felére a Kör nemzetközi ismertségre és elismertségre is szert tett. Jellemző Juhász Nagy Pál akadémikus kijelentése a Kör 1984-es "Ernst Haeckel 150" konferenciáján: "E kör léte maga a csoda. Itt olyan kijelentéseket is megengedhetek magamnak, amiért az Akadémián nagyon megrugdosnának." Az ún. "Rendszerváltozás" körüli időkben elengedhetetlenné vált a Kör önállóságának és egyértelmű legalizálásnak megvalósítása. Az 1991. július 1-től kinevezett új "finn" MÁFI igazgatónál, Dr. Gaál Gábornál tett tiszteleti látogatása alkalmával Dr. Detre Csaba körvezető az Igazgatóval megegyezett abbban, hogy a MÁFI a lehető legnagyobb támogatásban részesíti a Kört, ha az, az 1989/II. Törvény alapján kikiáltja önállóságát, s mindent elkövet a Földtani Intézet "helyzetbe hozásával" a hazai és nemzetközi interdiszciplináris tudományos programok felderítése és lebonyolítása területén. Tulajdonképpen ebből az egyezményből bontakoztak ki az 1992 - 2003 között futó extraterresztrikus geológiai programok, mint pl. a "szferula projektek", és az Alapítvány az Interdiszciplináris Kutatásokért létrejötte (1994) is. Detre Csaba 1991. őszén felkérte Dr. Tavaszy Ferenc jogász-gépészmérnököt, aki ekkorra már több éve a Körben kimagasló aktivitást folytatott, hogy szervezze meg a Filozófiai Vitakör bírósági bejegyzését, annak minden feltételével együtt. Ennek a szervezésnek volt nagyjelentőségű történése az 1992. március 27-i Közgyűlés, amely elfogadta az Alapszabály irányelveit, és az alábbi Vezetőséget választotta meg: Elnök: Dr. Detre Csaba Alelnök: Dr. Tavaszy Ferenc Főtitkár: Dr. Dudich Endre Titkár: Dr. Verrasztó Zoltán Tiszteletbeli elnök: Dr. Lontay Ervin Pál Dr. Tavaszy Ferenc alelnök a következő hetekben részleteiben megalkotta az Alapszabályt, és azt az Alapító I. Közgyűlés jegyzőkönyvével együtt 1992. júniusában benyújtotta a Fővárosi Bíróságra. A bíróság az anyagot változtatási javaslat nélkül, szinte rekord-gyorsasággal elfogadta, és 1992. szeptember 7-én a Filozófiai Vitakört önálló tudományos szervezetté nyilvánította. A Filozófiai Vitakör - akkor - a Magyar Tudományos Akadémia után Magyarország második általános tudományos egyesülete volt. Egyesületünk 2012. április 13-án, 16:00 órai kezdettel előadóülés keretében fog megemlélkezni ezen jeles tudománytörténeti eseményekről a Földtani Intézet I. emeleti Rónai András termében.

A Filozófiai Vitakör alapítóinak aláírásai
MÁFI, 1992. március 27.

VISSZA A FŐOLDALRA