Vissza a Főoldalra

A Filozófiai Vitakör előadásainak címlistája 1973-2010.


1973. május 15, MÁFI, igazgatói iroda: A "Földtani Filozófiai Vitakört" megalapító MÁFI "Intézeti Négyszög" kibővített ülése: Jelen voltak: KONDA JÓZSEF igazgató (1929-1995), JÁRÁNYI ISTVÁN (1910-2000), FÖLDVÁRI MÁRIA, NAGY ISTVÁN (1936-2003), MARCZIS JÓZSEF, MOLDVAY LÓRÁND (1926-1990), DETRE CSABA, KECSKÉS BÉLA (1934-1987), HORVÁTH ISTVÁN

1973. június 12, MÁFI A-terem
NAGY BÉLA: A földtan általános filozófiai problémáinak áttekintése (A "Földtani Filozófiai Vitakör" megalakuló ülése)

1973. július 2. MÁFI A-terem
DETRE CSABA - NAGY BÉLA: A dialektikus materializmus módszertani jelentősége a földtani kutatásban

1973. augusztus 13. MÁFI KISz-Klub:
ZENTAI PÉTER: A földtani anyagvizsgálat néhány általános kérdése

1973. szeptember 18. MÁFI KISz-Klub:
VICZIÁN ISTVÁN: A genetikai szemlélet problémái a kőzettanban

1973. október 9. MÁFI A-terem
MOLDVAY LORÁND: Helyzetkép a matematikai módszerek alkalmazásáról különböző tudományterületeken

1973. október 23. MÁFI KISz-Klub
RAINCSÁKNÉ KOSÁRY ZSUZSA: A földtani mozgásformák filozófiai problémái (I. rész)

1973. november 17. MÁFI KISz-Klub
RAINCSÁKNÉ KOSÁRY ZSUZSA: A földtani mozgásformák filozófiai problémái (II. rész). Ismeretelméleti kérdések

1973. november 28. MÁFI A-terem
DUDICH ENDRE: Az "organizációs szintek" problémája a földtudományokban

1973 december 15. MÁFI KISz-Klub: A "Földtani Filozófiai Vitakör" évzáró összejövetele

1974. január 26. MÁFI KISz-Klub
MIHÁLY SÁNDOR:A földtani dokumentáció filozófiai és gyakorlati problémái

1974. február 23. MÁFI KISz-Klub
DETRE CSABA - NAGY BÉLA: A személyiség szerepe a földtani kutatásban

1974. március 12. MÁFI Előadó terem
Az idő
HORVÁTH JÓZSEF: Az idő általános filozófiai elméletének módszertani jelentősége
BALÁZS BÉLA: Az időmérés problémái
FÖLDVÁRINÉ VOGL MÁRIA: Az abszolút földtani időszámítás elvi problémái
GÉCZY BARNABÁS: A biokronológia alapjai

1974. május 4. MÁFI KISz-Klub
MOLDVAY LORÁND: Az ontológia kérdése az újabb filozófiai vitákban

1974. június 10. MÁFI KISz-Klub
GYARMATI PÁL: A lemeztektonika, mint geológiai mozgásforma dialektikus materialista problémái
MOLDVAY LORÁND: A Duna-Tiszaköze pleisztocoén problémái "ontologista" és gnoszeológiai szemszögből

1974. június 29. MÁFI KISz-Klub
MOLDVAY LORÁND: A gnoszeológia kérdése ontológiai megvilágításban, geológiai példákkal

1974. szeptember 16. MÁFI KISz-Klub
DETRE CSABA - NAGY BÉLA: A tudományos vita

1974. december 13. MÁFI KISz-Klub
ZENTAI PÉTER: A tudományos megismerés és a XX. századi polgári filozófia

1975. február 11. MÁFI KISz-Klub
SIPOSS ZOLTÁN: A hidrogeológia szerepe a társadalmi fejlődésben

1975. április 29. MÁFI A-terem
PÓKA TERÉZ: A földtudományok tudományelméleti kérdései

1975. június 28. MÁFI A-terem
BOKOR LEVENTE: Spinoza időszerűsége

1975. október 13. MÁFI KISz-Klub
ZENTAI PÉTER: Geokémia és entrópia

1975. október 27. MÁFI "A-terem"
LÁSZLÓ GYULA: A kettős honfoglalás

1976. február 7. MÁFI KISz-Klub
VICZIÁN ISTVÁN: A földtani múlt megismerhetőségének kérdése a kőzettanban

1976. május 15. MÁFI KISz-Klub
MOLDVAY LORÁND: A geológia a hétköznapi gondolkodás tükrében

1976. október 16. MÁFI KISz-Klub
ZENTAI PÉTER: Entrópia - anyagösszetétel - geokémia

1976. november 26. MÁFI Előadóterem
DETRE CSABA: A réteg fogalma
Felkért hozzászólók: Nagy Lászlóné, Hajós Márta, Póka Teréz, Császár Géza, Dienes István, Góczán Ferenc, Haas János, Horváth István, Jámbor Áron, Moldvay Lóránd, Szepesházy Kálmán, Varga Gyula, Zentai Péter.

1977. január 13. MÁFI Előadó terem
ÁGH ATTILA: Az antropogenezis filozófiai problémái

1977. március 4. MÁFI KISz-Klub
MOLDVAY LORÁND: A "biologista" áramlat a filozófiában

1977. június 25. MÁFI KISz-Klub
TÓTH IMRE ZOLTÁN: A munkahelyi demokrácia fejlesztése

1977. október 1. MÁFI KISz-Klub
NAGY LÁSZLÓNÉ: Az MSZMP KB Tudománypolitikai irányelvei és a hazai őslénytani kutatás

1977. október 15. MÁFI KISz-Klub
KORDOS LÁSZLÓ: A hominizáció-kutatás újabb eredményei

1977. október 27. MÁFI Előadó terem
LIPTÁK TAMÁS és a T.E.A.M.S: "Anti-eleatica" (Pamflet előadás a matematika újszerű alkalmazásáról)

1977. december 15. MÁFI Előadó terem
DETRE CSABA: Mozgás, mennyiség, fejlődés, idő

1978. január 10. MÁFI KISz-Klub
TÓTH IMRE ZOLTÁN: A szellemi munka hatékonyságának szervezési- és vezetési szempontjai

1978. március 6. MÁFI KISz-Klub
A fejlődés - interdiszciplináris vitasorozat (I. rész)
BARCZA SZABOLCS: Változócsillag-e a Nap?

1978. április 20. MÁFI KISz-Klub
A fejlődés - interdiszciplináris vitasorozat (III. rész)
BÁNYAI ÉVA: Az emberi tudat - tudati állapot - tudati "határállapot"

1978. május 13. MÁFI KISz-Klub
A fejlődés interdiszciplináris vitasorozat (IV. rész)
KATONA JÁNOS TAMÁS: A filozófia önfejlődéséhez: A fiatal Lukács György

1978. május 26. MÁFI KISz-Klub
Zártkörű vitaülés. Téma: okság - dialektika - fejlődés

1978. június 10. MÁFI KISz-Klub
ZENTAI PÉTER: Entrópia és fejlődés

1978. október 28. MÁFI KISz-Klub
HÁRSING LÁSZLÓ: A tudományos elméletek fejlettsége

1978. december 9. MÁFI KISz-Klub
NAGY BÉLA: A nyersanyagok szerepe az emberiség jövőjében

1979. január 20. MÁFI KISz-Klub
GÁBOR ISTVÁN: A szocializmus "második gazdaságának" kialakulása, újratermelődése és konfliktusai

1979. február 1. MÁFI Előadó terem
BOKOR LEVENTE: Adj egy kis árnyat, tudomány! (felolvasó est)

1979. február 22. MÁFI KISz-Klub
DETRE CSABA: A teremtő anyag

1979. május 2. MÁFI KISz-Klub
NAGY BÉLA: A tudományos kutatás és közlés etikai kérdései

1979. május 21. MÁFI Előadó terem
PÁL LÁSZLÓ: Új elméleti koncepciók a társadalmi struktúráról

1979. október 9. MÁFI Előadó terem
BALÁZS LAJOS: A csillagászati megismerés problémái

1979. október 23. MÁFI KISz-Klub
Kibővített vezetőségi ülés: Filozófiai vitakör - palotánkon kívül. Filozófiai műhely

1979. november 29. MÁFI KISz-Klub
MIKE KÁROLY: A dialektika új szemléletű kifejtése, földtörténeti példák alkalmazásával

1980. január 29. MÁFI KISz-Klub
STOGICZÁNÉ DIÓSZEGI ÁGNES: a mai valutáris nemzetközi rendszer jellemzői és válságának okai

1980. március 4. MÁFI KISz-Klub
VARGA GYULA: Gondolatok a nyersanyagprognózisról

1980. március 25. MÁFI KISz-Klub
RÉVÉSZ SÁNDOR: A nyelvtervezés gondolata és gyakorlata a filozófiában és a mindennapi életben

1980. április 26. MÁFI Előadó terem
JÁMBORNÉ KNESS MÁRIA - GÓCZÁN FERENC - BIHARI DÁNIEL - PENTELÉNYI LÁSZLÓ - DETRE CSABA: Javaslat latin rétegtani nevezéktan bevezetésére

1980. május 8. MÁFI KISz-Klub
SZILASI GYÖRGY: A konvergenciaelmélet és az eurokommunizmus

1980. június 19. MÁFI Előadóterem
DETRE CSABA: Meditáció az élővilág fejlődési és szerveződési szintjeiről

1980. szeptember 16. MÁFI KISz-Klub
A MESZ Filozófiai Szakcsoportjának megalakulása
Vita: Eszperantó a szellem nyelve

1980. szeptember 27. MÁFI KISz-Klub
CSALAGOVITS ISTVÁN: A földtani tudományok taxonómiai kérdéseinek információelméleti megközelítése és ismeretelméleti elemzése

1980. október 21. MÁFI KISz-Klub
ADONYI ZOLTÁN: Tudomány-e a technológia?

1980. november 22. MÁFI Földszinti tanácsterem
NAGY BÉLA: Javaslat szakmai-etikai kódex létrehozására

1981. január 30. MÁFI KISz-Klub
Kerekasztal: "ADVERSUS PHILOSOPHOS" - dialógus a filozófusok hasznosságáról (I. rész):
A természettudomány és a filozófia viszonya napjainkban

1981. március 11. MÁFI Földszinti tanácsterem
VICTOR ANDRÁS: Az ember evolúciójának filozófiai problémái

1981. április 8. MÁFI Földszinti tanácsterem
CSÁSZTVAI ISTVÁN: Tájékoztatáspolitikánkról

1981. május 14. MÁFI Földszinti tanácsterem
ÚJHELYI MÁRTA: A fejlődés nem-lineáris jellege

1981. október 10. MÁFI Földszinti tanácsterem
ZENTAI PÉTER: Geokémia és társadalom

1981 december 3. MÁFI Földszinti tanácsterem
JUHÁSZ-NAGY PÁL: Populációgenetika és evolúció

1982. február 11. MÁFI Földszinti Tanácsterem
Kerekasztal: Ráció és irráció

1982. október 5. MÁFI Földszinti Tanácsterem
Hová vezet a technológiai fejlődés? (Ünneprontó megemlékezés az űrkutatás negyedszázados jubileuma alkalmából)

1983. január 28. MÁFI Díszterem
SIMON J. ZAVEN: Örmény est

1983. március 9. MÁFI Földszinti tanácsterem
Mit hoz a jelen? (Egy dialógus folytatása)

1983. május 31. MÁFI Földszinti tanácsterem
A Filozófiai Vitakör fennállásának 10. Évfordulójára rendezett ünnepi összejövetel
SASVÁRI LÁSZLÓ: A magyarországi görögök a felvilágosodás korában
MÉSZÁROS ISTVÁN: A levés szimbólumrendszere

1983. november 29. MÁFI Mélyföldszinti klubhelység
Kötetlen vita: A szellemi munka anyagi honorálása (I. rész)

1984. január 17. MÁFI. Mélyföldszinti klubhelység
Kötetlen vita: A szellemi munka honorálása (II. rész)

1984. február 14. MÁFI Mélyföldszinti klubhelység
Kötetlen vita: A szellemi munka honorálása (III. rész)
Az intellektus védelmében!

1984. március 27. MÁFI Alagsori klubhelység
VITÁNYI PÁL: Marx - meg nem értett - módszerének lényege ma

1984. május 15. MÁFI Tanácsterem
Egész napos ankét: Ernst Haeckel születésének 150.évfordulója alkalmából. MAKROEVOLUCIÓ.
CSABA GYÖRGY: Megnyitó
NAGY ISTVÁN ZOLTÁN: Haeckel természettudományos jelentősége
JUHÁSZ NAGY PÁL: Haeckel és az elméleti biológia
DETRE CSABA: A monizmus: az egyetlen és genetikailag egységes világ megismerése
VICTOR ANDRÁS: Az evolúció eszméjének legnagyobb propagátorai: Haeckel és Teilhard de Chardin
PÁSZTOR ERZSÉBET: A mikroevolúciós kutatások lehetséges makroevolúciós relevanciái
MOLNÁR ISTVÁN: Egyedfejlődés és makroevolúció
ÚJHELYI MÁRIA: Az egyenlőtlen fejlődés problémája a biológiai evolúcióban
KORDOS LÁSZLÓ: Haeckel - törzsfa - evolúció - rendszerezés
NAGY LÁSZLÓNÉ: A növényvilág fejlődésének egységes törzsfa-modellje
VIDA GÁBOR: Az evolúciókutatás perspektívái
Kötetlen disputa

1984. november 20. MÁFI Alagsori klubhelység
VITÁNYI PÁL: Marx - meg nem értett - módszerének lényege ma (II. rész)

1984. december 4. MÁFI Alagsori klubhelység
VITÁNYI PÁL: Marx - meg nem értett - módszerének lényege ma (III. rész)

1984. december 11. MÁFI Alagsori klubhelység
BARA TAMÁS: A dialektikus materializmus ontológiájának axiomatikus megalapozása (I.rész)

1985. február 1. MÁFI Alagsori klubhelység
BARA TAMÁS: A dialektikus materializmus ontológiájának axiomatikus megalapozása (II.rész)

1985. február 15. MÁFI Alagsori klubhelység
MÉSZÁROS MILÁN - MOLNÁR PÁL: Az Univerzum genezise a standard modellben

1985. március 1. MÁFI Alagsori klubhelység
BAKOS JÓZSEF - BÓDI ZOLTÁN: Dharma, - rendhagyó elmélkedések a buddhizmus filozófiájáról

1985. március 14. MÁFI Alagsori klubhelység
VITÁNYI PÁL: Marx meg nem értett módszerének igénye ma (IV. rész)

1985. március 29. MÁFI Alagsori klubhelység
BAKOS JÓZSEF - HORVÁTH MÁTYÁS: Univerzum, világok, komplementaritás a filozófia tükrében

1985. április 12. MÁFI Alagsori klubhelység
MÉSZÁROS MILÁN - MOLNÁR PÁL: Az Univerzum genézise a standard modellben (II.rész) filozófiai kérdések

1985. április 19. MÁFI Alagsori klubhelység
VITÁNYI PÁL: Metafilozófia

1985. április 26. MÁFI Alagsori klubhelység
BÍRÓ KATALIN: Paleo-P.G. (I. rész)

1985. május 10. MÁFI Alagsori klubhelység
SZÉKELY LÁSZLÓ: Kozmológia és filozófia

1985. május 21. MÁFI Alagsori klubhelység
DOMBI JÓZSEF: Humán ismeretek modellezésének kérdései

1985. június 4. MÁFI Tanácsterem
Ankét - Parmenidész születésének kb. 2500. évfordulója alkalmából
Egység - sokaság - mindenség
VITÁNYI PÁL: Elnöki megnyitó
STEIGER KORNÉL: Az egy, a sok és minden Parmenidész filozófiájában
MARÓTH MIKLÓS: Az egység, a sokaság és a mindenség problémája a hellénizmus és az iszlám filozófiájában
BACSAK GÁBOR: Parmenidész és a platóni "Parmenidész" (az ellentétek ontológiájához)
DETRE CSABA: Korunk egységképe: a dinamikus egység
MÉSZÁOS MILÁN - MOLNÁR PÁL: Az ellentétek ontológiája a mechanikai mozgás leírásában
Általános vita az elhangzott előadásokról
Elnöki zárszó

1985. június 21. MÁFI Alagsori klubhelység
Idényzáró összejövetel - A marxizmus-leninizmus eszmei offenzívájának jegyében.
Az új propaganda nem haladhat kiégett brosúrák övezte úton!

1985. szeptember 27. MÁFI Alagsori klubhelység
Évadnyitó összejövetel: az 1985/86. Évad programja

1985. október 11. MÁFI Alagsori klubhelység
MÉSZÁROS MILÁN: Az ellentét ontológiák ismeretelméleti paradoxona

1985. október 18. MÁFI Alagsori klubhelység
BAKOS JÓZSEF -BÓDI ZOLTÁN - POCSAI LÁSZLÓ: Dharma - rendhagyó elmélkedések a buddhizmus filozófiájáról (II. rész)

1985. október 22. MÁFI Tanácsterem
ERDEI LÁSZLÓ: Szabatosság és dialektika

1985. november 1. MÁFI Alagsori klubhelység
MOLNÁR PÁL: Axiómatizálás vagy dogmatizmus

1985. november 5. MÁFI Alagsori klubhelység
SZÉCSÉNYI TIBOR: Logikai rendszerek

1985. november 5. ELTE BTK. Pesti Barnabás u. 1.
MOLNÁR PÁL: Axiomatizálás vagy dogmatizmus (avagy hogyan "működik" a filozófia)

1985. november 12. ELTE BTK. Pesti Barnabás u. 1.
FEHÉR MÁRTA: A tudományos realizmus vita

1985. november 19. ELTE. BTK. Pesti Barnabás u. 1.
ZSILKA JÁNOS: Az ellentétek egysége, mint a szavak szintaktikai kapcsolódásának szükségszerű alapja

1985. november 19. MÁFI Alagsori klubhelység
DETRE CSABA: Az elfelejtett archeo-kladizmus
VITÁNYI PÁL: Gondolatok a tudományelmélet néhány alapkérdéséről a tudomány vertikális tagozódásának kapcsán

1985. december 13. MÁFI Alagsori klubhelység
BÍRÓ KATALIN: Paleo-P.G. (II. rész)

1986. január 24. MÁFI Alagsori klubhelység
KŐVÁRINÉ GULYÁS ERZSÉBET: Evolúció a paleontológia és filozófia tükrében

1986. február 28. MÁFI Alagsori klubhelység
DOSZTÁLY LAJOS: A szervetlen vegyületektől az élő anyagig

1986. március 28. MÁFI Alagsori klubhelység
BOKOR LEVENTE - DETRE CSABA: megemlékezés Zentai Péter alapítótagról
VITÁNYI PÁL: Az evolúcióelmélet egy lehetséges arkhimedészi pontja: a belső forma

1986. április 25. MÁFI Alagsori klubhelység
DUDICH ENDRE: Egyszerűség - nagyszerűség

1986. október 2. MÁFI Alagsori klubhelység
Észrevételek, beszélgetések, viták a filozófia lehetőségeiről és lehetetlenségeiről

1986. október 30. MÁFI Alagsori klubhelység
BOKOR LEVENTE: Versenyfutás a lelkekért, avagy egy új, más világ?

1986. november 13. MÁFI Alagsori klubhelység
MOLDVAY LORÁND: N. Wiener gondolatvilága

1986. november 28. MÁFI Alagsori Klubhelység
NAGY BÉLA: Az OTKA pályázati rendszer kialakítása és eddigi tapasztalatai

1986. december 18. MÁFI Alagsori klubhelység
RÁDI PÉTER: Emberré válás az állatvilágban

1987. február 18. MÁFI Klubszoba
DETRE CSABA: Személyiség, társadalmi fejlődés, kommunizmus

1987. március 25. MÁFI Alagsori klubszoba
JANKOVICH ISTVÁN: Az élővilág evolúciója a természet egyik nagy laboratóriumában, a Paratethysben
Felkért hozzászólók: BOHNNÉ HAVAS MARGIT, DETRE CSABA, DOSZTÁLY LAJOS, KÓKAY JÓZSEF

1987. április 22. MÁFI Tanácsterem
BÁLDINÉ BEKE MÁRIA: Az őslénytani kutatómunka tudományelméleti áttekintése

1987. június 2. MÁFI Tanácsterem
Kötetlen vita: PRÓTAGORASZ: Mindennek mértéke az ember

1987. október 8. MÁFI Lábnyomos terem
Idénynyitó vitaülés. Tervek az 1987/88-as évadra
A "Fejlődés fogalma" című ankét tervezetének megvitatása
DETRE CSABA: Az evolúciós hüszterézisz és az evolúció dinamizmusa

1987. október 30. MÁFI Lábnyomos terem
Kötetlen vita: A szellemi élet nyíltsága és a nyíltság szellemi élete

1987. november 13. MÁFI Lábnyomos terem
VITÁNYI PÁL: A marxizmus kommunizmus-elméletének lehetetlen félreértései és lehető valóságai

1987. november 27. MÁFI Lábnyomos terem
Nyelvi-filozófiai megemlékezés az ESZPERANTÓ centenáriuma alkalmából
RÉVÉSZ SÁNDOR: Eszperantia

1987. december 11. MÁFI Lábnyomos terem
ADONYI ZOLTÁN: A környezetvédelem elméleti problémái

1988. január 22. MÁFI Lábnyomos terem
MÜLLER PÁL: Gondolatok a földtani megismerés folyamatáról és hibáiról

1988. február 5. MÁFI Lábnyomos terem
LANTOS MIKLÓS: Okos-e a számítógép?

1988. február 25. MÁFI Lábnyomos terem
BOKOR LEVENTE: "Jóról és rosszról" című szerzői felolvasó estje

1988. március 10. MÁFI Lábnyomos terem
VITÁNYI PÁL: Miért "halhatatlan" Sztálin öröksége?

1988. április 15. MÁFI Lábnyomos terem
Tudományetikai sorozat (V. rész)
Interdiszciplináris tudományos tevékenység és a tudományos élet demokráciája
Kötetlen vita

1988. június 2. MÁFI. Tanácsterem
Konferencia: A fejlődés fogalma
VIDA GÁBOR: A téma aktualitása (megnyitó)
MARÓTH MIKLÓS: A fejlődés gondolatának lehetősége az arab filozófiában
KAMPIS GYÖRGY: A fejlődés "fizikája" és az élet
SZIGETVÁRI SÁNDOR: Redukció, redukcionizmus, dialektika
KORDOS LÁSZLÓ: Mit tekintünk evolúciónak az emberréválásban?
NAGY ISTVÁN ZOLTÁN: Az orthogenezis és a hazai biológia
BUK PÁL: Rendszerfejlődés, szerveződési szintek - és a humán specifikum értelmezése
VICZIÁN ISTVÁN: Növekszik-e a litológiai összetétel komplexitása a földtörténet során?
ÚJHELYI MÁRIA: Evolúció és rendszer - rendszerek evolúciója
HORVÁTH JÓZSEF: Lehetséges-e egy emberközpontú fejlődés koncepció dezantropomorf fejlődésfogalom alapján?
DETRE CSABA: Az anyag önteremtő folyamata: a fejlődés. A fejlődés mint folyamat általános absztrakt dinamikai modellje.
T.BÍRÓ KATALIN: Paleo-P.G. Kapcsolatrendszereink a régészet tükrében
KŐVÁRINÉ GULYÁS ERZSÉBET: Az evolúció és a fosszilizálódás
VITÁNYI PÁL: Megfontolások egy teleológiamentes - nyitott de szerves - kompatíbilis fejlődéselmélet kidolgozása érdekében

1988. június 3. MÁFI Tanácsterem
A fejlődés fogalma
VETŐ ISTVÁN: Meteoritbecsapódás váltotta-e ki a földi élővilágban 65 millió évvel ezelőtt bekövetkezett tömeges kihalást?
JUHÁSZ-NAGY PÁL: Természeti fejlődés és tudományfejlődés
TIHANYI LÁSZLÓ: Tudományfejlődés és a kozmológiai elméletek meghatározottsága
BÉKÉS VERA: A paradigma-váltások elmélete és a tudományfejlődés
ADONYI ZOLTÁN: A környezetvédelem elméleti problémái
RÁDI PÉTER: Fejlődés és szabadság
SZENTE ERIKA - LANTOS MIKLÓS - Ó. KOVÁCS LAJOS - DETRE CSABA: A középső-triász Coenothyris vulgaris (Schlotheim) Brachiopoda-faj, az adaptációs robbanás tipus-esete
CSÁNYI VILMOS: A létezés algoritmusai
SOÓS JÓZSEF: Adatok a prebiológiai evolúció néhány kérdéséhez
BOKOR LEVENTE: Dilemmák: történetiség kontra fejlődés
BÉRCZI SZANISZLÓ: Evolucia és developé
SZÉKELY LÁSZLÓ: Kozmológia és fejlődés
D I S P U T A - egy "n a g y k o n s z e n z u s" érdekében

1988. október 21. MÁFI Lábnyomos terem
DETRE CSABA: Tervek 1988/89. Évadra.
BOKOR LEVENTE: Van fogalmunk a fejlődésről? Visszapillantás a "Fejlődés fogalma" című konferenciára
VITÁNYI PÁL: Kishatalmak árnyékában, avagy ami a sztálinizmus magyarországi kritikájából mindig kimarad

1988. november 11. MÁFI Lábnyomos terem
BOKOR LEVENTE - DETRE CSABA: Marx: politológus, próféta vagy vallásalapító

1988. november 25. MÁFI Lábnyomos terem
BENYÓ BERTALAN: Térszerkezet és közgondolkodás

1988. december 16. MÁFI Lábnyomos terem
Évzáró klubdélután: Zentai Péter emléklapok átadása
Dialógus demokráciáról és szocializmusról

1989. január 27. MÁFI Lábnyomos terem
FEHÉR MÁRTA: Fejlődik-e a tudomány, vagy csak változik

1989. február 17. MÁFI Tanácsterem
SZALMÁSI PÁL - DETRE CSABA: Davith Anhanghth (Legyőzhetetlen Dávid) a késő ókori örmény filozófia kiemelkedő alakja
Közreműködik: Detre Mikolt

1989. március 10. MÁFI Lábnyomos terem
SIMÁN KATALIN: Az emberi fejlődés kontinuitása és diszkontinuitása

1989. május 19. MÁFI Lábnyomos terem
MANGEL GYÖNGYI: Vízbe fojtott tudomány. A TDDSz és a környezetvédelem
BENYÓ BERTALAN: Túlélheti-e Magyarország a világkiállítást?

1989. június 2. MÁFI Lábnyomos terem
Vitadélután a Filozófiai Vitakör státuszáról és szerveződéséről, saját történeti tanulságainak tükrében
(Megérdemeljük, hogy 16 év után magunkkal is foglalkozzunk.)

1989. június 26. MÁFI Lábnyomos terem
VANICSEK MÁRIA: A területi elv megjelenése a szakszervezeti mozgalomban

1989. október 13. MÁFI Lábnyomos terem
VECSERNYÉS GYÖRGY: Gondolatok a történelem dinamikájáról (I. rész)

1989. október 27. MÁFI Lábnyomos terem
BUK PÁL - ÚJHELYI MÁRIA: A társas viselkedés evolúciója - különös tekintettel a majmokra és az emberre

1989. november 10. MÁFI Lábnyomos terem
DETRE CSABA: A világvallások elterjedése és szukcessziója

1989. november 24. MÁFI
Megemlékezés milétoszi Anaximandroszról (Kr. e. 611-546) születésének 2600. Évfordulóján
FEHÉR MÁRTA: Anaximandrosz egy metodológiai elve
DETRE CSABA: Anaximandrosz, az első absztrakt kozmogónia megalkotója
SZALMÁSI PÁL: Anania Sirakaci

1989. december 15. MÁFI Lábnyomos terem
ZENTAI PÉTER emléklapok átadása
VECSERNYÉS GYÖRGY: Gondolatok a történelem dinamikájáról (II. rész)

1989. december 19. MÁFI Lábnyomos terem
"SMARAGD" Geológiai Természetvédelmi Kör megalakuló ülése

1990. január 19. MÁFI Lábnyomos terem
TAVASZY FERENC: A tulajdon helye európaiságunkban

1990. február 1. MÁFI Lábnyomos terem
Dialógus a sztálini akadémiáról

1990. február 23. MÁFI Lábnyomos terem
BOKOR LEVENTE: A szabály az szabály

1990. március 9. MÁFI Lábnyomos terem
NÁDOR ANNAMÁRIA: Popper antihisztoricista nézetei a földtan tükrében

1990. március 23. MÁFI Lábnyomos terem
TAVASZY FERENC: Az emberré válás elemeiről (I. rész)

1990. április 6. MÁFI Lábnyomos terem
DEÁK FERENC: Tudás és hatalom

1990. április 17. MÁFI Ebédlő
A "Fejlődés és okság" konferencia előadássorrendjének kisorsolása, a teljes program összeállítása
TAVASZY FERENC: Az emberré válás elemeiről (II. rész)

1990. május 10. MÁFI Lábnyomos terem
KALMÁR JÁNOS: Logikai zsákutca, avagy audiatur et altera pars

1990. május 31. MÁFI Tanácsterem
Fejlődés és okság konferencia
MEGNYITÓ: "A fejlődés fogalma ’88" konferencia óta eltelt 104 hét társadalmi fejlődésének néhány okáról
LONTAY ERVIN PÁL: Philosophia cognitionis humanae respectu functionali (Az emberi megismerésfolyamat filozófiája)
KORDOS LÁSZLÓ: Fejlődés és okság az emberré válásban
ASZTVACATURJÁN ZURVAN: Isten ontológiai bizonyítéka a fejlődés
SMARAGD-publicatio: Memento homo, quia pulvis es, et in pulvem reverteris
BOKOR LEVENTE: A fejlődés és a kategóriák
BENYÓ BERTALAN: A közlekedéshálózat alakításában rejlő lehetőségek
VITÁNYI PÁL: Az "okság" és "fejlődés" kategóriák, mint a tudományos paradigmák és válságaik mérőműszerei
VÍG KÁROLY: A rovar- tápnövény kapcsolatok evolúciójához
MANGEL GYÖNGYI: Az evolúciótól a zöld politikáig
TIHANYI LÁSZLÓ: A fejlődés-koncepció "minőségi változás" aspektusáról
T. BÍRÓ KATALIN: Fejlődés és variabilitás avagy a tárgyak evolúciója
HORVÁTH JÓZSEF: A "causa sui" elv és a fejlődés mint a "natura naturans" jelensége
ERDŐS ISTVÁN: Az oksággal összefüggő néhány kérdés a biológia filozófiájából
ÚJHELYI MÁRIA: Lehetséges-e parallel evolúció?
LŐRINCZ JENŐ: Kauzalitás és antik dráma

1990. június 1. MÁFI Tanács terem
Fejlődés és okság konferencia
RÁKOSI LÁSZLÓ - SIEGL FARKAS ÁGNES: Zárvatermő pollenek fejlődéstörténete
KŐVÁRINÉ GULYÁS ERZSÉBET: A társadalmi evolúció és stagnálás okai Kínában
KAMPIS GYÖRGY: Kreatív okság, biológia és elme
DETRE CSABA: "Qual" - kohézió - replikáció
BUK PÁL: Rendszerelmélet és korunk globális ökológiai válságjelenségei
VECSERNYÉS GYÖRGY: A hatalom szerkezete, mint történelmi út
ADONYI ZOLTÁN: A termelés fejlődés és az elfeledett konfliktusok
SZATHMÁRY LÁSZLÓ: Boreális és korai atlantikus népességek mozgása a Kárpát-medence keleti felében
AGÓCS JÓZSEF: A fejlődés formája és oka a mai tudományban és valóságban
MARÓTH MIKLÓS: A hely mint a fejlődés oka
JUHÁSZ-NAGY PÁL: Kauzalitás és "bio-fejlődés"
TAVASZY FERENC: Kettős determináció
Előre (esetleg írásban is), vagy a konferencia folyamán bejelentett korreferátumok
A hagyományos "konszenzus " -disputa

1990. szeptember 27. MÁFI Lábnyomos terem
MANGEL GYÖNGYI: Környezetvédelem és társadalom
DETRE CSABA: Korrupció és környezetvédelem

1990. október 5. MÁFI Ebédlőterem
AGÓCS JÓZSEF: Előfeltevéseink ellenőrzése

1990. október 19. MÁFI Lábnyomos terem
RUZSÁNYI TIVADAR: A természet struktúrája és a gondolkodás alapformái

1990. november 9. MÁFI Ebédlőterem
VECSERNYÉS GYÖRGY: A gyarmatosítás történetisége
DETRE CSABA: Keleti kontinentális birodalmak
BUK PÁL: Rendszerek és eszmék: mi bukott meg Kelet-Európában?

1990.november 23. MÁFI Lábnyomos terem
Együtt a Gaiaért! Ankét
AGÓCS JÓZSEF: Együttműködés Gaiaért
BUK PÁL: Rendszerelmélet, ökológia és az ember perspektívája
SEBEŐK JÁNOS: A környezetvédelem csapdájában

1990. december 7. ELTE Bölcsész Kar, Tanácsterem
Ókortudományi Társaság, Ókortudományi Tanszékcsoport és a MÁFI Filozófiai Vitaköre
A neoplatonizmusról - vitadélután
LAUTNER PÉTER: A sensus communi a késő újplatonikus alexandriai filozófiában
DETRE CSABA: A neoplatonizmus és az egyetemes fejlődéselmélet
SZALMÁSI PÁL: A neoplatonizmus továbbélése Örményországban
MARÓTH MIKLÓS: Az újplatonikus iskola filozófiatörténeti szerepe

1990. december 14. MÁFI Ebédlőterem
Megemlékezés MOLDVAY LORÁND alapító tagunkról
ZENTAY PÉTER emléklapok kiosztása
TAVASZY FERENC: A rendszerelméletről egy szemléleti rendszerben

1991. január 11. MÁFI Ebédlőterem
AGÓCS JÓZSEF: A (másodfokú) gondolkodás

1991. február 1. MÁFI Ebédlőterem
ADONYI ZOLTÁN: A veszélyes hulladék fogalma

1991. február 15. MÁFI Ebédlőterem
LONTAY ERVIN PÁL: Az igazság egyetemessége miatt a szkepticizmus elvetendő
REICHSGEGNER RUDOLF - DETRE CSABA: Korrekciók az 1990 november 9-i "Búcsú az utolsó gyarmatbirodalomtól" című ankéton elhangzott naivitásokhoz

1991. március 1. MÁFI Ebédlőterem
GARAI LÁSZLÓ: A gazdaságpszihológia horizontja

1991. március 22. MÁFI Ebédlőterem
BARLAI KATALIN: Archaeoastronomia (Ki nem adott előítéleteink nyomában)

1991. április 5. MÁFI Ebédlőterem
RUZSÁNYI TIVADAR: Kísérlet egy tudásalapú szemlélet kifejtésére

1991. április 19. MÁFI Ebédlőterem
TAVASZY FERENC: A rendszerelméletről egy elméleti rendszerben (II. rész)

1991. május 3. MÁFI Tanácsterem
LONTAY ERVIN PÁL: A logikai következtetéselmélet és a redukciómódszerek
FEKETE ISTVÁN: Szocializmus? Kapitalizmus? Liskaizmus(?) Már megint vagy még mindig

1991. május 17. MÁFI Ebédlőterem
Technokrata est
VITÁNYI PÁL: A zöldnek ellenszíne-e az eredeti marxi színfolt?
ZÖLDHEGYI RÓZSA: A (poszthumán) fejlődés védelmében

1991. május 31. MÁFI Ebédlőterem
ADONYI ZOLTÁN: Az ismerethézagok, mint kiaknázatlan tényezők

1991. október 4. MÁFI Ebédlőterem
SEBEŐK JÁNOS: A lázadó bioszféra
Interdiszciplináris eszmecsere a könyv szerzőjével

1991. október 18. MÁFI Ebédlőterem
LONTAY ERVIN PÁL: tudomány és igazság

1991. november 8. MÁFI Lábnyomos terem
Technokrácia és környezetvédelem - ankét
MANGEL GYÖNGYI: Lobbik vagy környezetvédelem
AGÓCS JÓZSEF: Alternatívák ember és természet viszonyában
SEBEŐK JÁNOS: Alternatíva-e a zöld?
DETRE CSABA: Megférhet-e egymás mellett a Bioszféra és a Társadalom?

1991. november 22. MÁFI Ebédlőterem
BARLAY KATALIN: "Lux aeterna" - az örök világosság

1991. december 13. MÁFI Ebédlő terem
ZENTAI PÉTER emléklapok átadása
Aktuális szervezeti kérdések megvitatása
Jó-e a világnak az USA egyeduralma? - kötetlen vita

1992. január 17. MÁFI Ebédlő terem
Elgondolások az 1992 május 28-29.-i Fejlődéselméleti Konferenciához (A fejlődés és az ember)
Alternatívája-e a kommunizmusnak a kapitalizmus? (kötetlen vita)

1992. január 31. MÁFI Lábnyomos terem
TAVASZY FERENC: Gróf Széchenyi István társadalomfilozófiai nézeteinek gyökereiről (I.rész)

1992. február 14. MÁFI Ebédlőterem
TAVASZY FERENC: Gróf Széchenyi István társadalomfilozófiai nézeteinek gyökereiről (II.rész)

1992. február 28. MÁFI Ebédlőterem
LONTAY ERVIN PÁL: Erkölcs és jóság
ADONYI ZOLTÁN: Tájékoztató egy filozófiai TEMPUS szemináriumról

1992. március 13. MÁFI Ebédlőterem
AGÓCS JÓZSEF: Bioszféra-biológia

1992. március 27. MÁFI Ebédlőterem
A fejlődés és az ember (1992. Május 28-29) konferencia programjának összeállítása
Beszámoló a Filozófiai Vitakör helyzetéről
A Filozófiai Vitakör független szervezetként való bejegyzése (előterjesztés)
Az előzetes szervezeti szabályzat
A Filozófiai Vitakör vezetőségének megválasztása

1992. április 10. MÁFI Ebédlőterem
SEBEŐK JÁNOS: Tyúk vagy ab ovo?
Avagy a nevető harmadik, aki még aluszik?

1992. április 24. MÁFI Ebédlőterem
LONTAY ERVIN PÁL: Művészet és szépség

1992. május 8. MÁFI Ebédlőterem
A III. Fejlődéselméleti Konferencia elé: Hadüzenet a kétkedőknek és pesszimistáknak! 1992/I. FV elnöki dekrétum
Szervezeti aktualitások

1992. május 28-29. MÁFI Tanácsterem
A fejlődés és az ember - konferencia
1992 május 28.
TAVASZY FERENC: A Filozófiai Vitakör elnökségi megnyitója
GÁNTI TIBOR: A rendszernagyság, mint evolúciós tényező
MANGEL GYÖNGYI: Fenntartható-e a fenntartható fejlődés elmélete?
BENYÓ BERTALAN: Fejlődés, vagy sodródás?
ADONYI ZOLTÁN: A környezettan kialakítása a fejlődés követelménye
CSUJA LÁSZLÓ: A környezeti szennyezés, mint a biológiai rendszerek sajátja, a fejlődés egyik mozgatója
BARLAY KATALIN: Numerikus hanyatlásunk?
AGÓCS JÓZSEF: Képességeink fejlődése
RAVASZ KÁROLY: A föld, mint a fejlődés feltétele
TAVASZY FERENC: A demokráciáról
SEBEŐK JÁNOS: Fejlődés, fejlesztés, fejvesztés?

1992. május 29.
AZ EMBER MINT BIOLÓGIAI ÉS TÁRSADALMI LÉNY FEJLŐDÉSE
ÚJHELYI MÁRIA: Hímek és nőstények az emberréválásban
CSÁNYI VILMOS: Agyi modellek és kommunikáció
KORDOS LÁSZLÓ: A majomagyú ember
RUZSÁNYI TIVADAR: Marcus Aurelius az informatikus
ISZAHAKJAN, A ARKHANGELOS: "Amőbamensch" és "Anthrópotheosz"
LONTAY ERVIN PÁL: Bölcseletkarakterológia és emberi fejlődés
HORVÁTH JÓZSEF: A fejlődés, mint létmód
DETRE CSABA: Fejlődéselmélet: antropometrikus kozmogónia
VITÁNYI PÁL: Hogyan karakterizálható, szembesíthető valamilyen feltételezett fejlődéskép, vagy annak bármilyen szempontú tagadása?
Z. KARVALICS LÁSZLÓ: Régi - új dilemmák a fejlődés fogalom körül
BUK PÁL: Halad-e az emberiség?
Kötetlen disputa

1992. augusztus 28. MÁFI Ebédlő
TAVASZY FERENC, LONTAY ERVIN PÁL: Disputa az "unus" illeszthetőségéről az univerzáliákhoz, továbbá a fogalmak paradigmatikus újraéleszthetőségéről

1992. október 2. MÁFI Ebédlő
LONTAY ERVIN PÁL: Az emberi megismerés struktúrája és működése
KÓNYA BALÁZS: Henry George filozófiája

1992. október 16. MÁFI Ebédlő
LONTAY ERVIN PÁL: A bölcseleti módszer és vita alapelvei
FÁY ÁRPÁD: A fogalmi evolúcióról

1992. november 5. MÁFI Ebédlő
VITÁNYI PÁL: Paradigmatikus kihívás. Hogyan jutunk kettő és félről háromra

1992. november 13. MÁFI Lábnyomos terem
FÖLDES IMRE: Bach és a számok

1992. november 27. MÁFI Ebédlő
A SZUBSZTANCIÁRÓL
BOKOR LEVENTE: Elnöki megnyitó
LONTAY ERVIN PÁL: A klasszikus szubsztancia ontológiája
TAVASZY FERENC: A rendszerelmélet ontológiája
AGÓCS JÓZSEF: Szubsztancia
DETRE CSABA: A dinamikus szubsztancia: az imperfectum
VITÁNYI PÁL: A szubsztancia fogalmáról
SEBEŐK JÁNOS: A szellem fénysebessége

1992. december 4. Bp. Köztársaság tér 26. VOKS HUMANA tanácsterme
SEBEŐK JÁNOS: Vita a reliktumparalel elvről

1992 december 11. MÁFI Igazgatói tanácsterem
ALMÁR IVÁN: Húsz évvel az Apolló után. Hogyan tovább?

1993. január 8. Detre lakás
DETRE CSABA: Monoton folyamat-e az emberi ismerethalmaz növekedése

1993. január 15. MÁFI Ebédlő
A Fejlődés és Információ - ankét
FÁY ÁRPÁD: Elnöki megnyitó
Z. KARVALICS LÁSZLÓ: Információ, transzformáció, fejlődés
AGÓCS JÓZSEF: A fejlődés előírása a DNS működési programjában
DETRE CSABA: Információink a fejlődésről
SEBEŐK JÁNOS: A fejlődés, mint antiinformáció s az információ, mint cement
SOLT PÉTER: A Természettel harmonikus gondolkodás és a környezetért felelős életmód reménye
BOKOR LEVENTE: Hevenyészett vázlat a tudományok korszakalkotó kompetenciájáról
Bejelentett hozzászólások:
T. BÍRÓ KATALIN: Az információ és a fejlődés tárgyi bizonyítékai
GIEGLER ADOLF ARDARIK: Miről lehetnek információink, s miről nem?

1993. január 21. MÁFI Igazgatói tanácsterem
ILLÉS ERZSÉBET: Geológusok együttműködését kereső nemzetközi planetológiai projektek

1993. január 29. MÁFI Ebédlő
DOROGI LÁSZLÓ: Érték-egyensúlyi társadalom

1993. február 5. Budapest, Tavaszy lakás
TAVASZY FERENC: Monoton folyamat-e az összemberi ismerethalmaz növekedése?

1993. február 12. MÁFI Ebédlő
SEBEŐK JÁNOS: Rioszféra, vagy Bioszféra?

1993. február 24. MÁFI Igazgatói tanácsterem
ILLÉS ERZSÉBET: Ismerkedés a többi bolygó geológiájával (vetítés)

1993. február 26. MÁFI Ebédlő
TAVASZY FERENC: Van-e szándék a természetben?

1993. március 5. Detre lakás
LONTAY ERVIN PÁL: A szillogizmusok direkt- és indirekt- redukció-elmélete

1993. március 12. MÁFI Ebédlő
KÓNYA BALÁZS: A fiziokratáktól a Walras-Neumann modellig

1993. március 26,. MÁFI Igazgatói tanácsterem
DETRE CSABA: Tervek a "Föld és az élet védelme" konferenciához
Úti-beszámolók:
BARLAI KATALIN: Analfabétaként Kínában
VECSERNYÉS GYÖRGY: Irán. Gondolatok és tanulságok
DUDICH ENDRE: Esőisten siratja Mexikót

1993. április 2. Z. Karvalics lakás
Z. KARVALICS LÁSZLÓ: Az összemberi ismerethalmaz értelmezése, szerkezete és dinamikája

1993. április 16. MÁFI Ebédlő
HAJDU-MOHAROS JÓZSEF: Veszélyben az etnodiverzitás

1993. április 30. MÁFI Ebédlő
LONTAY ERVIN PÁL: A klasszikus szubsztancia ontológiája
TAVASZY FERENC: Hozzászólás a szubsztancia vitához
DETRE CSABA: A neozurvanizmus szubsztancia eszménye

1993. május 14. MÁFI Ebédlő
Monoton folyamat-e az összemberi ismerethalmaz növekedése?
DETRE CSABA: Az emberi megismerés kozmikus szférái
Z. KARVALICS LÁSZLÓ: Az összemberi ismerethalmaz értelmezése, szerkezete és dinamikája
KÓNYA BALÁZS: Szemiotikai szempontok a tezaurusz-szerkesztésnél

1993. május 28. MÁFI Ebédlő
FRED FOLDVARY: Coasting the Earth: theory and practice (a föld értékelési elmélete és gyakorlata)

1993 június 3. MÁFI Tanácsterem
A Föld és az élet fejlődése és védelme - konferencia
BOKOR LEVENTE: Megnyitó. Juhász-Nagy Pál emléke a Filozófiai Vitakörben
SZÍJ REZSŐ: Környezetvédelem és kultúra
BENKŐ FERENC: Környezetvédelem és gazdálkodás
SOLT PÉTER: A természetért felelős életmód reménye
Z. KARVALICS LÁSZLÓ: Természet, környezet és kulturális evolúció
FÁY ÁRPÁD: Mi vagyunk az evolúció motorja
T. BÍRÓ KATALIN: A gyűjteményi szemlélet
VITÁNYI PÁL: Szubsztancia és kultúra
BARLAY KATALIN: Csak a Zenit maradt
SEBESTYÉN BÉLA: Gaia tékozló gyermekei
KORDOS LÁSZLÓ: Az embertelen természet védelme
VÍG KÁROLY: Homo sapiens, kontra GAIA
BENE ÉVA: A művi terhesség megszakítás, mint egszségügyi probléma
KÓNYA BALÁZS: Az emberiség fejlődése a várható demográfiai tetőzés időszakában
STALLER TAMÁS: A legveszélyeztetettebb faj: a Homo sapiens
HAJDU-MOHAROS JÓZSEF: A kis etnikumok perspektívái
A Filozófiai Vitakör kezdeményezése: a veszélyeztetett etnikumok Vörös Könyve

1993. június 4. MÁFI Tanácsterem
Földi és Földön kívüli életterek
ILLÉS ERZSÉBET: A víz jelenléte és fennmaradása a földszerű bolygókon
DETRE CSABA: Pre- és probiotikus terek az Univerzumban
SÍKHEGYI FERENC: Planetológia korreferátum
PÓKA TERÉZ: A geoszférák elemháztartása és az élő világ
AGÓCS JÓZSEF: A földi élet létének és fejlődésének feltételei
MÜLLER PÁL: Egy nagyszerű evolúciós laboratórium feljegyzései a talpunk alatt: olvassuk-e?
ABAFFY A. - DETRE CS. - ÖRVÖS I. - QUASTENFLOSSER I. - SZENTE E. - WEGER H. - ZUDOR B: Irreverzibilis életterek
BENKŐ FERENC: A földtani megközelítés jelentősége a környezeti kérdések kezelésében
BOKOR LEVENTE: Fogódzkodónk az irreverzibilitás
LONTAY ERVIN PÁL: Bevezetés az ontológiába
TAVASZY FERENC: A szabadság és az ember
LUKÁCS BÉLA: Gazdaságról, környezetről és entrópiáról együtt
HORVÁTH JÓZSEF: Környezetvédelem és társadalmi haladás századunk végén
GÉCZY ISTVÁN: Az ökofilozófia alapvetése
BUK PÁL: Antroposzféra: az ember helyzete és felelőssége
ADONYI ZOLTÁN: Gondolatok a fogalomról, a módszerről, az etikáról az emberiesség védelmében
Általános vita
A Filozófiai Vitakör 20. Születésnapja

1993. június 11. Budapest, XIV. Hermina út 2.
"A Föld és az Élet Fejlődése és Védelme" konferencia dekrétumának megfogalmazása

1993. június 24. MÁFI, Ebédlő
Tervek
Egy nemzetközi kongresszus lehetőségeinek felmérése
"Monoton folyamat-é az összemberi ismerethalmaz növekedése?" vitasorozat publikációinak bekérése
A Filozófiai Vitakör szerepe a tezaurusz-rendszer továbbépítésében

1993. július 2. MÁFI Lábnyomos terem
A konferencia állásfoglalásának megvitatása

1993. szeptember 10-11. Szerencs, Rákóczi vár
Korunk ideológiai válságának filozófiai elemzése - konferencia
ADONYI ZOLTÁN: Ideológiai válság van-e, vagy valami egyéb?
DETRE CSABA: Az ideológiamentes társadalom: a kapitalizmus kozmopolitizmusa
HORVÁTH JÓZSEF: Mi lett - lesz a marxizmussal?
FÁY ÁRPÁD: Pontatlan fogalmazások, vagy mikor mi van válságban?
TAVASZY FERENC: Az élet, mint feloldhatatlan ellentmondás
FÖRSTER GYULA: Globális válság: történelmi-társadalmi háttér
AGÓCS JÓZSEF: Az emberi gondolkodás válsága
GÉCZY ISTVÁN: Jövőnk járható útja, az ökoszocializmus

1993. szeptember 24. MÁFI Ebédlő
LONTAY ERVIN PÁL: Bevezetés az ontológiába II. A lény alapsajátságai
TAVASZY FERENC: Korreferátum az ontológia tematikához
VITÁNYI PÁL: Ontológia és ontológiák

1993. október 1. MÁFI Ebédlő
A Filozófiai Vitakör Tezaurusz programja
KÓNYA BALÁZS: A társadalmi, gazdasági tezaurusz
DOMOKOS MÁRIA: A tezaurusz-program filozófiai és nemzetközi kapcsolódási lehetőségei
T. BÍRÓ KATALIN: Létezik-e filozófiai tezaurusz?
DETRE CSABA: A Filozófiai Vitakör közhasznú tevékenysége és a filozófia diszciplináris határai
Z. KARVALICS LÁSZLÓ: Korreferátum
FÁY ÁRPÁD: Pályázatok a tezaurusz programokhoz (beszámoló)

1993. október 15. MÁFI Ebédlő
Környezetvédelem-szakvédelem
AGÓCS JÓZSEF: Környezet-szakma hiánya, lehetősége és szükségessége
FLEISCHER TAMÁS: A környezetvédelem, mint szaktudomány és mint integráló elv
PÓKA TERÉZ: A környezetszennyező hulladékok tárolása és a társadalmi tudat
VITÁNYI PÁL: Lehetséges-e egy "hipotetikus imperatívusz"
MANGEL GYÖNGYI: A "szakértői habitus" avagy integrált tudás helyett szakmai gőg
SEBEŐK JÁNOS: Emberjárás, sáskajárás
DETRE CSABA: Hogyan és miért válunk a Nyugat ökogyarmatává?

1993. október 22. MÁFI Ebédlő
DUDICH ENDRE: Mi a monizmus és mi nem?
T. BÍRÓ KATALIN: Az idő szerepe a történelem előtti vallásokban
DETRE CSABA: Az egyistenhitek közös és eltérő vonásai
GÉCZY ISTVÁN: Az energetikai monizmusról

1993. október 26. MÁFI, Ebédlő
DOSZTÁLY LAJOS: Mikrotektitek mezozoós üledékekből
KALAFUT MIKLÓS: Tektitek és egyéb egzotikus kőzetek

1993. október 28. Budapest, Vitányi lakás
VITÁNYI PÁL: A harmadik paradigma felé

1993. október 29. Mangel lakás
MANGEL GYÖNGYI: Ökológia és kommunikáció

1993. november 5. MÁFI, Ebédlő
LONTAY ERVIN PÁL: Megemlékezés Albertus Magnusról, születésének 800. évfordulóján

1993. november 12. MÁFI Ebédlő
IFJ. TAVASZY FERENC: Azonosságtudat (avagy: az Árpádháziak uralomra jutása és uralkodása, egy ország megalakulása)

1993. november 19. Kossuth Klub, Múzeum u. 7.
Korunk és az Iszlám (est)
VECSERNYÉS GYÖRGY: Az Iszlám válaszol a fogyasztói társadalom kihívásaira Vendég: Mihályfi Abdurrahman sejk, a magyarországi iszlám közösség feje

1993. november 26. MÁFI, Ebédlő
A Filozófiai Vitakör Tezaurusz programja (II. rész)
KÓNYA BALÁZS: Gondolkodás a nem-monoton logika alapján
SZALAY ISTVÁN: A Tezaurusz program szerkesztés-technikai lebonyolítása

1993. december 3. MÁFI Ebédlő
ÚJLAKI LÁSZLÓ: A mesterséges neuron-hálózat

1993. december 8. MÁFI Ebédlő
BÉRCZI SZANISZLÓ: Felkészülés a NASA - holdkőzetek fogadására. I: Meteoritok

1993. december 10. MÁFI Ebédlő
ADONYI ZOLTÁN: A társadalmi problémák kiterjedésének okairól; problémamegoldási módszervázlat

1993. december 17. MÁFI Ebédlő
GULYÁSNÉ PAPP ILONA: Ökológiai gondolkodás: Emlékezés Juhász Nagy Pálra

1994 január 7. Detre lakás
A Filozófiai Vitakör 1994. évi programja
Szekciók megszervezése és programja
A Kör kiadványai
Aktualitások

1994. január 14. MÁFI Ebédlő
LONTAY ERVIN PÁL: Bevezetés az ontológiába (III.rész) Az aktus és potencia

1994. január 28. MÁFI Díszterem
Kvantifikálható-e a fejlődés? Konferencia
TAVASZY FERENC: Egy s más a kvantifikációról
LUKÁCS BÉLA: Társadalmi fejlődés és termodinamika
LESS GYÖRGY: Evolúciós sorok a numerikus földtani időhatározás szolgálatában
GÉCZY ISTVÁN: És mégis van örökmozgó! Avagy mitől mozog az Univerzum?
OLÁH KATALIN: Az eltűnő éjszakai égbolt
LONTAY ERVIN PÁL: Aquinói Szent Tamás személye és műve
KÓNYA BALÁZS: A kompetenciafejlesztés mérhatősége és modellezhetősége
AGÓCS JÓZSEF: A fejlettség ismérvei
Z. KARVALICS LÁSZLÓ: Az információgyarapítás ára. Ami mérhető és ami nem…
DETRE CSABA: Organizációs szintek, mint analóg rendszerek

1994. február 4. MÁFI Ebédlő
A Rendszer- és Fejlődéselméleti Szekció megalakulása, szervezők megválasztása, program összeállítása
TAVASZY FERENC: Mitől leszünk társadalom…?

1994. február 15. MÁFI Igazgatói Tanácsterem
Az "Interplanetary and Planetary Matter in Terrestrial Strata" IGCP tervezet első előkészítő tárgyalása
Detre Csaba, Kákay Szabó Orsolya, Gyuricza György, Dávid Klára, Siegelné Farkas Ágnes, Illés Erzsébet, Fekete Ágnes, Viczián István, Don György, Bérczi Szaniszló

1994. február 25. Bokor lakás
BOKOR LEVENTE: Miért nem kvantifikálható a fejlődés?

1994. március 4. MÁFI Ebédlő
A Kommunikáció - Informatika Munkacsoport megalakulása
ADA-WINTER PÉTER: Az informatika fogalmának kialakulása, mai tartalma
KÓNYA BALÁZS: A Kommunikáció - Informatika Munkacsoport programja

1994. március 18. MÁFI Ebédlő
SZÁNTÓ BORISZ: Bevezetés a társadalmi - technikai evolúció elméletébe

1994 március 24, Szerencs, Rákóczi vár
HORVÁTH JÓZSEF: Az eztredforduló magyar társadalma

1994. március 25. MÁFI Lábnyomos terem
1994. évi közgyűlés
LONTAY ERVIN PÁL: Köszöntő
DETRE CSABA: A kör helyzetéről
DUDICH ENDRE, TAVASZY FERENC: Programtervezet a következő évre

1994. április 15. MÁFI Ebédlő
VECSERNYÉS GYÖRGY: Mitől leszünk társadalom…? (II. rész) Az önmagát lebontó ember

1994. április 21-23. Bükk hegység, Hármaskút
AGÓCS JÓZSEF témavezető: Az erdő és a társadalmi fejlődés
1. nap: kirándulás: Nagymező és környéke töbörvidék
Az erdő negatív szerepe a magasan fejlett civilizációk
2. nap: kirándulás: Hármaskút - Tarkő - Őserdő - Istállóskő - Hármaskút
Az erdő globális irtása, a magyarországi erdők kirablása a rendszerváltás előtt, és a reprivatizáció során
3. nap: A bükki erdők kirablását bemutató kirándulás, amelyet az érintett területek geológiai nevezetességeinek a bemutatása fűszerez

1994. április 29. Szerencs, Rákóczi vár
SZÁNTÓ BORISZ: Az innováció a gazdaság fejlesztésének eszköze

1994. május 6. MÁFI Ebédlő
LONTAY ERVIN PÁL: Bevezetés az ontológiába V. A lény-kategóriák
THOMAS A. SEBEOK: Egyetemes szemiotika

1994. május 9. MÁFI Igazgatói Tanácsterem:
"Interplanetary and Planetary Matter in Terrestrial Strata" IGCP-tervezet 4. előkészítő tárgyalása

1994. május 13. MÁFI Ebédlő
SLEMMER LÁSZLÓ: A gondolkodás három álláspontja az objektivitáshoz: hit-kétely-tudás, HEGEL nyomán

1994. május 20. MÁFI Ebédlő
TORMA ISTVÁN: A világ leírása és definíciója

1994. május 26. Bp. Kossuth Klub
Budapesti Condorcet Kör és a Filozófiai Vitakör:
A katolikus egyház és a munka világa - vitaest
A vita résztvevői: Goják János, Lontay Ervin Pál, Vitányi Iván, Gergely Jenő

1994. június 3. MÁFI Ebédlő
LONTAY ERVIN PÁL: Bevezetés az ontológiába (VI. rész)

1994. június 17. MÁFI Ebédlő
TORMA ISTVÁN: A Világ egy lehetséges leírása
CSOLT-MONOSTORY VAZUL: Leírható-e a világ?

1994. június 10. MÁFI Tanácsterem
A környezet fogalma - konferencia
DUDICH ENDRE: Kísérlet a "környezet" hármas meghatározására, az elvonatkoztatás három fokozata szerint
PÓKA TERÉZ: A "táguló környezet"
VERASZTÓ ZOLTÁN: a környezet a védelem szempontjából
DETRE CSABA: Evolúciódinamika - környezetdinamika
SEBEŐK JÁNOS: Dezantropikus elv a környzetfilozófiában
SOLT PÉTER: Az örökség kötelez
GÉCZY ISTVÁN: Környezet és társadalom
BOKOR LEVENTE: Rövid rögtönzés arról, hogy a "környezet" relációs fogalom
LONTAY ERVIN PÁL: A környezet fogalmának filozófiai vizsgálata
HORVÁTH JÓZSEF: Az ember és környezete. A környezet klaviatúrája
MÁCZI IMRE: A környezet fogalmáról
AGÓCS JÓZSEF: A környezet hierarchiája
SZÁNTÓ BORISZ: A funkciós környezet jelensége
KÓNYA BALÁZS: A környezet fogalmának interdiszciplináris jellege
KECSKEMÉTI KÁROLY: Környezetünk: az állatok
VITÁNYI PÁL: Környezet: tartalmilag "ki- s, beépíthető", rombolható kommunikációs tér
BENKŐ FERENC: A környezet értelmezési lehetőségei
PAULINYI TAMÁS: A környezet
SIPOS GYULA: Korreferátum a környezet fogalmáról
WOLFRAM ARZÉN: Az elidegenített környezet (poszter)
Általános vita
Hozzászólások: Ősz Ferenc, Egerváry Sándor, Ughy László, Szabó Elemér, Ombódi Sándor, Orosz Péter, Ybl Henriette,

1994 június 21. MÁFI Lábnyomos Terem
A Nap napja
TÓTH ÁLMOS: Megnyitó
FARKAS ISTVÁN: Köszöntő
DETRE CSABA: Naprendszer keletkezési elméletek
NAGY ZOLTÁN: A napsugárzás mint információforrás a földi légkör állapotáról
TÁRTRALLYAY MARIELLA: Hogyan fúj a napszél
ZIEGER BERTALAN: 13 és féle napos periódus a bolygóközi térben és a geomágnességben
BÉRCZI SZANISZLÓ: Holdkőzetek és meteoritok
KÁKAY SZABÓ ORSOLYA: A Naprendszer mikrovilága
ZELENKA TIBOR: A Nap bolygóinak geológiája

1994. június 24. Tücsök Söröző Bp. XIV. Stefánia út 29.
Az 1993/94 évad értékelése, az új évad tervei

1994. július 4, MÁFI Lábnyomos Terem
A "Spherulites in Terrestrial Strata" IGCP-projekt-tervezet 6. előkészítő tárgyalása

1994. július 15. Tücsök Söröző Bp. XIV. Stefánia út 29.
Vita a fordított történelemről
Résztvevők: ÁCS KÁROLY, ANTAL JÁNOS, CZUHAVÖLGYI SÁNDOR, DETRE CSABA, ELEFTERÁKISZ EVARISZTOSZ (Ciprus), IZSÁK ISTVÁN, KISS JÓZSEF, NYITRAI MIKLÓS, OSVÁTH ATTILA, SIGFRIED von WITTENBERG (Namíbia), TYEPLÁN ZALÁN, ÚJVÁRI ZSOLT

1994. augusztus 5-6. Bugacpuszta
"Ó-görög agóra Bugacon" Vándorgyűlés
BÁNHIDI ANDREW: A kreatív gondolkodás

1994. augusztus 20. Detre lakás
A Kör szövetségi politikája, különös tekintettel a kormányváltásra
A Kör, mint társaddalmi szervezet aktivitásának fő irányvonalai
A tüzijáték megtekintése, vacsora

1994 szeptember 2. MÁFI Ebédlő
LONTAY ERVIN PÁL: Fejezetek a klasszikus filozófiából (I.rész) Különleges szillogisztika és szofisztika

1994. szeptember 9-10. Sopron
1. nap: AGÓCS JÓZSEF: az egészséges környezet, Utána tájjelegű borok, sörök
2. nap: Előadások (rövid, konkrét kórkép és gyógymód ajánlat a környezethez)

1994. szeptember 16. MÁFI Ebédlő
KÓNYA BALÁZS: Szun Jat Szen társadalomfilozófiája

1994. szeptember 23. MÁFI Ebédlő
PAULINYI TAMÁS: A parafilozófia megjelenése, avagy a holisztika kisebbségi komplexusai a paradigmaváltásban

1994 szeptember 30. MÁFI Ebédlő
"Mi történt volna, ha ..." fiktív-fantasztikus történelem I. rész:
TAVASZY FERENC: Bevezető
DETRE CSABA: Atlantisz és az Atlanti-óceán pleisztocénvégi partvonalai (nem fiktív és nem fantasztikus eszmefuttatás)

1994. október 7. MÁFI Ebédlő
TORMA ISTVÁN: Problémamegoldás

1994 október 14-16. Szerencs
Erkölcs és Fejlődés című konferencia
ANGYALOS LÁSZLÓ: Etika, biológia, filozófia,…
GÉCZY ISTVÁN: A Szubsztancia, a Szellem, az Anyag, az Energia

1994. október 21. MÁFI Ebédlő
Dialógus folytatása a Tajvan-i misszió képviselőivel

1994 október 21. Szerencs, Rákóczi vár:
HORVÁTH JÓZSEF: A haladás drámái és a moralitás

1994. október 28. MÁFI Ebédlő
VITÁNYI PÁL: A paradigmák pragmatikája, avagy miről is van szó?

1994 október 31- november 1 MÁFI Díszterem
Spherulites (Micrometeorites) in the Carpathian Basin- - International Meeting
G. GAÁL: Opening, ideas about planetology and Archaeogaea
K. BREZSNYÁNSZKY: Welcoming address on behalf of the Hungarian National Committe for IGCP
CS.H. DETRE: Spherulites - new tool of global geological and planetological correlation
K. JAKBSKÁ: Spherical accessories in Gemeric Granites West Carpathians, Slovakia
UDUBASA, V. ARSENESCU, S. ANASTASE: Magnetic spherules in Alluvial of the South Carpathians, Romania
Á. HADNAGY: Metallic and glassy spherules from the Crisu Negru Modern Alluvia Formations, Romania
OUYANG ZIYUAN: Advances in Research of Cosmic Dust Speherulites in China
XIAO ZHIFENG, OUYANG ZIYUAN, LIN WENZHU: Simulation the Climate Effect of Giant Extraterrestrial Body Impacts on the Earth in Cenozoic
LI CHUN-LAI, OUYANG ZIYUAN, LINWENZHU: Mikorotektites in 0.7 Ma B.P. Loess and Geochemistry of the Microtektite-Bearing Loess Layers
SZ. BÉRCZI, B. LUKÁCS: On possible spherule sources
L. DOSZTÁLY: Glassy sperulites in Hungary
O. KÁKAY SZABÓ: The main types of spherulites occurred in the sediments in Hungary
GY. GYURICZA: Ironspherulites in unconsolidated sediments in Hungary
GY. DON: Arguments of Cosmic origin of silicate spherulites

1st November, Tuesday
Spherulites as tools of geological correlation - in practice
Triassic:
E. RÁLISCH-FELGENHAUER: Extremely small spherulites from the Middle Triassic of Mecsek Mts. (South Hungary)
L. DOSZTÁLY: Spherulites from the Upper Triassic of Buda Mts. Hungary (poster)
SZARKA: First remarks on the occurrence of extraterrestrial magnetic spherules in the Senonian alluvial sediments of Southern Bakony, Hungary
BODROGI: Spherulites and and microtektites in the ?Coniacian-Lower Maastrichtian of the Bakony Mts. (Hungary) - A preliminary report
K. VASKÓ-DÁVID: Opac spherulites and microlapillis from the Polány Marl Formation spamples of Nagygörbő 1. borehole.
Á. SIEGL-FARKAS, M. WAGREICH: Palynological and Nannpoplankton correlation of of spherulite-bearing Senonian formations in Hungary
GY. SZÖŐR, M. KORPÁS-HÓDI, GY. DON, I. BESZEDA: Microspherulites from the sediments of Borehole Ngaylózs-1.
GY. DON, GY. GYURICZA: Newest results from the Transdanubian Neogene and Pleistocene (poster)
M. LANTOS: Magnetostratigraphic prospects for investigation of spherulites
The prposed new IGCP project: The Investigations of Spherulites (Micrometeorites) in Europe with Global Purpose - propoed by Cs.H. Detre, K. Jakabská, A. Raukas, G. Udubasa


1994. november 4. MÁFI Lábnyomos terem
Alapítvány az Interdiszciplináris Kutatásokért és a Filozófiai Vitakör ankétja
Embervédelem vagy evolúcióvédelem?
LONTAY ERVIN PÁL: Embervédelem vagy evolúcióvédelem
TAKÁCS SÁNDOR: A veszélyes veszélyeztetett ember
SIKLAKY ISTVÁN: Ökoszociális régió, mint kísérlet az ember - környezet harmónia megközelítésére
TÓTH ÁLMOS: A "dinamikus-organikus fejlődés" elmélete
AGÓCS JÓZSEF: Az evolúció emberszükséglete
SZÁNTÓ BORISZ: Az evolúciós limit elve és az életminőség védelme
TAVASSZY FERENC: Ember és környezete
BOKOR LEVENTE: Az evolúció mint a végzet hatalma
VITÁNYI PÁL: Erkölcs - van - nincs?, lehetetlen - lehetséges? Együtt: - a jövőben: "HIPOTETIKUS IMPERATIVUSZ"
PAULINYI TAMÁS: A környezet
Disputa
DETRE CSABA: Záró korreferátum
QUANTZ, FRIEDRICH: Üdvözlő levél

1994. november 11. MÁFI Ebédlő
LONTAY ERVIN PÁL: Fejezetek a klasszikus filozófia köréből (II. rész) A kritika alapprobélmája

1994. november 18. MÁFI Ebédlő
Vitadélután a marxizmus történelmi szerepéről
SLEMMER LÁSZLÓ: A marxizmus egy lehetséges leírása - szerintem
CZECZ GÁBOR - DETRE CSABA: A marxizmus mint vallás

1994. november 25. MÁFI, Ebédlő
Filozófiai fogalmak a tezaurusz - szerkesztésében
Újabb fejlemények a neuronhálózatos programozás terén.
Felkért hozzászóló: Újlaki László úr

1994. december 9. MÁFI, Ebédlő
LONTAY ERVIN PÁL: Fejezetek a klasszikus filozófia köréből III.
Az ismerettárgyak rendszere az episztemológiában

1994. december 13. Bp. Riadó u. 10/A
VITÁNYI PÁL: Melegszendvics, vörösbor, paradigma

1994 december 16. MÁFI. Ebédlő
GUJDÁR NOÉMI - PAULINYI TAMÁS: Lehetséges jövők és a hozzá vezető utak
Zentai Péter emléklapok átadása

1995. január 6.Detre lakás
DETRE CSABA: Alkalmazható-e a filozófia?

1995. január 13. MÁFI Lábnyomos terem
BOKOR LEVENTE: Velünk történik
Költői élménybeszámoló az elmúlt negyedszázadról
Versek - kamarazene - beszélgetés

1995 január 20. MÁFI Ebédlő
SLEMMER LÁSZLÓ: A Kapitány-féle módszer: egy alkalmazott filozófia
"…a feladat az, hogy megváltoztassuk"

1995. február 3. MÁFI Ebédlő
LONTAY ERVIN PÁL: Fejezetek a klasszikus filozófia köréből IV.
A bölcseleti pszichológia alapproblémája
HAJDU-MOHAROS JÓZSEF: Kaukázus: népek és vallások kereszteződése

1995. február 10. MÁFI Ebédlő
Beszámoló a megalakuláskor tervbevett feladatokról
Fogalmi jegyzékek összeállítása
Szervezeti kérdések

1995. február 14. DAB székház, C terem
A Nagyalföld volt etnikumai (Ókor, középkor)
Vitaindítók: BUDAI ATTILA, CSIBY ATTILA, JOÓ ISTVÁN, KOCSIS FERENC, KORSÓS GÉZA, MOLNÁR ANNA, NAGY KRISTÓF, VARGA MENYHÉRT, VÖRÖS ZOLTÁN, ÜTŐ BOTOND, ZAKARIÁS JÓZSEF, ZSENGELLÉR GÁBOR, ZSÍROS ARNOLD.

1995. február 15. Agócs József lakása
Ajánlatok a "szerdai" Kör működésére

1995. február 17. MÁFI Ebédlő
HORVÁTH JÓZSEF: A haladás drámái

1995 február 24. MÁFI Tanácsterem
Intellektus és természet
LONTAY ERVIN PÁL: Tudomány és valóság
GULYÁS PÁLNÉ: A fejlődés akadályai. A nevelés megújításának nehézségei
SZÁNTÓ BORISZ: A tökéletesedés eszköze. Az intellektus evolúciós helye és szerepe
KÓNYA BALÁZS: Ismeretgyarapodás természetes, illetve mesterséges értelem útján (kölcsönhatások a komputerökológiában)
GÉCZY ISTVÁN: Értekezés a természetes és mesterséges intellektus hasonlóságáról
VITÁNYI PÁL: Újra a hipotetikus imperatívuszról
AGÓCS JÓZSEF: A másodfokú intellektus
STALLER TAMÁS: Oikosz, logosz, ethosz
ABA BOTOND, DETRE CSABA, ZARUTÁSZJÁNC TANIT, ZSUZSAY FERENC: Poszthumán világ

1995. március 10. MÁFI Ebédlő
KÓNYA BALÁZS: Szun Jat Szen élete és filozófiája
TÁLAS BARNA: Life and philosophy of Sun Yat Sen

1995. március 17. MÁFI Ebédlő
FÁY ÁRPÁD: Liska Tibor humánökológiai koncepciója
HAJDU-MOHAROS JÓZSEF: A veszélyeztetett etnikumok vöröskönyve fejezet: a csángók

1995. március 22. Keresztes Rózsa lakása
Fölvetett és megvitatott témák:
DOBOS L. BODOR B: Jézus Indiában élt
DÁRDAI ÁRPÁD: A Holt tengeri tekercsek, Pál működése
A torinói lepel
SZABOLCSI B: Musica munkana
MÜLLER PÁL: Lomb és gyökér (a világ egysége)
Szabadság vagy meghatározottság
A kiválasztottak sorsa
Beszélgetés Istennel

1995. március 24. MÁFI Ebédlő
Közgyűlés

1995. március 31. MÁFI Ebédlő
LONTAY ERVIN PÁL: Fejezetek a klasszikus filozófia köréből V.
A klasszikus kategória problémái
DUDICH ENDRE: A megismerés útvesztői. Kalandozás a filozófia történetében (1):
Jó kezdet, fél kudarc Szókrátész előtt

1995. április 12. Ormosi Anikó lakása
Az evolúció és a szelekció; A gyógyítás alternatívái; Az ember célja és jövője
Az ember: zsákutca vagy fejletlen lárva állapot; A Madách-i paradigmaváltások

1995. április 21. MÁFI Ebédlő
KÓNYA BALÁZS: Kommunikáció-Informatika Munkacsoport megbeszélése
Tezaurusz szerkesztés

1995. április 28. Abaújszántó, "Hubertus" Motel, KonferenciA-terem
GÉCZI ISTVÁN: Anyag, szubsztancia, szellem, energia

1995 április 29. Szerencs, Rákóczi vár
SZÁNTÓ BORISZ: Az innováció a gazdaság fejlesztésének eszköze

1995. május 5. MÁFI Ebédlő
LONTAY ERVIN PÁL: Fejezetek a klasszikus filozófia köréből VI.
A megismerés funkcionális pszichológiája
DUDICH ENDRE: A megismerés útvesztői, A bölcsesség megszállottai, Szókratész és a szofisták

1995 május 9-10: Eger, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola:
Az IGCP 384 Magyar Nemzeti Bizottságának megalakuló ülése

1995. május 12. MÁFI Ebédlő
KAPITÁNY GÁBOR: Motiváció és beszéd

1995. május 19. MÁFI Ebédlő
LONTAY ERVIN PÁL: Fejezetek a klasszikus filozófia köréből VII.
Fogalmak, szemléletmódok, analógiák
DUDICH ENDRE: A megismerés útvesztői 3. Kalandozás a filozofálás történetében, Az eszmék és árnyaik, Platon és az ideák tana

1995. május 26. MÁFI Ebédlő
FÖLDI TIVADAR: Az információtér kvantált modellje

1995. június 2. MÁFI Ebédlő
VITÁNYI PÁL: A szemiotikai szempontok figyelembevétele a tezaurusz szerkesztésénél
KÓNYA BALÁZS: Tezaurusz irányelvek összefoglalása
DOMOKOS MIKLÓSNÉ: Az űEurópai Unióban használt környezetvédelmi tezaurusz és annak magyar változata

1995. június 9-11. Szécsény
Nógrád megyei vándorgyűlés
MAJCHER TAMÁS: A Széchenyiek Szécsényben
R. VÁRKONYI ÁGNES: Széchenyi Pál
TAVASZY FERENC: Széchenyi István és kora
SZÁNTÓ BORISZ: beszámoló egy brüsszeli konferenciáról

1995. június 16. MÁFI Ebédlő
GIDAI ERZSÉBET: Kívánt - "jósolt" - valóságos jövő

1995. június 21. MÁFI Lábnyomos terem
Környezetünkért Egyesület, Alapítvány az interdiszciplináris kutatásokért, Reális Zöldek, Magyarországi Zöldkereszt, Filozófiai Vitakör
Nap Nap a Nap tiszteletére, egésznapos ünnepi előadóülés
TÓTH ÁLMOS: Megnyitó
FÖLDI TIVADAR: A Nap elektrosztatikus tere
NAGY ZOLTÁN: Nap - légkör - ózonlyuk
HORVÁTH ISTVÁN: A napsugárzás káros egészségügyi hatásai
MÉSZÁROS MILÁN: A napenergia-felhasználás káros hatásai a Föld energiafolyamataira
AGÓCS JÓZSEF: A napenergia bioszféra éltető hatásfokának változása
LONTAY ERVIN PÁL: …urunk-bátyánk a Nap
LUKÁCS BÉLA: A Nap entrópiája
BÉRCZI SZANISZLÓ: Nap, kő, jég
ZELENKA TIBOR: A Naprendszer bolygóinak távérzékeléses kutatása
DETRE CSABA: Megdöntötte-e Copernicus a geocentrikus világképet?
V I T A

1995 június 23. Szatta, faluház
AGÓCS JÓZSEF: Az erdő és mezőgazdálkodásunk mai helyzete és problémái

1995 június 26. MÁFI Lábnyomos Terem
Az IGCP 384 Magyar Nemzeti Bizottságának 2. űlése

1995. június 30. Tücsök Söröző
Évadzáró összejövetel

l995 július 17. MÁFI Lábnyomos Terem
IGCP 384 Magyar Nemzeti Bizottságának 3. űlése
PRINCZ PÉTER: A globális komputeres információs hálózat kiépítése (STATOR-prgram)

1995. augusztus 4-6. Ó-görög agóra Bugacon (II.)
Házigazda: BÁNHIDI ANDREW Jászszentlászló

1995. szeptember 1. Tücsök Söröző
Idénynyitó összejövetel

1995 szeptember 4. MÁFI Lábnyomos Terem
IGCP 384 Magyar Nemzeti Bizottságának 4. űlése

1995. szeptember 8. MÁFI Ebédlő
FÖLDI TIVADAR: Nem-lineáris jelenségek

1995. szeptember 15-17. Sopron
II. Soproni Vándorgyűlés
Házigazda: AGÓCS JÓZSEF

1995. szeptember 22. MÁFI Ebédlő
Kommunikáció-Informatika Munkacsoport megbeszélése
KÓNYA BALÁZS: A tezaurusz szerkesztés alapproblémái
KÓNYA BALÁZS: Javaslat a Magyar Gazdasági Tezaurusz tematikai vázlata alapján az egyes fejezetek megírására felkérendő szakértőktől
A tezaurusz megszerkesztéséhez és kinyomtatásához szükséges anyagi háttér megteremtése

1995. szeptember 26. MÁFI Igazgatói Tanácsterem
HIDEO OHASHI: Japanese studies on Cosmic Dust - Surface, Deep Sea, Balloon and Satellites

1995. szeptember 29, MÁF Ebédlő
SZÓNOKY MIKLÓS: A geológiai megismerés és a képzőművészet (I.)

1995. október 6. MÁFI Ebédlő
DUDICH ENDRE: Kalandozások a filozofálás történetében (IV.)

1995. október 19. Vitányi Pál lakása
VITÁNYI PÁL: Saláta, vörösbor, paradigma

1995. október 20-22. Abaújszántó, Hubertus Motel
Energia és Társadalom

1995. november 3. MÁFI Ebédlő
Őszi ankét: A semmiről - de nihilo
LONTAY ERVIN PÁL: De nihilo
DETRE CSABA: Az evolúciós semmi, azaz létezik-e a semmi?
GÉCZY ISTVÁN: Korreferátum a semmihez
AGÓCS JÓZSEF: A semmiről
TAVASZY FERENC: Korreferátum az ontológia szemszögéből

1995. november 10. MÁFI Ebédlő
JORDÁN GYULA: Szun Jat-szen és a Kínai Forradalom

1995. November 14-16. MÁFI Lábnyomos Terem
Spherules and Global Events. Snd International Budapest Meeting on Impact and Extraterrestrial Spherules
G. Gaál, L. Stegena, O.Kákay Szabó, P. Solt, Á. Hadnagy, O.G. Iancu, S. Miono, Gy. Don, Cs. Detre, L. Dosztály, Á. Siegl-Farkas, Á. Dávid, K. Kállai, Á. Rácz, E. Illés, T. Földi, I. Könnyű, I. Rajta, A. Borbély Kiss, A.Z. Kiss, Gy. Szöőr, I. Beszeda, B.S. Zeilik, C. Diaz Otero, D. Garcia, F. Síkhegyi, A. Gucsik, I. Viczián, T. G. Weiszburg, K. Török

1995. november 17. MÁFI Ebédlő
LONTAY ERVIN PÁL: Fejezetek a klasszikus filozófia történetéből, 9. Rész
DUDICH ENDRE: A megismerés útvesztője. Kalandozás a filozófia történetében (5.rész)
Űr a külvilágban és a lélekben. Epikurosz és a sztoikusok

1995. november 24. MÁFI Ebédlő
RADNAI ISTVÁN: Identitás - nemzettudat - nacionalizmus

1995. december 1. MÁFI Ebédlő
Kommunikáció-Informatikai Munkacsoport: Megbeszélés

1995. december 8. MÁFI Ebédlő
SZIMONJÁN ANAHIT- DETRE CSABA: A diaszpórák története és fejlődésdinamikája

1995. december 15. MÁFI Ebédlő
1995. Év értékelése, Zentai Péter emléklapok átadása
TAVASZY FERENC: Az ontológia axiomatikájáról

1996. január 12. MÁFI Ebédlő
KÓNYA BALÁZS: Tény és érték a jogi jelenségben

1996. január 19. MÁFI Ebédlő
LONTAY ERVIN PÁL: Fejezetek a klasszikus filozófia történetéből (10.rész)

1996. január 26. MÁFI Ebédlő
SLEMMER LÁSZLÓ: Normaközvetítés a vallásokban

1996. február 2. MÁFI Bokor Levente lakása
Filozófiai szendvics

1996. február 9, MÁFI Ebédlő
DUDICH ENDRE: Kalandozás a filozofálás történetében II/1
Bölcsesség és oktalanság. Pár, Plótinosz, "Patres"

1996. február 16. MÁFI Lábnyomos terem
Konferencia: Van-e célja a fejlődésnek?
DUDICH ENDRE: Céltalanság, célok és cél-ok
LÁDOS ELEMÉR: A teleológia létezésének okairól és céljáról
SZÁNTÓ BORISZ: A cél fenomenológiája
BOKOR LEVENTE: Azért élünk, hogy fejlődjünk, vagy azért fejlődünk, hogy éljünk?
VITÁNYI PÁL: Van-e célja a fejlődésnek, avagy hozzá helyezzük a (cél) okságot?
AGÓCS JÓZSEF: Evolúció cél nélkül?
FÁY ÁRPÁD: Van-e célja a fejlődésnek?
LONTAY ERVIN PÁL: Út az Ómega felé
DETRE CSABA: Létezik-e céltalan folyamat?
LUKÁCS BÉLA: Irreverzibilis és Pfaff formák
TAVASZY FERENC: Az ontológia axiomatikájáról
BÉRCZI SZANISZLÓ: Fogalomfejlődés
FÖLDI TIVADAR: Célszerűség a technikai fejlődésben
SLEMMER LÁSZLÓ: A fejlődés, a Szántó-elv és a bagdadi országút

1996. február 23. MÁFI Ebédlő
DOMOKOS MIKLÓSNÉ: Beszámoló a környezetvédelmi tezauruszról és kapcsolatáról a gazdasági tezaurusszal
KARDEVÁN PÉTER: Informatikai problémák a földtani kutatásban
SZÁNTÓ BORISZ: Az információ és a társadalmi technikai evolúció

1996. március 1. MÁFI Ebédlő
NOVÁKY ERZSÉBET: A jövőkutatás módszertanának fejlődése

1996. március 8. MÁFI Ebédlő
STEGENA LAJOS: Mínoszi térképszerű freskók Akrotiriben, Théra (Szantorini) szigetén
LUKÁCS BÉLA: Atlantisz és a tengeerszint ingadozásai
DETRE CSABA: Vegyük komolyan az összemberi emlékezetet!

1996. március 22. MÁFI Ebédlő
DUDICH ENDRE: A megismerés útvesztője. Kalandozás a filozofálás történetében II/2.
A mágiától az aranycsinálásig. Az alkímia elmélete és gyakorlata

1996. március 23. Tücsök Söröző
Téma: az Elnökség lemondása

1996. március 29. MÁFI Ebédlő
Közgyűlés
LONTAY ERVIN PÁL: Megnyitó
DETRE CSABA: Filozófiai Vitakör 1992-1996
VERRASZTÓ ZOLTÁN: A Filozófiai Vitakör lehetőségei a környezetvédelemben
BOKOR LEVENTE: A Felügyelő Bizottság jelentése
KÓNYA BALÁZS, GÉCZY ISTVÁN, AGÓCS JÓZSEF, BÁNHIDY ANDREW: Munkacsoportok beszámolói

1996. április 5. MÁFI Ebédlő
LONTAY ERVIN PÁL: Fejezetek a klasszikus filozófia köréből (XI.rész)
A formális logika következtetés elmélete

1996. április 12. MÁFI Ebédlő
SÍKLAKY ISTVÁN: Ajánlás a túléléshez

1996. április 16-17. Hármaskút, Bükk hegység
DETRE CSABA: A szferulák eredetének komplex kutatása

1996. április 19. MÁFI Ebédlő
DUDICH ENDRE: A megismerés útvesztője. Kalandozás a filozofálás történetében II/3
A Próféta tudósai. Az Iszlám érdemei és korlátai

1996. április 26. MÁFI Ebédlő
KISS MIKLÓS: Új természetfilozófia

1996. május 3. MÁFI Ebédlő
TAVASZY FERENC: Az ontológia alapelvei
VITÁNYI PÁL: Az ontológia mint egység, probléma
DETRE CSABA: Az ontológia diszciplináris határairól

1996. május 10. MÁFI Ebédlő
LONTAY ERVIN PÁL: Művészetfilozófia

1996 május 17. MÁFI Ebédlő:
RISZTO ILIOVSZKI: Bizánc és Macedónia

1996. május 24. MÁFI Ebédlő
DUDICH ENDRE: A megismerés útvesztője. Kalandozás a filozofálás történetében (II/4)
Arisztotelész feltámadása, Averroes, Albert és az Aquinói

1996. május 31. MÁFI Ebédlő
FÖLDI TIVADAR: A mértékrendszerek koherenciája és az információs bizonytalanság

1996. június 7. MÁFI Ebédlő
KÓNYA BALÁZS: Néhány elméleti és gyakorlati fejlemény
Z. KARVALICS LÁSZLÓ: Az információtechnika történeti tipológiája
VITÁNYI PÁL: Egy "makroparadigmatikus" rendszerszemlélet tér-, idő- és érvény dimenziói

1996. június 14. Szerencs, Rákóczi vár
Vitaülés: A vallás szerepe korunkban

1996. június 21. MÁFI Ebédlő
LONTAY ERVIN PÁL: Az igazság és bizonyosság ismeretelméleti vizsgálata

1996. június 28. Tücsök Söröző
Évadzáró 400. Ünnepi összejövetel

1996. július 12. Lickóvadamos
Házigazda: HULES BÉLA
BOKOR LEVENTE: A fejlődés fogalma, mint ideológiai kiméra:
Teremtő fejlődés, vagy a teremtés fejlődése?

1996. augusztus 30. - szeptember 1. Bugaci vándorgyűlés
Ógörög agóra Bugacon
Házigazda: BÁNHIDI ANDREW

1996. szeptember 6. MÁFI Ebédlő
LONTAY ERVIN PÁL: Tudás, tanítás, tanulás

1996. szeptember 13. MÁFI Ebédlő
SÍKLAKY ISTVÁN - SEBESTYÉN GYÖRGY: Az Európai Civil Fórum 7. Konferenciája (Longomai, Franciaország) - ismertetés

1996. szeptember 20-22. Sopron
Házigazda: Agócs József
"Istenkeresés"

1996. szeptember 27. MÁFI Ebédlő
FÁY ÁRPÁD: Egzakt

1996. október 4.MÁFI Ebédlő
DUDICH ENDRE: A megismerés útvesztője. Kalandozás a filozofálás történetében II/5
Az Újkor hajnalán. Reneszánsz, reformáció, revolúció

1996. október 11. MÁFI Ebédlő
ALFÖLDI ISTVÁNNÉ: Az egyetemi oktatást támogató könyvtári információs szolgáltatások

1996. október 18. MÁFI Ebédlő
LONTAY ERVIN PÁL: A princípiumok ontológiai vizsgálata

1996. október 25. MÁFI Ebédlő
VECSERNYÉS GYÖRGY: Állam és filozófia (I.rész)

1996. november 1. MÁFI Ebédlő
TAVASZY FERENC: Az ontológia gyökerei

1996. november 7. VITÁNYI PÁL lakása
Saláta - vörösbor - paradigma

1996. november 8. MÁFI Ebédlő
VECSERNYÉS GYÖRGY: Állam és filozófia (II. rész)

1996. november 15. MÁFI Díszterem
Őszi ankét: A visszafejlődés
LONTAY ERVIN PÁL: Visszafejlődés és bölcseleti karakterológia
AGÓCS JÓZSEF: Tézis: fejlődés, antitézis: visszafejlődés, Szintézis: rendszerműködés
DETRE CSABA: A visszafejlődés, mint a fejlődés dinamikus motorja
LUKÁCS BÉLA: Az idő nyila
SZÁNTÓ BORISZ: A haladást veszélyeztető, de egyben meghatározó leépülés jelensége
BÉRCZI SZANISZLÓ: Felépülés és lebomlás
PAPP ÉVA: Az információs regresszió

1996. november 22. MÁFI Ebédlő
DUDICH ENDRE: A megismerés útvesztőja. Kalandozás a filozofálás történetében (III/1.):
Descartes

1996. november 29. Pataki Művelődési Ház
KOVACS GYÖRGYI: Gondolat és írás

1996. december 6. MÁFI Ebédlő
SZÁNTÓ BORISZ: Magyarország innovációs elmaradása (Habilitációs tézisek)

1996. december 13. MÁFI Ebédlő
LONTAY ERVIN PÁL: Pierre Teilhard de Chardin

1996. december 20. MÁFI Ebédlő
Az 1996. Évad értékelése
DETRE CSABA: Ad fontes!
Úti élmények

1997. január 10. Detre lakás
DETRE CSABA: Monoton folyamat-e az összemberi ismerethalmaz növekedése (új sorozat, I. rész)

1997. január 17. MÁFI Ebédlő
TÓTH TIBOR: Eredetünk alternatívái

1997. január 24. MÁFI Ebédlő
DUDICH ENDRE: Kalandozás a filozofálás történetében (III/2)
Kant kritikus kritikája "Kant-show"

1997. január 31. Bokor lakás
BOKOR LEVENTE: A társadalmi-technikai funkcionális rendszer bírálata

1997. február 7. MÁFI Ebédlő
LONTAY ERVIN PÁL: Az etika alapvonásai

1997. február 14.-15.-16. Lickóvadamos (Zala megye)
Poszthumán
HULES BÉLA: Az Emberi Lényeg és a lélektelen Gép
ÁCS JÓZSEF: A gép mítoszai

1997. február 21. MÁFI Ebédlő
A Kommunikációs-Információs Munkacsoport rendezvénye
KÓNYA BALÁZS: Bevezető beszámoló a KIM-mel kapcsolatban
MOLDOVÁN ISTVÁN: Ismertetés a MEK-ről (Magyar Elektronikus Könyvtár)
VARGA ÖTVÖS BÉLA: Beszámoló az értéktérképről

1997. február 25-27. Debrecen
IGCP

1997. március 7. MÁFI Ebédlő
TÁLAS BARNA: A modern államiság kialakulása Kínában

1997. március 14. MÁFI Ebédlő
DUDICH ENDRE: Kalandozás a filozofálás történetében (III/3)
Az ellentétek egysége és kétségei Marxizmus és monizmus

1997. március 21. MÁFI Ebédlő
LONTAY ERVIN PÁL: A logika bölcseleti szintézise

1997. március 28. MÁFI Ebédlő
1997. évi közgyűlés
LONTAY ERVIN PÁL: Köszöntő
DETRE CSABA: A Kör helyzetéről
BOKOR LEVENTE: A Felügyelő Bizottság jelentése
KÓNYA BALÁZS: A KIM beszámolója
GÉCZY ISTVÁN: A Tokaj-hegyaljai Tartomány beszámolója
BÁNHIDI ANDRÁS: Az Alföldi Tartomány beszámolója
AGÓCS JÓZSEF: A Soproni Tartomány beszámolója
HULES BÁLA: A Zalai Tartomány beszámolója
DUDICH ENDRE: Levezető elnök

1997. április 4. MÁFI Ebédlő
FERGE GÁBOR: A héber és a görög ontológia különbsége Heidegger filozófiájában

1997. április 11. MÁFI Ebédlő
HOLBA ÁGNES: Az Emberiség a fejlődés csúcsán?

1997. április 18. Pataki Művelődési Ház, Könyvtár
A Valóságról
BOKOR LEVENTE: A kérdés: mi az, ami van?
LONTAY ERVIN PÁL: Az emberi megismerés struktúrája és működése
SZÁNTÓ BORISZ: A valóság (re)konstruálása
KÓNYA BALÁZS: A valóságmegismerés természetének vizsgálata
BÉRCZI SZANISZLÓ: A valóság olvasatfüggő
LUKÁCS BÉLA: A fizikai valóság
DETRE CSABA: A valóság, mint antivilág

1997. április 25.-26.-27. Szerencs
GÉCZY ISTVÁN: A félreértett világ
DETRE CSABA: A Univerzum szerkezetéről
DETRE CSABÁNÉ: Boszorkányok pedig vannak, voltak és lesznek…
Magyaroszági Boszorkányok Szövetségének előadása
AGÓCS JÓZSEF: Rejtett képességeink kibontakozása a misztikában
VITÁNYI PÁL: A vallás kiterjedése a misztikában, út a vak-hittől a kozmikus vallásig
Boszorkányégetés az Ingváron. Helytörténeti előadás 5 megyaszói boszorkány megégetéséről
Boszorkányok a népköltészetben: versek
MIHÁLYI JÁNOSNÉ előadásában: Óz a nagy varázsló boszorkányjelenete
Boszorkányok a népdalköltészetben: Még azt mondják nincs Szegeden boszorkány…
Vacsora: Boszorkánysült inkvizíciós módra. A Tokaji Bor szellemeinek megidézése

1997. április 30. MÁFI Ebédlő
FÖLDI TIVADAR: Erőterek

1997. május 9. MÁFI Ebédlő
PUSKÁS ILDIKÓ: Az indiai vallások és a "new age"

1997. május 16. MÁFI Ebédlő
DUDICH ENDRE: Kalandozások a filozofálás történetében (III/4). Levés és szorongás
Egzisztencializmus

1997. május 23. MÁFI Ebédlő
KÓNYA BALÁZS: A monetáris buborék
SÍKLAKY ISTVÁN: A nemzetgazdaság védelme a globalizmussal szemben

1997. május 30. MÁFI Ebédlő
JÁVOR ENDRE: Nemzetközi konfliktusok, háborúk, biztonságpolitika - régen és most

1997. június 6. Pataki Művelődési Ház, Könyvtár
VITÁNYI PÁL: Marxizmusról, ma, magunknak

1997. június 13. Pataki Művelődési Ház, Könyvtár
SCHLEMMER LÁSZLÓ: Gegel, kak takovoj

1997. június 20. MÁFI Ebédlő
LONTAY ERVIN PÁL: A szolidáris etika

1997. június 21-22. Szécsény
BENKŐ FERENC: Megemlékezés Horváth József alapító tagról
TAVASZY FERENC: Széchenyi: Blick
SZÁNTÓ BORISZ: Kultúra-, civilizáció- felfogások az ezredvégen
KISS ENDRE: Fukuyama

1997. június 27. Tücsök Söröző
Évadzáró összejövetel

1997. július 9.-10. Eger
3rd Eger Meeting on Spherules "Stratigraphical Boundariesn and Extraterrestrial Events" Károly Eszterházy Teacher's College, Dept. of Geography, Building "D" Leányka u. 8.
Előadók: Palcsó-Zam E. Pozder P. Dávid Á. Detre Cs. Tóth I. Solt P. Don Gy. Dosztály L. Kákay Szabó O. Sieglné Farkas Á. Uzonyi I. Bérczi Sz. Miono S. (Japán), Miura Y. Okomoto M. Kobayashi H. Fukuyama S. (Japán), Ouyang Z. (Kína), Tazawa Y. (Japán), Azmi, R.J. (India), Udubasa, G. (Románia), Török K. Ditrói-Puskás Z. Kubovics I. Albert, G. Gellért B. Gucsik A. Síkhegyi F. Kedves M.A. Bakos G.B. Dzsotján G.P.

1997. augusztus 1-3. Licko-Vadamos
HULES BÉLA: A lét, mint konvenció

1997. augusztus 29.-31. Bugac
BÁNHIDI ANDRÁS: Ismerd meg önmagadat!

1997. szeptember 5. MÁFI Ebédlő
LONTAY ERVIN PÁL: Az emberi megismerés dinamikája

1997. szeptember 12. MÁFI, Ebédlő
Az 1997/98 évad feladatai

1997 szeptember 19-21. V. Soproni Vándorgyűlés
Házigazda: AGÓCS JÓZSEF
Az energiáról
1997. szeptember 22. MÁFI Lábnyomos terem
PROF. YASUNORI MIURA: The Present and Future of the Impact Geology

1997. szeptember 26. MÁFI Ebédlő
BALÁZS PÉTER: Utunk az integrált Európába

1997. október 3. MÁFI Ebédlő
AGÓCS JÓZSEF: Örvény-rendszerelmélet

1997. október 10. MÁFI Ebédlő
FÁY ÁRPÁD: A szabályozó körök fogalmának kiszélesítése

1997. október 17. MÁFI Ebédlő
SÍKLAKY ISTVÁN: Globalizmus
DETRE CSABA: A Harmadik Világháború utáni globalizmus és kozmopolitizmus

1997. október 24-25. Szerencs
Házigazda: GÉZCY ISTVÁN
TOPÁL JÓZSEF: Hazugság, csalás, korrupció az állatvilágban

1997. október 31. MÁFI Ebédlő
LONTAY ERVIN PÁL: Ismeretszintek és ismerettárgyak szolidáris vizsgálata
KÓNYA BALÁZS: A filozófiai vitakor "home page"-e

1997. november 7. MÁFI Ebédlő
TAVASZY FERENC: Ontológia

1997. november 11. MÁFI Lábnyomos terem
A Szferulák eredetének komplex kutatása
DETRE CSABA: A program eddigi eredményei, tapasztalatai
TÓTH I: Az Annual Meeting elektronikus publikációs rendszere
UZONYI I: Egyszerű mintaelőkészítési eljárás szferulák microPIXE méréséhez
KÁKAY SZABÓ ORSOLYA: Látogatás a Ries kráterben
Új pályázati rendszerek, egyebek

1997. november 14. MÁFI Ebédlő
Kalandozások a filozofálás történetében IIII/5
DUDICH ENDRE: Fejlődő teremtés: P. Teilhard de Chardin látomása

1997. november 20. Vitányi lakás
Házigazda: VITÁNYI PÁL
Saláta - vörösbor - paradigma

1997. november 21. MÁFI Ebédlő
FISCHER ERIK: A Deep Blue - Kaszparov mérkőzés filozófiai vonatlozásai

1997. november 27. MÁFI Igazgatói Tárgyaló
Alapítvány az Interdiszciplináris Kutatásokért

1997. november 29-30. Csíkszereda
Együttélés - konferencia
AGÓCS JÓZSE: Együttélés a természettel
BADALJÁN EDUÁRD: A nyelvek genezise
BOKOR LEVENTE: Együttélés
DETRE CSABA: Népek szingenezise
D. LOMBAY KAMILLA: Az együttműködés jelentése életünkben

1997. december 5. MÁFI Ebédlő
Fejlődés és információ - ankét
LONTAY ERVIN PÁL: Fejlődés és információ szolidáris filozófiája
KÓNYA BALÁZS: A társadalmi fejlődés kibernetikája
KARDEVÁN PÉTER: Térinformatikai adatházak koncepciója
AGÓCS JÓZSEF: A fejlődés információ szükséglete
SZÁNTÓ BORISZ: Az információ eredetéről
VITÁNYI PÁL: Tér-kontinuum, idő-komplementaitás, évény-kompabilitás
DETRE CSABA: Információ mint kölcsönhatás
AARON ZIEGLER: Információ és dezinformáció szerepe a fejlődésben

1997. december 12. MÁFI Ebédlő
LONTAY ERVIN PÁL: A kritikai vizsgálatok kiindulópontja

1997. december 19. MÁFI Ebédlő
1997. év eredményei. Zentai Péter emléklapok kiosztása
Beszámoló a Csíkszeredában november 29-30.-án tartott "EGYÜTTÉLÉS" konferenciáról
Egzotikus útibeszámolók

1997. január 16. MÁFI Ebédlő
UGRIN EMESE: Törvény és jog az ókori társadalmakban

1997. január 23. MÁFI Ebédlő
MAGYARI ZOLTÁN: Az információ világa

1998. január 30. MÁFI Díszterem
Filozófiai Vitakör, Alapítvány az interdiszciplináris kutatásokért, Szmog stop alapítvány
Miként éljük meg a 3. Évezredet - konferencia
SÍKLAKY ISTVÁN: Pieter Brüll "Az antropozófiai szociális impulzus"
FÖLDI TIVADAR: Környezetvédelem és technokrácia
SZÁNTÓ BORISZ: Versenyben önmagunk természetével
DETRE CSABA: Próféciák és a "történelem cselei"
KOVÁCS ATTILA: Az alkalmazott rendszerelmélet eszközeivel mit sejtet a jövő!
AGÓCS JÓZSEF: A jövőkutatás jövőja
KOVÁCS GYÖRGYI: A szépirodalom halála az ezredfordulón
KÓNYA BALÁZS: A 21. Századba való átmenet filozófiai szempontjai
BOKOR LEVENTE: Az idő formái
VITÁNYI PÁL: Blöffölés vagy partnert elfogadó közös játszma?
ZYXUWSKY LÁSZLÓ, DETRE CSABA: Az ezredforduló kiemelkedő társadalmi feladata: új, hatékony stratégia a globális kapitalizmus elleni harcban

1998. február 6. Bokor lakás
Házigazda: BOKOR LEVENTE
Lehetőségek egy másképp gondolkodáshoz

1998. február 13. MÁFI Ebédlő
DUDICH ENDRE: Ahogy én most látni vélem…
(Szubjektív utószó a filozofálási kalandozásokhoz)

1998. február 19. Bokor lakás
Házigazda: BOKOR LEVENTE
Lehetőségek egy másképp gondolkodáshoz

1998. február 20. MÁFI Ebédlő
LONTAY ERVIN PÁL: Az emberi értelem

1998. február 27. MÁFI. Ebédlő
ZOLTÁN TAMÁS: Abroncsok

1998. március 2. MÁFI II. emelet Galéria, Társalgó
VÁJZER LEONYID (Oroszország): A Kozmosz és az Ember

1998. március 6. MÁFI Ebédlő
DETRE CSABA: Félezer tanulság

LONTAY ERVIN PÁL: Bölcselet és élet
TAVASZY FERENC: Terek

1998. március 13. Budapest I. Országház u. 9.
KÓNYA BALÁZS: Internet-látogatás a Soros C3 műhelyben

1998. március 20. Pataky Művelődési Ház
LONTAY ERVIN PÁL: Az emberi akarat
VITÁNYI PÁL: Életfilozófiám

1998. március 27. MÁFI Ebédlő
Évi közgyűlés
LONTAY ERVIN PÁL: Laudatio philosophiae
DETRE CSABA: Jelentés az elmúlt negyedszázadról
BOKOR LEVENTE: A Felügyelő Bizottság jelentése
KÓNYA BALÁZS: A KIM beszámolója
GÉCZY ISTVÁN: A Tokaj-Hegyaljai Munkacsoport beszámolója
HULES BÉLA - BOKOR LEVENTE: Zalai történések
AGÓCS JÓZSEF: A Soproni Munkacsoport beszámolója
BÁNHIDI ANDREW: Az Alföldi Munkacsoport beszámolója
DETRE CSABA: Külföldi kapcsolatok
Általános vita

1998. április 3. MÁFI Ebédlő
PATAKY BALÁZS: A magyar állattenyésztés helyzete és perspektívái

1998. április 17. MÁFI Ebédlő
KOVÁCS ATTILA: Az egyjegyű számok alapján történő modellezhetőség

1998. április 25-26. Alcsútdoboz
Házigazda: HALÁSZ FERENC
A legújabb Szövetség

1998. május 8. MÁFI Ebédlő
PAPP OSZKÁR: Keleti és nyugati szellemközösség

1998. május 15. MÁFI Díszterem
Idő és Fejlődés konferencia
DETRE CSABA: A fejlődés ütemének időrendje
BOKOR LEVENTE: Az idő formái
BENKŐ FERENC: Mozgás, ciklus, fejlődés, idő-fejlődés
LONTAY ERVIN PÁL: A kompenzáció fejlődés-időképe a bölcselet karakterológiájában
ORGOVÁNYI ANIKÓ: Időtlenség és állandóság
SZÁNTÓ BORISZ: A strukturált és strukturálandó fizikai idő
BÉRCZI SZANISZLÓ: Az idő és fejlődés többrétegű leírása
JÁVOR ENDRE: A háborúk kultúrája
MAGYARI ZOLTÁN: Van-e az időnek végzete?
VITÁNYI PÁL: Az idő a fejlődés tere

1998. május 16. Pataky Művelődési Ház, Könyvtár
Idő és Fejlődés konferencia
KELEMEN SÁNDOR: Idő és fejlődés
KÓNYA BALÁZS: Biológiai órák és a kronobiológia
KOVÁCS ATTILA: Az idő és a társadalmi fejlődés viszonya
AGÓCS JÓZSEF: Az idő dimenziói
GÉCZY ISTVÁN: Az idő és a tér fogalmának értékelése az energetizmus filozófiájában
LUKÁCS BÉLA: Időfogalom az efemeris idő előtt
BALDUR VON ESCHENBACH - DETRE CSABA: Evolúció és devolúció

1998. május 22. Kiss lakás
Házigazda: Kiss Attila
Rendszerelmélet és filozófia

1998. május 27. MÁFI Lábnyomos terem
Kozmikus Anyag Kutatócsoport - munkaértekezlet
IGCP 384
A globális szferula-kutatás hírei, feladatai
KIRÁLY PÉTER: A részecskefluxusok jelenlegi és múltbeli változékonysága a helioszférában

1998. május 29. MÁFI Ebédlő
KATONA TIBOR Z: Értékrend és praxis Európában

1998. június 5. MÁFI Ebédlő
LONTAY ERVIN PÁL: Következtetés és metafizika

1998. június 12. MÁFI Ebédlő
DUDICH ENDRE: Kitekintés kultúrkörön kívülre I. rész:
Pipafüst és látomás: A Bölény fiai. A préri-indiánok valódi világa

1998. június 19. Patay Művelődési Ház
KOVÁCS GYÖRGYI: A könyv mágiája

1998. június 26. MÁFI Ebédlő
KOCSIS ISTVÁN: Az alkotmány nemzetmegtartó ereje

1998. július 3. Tücsök söröző
Évadzáró összejövetel

1998. július 24-26. IV. Lickó-Vadamosi Vándorgyűlés
Házigazda: HULES BÉLA
IZSÁK IMRE emlékkonferencia a Lickó-Vadamosi Polgármesteri Hivatal Nagytermében
Előadók: GYÖNGYÖS ENDRE, BÉNYI ZOLTÁN, DETRE CSABA

1998. augusztus 28-30. V. Bugaci Vándorgyűlés
Házigazda: BÁNHIDI ANDREW
Misztika - Miszticizmus

1998. szeptember 4. MÁFI Ebédlő
LONTAY ERVIN PÁL: Ontológiai relációelmélet

1998. szeptember 11-13. Szerencs, Rákóczi Vár
KOVÁCS ATTILA: Európai Unió
PAPP MIKLÓS: A bor filozófiája
PAULINYI TAMÁS: Parapszichológia

1998. szeptember 18-20. Sopron, 5 éves jubileumi vándorgyűlés
Házigazda: AGÓCS JÓZSEF
Harmónia

1998. szeptember 28.- október 2. MÁFI Díszterem
K. BREZSNYANSZKY: Director of GIH
CS. H. DETRE: Leader of IGCP 384
Global spherula occurrences, spherule sources
Chairs: W. von ENGELHARDT, A. RAUKAS
M.R. RAMPINO: Impact Crises. Mass Extinctions and Galactic Dynamics: The Case of the Unified Theory
R.A.F. GRIEVE: The Terrestrial Impact Record
R. ROCCHIA, O. PIERRARD, E. ROBIN, IRENE LEFEVRE: Comparison of three spherule events during the Phanerozoic
B.P. GLASS: Cenozoic Microtektite and Clinopyroxene-bearing Spherule Layers in Marine Sediments
Impact events, impact spherules
Chairs: B.P. GLASS, R.A.F. GRIEVE
Y. MIURA: Presents and Future of Impact Geology
W. von ENGELHARDT: Araguainha Impact Crater, Brazil
Y. MIURA, A. GUCSIK, J. M. THERY: Araguainha Dome Crater at P/Tr Boundary
A. RAUKAS, R. TIIRMAA: Kaali Meteorite Craters - Unique Objects for the Spherule Studies
A. RAUKAS, R. TIIRMAA: Kaali Meteorite Craters - Unique Objects for the Spherule Studies
A. GUCSIK, Y. MIURA, S. FUKUYAMA: Crater ejecta of the Bosumtwi impact craterlake, Ghana. Comparison with the Ries Crater, Germany
Chairs: Y. MIIRA, R. ROCCHIA
M.P. DELICIO, A.D. de OLIVEIRA, G.A. ALBERTAO, P.P. MARTINS,JR: Looking for spherules at the Cretaceous-Tertiary (KT) Boundary in Pernambuco/Paraiba (PE/PB) Basin, NE Brazil
F. MARINI, G.A. ALBERTAO, M.P. DELICIO: Preliminary SEM and EPMA Investigations on KTB spherules from the Pernambuco area (Northestern Brazil)
A. COLOMBETTI, F. NICOLODI: Evidences of Impact in a Turbidite Sequence of Northern Appennines (Madeira District, Italy)
Y.W. ISACHSEN: Spherule and Microtektite Evidence for a Buried Impact Crater at the Lower and Upper Devonian Boundary Beneath Panther Mountain, Catskill Mountain, New York
J.F. MONTEIRO, J. MUNHE, A. RIBEIRO: Petrographic and Geochemical Evidences Supporting the Impact Ejacta Horizon Near the Cenomanian-Turonian Boundary, North of Nazare, Portugal
SZ. BÉRCZI, CS. DETRE, GY. DON, A. GUCSIK, O. KÁKAY-SZABÓ, P. SOLT, I. TÓTH: Solar System Stratigraphy: Sketch

Szeptember 29.
Interstellar effects, interstellar spherules, micrometeorites
Chairs: R. AZMI, A.G. ALBERTAO
M. ZOLENSKY: Discovering the Sources of Cosmic Spherules: Bulk Composition of Meteorite Ablation Materials and Interplanetary Dust Particles
H. YANO: Micrometeorioid Detection and Collection in the Near Earth Space: Terrestrial Impact
S. MIONO, ZHENG CHENGZI: Native micro iron nuggets in the bebbed chert and astronomical significance
S. MIONO, ZHENG CHENGZI: A study of microspherules around Permo-Triassic boundary at Wanno section, Guizho province, South China
Chairs: M. ZOLENSKY, F. MARINI
G.R. BRAKENRIDGE: Supernovae and the Younger Dryas: the Case for Terrestrial Environmental Effects at 11,000 yr BP from Vela X
GY. SZÖŐR, P. SÜMEGI, E. MAGYARI, E. HERTELENDI: The Pissible Correlation Between Vela Supernova and Palaeoenvironmental Change of Pleistocene-Holocene Boundary, Hungary
CS.H. DETRE, I. TÓTH GY, P. SOLT, A. GUCSIK, A.Z. KISS, I. UZONYI, SZ. BÉRCZI: A nearby supernova explosion at the Permian-Triassic transition periode
F. MIZERA, G. HORVÁTH: On the Ultraviolet Paradox of Polarization Vision in Hymenoptera and Diptera: Could the Permian/Triassic Transition Resolve the UV-POL Paradox?
P. KIRÁLY, A.W. WOLFENDALE: Solar, Heliospheric and Galactic Events and their Terrestrial Effects
Spherules of meteorite and terrestrial origin
Charis: A. COLOMBETTI, H. KOSHIISHI
I. FÖLDI, R. EZER, P. ZAGYVAI, F. MOLNÁR, CS. H. DETRE: Creation of quasi-spherules from molecular matter using electric fields (inverse EGF effect)
F. MARINI, L. DOSZTÁLY, GY. DON, CS. DETRE: Glassy spatters in mid-Triassic limestones from Aszófő (Hungary): Tektites from Anisian impact or Pele’s prands when opening Tethys?
Á. HADNAGY, Y. MIURA, J.M. THERY: Spherules from Mocs and Mezőmadaras as meteorite showers
R.J. AZMI, K. GÁL-SOLYMOS, GY. DON, CS.H. DETRE: Earliest Cambrian microspherules from the Vindhyan Basin, India and their geochemical features
Á. SIEGL-FARKAS: Spherule - contain Senonian formations in Hungary
P. SOLT: Numerical territorial distribution of spherules, method for Kaba meteorite fall reconstruction
B. LUKÁCS, SZ. BÉRCZI: On the H2O-Na2O competition/cooperation in carbonaceous chondrites
Chairs: H. YANO, J.F. MONTEIRO
H: KOSHIISHI, C. KOMORI, M. NAKA, H. YAMAMOTO, K. ISONO, Y. HASHIMOTO, Y. IWATA: New Information of Carters from Remote Sensing Data
Á.Z. KISS, E. KOLTAY, I. BORBÉLY-KISS, I. UZONYI: The Study of Spherules and Aerosols, What is Common in the Two Research Field?
M. KEDVES, J.G. BAKOS, GAGIK P. DJOTYAN: Development of Nano- and Femtosecond Laser Ablation and Ionization Mass Spectrometric Methods for the Elemental Analysis of Spherules
J. HOXHA, F. CARA, P. SOLT, GY. DON: Spherule Research Possibility in Permian - Triassic, Triassic - Jurasic and Cretaceous - Tertiary Boundary in Albanides
P. KOSHBAYAR, CH. GANKHUYAG, U. ENKHTUGS: The impact craters found at Khantayshis Mountain slope (Mongolia)
P. KOSHBAYAR, CH. GANKHUYAG, U. ENKHTUGS: Geological structure of the impact crater of Tavan-Khar-Ovo (Mongolia)
I. VICZIÁN, M. FÖLDVÁRY, P. KOVÁCS-PÁLFFY: Mineralogical composition of the Permian/Triassic boundary layers at Gerennavár, Bükk Mts. Hungary

1998. október. MÁFI Ebédlő
DUDICH ENDRE: Kitekintés kultúrkörünkön kívülre (II. rész)
Változatok a Tollaskígyóra (Maja városállamok, tolték lovagrendek, azték birodalom)

1998. október 13. MÁFI Igazgatói Tanácsterem
RAFAT JAMAL AZMI: Investigation on the Precambrian/Cambrian and Permian/Triassic Boundary sections of the Himalaya

1998. október 16. MÁFI Ebédlő
KATONA TIBOR: Elmélet és praxis (II. rész)

1998. október 30. MÁFI Ebédlő
A Kommunikáció-Információ Munkacsoport ülése
MIKLÓSSY ENDRE: A piaci egyensúly elmélete

1998. november 6. Pataky Művelődési Ház, Könyvtár
Kultúra, lokalitás, globalizáció - őszi fejlődéselméleti konferencia
Rendező: KOVÁCS GYÖRGYI
LONTAY ERVIN PÁL: Akaratszabadság a filozófiai etikában
DETRE CSABA: Mikor kezdődött az emberiség globalizálódása?
BARLAY KATALIN: 10-12000 éves sziklarajzok az Onyega tó partján
SZÁNTÓ BORISZ: A globalizáció jelensége és a folyamat törvényszerűségei
BOKOR LEVENTE: Gondolatok a kultúra és lokalitás összefüggéséről
VITÁNYI PÁL: Kultúra és valóság

1998. november 12. Vitányi lakás
VITÁNYI PÁL: Saláta, vörösbor, paradigma

1998. november 13. MÁFI Ebédlő
KATONA TIBOR: A kulturális egységesülés problémája

1998. november 20. MÁFI Ebédlő
KÓNYA BALÁZS: Ludwig Boltzmann filozófiai jelentősége

1998. november 27. MÁFI Ebédlő
LONTAY ERVIN PÁL: Kritika és igazság

1998. december 4. Nagylapos - Groote Platt
"Te dagth tes vaters unde pyr" - kihelyezett kabinetülés

1998. december 11. Pataky Művelődési Ház, Könyvtár
LONTAY ERVIN PÁL: A filozófia lélektan hármas fokozata

1998. december 18. MÁFI Ebédlő
A Kör éves tevékenységének értékelése
Egzotikus útiélmények
ZENTAI PÉTER emléklapok kiosztása

1999. január 8. Detre lakás
DETRE CSABA: Az intellektus hatalma
Nyílt és kötetlen vita

1999. január 15. MÁFI Ebédlő
PATAKY BALÁZS: A mezőgazdaság, benne az állattenyésztés kilátásai az EU csatlakozás tükrében

1999. január 22. MÁFi Ebédlő
SÍKLAKY ISTVÁN: Silvio Gerell: Természetes gazdasági rend, szabad föld és szabad pénz révén

1999. január 29. MÁFI Ebédlő
DUDICH ENDRE: Kitekintés kutúrkörünkön túlra (III. rész)
A Szíriusztól a sziklabarlangokig
Mit tudunk a dogonok világképéről?

1999. január 30. Örmény Kulturális és Információs Központ
Az etnikai fejlődés irányai - konferencia
KELEMEN LÁSZLÓ: Bevezető
GEREBEN FERENC: Kisebbségi azonosságtudat
(A határon túli magyarság nemzeti és kulturális identitástudata)
BOKOR LEVENTE: Tartalom és forma ellentmondásai
(A kisebbségi önkormányzatok helyzete a nemzeti politika hullámverésében)
VERES PÉTER: Az etnikum, az etnikai kisebbségek és a genocídium teorikus és terminológiai problematikája
FÁY ÁRPÁD: Fogalmi tájékozódást kereső reflexiók
BÉRCZI SZANISZLÓ: Etnikai kulturális átfedések Eurázsiában az ábrázoló művészet tükrében
BOTOS MÁTÉ: A Vallás szerepe a XX. század végi etnikai fejlődésben
BADALJÁN EDVARD: A nyelv jelentősége az etnikum fennmaradásában
KATONA TIBOR: A kisebbség pszichodinamikája
DETRE CSABA: A diaszpórák dinamikája

1999. február 5. Bokor lakás
BOKOR LEVENTE: A perszóna meghatározása

1999. február 9. MÁFI Igazgatói Tanácsterem
KALAFUT MIKLÓS: Gyűrűs szerkezetek (Nagyon mélyről vagy nagyon magasról?)

1999. február 12. MÁFI Ebédlő
DETRE CSABA: A XX század (I. rész): Társadalom- és fejlődéstörténeti vázlat

1999. február 19. MÁFI Ebédlő
TAVASZY FERENC: utazás a létező körül

1999. február 26. MÁFI Ebédlő
VITÁNYI PÁL: A XX. század (II. rész): "Egyenes fordulatok" oda és vissza!

1999. március 5. MÁFI Ebédlő
DETRE CSABA - JEAN BOUNCOT: A kapitalista embertipus

1999. március 12. MÁFI Ebédlő
RADÓ DEZSŐ: A növényzet szerepe a környezetvédelemben

1999. március 19. MÁFI Ebédlő
AGÓCS JÓZSEF: A XX. század (III. rész): A Nagy Szintézis

1999. március 26. Pataky Művelődési Ház, Könyvtár
Rendező: KOVÁCS GYÖRGYI
A Filozófiai Vitakör 1999. Évi közgyűlése

1999. április 9. MÁFI Ebédlő
VECSERNYÉS GYÖRGY: A XX. század (IV. rész): A pusztulás egészen új perspektívái

1999. április 10. Örmény Kulturális és Információs Központ
POPOVICS TIBOR MIKLÓS: Kik is tulajdonképpen a ruszinok?
CSILLEI BÉLA: Cigányok a nemzetek keresztútján

1999. április 15. MÁFI Igazgatói Tanácsterem
JEAN-MICHEL THÉRY: Le Cratere Météoritique d’ ARAGUAINHA, Mato Grosso, Goias, BRÉSIL. Premiers resultats de recherche, Juillet 1998

1999. április 16. MÁFI Ebédlő
FÁY ÁRPÁD: Liska-megemlékezés

1999. április 23. Pataky Művelődési Ház, Könyvtár
PATAKI TAMÁS: Kvantumló, avagy mire tanítottak a teknősbékák?

1999. április 30. MÁFI Ebédlő
DUDICH ENDRE: Kitekintés kultúrkörünkön kívülre (IV. rész):
India erdei bölcsessége. Az ezerarcú Upanisádok: Látszat és Valóság

1999. május 7. MÁFI Ebédlő
KATONA TIBOR: Szembenézés a régió-kérdéssel. Kalandozás szűk otthonunkban, avagy betekintés közvetlen kultúrkörünkbe

1999. május 14. MÁFI Ebédlő
Fejlődés és értékelmélet - konferencia
DETRE CSABA: Bevezető: Mi az érték?
KÓNYA BALÁZS: Az esztétika a nyugati filozófiában (Adalék a civilizációs paradigmaváltáshoz)
GÉCZY ISTVÁN: Fejlődés- és értékfogalom
BOKOR LEVENTE: Az ember, mint a kutúra és civilizáció kölcsönhatása

1999. május 15. Pataky Művelődési Ház, Könyvtár
Fejlődés és értékelmélet - konferencia
AGÓCS JÓZSEF: Fejlődés és érték
SZÁNTÓ BORISZ: Értéklelet. Az ember értéktelen fejlődése
DETRE CSABA: Szerveződési szintek, mint a fejlődés értékmérői
Általános vita

1999. május 21-23. II. Alcsútdobozi Vándorgyűlés
HALÁSZ FERENC: Az Élet értelme

1999. május 28. MÁFI Ebédlő
KATONA TIBOR: Szembenézés a régió-kérdéssel.
Kalandozás szűk otthonunkba, avagy betekintés közvetlen kultúrkörünkbe (2.rész)

1999. június 4-6. Szerencs
Mivégből vagyunk a világon?
DETRE CSABA: A Filozófiai Vitakörről, mint a filozófiai gondolkodás és a Haladás szellemi műhelyéről
TÓTH TIBOR:Tudomány, hit, világmagyarázat
GÉCZY ISTVÁN: A világ, mint információ
SZÁNTÓ BORISZ: A Mindenség őselvei
PAPP MIKLÓS: A tokaji bor testet-lelket melengető hatásáról
VÁSÁRHELYI GYULA: Tallózás híres borospincék vendégkönyveiben

1999. június 11. MÁFI Ebédlő
DUDICH ENDRE: Kitekintés kultúrkörünkön kívülre (5.rész)
A Királyfi négy bánata.
Buddha belső bizonyossága - kerék és gazellák

1999 június 15. MÁFI Igazgatói Tanácsterem:
WOLFGANG MESSERSCHMITT: Német úrkutatási tervek a két világháború között

1999. június 18. Pataky Művelődési Ház, Könyvtár
FÁY ÁRPÁD: XX. század (6.rész): Ahogy a bőrünkön érezzük?

1999. június 25. MÁFI Ebédlő
Apokalypsis - 2000
Mentsük meg Európát!

1999. július 2. Tücsök Söröző
Filozófiai Vitakör 1999/2000. Évadzáró összejövetel

1999. augusztus 6-9. Lickó-Vadamos
Vadamosi napok
Házigazda: HULES BÉLA

1999. augusztus 27-29. VII. Bugaci Vándorgyűlés
Házigazda: BÁNHIDI ANDRÁS
GNÓTHI SZEAUTON

1999. szeptember 10. Pataky Művelődési Ház, Könyvtár
Házigazda: KOVÁCS GYÖRGYI
VITÁNYI PÁL: In memoriam Zsilka János. Zsilka János az extravagáns nyelvfilozófus

1999. szeptember 17-19. VII. Soproni Vándorgyűlés
Házigazda: AGÓCS JÓZSEF
A béke feltételei

1999. szeptember 24. MÁFI Ebédlő
LONTAY ERVIN PÁL: Ontológiai principiumelmélet

1999. október 1-3.
DETRE CSABA: Virtuális kirándulás egy optimális virtuális világba

1999. október 8. Pataky Művelődési Ház
DUDICH ENDRE: Kitekintés kultúrkörünkön túlra (6.rész)
Teológiai szemelvények Lao-ce "evangéliuma": Az Út és Erény (Tao) könyvéből

1999. október 15. MÁFI Ebédlő
LONTAY ERVIN PÁL: Szolidáris filozófia (I.rész)

1999. október 22. Pataky Művelődési Ház
DETRE CSABA: Az optimális- virtuális társadalom

1999. október 29. MÁFI Ebédlő
A fejlődés diszkrét és folyamatos volta
Evolúció és a katasztrófák
DETRE CSABA: A téma expozíciója
SIMÁN KATALIN: Az emberi fejlődés diszkrét bája
KÓNYA BALÁZS: Áttekintés a globális kihívásról
SZÁNTÓ BORISZ: A fejlődés kategóriái és evolúciós tartalmuk

1999. november 5. Pataky Művelődési Ház
SZABÓ PÉTER: A pentagramma szimbólum a sumir-kaldeus kultúrában és napjainkban

1999. november 12. MÁFI Ebédlő
KÓNYA BALÁZS: Sakk és alkotmány

1999. november 19. MÁFI Ebédlő
VECSERNYÉS GYÖRGY: Kemál Atatürk

1999. november 24. Vitányi lakás
VITÁNYI PÁL: Saláta, vörösbor, paradigma

1999. november 26. Pataky Művelődési Ház
LONTAY ERVIN PÁL: Szolidáris filozófia II.

1999. december 3. Pataky Művelődési Ház
DUDICH ENDRE: Kitekintés kultúrkörünkön kívülre (VII. rész)
A létre énekelt világ. Ausztrália őslakóinak világhálója

1999. december 10. Pataky Művelődési Ház, Könyvtár
ZENTAI PÉTER emléklapok átadása
Egzotikus úti beszámolók:
KOVÁCS GYÖRGYI: Salamanca
VECSERNYÉS GYÖRGY: Kréta
DETRE CSABA: Szabadka
HALÁSZ FERENC erdőgyógyász képeinek kiállítása

2000. január 14. Detre lakás
DETRE CSABA: A fejlődés fenomenológiája (I.rész): A fejlődés fogalma

2000. január 21. Pataky Művelődési Ház, Könyvtár
MOLNÁR GÉZA: Tiszamenti ártéri gazdálkodás mint a szerves társadalmi modell gazdasági alapja

2000. január 28. Pataky Művelődési Ház, Könyvtár
VECSERNYÉS GYÖRGY: Az ember autonómiájáról és individualitásáról

2000. február 4. Bokor lakás
BOKOR LEVENTE: Egy misztikus fogalomról, az értékről

2000. február 9. MÁFI Igazgatói Tanácsterem
KALAFUT MIKLÓS: Gyűrűs szerkezetek (Nagyon mélyről vagy nagyon magasról?)

2000. február 11. MÁFI Ebédlő
LONTAY ERVIN PÁL: Szolidáris tudományelmélet (I. rész)
Az igazság

2000. február 17. Pataky Művelődési Ház, Könyvtár
Giordano Bruno a szellem mártírja
Megemlékezés megégetésének 400. Évfordulóján
DETRE CSABA: Giordano Bruno: Academico di nulla academia
GÉCZY ISTVÁN: Giordano Bruno a tudomány mártírja
KÓNYA BALÁZS: Spekuláció és tapasztalat esztétikai szintézise Giordano Brunonál
BOKOR LEVENTE: Giordano Bruno és a hit
VITÁNYI PÁL: Az okról, az elvről s az Egyről
SZAKONYI VAJK - DETRE CSABA: A szellemi terror mikéntje és áldozatai

2000. február 25. MÁFI Ebédlő
LINDNER LÁSZLÓ: Sakkozzék-e ember számítógép ellen?

2000. március 3. Örmény Kulturális Központ
Az etnikumok veszélyeztetettsége a történelemben és a jelenben (I. rész)
HAJDU MOHAROS JÓZSEF: Kis etnikumok esélyei
BADALJAN EDWARD: Asszimilációs folyamatok az örmény történelemben
VECSERNYÉS GYÖRGY: Orosz ortodoxia és orosz filozófia
DETRE CSABA: Az orosz imperializmus genocidiumai

2000. március 10. MÁFI Ebédlő
SÍKLAKY ISTVÁN: Elkerülhető-e Magyarország fizikai és erkölcsi megsemmisülése? (I.rész)
Van alternatíva: Kamat-, válság- és munkanélküliség-mentes piacgazdaság

2000. március 16. MÁFI Igazgatói Tanácsterem
Kozmikus Anyag Kutató Csoport
DETRE CSABA: A szferulák ismeretének bizonytalanságaiból eredő etikai problémák (Tanulságok két tudománytalan, hozzánemértő és provokatív írás kapcsán)

2000. március 17. MÁFI Ebédlő
DETRE CSABA: A fejlődés fenomenológiája (II. rész)

2000. március 24. MÁFI Ebédlő
LONTAY ERVIN PÁL: A szociális tudományelmélet (I. rész)
Az igazság
DETRE CSABA: Megemlékezés a "Legostobább Háború" kitörésének első évfordulójáról

2000. március 31. Pataky Művelődési Ház, Könyvtár
RAFAT J. AZMI: A bioszféra forradalma (A prekambrium-kambrium átmenet)
(Angolnyelvű előadás folyamatos magyar fordítással)

2000. április 7. MÁFI Ebédlő
BENKŐ FERENC: A geonómia. Egy reneszánsz-formátumú tudós ránk hagyta örökség

2000. április 14. MÁFI Ebédlő
KÓNYA BALÁZS: Szent Korona és alkotmány
Felkért hozzászólók: RAVASZ KÁROLY, BOKOR LEVENTE, DETRE CSABA

2000. április 19. Pataky lakás
PATAKY TAMÁS: Teknősbéka-vizit (piknik házirendezvény)

2000. április 28. MÁFI Ebédlő
DUDICH ENDRE: Az elveszett firkálótól a megkerült firkálóig
(Rejtő Jenő alvilági lovagregényeinek társadalomfilozófiája)

2000. április 28. Pataky Művelődési Ház, Könyvtár
KOVÁCS GYÖRGYI: Istenek arca. Vallási szinkretizmusok

2000. május 12. MÁFI Ebédlő
MANGEL GYÖRGYI: Istent játszani

2000. május 19. Pataky Művelődési Ház
Prokopeometria, azaz mérhető-e a fejlődés sebessége? Egésznapos konferencia
VITÁNYI PÁL: Mérhető-e, nem is, a kontinuum funkcionális "sűrűségével"
KÓNYA BALÁZS: Korreferátum cím nélkül
JÁVOR ENDRE: A katonai gondolkodás fejlődése
MIKLÓSSY ENDRE: Végtelen piac
DETRE CSABA: Dünamisz: kozmikus gyorsulás
BARLAI KATALIN: A keletkezéstől a légszennyeződésig
SZÁNTÓ BORISZ: A hoztam és annak ára. A fejlődés mérlegkészítésének dilemmái
AGÓCS JÓZSEF: A fejlődés lépcsőzetessége
BÁNHIDI ANDRÁS: Gondolkodásmódok fejlődése
BOKOR LEVENTE: Címnélküli átfogó korreferátum

2000. május 26-28. III. Alcsútdobozi Vándorgyűlés
Házigazda: HALÁSZ FERENC

2000. június 2. MÁFI Ebédlő
BENKŐ FERENC: Színe és visszája - fúrás és módszer a klasszikus ókori filozófiában

2000. június 9-10. , Szerencs, Rákóczi vár
Szlovák-magyar filozófus találkozó
Megnyitó: VÁRHELYI GYULA
Levezető elnök: DUDICH ENDRE
SZÁNTÓ BORISZ: A lét őselvei, a létezés értelme és célja
BOKOR LEVENTE: Filozofikus versek
GÉCZY ISTVÁN: A filozófia válsága és metamorfózisa az ezredfordulón
DETRE CSABA: A fejlődésdinamika alapjai
AGÓCS JÓZSEF: A létezés formája és feltétele
KOVÁCS ATTILA: Globalizáció kontra nemzetállam. Az EU-s integráció kilátásai
MÁTÉ LÁSZLÓ: "Kapcsolatok" Kulturális Alapítvány. Kárpátok Eurorégió¸Kassa-Miskolc Eurorégió
BENKŐ FERENC: A civilizációs fejlődés kontra környezet és az élet pusztulása
JUHÁSZ ISTVÁN: A Kárpátok Határmenti Gazdaságfejlesztési Szövetség
MÁJER JÓZSEF: Térségi társadalmi erők, a helyi közélet előrevivői
FÁY ÁRPÁD: Alkotmányos piacgazdaság
SALÁNKI ISTVÁN: A cukor története
BOGOLY JÁNOS: Felső-Bodrogköz jellemzése (diavetítés)
ANGYALOS LÁSZLÓ: Tudomány és egészség
KOVÁTS MIKLÓS: Márai és Kassa - Egy polgár vallomásai
DETRÉNÉ LOMBAY KAMILLA - SIMÁN KATALIN - KOVÁCS GYÖRGYI: A világ, ahogy ti nem látjátok
KOLIVOSKÓ ISTVÁN: Bocatius és Bocskai
LÁZÁR ÉVA: Kulturális örökség a rozsnyói régióban
LACO ÁRPÁD: Szlovákia és az Európai Unió

2000. június 16. MÁFI Ebédlő
TÓTH ZOLTÁN JÓZSEF: A Szent Korona és korunk ideológiái (Az alkotmányosság ereje)

2000. június 23. Pataky Művelődési Ház, Könyvtár
VECSERNYÉS GYÖRGY: Orosz ortodoxia, orosz filozófia. Az orosz gondolkodás a 19. Században

2000. június 30. Tücsök Söröző
Évadzáró összejövetel

2000. július 17-24. Batumi (Grúzia)
Kaukázusi Népek Szolidaritási Kongresszusa
Nemzetközi összejövetel

2000. szeptember 1-3. Bugaci Vándorgyűlés
Házigazda: Bánhidi András
Értekezés a Logoszról

2000. szeptember 15-17. Soproni Vándorgyűlés
Házigazda: AGÓCS JÓZSEF
AGÓCS JÓZSEF: A pénznélküli társadalom

2000. szeptember 22. MÁFI Ebédlő
BALOGH SÁNDOR: A tudomány struktúrája és határai a mechanikától a teológiáig

2000. szeptember 29. MÁFI Ebédlő
SIMOVITS MÓNIKA: Hegel szabadságeszméje az úr-szolga viszony alapján

2000. október 6. MÁFI Ebédlő
A filozófia mártírjai. Sorozat, 2. Rész: Morus Tamás
KÓNYA BALÁZS: Encomium moriae, avagy Morus Tamás dícsérete
TÓTH ZOLTÁN JÓZSEF: Morus Tamás szentté avatása

2000. október 13. MÁFI Ebédlő
FÜLEKI DÁNIEL: Pénz vagy ember - melyik az úr? - ICC, WTO, IMF

2000. október 20. MÁFI Ebédlő
TÁLOS GÉZA: Az avar gyűrű

2000. november 3. MÁFI Ebédlő
A Filozófiai Vitakör NGO akciói II.
Tudománypolitikai sorozat (2)
Tudósok és apparatcsikok (2)
Milyen határokig kívánatos és tűrhető az MTA monopolhelyzete a magyar tudományos élet irányításában?
DETRE CSABA: A mai szovjetmintájú akadémia látványos túlélése és megerősödése az ún. rendszerváltás után. Magyarország mint "egyakadémiás" ország
AGÓCS JÓZSEF: A tudomány hiányzó intézményei
A téma vitaköri előzménye: "A sztálini akadémia" (1989)

2000. november 10. Pataky Művelődési Ház, Könyvtár
Új stratégiák a kapitalizmus elleni harcban
DETRE CSABA: Megélve a kapitalizmust, csakugyan szörnyű és embertelen (bevezetés)
SÍKLAKY ISTVÁN: Fennmaradás koncepció mint új stratégia
AGÓCS JÓZSEF: Új stratégiák a kizsákmányolás elleni harcban
KÓNYA BALÁZS: A népjólét kérdései
VECSERNYÉS GYÖRGY: A pénz struktúrája
FÖLDI TIVADAR: A tudomány szabadsága a posztmodern kapitalizmusban
VITÁNYI PÁL: Tőke, munka, avagy ma: Információ, kommunikáció
ANGYAL FRIGYES, HARANGHY TAMÁS, MÁRKUS KÁROLY, SZALONNA FERENC, TŐKÉS ARISZTID, DETRE CSABA: Létezik-e ideális társadalom? (Zárszó)

2000. november 17. MÁFI Ebédlő
KISJENEI ÁLMOS, SZÖRÉNYTORNYI TONUZABA, LEVENTEVÁRI TAR ZERIND: A magyarság első nyugati árulói: Gyeüsa és Vajk

2000. november 21. Vitányi lakás
VITÁNYI PÁL: Saláta, vörösbor, paradigma

2000. november 22.
Alkotmányossági műhely és fórum
KÓNYA BALÁZS: Dr. Szun Jat-Szen alkotmányozási irányelvei
Szemelvények a "San Min Chu I"-ból (A nép három alapelve)

2000. november 24. MÁFI Ebédlő
SIMON LEHEL ALPÁR: Szinkronitás és modern fizika (I. rész)

2000. december 1. MÁFI Ebédlő
A Filozófiai Vitakör története (I: rész)
DETRE CSABA: A nem homályos kezdetek, az első sikerek és konfliktusok 1973-1974
"Alapító Atya" cím létrehozása azok számára, akik egzisztenciális veszélyt vállaltak a Filozófiai Vitakör létrehozásában
A 80 éves MARCZIS JÓZSEF Alapító Atya köszöntése

2000. december 8. MÁFI Ebédlő
SLEMMER LÁSZLÓ: Mert ilyen az istenség

2000. december 15. Pataky Művelődésiház
Évezredzáró ülés
A Zentai Péter emléklap átadása SÍKLAKY ISTVÁN részére
KOVÁCS GYÖRGYI: Kínai úti- és zenei élmények
DETRE CSABA: Egy pánkaukázusi kongresszus meglepő(?) végkifejlete

2001. január 12. Detre lakás
III. ÉVEZRED MEGNYITÓ ülése
DETRE CSABA: Hol található az Isten?

2001. január 19. MÁFI Ebédlő
SCHRÉTER JÁNOS: Sátáni szám
VITÁNYI PÁL: Számmisztika és számráció
SLEMMER LÁSZLÓ: Anakin rejtélye, avagy hogyan romlik míg a jó?

2001. január 26. MÁFI Ebédlő
FÖLDI TIVADAR: Albert Einstein és a modern méréstechnika a 20. század fizikájának tükrében

2001. február 2. Pataky Művelődési Ház, Könyvtár
BOKOR LEVENTE: János evangéliumának lehetséges kibővítése

2001. február 9. MÁFI Ebédlő
FÖLDI TIVADAR: Illegális filozófiák a 20. századi fizikában

2001. február 16. MÁFI Ebédlő
TÁLOS GÉZA: A magyar nyelv szerkezete

2001. február 23. MÁFI Ebédlő
A filozófia mártírjai (III. rész)
KÓNYA BALÁZS: A kor kozmocentrikus filozófiája.
Szemelvények Boetius "De consolatione philosophiae" című művéből

2001. március 2. Pataky Művelődési Ház, Könyvtár
Információ és fejlődés - konferencia
JÁVOR ENDRE: Információs hadviselés
FÖLDI TIVADAR: Erőterek - információ
MAGYARI ZOLTÁN: Orwell és az információs társadalom
SZÁNTÓ BORISZ: Gondolatok az Energiáról és az energiaélvű filozófiáról, különös tekintettel az információ fejlődésben betöltött szerepére
BÁNHIDI ANDRÁS: Információs egymásratalálás: Einstein, a fotonmezőelmélet és a Buddha-hittételek találkozása
AGÓCS JÓZSEF: A fejlődés információ-szükséglete
SÍKLAKY ISTVÁN: Rudolf Steiner fejlődéstana és a Fennmaradás Program
GERVAI PÁL - TRAUTMANN LÁSZLÓ: Információs társadalom gazdaságfilozófiai szempontból
DETRE CSABA: Az információs kollapszus: az emberi fejlődés vége(?)
SIMON LEHEL: Végtelen információ-fejlődés?
VITÁNYI PÁL: Az információ szerves fejlődése
SIMÁN KATALIN: Ősszellem történet
TÁLOS GÉZA: A salgóvárak titka
AKKERMAN ÁKOS: Belefullad-e az emberiség saját információhalmazába?
BOKOR LEVENTE: A téma egy megfigyelő helyzetéből

2001. március 9. MÁFI Ebédlő
A "sci-fi" különös világa(i)
Széljegyzetek a tudományos-fantasztikus irodalomhoz (10/1. Rész)
DUDICH ENDRE: Utólagos előfutárok: Gilgamestől a Gólemen át Gulliverig

2001. március 22. MÁFI Tanácsterem
JAKAB MÁTYÁS: Mi történne ma a Földön egy közeli szupernóva robbanás esetén?

2001. március 23. MÁFI Ebédlő
JORDÁN GYULA: A kínai gazdasági-társadalmi csoda

2001. március 30. MÁFI Ebédlő
PRÁCZKI ISTVÁN: A magyar ősnyelv és rovásírás

2001. április 6. MÁFI Tanácsterem
SIMON LEHEL ALPÁR: Szinkronicitás és modern fizika (II. rész)

2001. április 19. MÁFI Tanácsterem
SZOMBATHELYI LÁSZLÓ JÁNOS: Ideologikus geometriai szimbólumok

2001. április 24. Pataky Művelődési Ház, Könyvtár
A "sci-fi" különös világa(i)
Széljegyzetek a tudományos-fantasztikus irodalomhoz (10/2. Rész)
DUDICH ENDRE: A hőskor klasszikusai - Nyugat-Európában: Verne, Doyle, Rice Burroughs, Wells

2001. május 4. MÁFI Ebédlő
PATAKY TAMÁS: Világok a teknősbékák hátán, avagy összehasonlító mintázattan

2001. május 18. Pataky Művelődési Ház, Könyvtár
A fejlődés tényei - konferencia
DUDICH ENDRE: A bioszféra krónikája
KISS ENDRE: Fejlődés - teleológia és racionalitás között
SZÁNTÓ BORISZ: A fejlődés hozama és a tulajdonságok logikája
AGÓCS JÓZSEF: A tények értelmezésének fejlődése
VITÁNYI PÁL: A fejlődés tényei a minősítő számok tükrében
GÉCZY ISTVÁN: Az energia mint tény
SÍKLAKY ISTVÁN: Rudolf Steiner fejlődéstana és a Fennmaradási Program
KÓNYA BALÁZS: Ökológiai Kasszandra-levél
SIMON LEHEL: A fejlődés zérus
DETRE CSABA: Makacs dolgok-e a tények? A fejlődés tényszerűtlenségei
TÁLOS GÉZA: A jövő rovásírása
BOKOR LEVENTE: A nem filozófiája
BÁNHIDI ANDRÁS: A tények fejlődése
Zárófogadás

2001. május 25-27. VI. Alcsútdobozi Vándorgyűlés
Házigazda: HALÁSZ FERENC
Biokrácia

2001. június 1. MÁFI Ebédlő
A "sci-fi" különös világa(i)
Széljegyzetek a tudományos-fantasztikus irodalomhoz (10/3. Rész)
DUDICH ENDRE: A hőskor klasszikusai - Kelet-Európában: A. Tolsztoj, Obrucsev, Beljajev, Dneprov

2001.június 8. MÁFI Ebédlő
A filozófia mártírjai (IV. rész)
KÓNYA BALÁZS: Condorcet, az értelemben vett hit mártírja

2001. június 22. Tücsök Söröző "Taverna Philosophica"
Évadzáró összejövetel

2001. augusztus 1-9. I. Balatonaligai Vándorgyűlés
Házigazda: VITÁNYI PÁL
Felváltható-e a tőke szervezte társadalom tudás alapúvá?

2001. augusztus 17-19. X. Bugaci Vándorgyűlés
Házigazda: BÁNHIDI ANDRÁS
Van-e megváltás?

2001. szeptember 28-30: X. Soproni Vándorgyűlés
Házigazda: AGÓCS JÓZSEF. Vitatéma: Folyamatos teremtés

2001. október 8. MÁFI II.em Tanácsterem
ANTO RAUKAS: Past pollution of the Soviet Army in Estonia and its liquidation

2001. október 12. MÁFI Ebédlő
ZÁHONYI ANDRÁS: A sumér nyelv

2001. október 19. Pataky Művelődési Központ, Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár:
KÓNYA BALÁZS EMLÉKÜLÉS
DETRE CSABA: Kónya Balázs a Filozófiai Vitakör halkszavú építője
RAVASZ KÁROLY: Emlékeim Kónya Balázsról ifúkorunktól
FÁY ÁRPÁD: Vágy és értelmes gondolkodás után Internet-kereső és Tezaurusz
VITÁNYI PÁL: Balázs informatikája - nekünk

2001. október 26. MÁFI Ebédlő
DUDICH ENDRE: A "sci-fi" különös világa(i). Széljegyzetek a tudományos-fantasztikus irodalomhoz 10/4. rész: Utópia magyar módra - Jókai: "A Jövő század regénye"

2001. november 9. MÁFI Ebédlő
DETRE CSABA: Az emberiség menetelése a rendszerhalmazból a kháoszba, 1914-III. évezred kezdete, 3/1. rész: A rendi társadalmak összeomlása, a globális kapitalista rendszer létrejötte, s ennek ellenhatása: Politikai-ideológiai kisérletek a globális kapitalizmus megzabolázására. Osztályideológiai ellenhatás: a Szovjetúnió és a kommunizmus

2001. november 16. Pataky Művelődési Ház, Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár
"Minek nevezzük? - a fejlődést az új interdiszciplináris eredmények után" - őszi egésznapos interdiszciplináris konferencia
BOKOR LEVENTE: Nélkülözhetjük-e a fejlődés fogalmát?
SIMÁN KATALIN: A fejlődés történeti relativitása
AGÓCS JÓZSEF: A fejlődés nevei a szintetikus diszciplina-fogalom rendszerben
GÉCZY ISTVÁN: Levélbeni hozzászólás
SZÁNTÓ BORISZ: A fejlődés Alfája és Ómegája
DETRE CSABA: Gradáció
BÁL-ZEBUB ZERTÁSZJÁNC: Isten leheletei (Asztvacaszuntzer)
SIMON LEHEL: Új tudományos tendenciák a posztmodern után
FÖLDI TIVADAR: Energia-koncentráció
FÁY ÁRPÁD: A fejlődés folyamata és a szabad akarat (amely a fejlődés eredménye)
VITÁNYI PÁL: Megcélozható célnélküli célszerűség
NAGYLAPOSSY JÁNOS: Dezantropologizált "tudomány"
Fogadás

2001. november 24-25, Jászszentlászló, Kalmárföld, Bánhidi András birtoka
XI. Bugaci Vándorgyűlés:
KISS MIKLÓS "általános lét- és rendszerelmélet" c. könyvének (2. kiadás) megvitatása

2001. november 30, MÁFI Ebédlő
LONTAY ERVIN PÁL: Szolidáris filozófia 4. rész
VITÁNYI PÁL: Lehel

2001. december 4. Vitányi-rezidencia
VITÁNYI PÁL: Saláta, vörösbor, paradigma

2001. december 7. MÁFI Ebédlő
KOMPATIBILISEK-E A NEMZETEK? - télelejei ankét
TÁLOS GÉZA: Válasz
MIKLÓSSY ENDRE: Az állam előtt és után - Bibó István társaságában
FÁY ÁRPÁD: Kompatibilitás és azonosság
BOKOR LEVENTE: A nemzet genezise
DETRE CSABA: A diaszpórák kompatibilitása és inkompatibilitása. Terrorista nemzetek régen és napjainkban

2001. december 14. Pataky Művelődési Ház, Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár
Évzáró rendezvény
DETRE CSABA: Megemlékezés a 10 éve összeomlott Szovjetúnióról
Zentai Péter emléklapok átadása
Úti beszámolók: KOVÁCS GYÖRGYI: Portugália, DETRE CSABA: Spitzbergák

2002. január 11. Detre-rezidencia
DETRE CSABA: Tudományos pályafutásom legfőbb tanulságai

2002. január 16. MÁFI Lábnyomos Terem
BRAUN TIBOR: Fullerének: egy forradalom a kémiában

2002. január 18.
Dies Contemplationis: a Filozófiai Vitakör és a politika

2002. január 25. Pataky Művelődési Ház, Kőbányai Szabó Ervin Konyvtár
DUDICH ENDRE: A "sci-fi különös világa(i). Széljegyzetek a tudományos-fantasztkius irodalomhoz 10/5. rész:
Antiutópiák magyar módra: Falanszter, faremido, Kazohinia és Gépvilág

2002. február 1. Bokor-rezidencia
BOKOR LEVENTE: Ahogyan én a világot látom

2002. február 8. MÁFI Ebédlő:
SIMON LEHEL ALPÁR: A posztmodern tudomány

2002. február 15. MÁFI Ebédlő
DETRE CSABA: Az emberiség menetelése a rendszerhalmazból a káoszba, II. rész: Az I. Világháborútól a II. Világháború végéig (1914-1945): A kezdődő vég tünetei: A robbanásszerű technikai haladás felhasználása elősorban a népirtásokra, az Emberiség által megtermelt javak aránytalan elosztásának exponenciális haladványa. Szigorú politiai rendszerhalmazok és társadalmi kháoszok fokozódó diszharmóniái

2002. február 22. Pataky Művelődési Ház, Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár
"A VILÁG RÉSZEINEK EGYSÉGE ÉS SOKASÁGA, S EZEK KÖLCSÖNHATÁSA"
- téli nagy genezis-elméleti konferencia
ZÁHONYI ANDRÁS: "Szent" háromságok
SIMON LEHEL: "Részben" az "egész" a kvantummechanika alapján
GÉCZY ISTVÁN-CSENGŐ ZOLTÁN: A világ komplexitása részleteiben és egészében
SZÁNTÓ BORISZ: "Omen": a fejlődés nyolcadik, pszichikai útja
AGÓCS JÓZSEF: Az egész része és folytonossága
DETRE CSABA: A kladisztikus genezis-világmodell: az Egyetlen Törzs (kormosz) és a végtelen sok ág (Kladoi)
VITÁNYI PÁL: Egész? Rész? Egység?
BOKOR LEVENTE: A Világegyetem fordított távcsövön át nézve
VÁHÁN ÁNHÁGHTH PHÓKRMEDJÁN (7.szd.): A Kicsi és a Nagy kozmikus azonossága (felolvasás)
Fogadás

2002. február 27 - március 1. II. Hármaskúti Vándorgyűlés: "Winterrese",
AGÓCS JÓZSEF filozófiai és természetvédői életműve

2002. március 8. MÁFI Ebédlő
VECSERNYÉS GYÖRGY: A pánszlávizmus, 1. rész

2002. március 12. MÁFI Igazgatói Tanácsterem
JUN-ICHI MATSUDA (Osaka University): The orgin of diamonds on mateorites - Nobel gas sudies in meteorites

2002. március 22, MÁFI Ebédlő
MAGYARI ZOLTÁN: Hatalom és virtuális valóság

2002. április 5. Meditáció Napja: Demokrácia, türannia, s a filozófusok vagy az arisztokrácia vezette állam"

2002. április 12. MÁFI Ebédlő
KATONA TIBOR: A kisebbségi lét pszüchodinamikája

2002. április 19, 20; Grota platte (Nagylapos), Treithus (Faház)
Circulus Philosophicus og Jepdiska Faerognuniging Vym inbjudat tu gemensama sammatraeda unter titulus: Jepdiska jaeren-smaelta framgahenda meteoriten

2002. április 26. MÁFI Ebédlő
DUDICH ENDRE: A "sci-fi" különös világa(i). Széljegyzetek a tudományos-fantasztikus irodalomhoz 10/6. rész: Szép új világ és Androméda-köd, A. Huxley és I. Jefremov

2002. május 3. MÁFI Ebédlő
VECSERNYÉS GYÖRGY: Politizáljon-e a filozófus?

2002. május 10. MÁFI Ebédlő:
ALMÁR IVÁN: Az élettelen Naprendszer védelme

2002. május 17. Pataky Művelődési Ház, Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár
MI A TUDOMÁNY? - egésznapos konferencia
ADONYI ZOLTÁN: A tudomány fogalma
SIMÁN KATALIN: A társadalmi komplexitás és a világ megfogalmazása
DETRE CSABA: A világ megismerésének szintjei. Legfelső szint: a tudomány
SZÁNTÓ BORISZ: Kasszandra-Pont: az ősellentmondásban gyökeredző megismerés
GÉCZY ISTVÁN: Mi a tudomány? Nem más, mint információ...
JÁVOR ENDRE: Tévutak és tendenciák a hadtudományokban
VITÁNYI PÁL: Tudomány, filozófia, művészet
BOKOR LEVENTE: Sapientia et scientia
LAKATOS J. PÉTER: 139. szoltár (kvantummechanikusok zsoltára)
ZÁHONYI ANDRÁS: A sumér világszemlélet és mai vonatkozásai
SIMON LEHEL: A tudományok vége: A TUDOMÁNY
Zárszó: A Tudomány Szent Háborúja az áltudományok ellen (Detre Cs.)
Fogadás

2002. május 24. MÁFI Ebédlő:
VECSERNYÉS GYÖRGY: Pánszlávizmus II. rész

2002. május 25-26. 2002. évi Alcsútdobozi Vándorgyűlés
HALÁSZ FERENC: Biokrácia II.

2002. május 31. Taverna Philosophica (Tücsök Söröző)
Évadzáró

2002. július 27. Bajna, Detre Zaránd rezidenciája
I. Bajnai Filozófiai Piknik: DETRE CSABA: Mi a "soc-fi"?

2002. augusztus 2-5. Balatonaliga, Vitányi-rezidencia
II. Balatonaligai Vándorgyűlés
VITÁNYI PÁL: Tőkealapú társadalom helyett tudásalapú társadalom

2002. augusztus 23-24. Rudabánya, Bányász Szálló I. Rudabányai Vándorgyűlés.
SIMON LEHEL ALPÁR: Mire jó a 0-dimenziós tér?

2002. augusztus 30-szeptember 1. Jászszentlászló, Bánhidi-kúria
XI. Bugaci Vándorgyűlés. BÁNHIDI ANDRÁS filozófiai életműve

2002. szeptember 13-15. Agócs-rezidencia
2002. évi Soproni Vándorgyűlés.
AGÓCS JÓZSEF: Az örvényelmélet mint rendszerelmélet I. rész

2002. október 4. Pataky Művelődési Ház, Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár
DUDICH ENDRE: A "sci-fi" különös világa(i). Széljegyzetek a tudományos-fantasztikus irodalomhoz 10/7. rész: A szalamandráktól a Summa Technnologiae-ig, K. Capek és S. Lem

2002. október 11-13. Agócs-rezidencia
2002./2. (XI/2) Soproni Vándorgyűlés.
AGÓCS JÓZSEF: Az örvényelmélet mint redszerelmélet II. rész

2002. október 15. MTA Piszkéstetői Obszervatórium
Detre László, a Piszkéstetői Obszervatórium alapítója tiszteletére készült emlékmű felavatása

2002. október 17. MÁFI Igazgatói Tanácsterem
EVGEN P. GUROV (Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Földtani Intézete):
Az Elgügütgün óriás meteorit-kráter (ÉK- Szibéria, É-Csukcsia)

2002. október 25. MÁFI Ebédlő
VECSERNYÉS GYÖRGY: Sorsunk mélységei, I. rész

2002. november 7. MÁFI Igazgatói Tanácsterem
Az Alapítvány az Interdiszciplináris Kutatásokért megújuló űlése

2002. november 8. MÁFI Ebédlő:
Amit a hunokról, (=) ősmagyarokról az örmény hittérítők útján megtudtunk
TUTSEK ÁRPÁD: A magyar őstörténet nyomai az örmény forrásokban
DETRE CSABA: A hun-magyar nyelvi azonosság örmény bizonyítékai

2002. november 15. Pataky Művelődési Ház, Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár
TUDOMÁNY és ÁLTUDOMÁNY - őszi egésznapos konferencia
DETRE CSABA: A tudomány és áltudomány határainak időbeni- és interdiszciplináris mozgása
ADONYI ZOLTÁN: Az áltudományos hamisítványok a nemkzetközi profit tudatos csapdái
BÁNHEGYI ZSOLT: Az "akadémikus" és az "áltudomány" kérdésének pszichológiája és szociológiája
GÉCZY ISTVÁN: A filozófia intellektuális felelőssége
SÍKLAKY ISTVÁN - DRÁBIK JÁNOS: Közgazdaságtani téveszmék
AGÓCS JÓZSEF: Tudás vagy tévedés?
SIMON LEHEL: Áltudományos tudomány
MAGYARI ZOLTÁN: Tudomány és/vagy valóság
ZÁHONYI ANDRÁS: Félreértések és torzítások az ókori mezopotámiai kultúrában
FÁY ÁRPÁD: Áltudomány és tudomány - ha túlterhelik
VITÁNYI PÁL: A folytonos ismerethalmaz növekedés szervesíthetőségének esélye
Fogadás

2002. november 22. MÁFI Ebédlő
DUDICH ENDRE: A "Sci-fi" különös világa(i). Széljegyzetek a tudományos-fantasztikus irodalomhoz 10/8. rész: Az Alapítvány és a robotika. Az Aszimov-jelenség

2002. november 26. Konkoly-Thege Csillagászati Kutaóintézet
SN 2003. nemzetközi konferencia Honi Szervező Bizottsága (LOC) első összejövetele
(Balázs Lajos, Brezsnyánszky Károly, Detre Csaba, Dudich Endre, Jakab Mátyás, Király Péter, Patkós László)

2002. november 29. BME Oktatói Klubja nagyterem
BMGE Szociológiai és Kommnikáció Tanszéke mellett működő MTA KF Kutatócsoport és a Filozófiai Vitakör közös rendezvénye: SZÁNTÓ BORISZ: "Az innováció hatása az ezredforduló társadalmára" c. könyvének műhelyvitája
Felkért opponensek: CSALOGOVITS ISTVÁN, DETRE CSABA, KISS ENDRE, FARKAS JÁNOS, elnök: FARKAS JÁNOS, jegyzőkönyvvezető: DETRÉNÉ LOMBAY KAMILLA, hozzászólók: SIMON LEHEL ALPÁR, VITÁNYI PÁL, TOLNAI MÁRTON, ERDÉLY DÁNIEL, SIMÁN KATALIN, BÖHM JÁNOS, BOKOR LEVENTE

2002. december 6. MÁFI Ebédlő
A MÁFI Kozmikus Anyag Kutató Csoport megalakulásának 10. évfordulója. "A technikai evolúció rapszódikussága" - interdiszciplináris ankét az Utolsó Holdraszállás 30. évfordulója kapcsán
ERHARD VON KESSELRING: Csakugyan járt ember a Holdon?
ZENTAY CSANÁD: Lehetséges-e az, hogy az Apollo program minden idők legnagyobb TV-showja volt csupán?
DETRE CSABA: A holdkőzetek lehetséges alternatív lelőhelyei

2002. december 13. Pataky Művelődési Ház, Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár
Évzáró összejövetel
Zentai Péter Emléklapok átadása
Útibeszámolók:
KOVÁCS GYÖRGYI: Exotikus útibeszámoló
BÁNHIDI ANDRÁS: Los Angelestől Denverig
DETRE CSABA: Észtország és a nyugati kis finn népek

2003. január 17. Detre-rezidencia
Évnyitó összejövetel: DETRE CSABA: Homo irrationalis

2003. január 24. MÁFI Ebédlő
A 70 éves VECSERNYÉS GYÖRGY alapítótag köszöntése
Alapító Atya (Pater Fundator) emléklap átadása
VECSERNYÉS GYÖRGY: Sorsunk mélységei II. rész

2003. január 31. MÁFI Ebédlő
DUDICH ENDRE: A "sci-fi" különös világa(i). Széljegyzetek a tudományos-fantasztikus-irodalomhoz 11/9. rész: Aranyszemcsék a homokban: R. Bradbury és A. Clarke

2003. február 7. Bokor-lakás
BOKOR LEVENTE: Mit tudhatok? Mit kell tennem? Mit remélhetek? Mi az ember? - házi filozófiai vitaűlés

2003. február 14. MÁFI Ebédlő
SIMON LEHEL ALPÁR: Filozófiák és diszciplínák

2003. február 21. Pataky Művelődési Ház, Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár
"HÁNY LÉNYEGŰ A VILÁG?" - egésznapos konferencia
DETRE CSABA: Az Egy és a Végtelen, mint egységes világlényeg
KISS ENDRE: A világ akuális leírhatóságáról
SZÁNTÓ BORISZ: A lényeg lényege:Univerzum és Operátor
D. LOMBAY KAMILLA: A filozófia mint hétköznapi tevékenységünk lényege
VITÁNYI PÁL: Mindig Egy: Logikai
BOKOR LEVENTE: Bolyai, mint a magyar egzisztencializmus legnagyobb alakja
SIMON LEHEL ALPÁR: A lényeg és a lényegtelen
AGÓCS JÓZSEF: Hány vagy mi?
BÁNHIDI ANDRÁS: Miért többlényegű a világ?
PATAKI TAMÁS: A világ szervességének képi modellezése
KISS MIKLÓS: Korreferátum a tematikához
Plenáris vita
Fogadás
Kiállítás TULOGDI PÉTER grafikáiból

2003. február 28. Pataky Művelődési Ház, Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár
VECSERNYÉS GYÖRGY: Sorsunk mélységei III. rész

2003. március 6. MTA Konkoly-Thege Miklós Kutatóintézete
KOLLÁTH ZOLTÁN: Fényszennyezés - tendenciák és kiútkeresés

2003. március 7. MÁFI Ebédlő:
Joszif Visszarionnovics Dzsugasvili Sztálin - megemlékezés hálának 50. évfordulóján
DETRE CSABA: A téma aktualitása
GHAZARJAN ARAM: Sztálin az államférfi, taktikus és az utolsó istenember
KISS ENDRE: A sztálini logika
DETRE CSABA: Sztálin, mint a dialektikus materializmus korifeusa

2003. március 21. MÁFI Ebédlő
"ÁLLAM, EMBERI JOGOK, ALKOTMÁNY"
BOKOR LEVENTE: Bevezetés az alkotmány problémájába
RÁSZLAI TIBOR: Személy és egyén Szt. Tamásnál korunkban
FÁY ÁRPÁD: Az állam az emberi jogok forrása vagy eszköze?

2003. március 28. Pataky Művelődési Ház, Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár
DR. HALÁSZ FERENC EMLÉKÜLÉS
BOKOR LEVENTE: Búcsú
AGÓCS JÓZSEF: Halász Ferenc az erdőgyógyász
DETRE CSABA: Halász Ferenc a filozófus és vitakör építő

2003. április 4. Pataky Művelődési Ház, Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár
KÁLLAI ESZTER: 2003. az Anyanyelvek és a Tiszta Szó Éve

2003. április 9. Litea Könyvszalon
BOKOR LEVENTE "Aranylázálom" című válogatott verses- és prózakötetének bemutatója. A könyv értelmét nyitogatja DR. VASY GÉZA irodalomtörténész

2003. április 11. MÁFI Ebédlő
PRESZKÍTÁK, SUMÉROK, SZKÍTÁK, HUNOK, AVAROK EURÁZSIÁJA - őstörténeti ankét
ZÁHONYI ANDRÁS: "Beszélő" sumér nevek - közismert olvasatok és hipotézisek újragondolása
PATAKI TAMÁS: Szimbólumaink az ősi napjelektől az életfán át a feszületekig
TÁLOS GÉZA: Provokáció provokáció hátán
DETRE CSABA: A szkíta - hun - magyar szukcesszió érvei. A "magyarrokon" népek és az "indogermánok". A sumérok, örmények és gravidák lehetséges kapcsolódása e szukcesszióhoz

2003. április 17. Vitányi-lakás
A Filozófiai Vitakör 777. vitaülése
VITÁNYI PÁL: Saláta, vörösbor, számmisztika - házirendezvény

2003. április 25. Pataky Művelődési Ház, Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár
DUDICH ENDRE: A "sci-fi" különös világa(i). Széljegyzetek a tudományos-fantasztikus irodalomból 11/10. rész: Modern mesék-mitoszok mesterei, G. Lucas és S. Spielberg - videovetítés kiséretében

2003. április 30. Passau, Giebihungenhalle
AMFORTAS VON GIEBIHUNGEN: Die Holztafeln der Hunnen

2003. május 3. Wien, Türkenschanzstrasse 8.
ERIKA MOLTKE: Die Posaunen des Jüngsten Gerichts über Detre den atheisten und antichristen

2003. május 9. MÁFI Ebédlő
"Az emberiség sorsfordulói" sorozat I. konferenciája: RÁKÉNYSZERÍTHETI-E ÉLETMÓDJÁT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK AZ EMBERISÉGRE?
DETRE CSABA: Megnyitó: Az USA és Köre: a végítélet harsonái az emberi kultúra felett. Az elhülyített fogyasztói társadalom: a Poszthumán nyitánya?
ADONYI ZOLTÁN: Az evolúció trialitás; az Ember még tagja az élők rendjének (I. rész)
ABDUL FATTAH MUNIF: A nyugati életstílus összehasonlítása az iszlám életstílusával, gondolataival
VECSERNYÉS GYÖRGY: Korreferátum: Életstílus-e a Nyugat pszüchopatológiája?
VITÁNYI PÁL: Mi történt az USÁ-val Marx óta?
Információk a mezopotámiai kultúrkincs megsemmisítéséről, az "Együtt a kultúráért" világprogram

2003. május 14. MÁFI Igazgatói Tanácsterem
SN-Effects 2003. konferencia Honi Szervező Bizottsága kibővített űlése: MI A TEENDŐ? - különös tekintettel a komor nemzetközi háttérre

2003. május 16. Pataky Művelődési Ház, Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár
SZÁNTÓ BORISZ: A Világ levezethetőségéről - az eddigi előadások összefoglalása

2003. május 23. Pataky Művelődési Ház, Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár
"AZ EMBER ÉS KÖRNYEZETE TÉRBEN, IDŐBEN" - a Filozófiai Vitakör 30 éves jubileumi konferenciája
Ceremoniális megnyitó
KOVÁCS GYÖRGYI: A könyv mint az ember környezete - történeti áttekintés
DUDICH ENDRE: Gaia rabsága és a szellem szabadsága, avagy sorsunk magasságai
BOKOR LEVENTE: Centrum és periféria
AGÓCS JÓZSEF: Környezetünk hierarchiája
ADONYI ZOLTÁN: Az evolúció trialitás; az ember még tagja az élők rendjének II.
DETRE CSABA: A humán és poszthumán környezet
VITÁNYI PÁL: Mire jó és mit helyettesíthet a szemiotika?
VARGA CSABA: Őskori számírás: pont, pont vesszőcske
ZÁHONYI ANDRÁS: Ókori épitészeti- és irásemlékek értelmezésének nehézségei
ZÁHONYI ANDRÁS: A mezopotámiai irásemlékek értelmezésének nehézségei
BÁNHEGYI ZSOLT: Földön belüliek
DUDICH ENDRE: "Ratio evolutionis" és "sustainable development" fel(nem) tartható fejlődés fenntartható fejlesztés
MAGYARI ZOLTÁN: Az Ember az információ tengerében
PATAKI TAMÁS: A Világ megnyilvánulása mintázatokban - vetített képekkel
Fogadás a 30 éves Filozófiai Vitakör tiszteletére

2003. május 24-25. Tápiószentmárton, Kincsem Lovaspark
Számos társszervezettel közös rendezésben:
"Attila a magyarok királyának ünnepe"

2003. május 30. MÁFI Ebédlő:
BÓKKON ISTVÁN - SZABÓ TAMÁS: Az absztrakt immunológia mint multidiszciplináris segédtudomány

2003. június 1. Hősök Tere:
A Magyarok Világszövetségének felhívására számos társzservezettel együtt tüntetés a trianoni békedekrétum ellen.

2003. június 4. Mikszáth Söröző:
KOVÁCS GYÖRGYI - DETRE CSABA: A Filozófiai Vitakör 2004. évi tisztújítása

2003. június 6. MÁFI Ebédlő:
Szupernóva-kutató csoport megalakulása. Interdiszciplináris- és nemzetközi kezdeményezés

2003. június 13.-14. Szerencs-Abaújszántó:
IN MEMORIAM GÉCZY ISTVÁN

2003. június 13. péntek, Rákóczi-vár:
Megnyitó
ANGYALOS LÁSZLÓ: Géczy István emléke
DETRE CSABA: Géczy István mint Giordano Bruno szellemi örököse
BOKOR LEVENTE: Az Ember mint elsődleges energia
AGÓCS JÓZSEF: Géczy István és az energia
VITÁNYI PÁL: Pista - energia
BÁNHIDI ANDRÁS: Pista örökre velünk marad

Abaújszántó, Angyalos dr. borpincéje:
ANGYALOS LÁSZLÓ: Európai identitás-tudat és magyarság
Fogadás

2003. június 14. szombat:
Géczy István sírjának megkoszorúzása
Nevezetes helyek meglátogatása

2003. június 18. Mikszáth Söröző:
KOVÁCS GYÖRGYI - DETRE CSABA: A Filozófiai Vitakör 2004. évi tisztújítása

2003. június 20. Gellérthegy, Filozófusok Kertje:
A NAP NAPJA. Ének és vers-verseny a Napról

2003. június 26. MÁFI Ebédlő:
TUDÓS-TAKÁCS JÁNOS: Az államra kötelező természetjog és az állam által definiált pozitív jog (I. rész)

2003. június 27. Taverna Philosophica (Tücsök Söröző):
Évadzáró

2003. július 11-13. I. Körösladányi Filozófiai Találkozó: Körösladány, Tóth-tanya:
Id. Tóth Gyula - Ifj. Tóth Gyula: Az emberléptékű emberi környezet
Rendező: Varga Inez

2003. július 21. É-Mecsek, Soma tető:
A Filozófiai Vitakör által szervezett első riás meteoritkrátert felfedező expedíció a trianoni határok között Magyarországon. Részt vettek: DETRE CSABA, DON GYÖRGY, KALAFUT MIKLÓS, SOLT PÉTER.

2003. július 26. , Bajna, Detre-tanya:
II. Bajnai Filozófiai Piknik: A Filozófiai Vitakör 800. összejövetele
D. LOMBAY KAMILLA - DETRE CSABA: A Filozófiai Vitakör elfeledett evolúcióelméleti iratai

2003. augusztus 1-3. Balatonaliga, Vitányi-villa:
III. Aligai Vándorgyűlés
VITÁNYI PÁL: A természettudomány és a társadalomtudomány határán

2003. augusztus 8-9. Balatonvilágos, Tópart Hotel:
III. Világosi Találkozó
GURKA GYÖRGY: Mi a szexfilozófia?

2003. augusztus 29-31. Bánhidi-kúria, Jászszentlászló, Kalmárföld 54:
2003. évi Bugaci Vándorgyűlés
BÁNHIDI ANDRÁS: Hogyan lettünk kondicionálva

2003. szeptember 5. Avar Sörkert:
Új törzshely-avatás az Avar Sörkertben
Előkészület a 2003. évi közgyűléshez

2003. szeptember 12-13. Rudabánya, Simon rezidencia:
II. Rudabányai Vándorgyűlés
SIMON LEHEL ALPÁR: Hegel más kép

2003. szeptember 19-20. Sopron, Agócs-villa:
AGÓCS JÓZSEF: A szabadság

2003. szeptember 26. MÁFI Ebédlő:
TUDÓS-TAKÁCS JÁNOS: Az államra kötelező természetjog és az állam által definiált pozitív jog

2003. október 2. MÁFI Igazgatói Tanácsterem:
SZUPERNÓVÁK HATÁSA A FÖLDÖN ÉS A NAPRENDSZERBEN - A Magyarhoni Földtani Társulat, a Filozófiai Vitakör tudományos egyesület és az Alapítvány az Interdiszciplináris Kutatásokért közös előadóűlése
Király Péter: A magnetoszférát és hélioszférát befolyásoló belső és külső hatások
Patkós László -Király Péter - Detre Örs - Detre Csaba: A közeli szupernóvák és a bioszféra fejlődése
Jakab Mátyás: Az UV és ionizációs sugárzás genotoxikus hatásai
Gazsó G. Lajos: Élő szervezetek sugárérzékenysége
Detre Csaba - Solt Péter - Don György: A perm-triász szupernóva katasztrófa
Solt Péter - Don György - Detre Csaba: A pleisztocén-holocén határ és a Vela szupernóva
Don György - Gálné Solymos Kamilla: Mikroszferulák a hazai pleisztocénból
Adonyi Zoltán: Az ismerethézagok feltárása kulcs a pernyeproblémák megoldásához is

2003. október 3. MÁFI Ebédlő:
PELIKÁN PÁL: Beírta-e magát Anonymus a Gesta Hungarorumba?

2003. október 9. Telki, Dar es Salaam (siíta) mecset:
HUSSAIN ALKHALIDI: Nyilvánvaló bizonyítékok Muhammad (Allah kegyelme és békéje reá) prófétaságának igaz voltára

2003. október 10. Szabó Ervin Könyvtár központi könyvtára:
A Filozófiai Vitakör látogatása. Vezető: KOVÁCS GYÖRGYI.

2003. október 14. ELTE TTK, Pázmány Péter Sétány 1/A, 699. szoba:
Összejövetel a hun fonetikus írás tárgyában
Résztvevők:
BÉRCZI SZANISZLÓ
DETRE CSABA
PONGOR GÁBOR
PÜSPÖKI NAGY PÉTER

2003. október 17-19, Sopron, Agócs-villa:
2003. évi Soproni Vándorgyűlés
AGÓCS JÓZSEF: A szabadság

2003. október 21. MÁFI ebédlő:
DUDICH ENDRE: Személyes utóhang a sci-fi széljegyzetekhez

2003. október 31. MÁFI ebédlő:
BÓKKON-ISTVÁN - SZABÓ TAMÁS: Az emberi expanzió

2003. november 7. MÁFI ebédlő:
SIMOVITS MÓNIKA: Milan Kundera

2003. november 8. ELTE Belső-Ázsia Tanszék, Bp. Múzeum körút 4/B:
SCHÜTZ ÖDÖN KÖNYVTÁR ÉS ARCHÍVUM ünnepélyes átadási rendezvénye
DÉRI BALÁZS - megnyitó
VLADIMIR BARKHUDARJAN - ünnepi beszéd
ellépnek: DZSOTJÁN DÁVID, ERDŐS FERENC, DZSOTJÁN DÁNIEL

2003. november 8-9. Körösladány, Árpád-zug 12.:
II. Körösladányi Találkozó
KECSKEMÉTI SÁNDOR: Disznók az emberek társadalmában. Emberek és disznók, disznó-emberek
EGERESSY MÁTYÁS: Az ún. paraszti filozófia
id. TÓTH GYULA: Növények és emberek

2003. november 11. MÁFI Múzeum Galéria társalgó:
SÜMEGHY PÁL, DETRE CSABA, NAGYNÉ BODOR ELVIRA, SOLT PÉTER: A pleisztocén-holocén határ

2003. november 14. Pataky Művelődési Ház Kőbányai Szabó Ervon Könyvtár:
A Filozófiai Vitakör és az Alapítvány az Interdiszciplináris Kutatásokért II. UDENOLÓGIA KONFERENCIÁJA: "A SEMMI ÉS A MINDEN"
DUDICH ENDRE: Sok hűhó (a) semmiért
SZÁNTÓ BORISZ: A fogalom és ami mögötte van
BOKOR LEVENTE: Inkább van a valami, mint a semmi
KISS ENDRE: A semmi és a minden (Korreferátum)
AGÓCS JÓZSEF: A tömör világ
DETRE CSABA: A világból nyert elvonatkoztatások két véglete: a Minden és a Semmi
BÁNHIDI ANDRÁS: A Zéró mint abszolút szám
Mi minden főhet ki a semmiből? (fizikai vákuum, anyag és antianyag, az Univerzum tágulása
VITÁNYI PÁL: A semmi van csak helye nincs
ZÁHONYI ANDRÁS: Semmiből - mindent: az ókori szakrális világrend "leváltásának" receptje
A láthatatlan semmi
ERDÉLY DÁNIEL - ERDÉLY MIKLÓS: Versek a semmiről
FOGADÁS

2003. november 15-16. Tápiószentmárton, Kincsem-park, előadóterem:
TADEUS SLUPIKOV: A hunok és szkíták azonossága

2003. november 21. MÁFI ebédlő:
A Filozófiai Vitakör 2003. évi közgyűlése:
ADONYI ZOLTÁN: A társadalmak egyensúlyának feltétele a paradigmaváltás, eszköze a filozófia praktikuma

2003. november 28. MÁFI ebédlő:
NEMZETI SIKERÉLMÉNY - NEMZETI TUDAT.
50 éve történt: megemlékezés az 1953 november 25.-én a londoni Wembley stadionban lejátszott Magyarország - Anglia futballmérkőzésről, s kulturális, politikai hatásáról MAGYARORSZÁG - ANGLIA 6:3 (4:2)

2003. december 2. Vitányi lakás:
Vitányi Pál házirendezvénye
VITÁNYI PÁL: Mit kéne kívánni? (Először a posztmodern ÉRVÉNYSZOLGÁLTATÁSRÓL)

2003. december 4. MTA Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete:
VINKÓ JÓZSEF, SÁRNECZKY KRISZTIÁN: Extragalaktikus távolságmérés szupernóva-robbanások segítségével

2003. december 5. MÁFI ebédlő:
"A Gödel-tétel"
TÓTH TIBOR: A Gödel-tételről
FÁY ÁRPÁD: A Gödel-tétel és az alkotmány
KÉTHELYI-KÉRDŐ FARKAS - GIANBATTISTA di CHECHEZZO (16.szd.): Felületes ismerethalmazok mindennel való viszonyíthatósága
VITÁNYI PÁL: Gödel korszakos zseni de 180’ tévedéssel
DETRE CSABA: A Gödel-tétel és a fejlettségi szintek viszonylagos megitélhetősége
Egységes vita
Fogadás a "Korona" Sörözőben

2003. december 12. Pataky Művelődési Ház, Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár:
Évzáró összejövetel.
Zentai Péter Emléklapok átadása
DETRE CSABA: Történelemtanárom és osztályfőnököm, Dr. Antall József, megemlékezés halálának 10. évfordulóján
VECSERNYÉS GYÖRGY: Törökország - ahogyan nem ismerjük

2003. december 19. MÁFI ebédlő:
WEÖRES MIKLÓS: A filozófia és a mindenkori egyház viszonya

2003. december 27-31. Kárpátalja: A Szépen, emberül Alapítvánnyal közös rendezvény:
KÁLLAI ESZTER (szervező):Tegyük szebbé a Földet ! Vidámulás - barátkozás - rokonkodás - megújulás

2004. január 2. MÁFI ebédlő:
SHUPPILULIUMASH ISHURUKYAN: Microscopic black holes

2004. január 9. MÁFI ebédlő:
RÁSKAY PÁL: Létezik-e demokrácia?

2004. január 23. Detre-lakás:
Évnyitó:
DETRE CSABA: " ... és akkor a vízből előmászott a Tezaurusz ..." - avagy a Gyakorlat mint a Szellem foglalata

2004. január 28. MTA Felolvasó Terem:
Egy XX. századi magyar humanista polihisztor. DUDICH ENDRE 70 éves
Az ünnepi űlés elnöke: Brezsnyánszky Károly, a Magyarhoni Földtani Társulat elnöke.
Családi háttér és életrajz - Póka Teréz, Dobos Irma, Papp Péter
A bauxitkutató - Tóth Álmos
Az eocén kutatója - Kecskeméti Tibor
A tudománytörténész - Póka Teréz
A geológia diplomatája - Brezsnyánszky Károly
Andreas Dudich pater fundator Circuli Philosophici - Detre Csaba
"Maga Mentsége" - Dudich Endre

2004. január 30. MÁFI II.em. Lábnyomos Terem:
DR. DUDICH ENDRE alapító atya köszöntése 70. születésnapján - Pater Fundatur Circuli Philosophici Emléklap átadása
DUDICH ENDRE: Apologia ontogenetica

2004. február 5. MÁFI Igazgatói Tanácsterem:
HORVÁTH ANDRÁS - GÁNTI TIBOR - SZATHMÁRY EÖRS - BÉRCZI SZANISZLÓ - GESZTESI ALBERT: DDS-MSO hipotézis (élet a Marson?)

2004. február 6. MÁFI ebédlő:
FÁY ÁRPÁD - BOKOR LEVENTE: Az alkotmány mint politikai és logikai fogalom

2004. február 10. ELTE TTK, Pázmány Péter sétány 1/A, 1.em. 60 előadóterem:
BRAUN TIBOR - PABLO KORACH: Scientometria, technometria, technokrácia

2004. február 12. MÁFI II.em. Galéria, Társalgó:
MÁFI Kozmikus Anyag Kutató Csoport űlése.
A Nap szerepe a Föld fejlődéstörténetében

2004. február 13. MÁFI ebédlő:
TUDÓS-TAKÁCS JÁNOS: Istenbizonyítékok metafizikája és logikája

2004. február 20. Budapest, Jakab Mátyás lakása:
JAKAB MÁTYÁS: Energetika, biológia, informatika - bőségszarú vagy csapda?

2004. február 23-26. Hármaskút (Bükk-hegység):
"Család és egészséges környezet" Témavezető: ANTÓK GERGELY

2004. február 27. Pataky Művelődési Ház, Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár:
"Ember és Univerzum" téli egésznapos konferencia.
KOVÁCS GYÖRGYI: megnyitó
SZÁNTÓ BORISZ: A megismerő ember küldetése
ALMÁR IVÁN: Kozmikus társaink: remény vagy fenyegetés?
DETRE CSABA: Az élet és társadalom: monotipus vagy holotipus?
AGÓCS JÓZSEF: A tömör világ
BARLAI KATALIN: A trópuslakók univerzuma
BÉRCZI SZANISZLÓ: Ember - holdkőzet - univerzum
VITÁNYI PÁL: Az ember lehetséges és lehetetlen "univerzumai"
SZABÓ TAMÁS, BÓKKON ISTVÁN: Az emberiség csak összefogással mentheti meg bolygónk légkörét
PATAKI TAMÁS: Világteremtés a bibliákban és a Nagy Bummban
ZÁHONYI ANDRÁS: Amit a sumérok világképéről tudunk
TÓTH TIBOR: Aquinói Szent Tamás és az ufók
Általános vita
Fogadás

2004. március 2. ELTE TTK, Pázmány Péter sétány 1/a, 6.em./100:
KISS DÉNES: A magyar nyelv szépsége

2004. március 4. MÁFI Múzeum, Népstadion-felöli galéria, Társalgó:
A MÁFI Kozmikus Anyag Kutató Csoport űlése:
A Vela szupernóva és a pleisztocén-holocén határ

2004. március 5. FÉSZEK Zenei Gyűjtemény:
A gyűjteményt bemutatja: TAKÁCS MIKLÓSNÉ MARICA, szervező: KOVÁCS GYÖRGYI

2004. február-március:
SÍKLAKY ISTVÁN megkeresése személyes anyagi csőd miatt

2004. február-március:
BÁNHIDI ANDRÁS megkeresése a magyar mezőgazdaság összeomlásából eredő személyes anyagi csőd miatt

2004. március 12, MÁFI Ebédlő:
ERDÉLY DÁNIEL: A Spidron-rendszer

2004. március 18. MÁFI Múzeum, Népstadion-felöli galéria, társalgó:
KALAFUT MIKLÓS: Rejtélyes kozmikus(?) eredetű körök

2004. március 19. Bokor-lakás:
BOKOR LEVENTE: A paradigma az szabály

2004. március 23. ELTE TTK, Pázmány Péter-sétány 1/a. VI.em.99.sz.:
KABAI SÁNDOR: A rombikus triakontaédertől a GOT-ig. Számítógépes grafika és művészet

2004. március 25. MOM Park, -1. szint, kávézó:
GRANDPIERRE ATTILA - DETRE CSABA: Dialógus a hunokról

2004. március 26. Pataky Művelődési Ház, Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár:
A Filozófiai Vitakör és az Alapítvány az Interdiszciplináris Kutatásokért 2004. évi közös közgyűlése.

2004. április 2. MÁFI Ebédlő:
BÁNHIDI ANDRÁS: Miért az információ, s nem az anyag és energia az Univerzum mozgatója?

2004. április 3. Békásmegyer Ófalu, Templom u. 18.:
CZAKÓ GÁBOR CSABA - DETRE CSABA: Szkíták = hunok = magyarok

2004. április 5. 1. Filozófus Holdfénytúra, Jánoshegyi Kilátó, vezeti: ANTÓK GERGELY.

2004. április 16. MÁFI II. em. Lábnyomos Terem:
BARLAI KATALIN: Trópuslakók univerzuma

2004. április 17. Budapest, Bihari út 9/a: az Alkotmányossági Műhellyel közösen:
ALKOTMÁNYOS NAP
FÁY ÁRPÁD: Autonómia és a pénz - az emberi személy ügyében, a közösségen belül, nemzetek közöt
TUDÓS TAKÁCS JÁNOS: A "tökéletes társaság" és az autonómia
EVA MARIA BARKI: Szovátai beszéd, 2004. április 2.
CSAPÓ I. JÓZSEF: A Székely nemzeti Tanács elnöke levelének ismertetése
DUPKA GYÖRGY: A kárpátaljai magyar autonómiai törekvésekről
HÓDI SÁNDOR: A vajdasági autonómiaikoncepcióról
TAKÁCS ANDRÁS: Honi Nemzeti Tanács kezdeményezésről
HÉVÍZI JÓZSA: Autonómia a magyar történelemben és Európában
DETRE CSABA: Diaszpórában élő nemzetek és a nemzeti autonómia
KELLENMAYER MIKLÓS: Egyetemi autonómia Magyarországon
ANDRÁSFALVY BERTALAN: "A falu autonómiája" a föld javának használatában és "az európai jog"

2004. április 18. vasárnap, 10h: Kirándulás a Budaörs melletti "Törökugrató" hegyre.
HALAVÁTS ERNŐ régész: Vannak-e vaskori leletek a Budai-hegységben?

2004. április 19. Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár, Pataki Művelődési Ház:
A Filozófiai Vitakör és az Alapítvány az Interdiszciplináris Kutatásokért Együttműködési Szerződésének megalkotása

2004. április 23, MÁFI Ebédlő, az Alkotmányossági Műhellyel közösen:
A MAGYAR SZENTKORONA ESZMEISÉGE
BOKOR LEVENTE: Hozzászólás a legnagyobb ügyünkhöz Darai Lajos írása kapcsán
FÁY ÁRPÁD: Április 30. alkotmányos súlya

2004. április 27.Budapest XII.ker. Művelődési Központ, a László Gyula Történelmi és Kulturális Egyesülettel közösen:
BÁRDI LÁSZLÓ: Az ázsiai hun birodalom kialakulása és története

2004. április 29. MTA Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet:
RÁCZ MIKLÓS: Abszolút radiometria. Radiometriai, fotometriai, színmérési etalonok a látható és a közeli infravörös hullámhossz-tartományban

2004. május 3. A Magyarhoni Földtani Társulat Tudománytörténeti Szakosztályával közösen, MTESZ-székház, Budapest II. Fő utca 68.:
BENKE ZSUZSA: Kristályok növényekben ("A szépség belső szükségszerűségből ered")
DETRE CSABA: 30 éves volt a Filozófiai Vitakör a MÁFI-ban
VITÁLIS GYÖRGY: 100 éve lett főiskola a Bányászati és Erdészeti Akadémia

2004. május 4: Telehold túra: Pilis hg: Nagy-Kevély, Kis-Kevély, Ezüst-Kevély.
Túravezető: ANTÓK GERGELY.

2004. május 7. MÁFI Ebédlő:
TUDÓS-TAKÁCS JÁNOS: A lélek halhatatlanságának filozófiája

2004. május 14. MÁFI Ebédlő:
TÓTH TIBOR: Benne élünk, mozgunk és vagyunk

2004. május 18. Budapest XII.ker. Művelődési Központ:
GRANDPIERRE ATTILA: Attila és a hunok - Kolozsvári Grandpierre Endre munkássága és szellemi öröksége

2004. május 20. Vitányi-lakás:
VITÁNYI PÁL: Mit lehet számontartani?

2004. május 21. MÁFI Ebédlő:
LISKA TIBOR: A Liska-modell

2004. május 22. Alcsútdoboz, Kastélykert 10.:
HALÁSZ FERENC emlékülés

2004. május 28. MÁFI Ebédlő:
JAKAB ZOLTÁN: Társadalomtudományi modellek

2004. június 3. Magyarok Háza:
DETRE CSABA: A hun nyelv

2004. június 4. MÁFI Ebédlő:
SIMOVITS MÓNIKA: Milan Kundera világa

2004. június 5. Gellérthegy:
Holdfénytúra: "A vad Gellérthegyen keresztül-kasul", vezető: ANTÓK GERGELY

2004. június 9. Békásmegyer:
CZAKÓ GÁBOR, BÉRCZI SZANISZLÓ, PONGOR GÁBOR, MALECZKY JÓZSEF, D. LOMBAY KAMILLA, DETRE CSABA: A hun nyelv

2004. június 11. MÁFI Ebédlő:
DETRE NÁNDOR: Mi a politológia?

2004. június 14. Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár:
Az Interdiszciplináris Alapítvány és a Filozófiai Vitakör megújuló környezetvédelmi Programja. Szerepünk a Zengő védelmében (Detre Cs.)
A Bánhegyi Zsolt-akció, meghívott szakértő: Bánhegyi Zsolt
TÓTH TIBOR: A materializmus a dialmat torzító tükrében - Lucretius: "De rerum natura" műve kapcsán

2004. június 18. Sóter Klub:
SZABÓ TAMÁS: A férfi-nő közmegegyezés esedékességéről

2004. június 18-19. Szerencs, Rákóczi vár Kaszinó terme:
"Az egészséges életmód és mentálhigiéné" c. konferencia, előadók:
LAKATOS ZOLTÁN: Társadalmi változások és egészséges életmód kapcsolata
RUCSKÓ VIKTOR: Viselkedésünk genetikai alapjai az egészséges életmóddal kapcsolatosan
EXTERDÉNÉ ZSURKAI ILONA: A mentálhigiéné alapjai és gyakorlata

2004. június 21. Gellérthegy, Filozófusok Kertje:
A Nap Napja

2004. június 25. Tücsök Söröző ("Taverna Philosophica"):
Évadzáró

2004. június 28. ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék:
SOLOMON MARCUS: Int he Palindromic World

2004. július 2. MÁFI, Múzeum, Népstadion felöli Galéria, Társalgó:
"A gyertyacsinálás révülete"

2004. július 2-3. Feketehegy, Sasfészek, Turistaház:
19. Holdfénytúra, vezető: ANTÓK GERGELY

2004. július 4. Bajna, Detre-kúria:
50 éve történt a berni nemzeti tragédia: NSZK-Magyarország 3:2(2:2), német szempontból: "Das Wunder von Bern".

2004. július 7. MÁFI Múzeum, Népstadion felöli Galéria, Társalgó:
"A gyertyacsinálás révülete II."

2004. július 8. Budapest I. Vígadó Söröző:
KOVÁCS GYÖRGYI - DETRE CSABA: A Filozófiai Vitakör fejlődési perspektívái I.

2004. július 10. Bajna, Detre-kúria, "Ördöglovas Vendéglő":
A Filozófiai Vitakör 2004. évi Bajnai Piknikjének előkészítő megbeszélése: Résztvevők: Antók Gergely, Antók Zerind, Antók Etele, Detre Csaba, Detre Mikolt, Szakál Jánosné.

2004. július 9-11. Körösladány, Zöld Hordó ("Zöld Ondó") Söröző:
"Az öregkori szekszualitás" konferencia

2004. július 15-18. Kovászna, Polgármesteri Hivatal:
A Kőrösi Csoma Sándor Társasággal közös rendezvény: "Szkíta - hun - magyar östörténet" konferencia:
DETRE CSABA: Nyelvi bizonyítékok a szkíta - hun - magyar folytonosság elmélete mellett
PÁVAI ISTVÁN: A magyar népzene és néptánc keleti és nyugati kötődései
ZÁHONYI ANDRÁS: Ókori kultúrák és mai párhuzamaik
BÉRCZI SZANISZLÓ: A szkíta és hun művészet emlékei
THEISZ KATALIN népdalokat énekel

2004. július 24. Balatonvilágos, Tópart Szálló:
IV. Balatonvilágosi Találkozó
JOBBÁGYTELKI ÁKOS: A nosztalgia filozófiája

2004. július 31. Bajna, Szöllőhegy, Detre-kúria:
III. Bajnai Filozófiai Piknik:
DETRE CSABA: Esélyegyenlőség az általános fejlődésben, avagy a fejlődő rendszerek esélyegyenlősége (A 2004. évi labdarúgó EB kapcsán kipattant gondolatok)

2004. augusztus 1. vasárnap, Jánoshegyi kilátó:
Holdfénytúra, vezető: ANTÓK GERGELY

2004. augusztus 3. Detre-lakás:
TUTSEK ÁRPÁD - DETRE CSABA: Hun történelmi és nyelvi dokumentumok iráni örmény kolostorokban

2004. augusztus 4-5. Vigánd-Pettend, Pataki-ház:
PATAKI TAMÁS: Tudomány és forma

2004. augusztus 6-8, Balatonvilágos, Vitányi -villa:
Vitányi Pál 60 éves - Pater Fundator Circuli Philosophici Emléklap áradása
VITÁNYI PÁL: Egység - folytonosság - folyamatosság - (gasztronómiai és urbanisztikai példálózásokkal)

2004. augusztus 16. Gellérthegy, Filozófuskert:
1. ÚJHOLDI TALÁLKOZÓ

2004. augusztus 15-20:
Boldog családok, nemzetek, hazák. "Szépen emberül" napok.

2004. augusztus 13 -15. Körösladány:
Vonhatók-e határok a tudomány egyes ágazatai között?

2004. augusztus 26-29, Lusin Piccolo, Beczkay-Kaszparjan kastély:
ALESSANDRO BENARRIVO: Il Imperio Veneziano
ETTORE ENEA DI CEPRANO: Il Popolo Dalmatico

2004. augusztus 29.:
21. telehold túra (Budai hg.)

2004. szeptember 3-5. Bugaci Vándorgyűlés, Bánhidi- kúria:
BÁNHIDI ANDRÁS: Holografikus illúzió az Univerzum?

2004. szeptember 8. Detre-lakás:
GAZDA JÓZSEF - DETRE CSABA: A Filozófiai Vitakör és a Kőrösi Csoma Társaság (Kovászna) közötti együttműködés

2004. szeptember 10. MÁFI II. em. Galéria, Népstadion felöli társalgó:
"A gyertyacsinálás révülete" III. rész

2004. szeptember 14. Gellérthegy, Filozófuskert:
II. Újholdi séta

2004. szeptember 16. Békásmegyer Ófalu, Czakó Gábor háza:
BÉRCZI SZANISZLÓ - CZAKÓ GÁBOR CSABA - DETRE CSABA - MALECZKI JÓZSEF: A hun monográfia

2004. szeptember 24-26. XI. Soproni Vándorgyűlés, Agócs-villa
AGÓCS JÓZSEF: Erdő és civilizáció

2004. szeptember 26: A Mobil-filozófia alapjai (laptop bemutatóval). Résztvevők: Bokor Levente, Detre Caba, KOCSIS BENCE, Lombay Kamilla, Vitányi Pál.

2004. szeptember 28. Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár:
TÓTH TIBOR: Parmenidész hármas útja

2004. szeptember 28: 22. telehold túra (Budai hg.) Vezette: ANTÓK GERGELY

2004. szeptember 29. Bél Mátyás u. 41: ORNAMETRIA - bemutató.

2004. szeptember 30. MTA Konkoly-Thege Csillagászati Kutatóintézete:
ROBERT W. NOYES: New Developments in Extrasolar Planet Research

2004. október 1. MÁFI Igazgatói Tanácsterem:
ERDÉLY DÁNIEL: Spidron II.

2004. október 5. Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár:
MŰHELYTITKOK: Ács József, Baán Tibor, Bokor Levente, Nyírfalvy Károly, Szlaffkay Attila, Prágai Tamás

2004. október 8. MÁFI Ebédlő:
TUDÓS-TAKÁCS JÁNOS: Az akarat szabadsága. Determinizmus és indeterminizmus

2004. október 12. MÁFI Ebédlő:
DARAI LAJOS: Mellérendelés és alárendelés

2004. október 14. Gellérthegy, Filozófuskert:
Újholdi megemlékezés

2004. október 14. MTA Konkoly-Thege Csillagászati Kutató Intézete:
KOLLÁTH ZOLTÁN - KEULER JENŐ: Csillagpulzáció és zeneelmélet

2004. október 15. Farkasréti temető:
Megemlékezés Detre László akadémikusról halálának 30. évfordulóján. Emlékbeszédet mond: BALÁZS LAJOS az MTA Konkoly-Thege Csillagászati Kutató Intézet igazgatója

2004. október 19. Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár:
HORVÁTH TIBOR: Közelítések a történelemhez I.

2004. október 26. MÁFI II. em. Lábnyomos Terem:
JAKAB MÁTYÁS: A Proterozóikum - Paleozoikum átmenet - kőzet és fosszília bemutatóval

2004. október 27: 23. telehold-túra (Budai hg.): Vezető: ANTÓK GERGELY

2004. október 29, MÁFI Ebédlő:
HORVÁTH TIBOR: Közelítések a történelemhez II.

2004. november 3: Bokor Levente lakása:
TÓTH TIBOR: Panta rhei

2004. november 5: MÁFI Ebédlő:
KISS ENDRE: Kant és Hegel között (az elfelejtett átmenet)

2004. november 6: ELTE TTK Északi Tömb, Pázmány Péter sétány 1/A, Gömb Aula:
MARS-nap (részletes programot lásd: Supplementa, FV 982)

2004. november 11.:Synergon-irodaház, Merkúr tárgyaló:
ANTÓK GERGELY: Barlangok és kutatásuk

2004. november 12. MÁFI Ebédlő:
DETRE NÁNDOR: Politológia II: A politikatudomány, mint tudomány!

2004. november 19. Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár:
RENDSZER - egésznapos konferencia
DETRE CSABA: Megnyitó
ZÁHONYI ANDRÁS: A mezopotámiai és a görög pantheon rendszerelméleti megközelítése
MALECZKI JÓZSEF: A magyar nyelv rendszere
HORVÁTH TIBOR: Van-e struktúrája a történelemnek?
BOKOR LEVENTE: Heidegger a rendszerről
VITÁNYI PÁL: Rendszer - információ - kommunikáció rendszere
MAGYARI ZOLTÁN: Rend, rendszer, rendezettség
RÁSZLAI TIBOR: Az axiómákról
DETRE CSABA: Rendszerhalmaz - rendszerelmélet
FÁY ÁRPÁD: Rész és egész, a modell környezete
F. LISKA TIBOR: A Liska-modellről
OÓ ERZSÉBET: A Naprendszer fogalmának kialakulása

2004. november 23. Bokor-lakás:
TÓTH TIBOR: Az empátia geométere: Pascal

2004. november 26. MÁFI Ebédlő:
SZABÓ TAMÁS: Geometriai energia

2004. november 27. 24. telehold túra, Budai hegység. Vezető: ANTÓK GERGELY.

2004. december 2. MÁFI, Igazgatói Tanácsterem:
DETRE ÖRS: A perm-triász képződményekben található szferulák újszerű vizsgálatai

2004. december 3, Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár:
A LÉLEK - vitadélután
TUDÓS-TAKÁCS JÁNOS: A test és lélek viszonya - a pszichofizikai parallelizmus elutasítása
DETRE CSABA: A lélek és a szellem helye egy evolúciós monista világmodellben
VITÁNYI PÁL: A marxizmus felfogása a lélekről
TÓTH TIBOR: A lélek szellemi természete - Aquinói Szent Tamás szerint
SZÁNTÓ BORISZ: Az önépítés elve és szubsztanciája
SIMÁN KATALIN: A lélek, ahogy látjuk vagy látni véljük, avagy lélekügyi barangolás a világtörténelemben
BÁNHIDI ANDRÁS: Miből van a lélek?
Disputa a nézetek látszólagos különbözőségének jegyében

2004. december 9. MÁFI Igazgatói Tanácsterem:
HARGITAI HENRIK: A délafrikai Vredefort-dóm, és lérejöttének planetológiai vonatkozásai

2004. december 10. MÁFI Ebédlő:
SZÁNTÓ BORISZ: Az értelem univerzuma

2004. december 17. Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár:
Évzáró összejövetel

2004. december 20. MÁFI Igazgatói Tárgyaló: Az Interdiszciplináris Alapítvány Kuratóriumának évzáró ülése:

2004. december 27. Népliget:
25. telehold séta, vezető: ANTÓK GERGELY: "Bolyongás a bolygók körül"

2005. január 21. Detre-lakás: ÉVNYITÓ
DETRE CSABA: Létezik-e teljes megújulás?
SIMÁN KATALIN: Jordániai fényképekkel illusztrált útibeszámoló

2005. január 22-23: 26. telehold túra (Börzsöny). Vezető: ANTÓK GERGELY.

2005. január 28. MÁFI Ebédlő:
TÓTH TIBOR: Legendák és jelek látogatta lélek - Széchenyi halála

2005. február 4. MÁFI Ebédlő:
VECSERNYÉS GYÖRGY: Az európai ember útja az Univerzumtól önmagáig

2005. február 8. ELTE TTK Északi Tömb, 6. 100 terem:
NAPRENDSZER-SZTRATIGRÁFIAI MINISZIMPÓZIUM
Detre Csaba: Szferula-sztratigráfia Naprendszerben
Don György: Pleisztocén szferula-sztratigráfia
Solt Péter: Kozmikus porok a Naprendszerben
Detre Örs: Szferulák belső szerkezete
Bérczi Szaniszló: Szferula horizontok a Naprendszerben (kisfilm)
Hargitai Henrik: Sztratigráfiai és általános geográfiai bolygótérképek a Naprendszer égitesteiről
Illés Erzsébet: Bolygófelszínek vizsgálata és a Naprendszer-sztratigráfia
Gál-Solymos Kamilla: Szferula vizsgálatok
Király Péter: Nap-előtti szemcsék
Király Péter: Por és nagyenergiájú részecskék

2005. február 11. Bokor Levente lakása:
KISS ENDRE: Német klasszikus filozófia II: A "Königsberg tényező" a német klasszikus filozófiában

2005. február 18: Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár:
A Filozófiai Vitakör 1000. összejövetele:
A SZUBSZTANCIA - egésznapos ankét
DUDICH ENDRE: Lássuk a medrét! Elefánt a teknőc hátán, avagy van-e medre a folyónak?
BOKOR LEVENTE: "Világkép" és "világnézet" különbsége a szubsztanciához való viszonya tükrében
DETRE CSABA: Kell-e a világnak talapzat?
VITÁNYI PÁL: Szubsztancia: Változók változatlan változata
AGÓCS JÓZSEF: Szubsztancia vagy szupersztancia?
DARAI LAJOS: Lét és nemlét határán
DARAI LAJOS: Filozófia a gondolkodás erejéből
FÁY ÁRPÁD: A szubsztanciális létező a társadalmi gondolkodásban
TÓTH TIBOR: A szubsztancia, ahogy Spinoza nem gondolta
BÁNHIDI ANDRÁS: Miből jött létre a szubsztancia?
Általános disputa

2005. február 25. MÁFI Ebédlő
KISS ENDRE: Német klasszikus filozófia III: Hegel mint égpont és legitimáció

2005. február 26, Népliget:
27. Telehold túra, vezető: ANTÓK GERGELY

2005. március 4, március 4, MÁFI Ebédlő:
HORVÁTH TIBOR: A Nagy Elbeszélések - a 19. századi makrotörténelmi elméletek hibái és erényei

2005. március 11. MÁFI Díszterem:
A TEREMTÉS - egésznapos interdiszciplináris konferencia
BREZSNYÁNSZKY KÁROLY a MÁFI igazgatója: Megnyitó
KISS ENDRE: A teremtés-gondolat legfontosabb filozófiai következményeiről
KORDOS LÁSZLÓ: A hit - emberi tulajdonság
PÓKA TERÉZ: A világ újrateremtése, a tudományok rendszere, mint a tudat világa. (Tudományelméleti és történeti filozofálgatás Hegel eszmerendszere alapján
SZÁNTÓ BORISZ: A teremtéstől a teremtésig az intellektus univerzális kalandja
DUDICH ENDRE: A Münchhausen-paradigma és alternatívája
DARVAS GYÖRGY: Teremtés - keletkezés - önszerveződés
KISS MIKLÓS: A teremtésről
BOKOR LEVENTE: Isten személyének a priori eldönthetetlen voltáról, azaz, dezantropomorfizálásáról
JÁVOR ENDRE: A hadtudomány kialakulása és szerepe a modern társadalomban
HORVÁTH TIBOR: Van-e értelme a történelemnek?
ZÁHONYI ANDRÁS: A mezopotámiai és hurri teremtéseposzok
DETRE CSABA: A Világ szenvedő vagy műveltető?
VITÁNYI PÁL: Teremtett lélek - elidegenült ember
BÁNHIDI ANDRÁS: A teremtés egyszerű mechanizmusa
AGÓCS JÓZSEF: Világképek teremtése
DARAI LAJOS: Végtelen távolság és elméleti világ. A magyar önmaga alkotója
TÓTH TIBOR: Productio totius entis - Aquinói Szent Tamás a Teremtéstől
ERDÉLY DÁNIEL: A tér iskolája (bemutató)
Általános vita

2005. március 18. MÁFI Ebédlő:
PIERRE TEILHARD DE CHARDIN (1881 - 1955) megemlékezés halálának 50. évfordulóján
DUDICH ENDRE: Meditáció a metamorfózisról, avagy a pillangó hősissége
TÓTH TIBOR: Teilhard de Chardin "csele"

2005. március 25. (Nagypéntek)
28. Telehold séta. (Técsy Katalin emlékséta, Budapest. Vezető: ANTÓK GERGELY

2005. április 1. MÁFI Ebédlő:
EURÓPA-sorozat II.
PIKÓ GÁBOR MÓZES: A klasszikus európai értékrend három pillére és válsága
VECSERNYÉS GYÖRGY: Európai tudat, vagy Európa-eszme?

2005. április 8. MÁFI Ebédlő:
DETRE CSABA: A páneurópai patriótizmus kialakulásának történelmi szükségszerűsége- avagy összetarthatja-e Európát csupán a közös gazdasági érdek?

2005. április 15. MÁFI Ebédlő: A Filozófiai Vitakör 2005. évi közgyűlése

2005. április 22. MÁFI Ebédlő:
D. LOMBAY KAMILLA - VÖRÖS GYÖNGYI: Gondolatok az új ismeretek befogadási dinamizmusáról - a tudomány és a természetgyógyászat látszólagos ellentmondásai

2005. április 23. 29. telehold túra, Budai hg. vezető: ANTÓK GERGELY

2005. április 27. Vitányi-lakás:
VITÁNYI PÁL: REND-be tehető múlt, TREND-be tehető jövő, … jelen?

2005. május 6. MÁFI Ebédlő:
MAGYARI ZOLTÁN: Tűnődések a tudományról, a hitről, a társadalomról - egy könyvről

2005. május 13. MÁFI Ebédlő:
KISS ENDRE: Hegel és a marxizmus

2005. május 20. Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár:
"Maiordomus Circuli Philosophici" emléklap átadása
TÓTH TIBOR: Fides et Ratio I. rész: Miért nincs az MTA-nak teológiai osztálya? Van-e konfliktus a tudomány és a vallás között?

2005. május 21. "Ház-szentelő" - PATAKI TAMÁS, Vigándpettend

2005. május 23. 30. telehold túra: Budai hg. vezető: TÓTH TAMÁS

2005. május 24. Bokor-lakás: Honlap Munkacsoport 1. megbeszélése

2005. május 27. MÁFI Ebédlő:
SZÁNTÓ BORISZ: Innovatív teremtés és az intellektus önfejlesztése

2005. június 3. MÁFI Ebédlő:
TÓTH TIBOR: Az inkvizíció

2005. június 10. MÁFI Ebédlő:
PIKÓ GÁBOR MÓZES: Az ismeretlen Oroszország

2005. június 21. Gellérthegy, "Filozófia Kert": NAP NAPJA; "Avar Söröző": Évzáró Sörözés

2005. június 22. 31. telehold túra, Budai hg. vezető: TÓTH TAMÁS

2005. július 3, Simontornya, Gyár utca 18: A Simon-ház megnyitása

2005. július 5: DETRE CSABA: Brutális mintavétel (Elektronikus vitaindító röpirat)

2005. július 20: 32. telehold túra, Budai hg. Várhegy, vezető: ANTÓK GERGELY.

2005. július 22 (-23), Bajna, Detre-kúria: IV. Bajnai Filozófiai Piknik, rendezők: D. LOMBAY KAMILLA, ANTÓK GERGELY, DETRE CSABA
DETRE CSABA: Diktatúra, demokrácia, személyiség

2005. augusztus 12 - 14. Körösladány, Tóth-tanya: IV. Körösladányi Filozófiai Napok
Id. TÓTH GYULA - Ifj. TÓTH GYULA: A tanya (még mint) természetbarát emberi asszociáció

2005. augusztus 20.:
33. Telehold-túra: Kis-Svábhegy, vezető: ANTÓK GERGELY.

2005. augusztus 27. Nagymaros, Thaly-ház:
I. Nagymarosi Filozófiai Piknik: Rendezők: Thaly Koppány, Székely Csaba
THALY KOPPÁNY: A nyugati kultúra krízise, ennek lehetséges oka és következménye

2005. szeptember 17 - 18: Szekszárd, Fekete Borpince:
I. Szekszárdi Filozófiai Vándorgyűlés:
HORVÁTH TIBOR: Sors és tehetség - párhuzamos életrajzok (Csokonai, Petőfi, József Attila)

2005. szeptember 24-25. Bánhidi-kúria: 2005. Évi Bugaci Vándorgyűlés:
BÁNHIDI ANDRÁS: A filozófia és a vallások lényege

2005. szeptember 30 -október 2: 2005. Évi Soproni Vándorgyűlés:
AGÓCS JÓZSEF: Az Igazság (elhalasztva október 29-30.-ra, lásd ott!)

2005. október 4. ELTE Egyetemi Könyvtár: Hargitai Magdolna - Hargitai István: Képes szimmetria című könyvének író olvasó találkozója (Galenus Kiadó)
A beszélgetés résztvevői: KLINGHAMMER ISTVÁN, az ELTE ektora, MAKOVECZ IMRE Kossuth-díjas építész, MESKÓ ATTILA az MTA főtitkára.

2005. október 5. Czakó Gábor lakása: Örmény ősi hun-vonatkozású kéziratok - beszélgetés. Résztvevők: CZAKÓ GÁBOR, BÉRCZI SZANISZLÓ, DETRE CSABA, VARGA CSABA.

2005. október 7. MÁFI Ebédlő:
VECSERNYÉS GYÖRGY: A beteljesülés második napja (avagy miért fordulnak visszájukra a dolgok?

2005. október 12. Kodolányi Főiskola Posztmodernológiai Kutatóközpontja:
KISS ENDRE: Friedrich Nietzsche evilági filozófiája című filozófiai monográfiájának bemutatója.
A monográfiát bemutatja: PETHŐ BERTALAN, HUDRA ÁRPÁD, MOLNÁR JÁNOS.

2005. október 12. Budapest Kiállítóterem: ERDÉLY DÁNIEL: Spidron, kiállítás.
Kiállítást megnyitja: SZÁNTÓ BORISZ

2005. október 14. MÁFI Ebédlő:
Államosítás és Táradalmasítás A társadalmasítás nehéz fogalma -kiskonferencia
FÁY ÁRPÁD: A társadalmasítás egyik eszközeként, közegeként a gazdasági elosztási, munkamegosztási rendszer
BOKOR LEVENTE: A társadalmasítás fogalma marxista oktatásban
DETRE CSABA: A társadalmi tulajdon mint az antropogenezis tényezője
KISS ENDRE: A rendszerváltás hibái félreértett társadalmasítási törekvésként
TÓTH TIBOR: Állam és társadalom nem azonos
FÁY ÁRPÁD: A Szent István-terv és a társadalmasítás kérdése

2005. október 17. 20h: 35. Holdfénytúra: Hármashatárhegy.
Túravezető: ANTÓK GERGELY.

2005. október 18. Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár:
TÓTH TIBOR: Katolikus nagy magyarok emlékezete, 1.: Tomori Pál, a mohácsi szégyen mártírja

2005. október 20: Detre-Csontos lakás:
Megemlékező összejövetel Dr. Balázs Ilona (1905-1983) születésének centenáriumán.

2005. október 21. MÁFI Ebédlő:
TÓTH TIBOR: Az isteni lényegről való ismeret

2005. október 28. MÁFI Ebédlő:
ADONYI ZOLTÁN: A Russell-Einstein manifesztum és a nukleáris (le)fegyverkezés-ma

2005. október 29-30: 2005. Évi Soproni Vándorgyűlés:
AGÓCS JÓZSEF: Az Igazság

2005. november 4. MÁFI Ebédlő:
KISS ENDRE: Nietzsche

2005. november 8. Kodolányi József Főiskola Posztmodern Központ:
KISS ENDRE: "Friedrich Nietzsche evilági filozófiája" c. monográfiájának bemutatója.
Felkért hozzászólók: Földesi Tamás, Pethő Bertalan, Molnár János.

2005. november 8. Nagymaros, Thaly-kúria:
A Filozófiai Vitakör Honlap Munkacsoportjának II. munkaülése.

2005. november 9. MTA Biológiai Tudományok Osztálya és a Collegium Budapest-tel közös rendezvény: Az élet lehetősége a Marson konferencia.

2005. november 11. MÁFI Ebédlő:
VECSERNYÉS GYÖRGY: Meditáció a kapitalizmusról

2005. november 14. Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár:
KOVÁCS GYÖRGYI - DETRE CSABA: A Filozófiai Vitakör jövője

2005. november 15. MÁFI II.em. Népstadion-felöli Galéria, Társalgó:
ŰR-KEDD
Előadók: Don György, Solt Péter, Detre Csaba.

2005. november 16: 36. Telehold-túra, Budai hg. Túravezető: ANTÓK GERGELY.

2005. november 18. Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár:
(IDŐ)ÉRZET és FEJLŐDÉS(TUDAT)
egésznapos konferencia, rendező: KOVÁCS GYÖRGYI, témafelelős: BOKOR LEVENTE.
HORVÁTH KATALIN: Változás és fejlődés a nyelvben
TÓTH TIBOR: Irreverzibilitás és ciklusosság
HORVÁTH TIBOR: A társadalmi fejlődésről alkotott modern és posztmodern kori koncepciók összehasonlítása
THALY KOPPÁNY: A komplexitás állandó növekedése
VITÁNYI PÁL: A fejlődés arcai és az idő tere
BOKOR LEVENTE: Az anyag ördöge
DETRE CSABA: Idő és fejlődés mint külön dimenziók

2005. november 22. Kodolányi Főiskola, Bp. VI. Lendvai u. 5.
KISS ENDRE: Nietzsche (könyvbemutatóval)

2005. november 25.MÁFI Ebédlő:
VITÁNYI PÁL: Egy filozófiai logika lehetőségéről - ami elmondható az eredményeimről, s amit még kimondhatatlanul keresek (A kért filozófiai életmű) - Pater Fundator Circuli Philosophici székfoglaló előadás.

2005. november 28. , Collegium Budapest:
DIRK MÖHLMANN: Adsorption Water in Martian Soil

2005. december 2. MÁFI Ebédlő:
A HIT-kiskonferencia, témafelelős: FÁY ÁRPÁD
FÁY ÁRPÁD: Dráma-Hit. Az emberi szabályozó szerep. (Az életvitel és a célba érés kultúrája, avagy a rés szűkülésének" relatív képzete)
THALY KOPPÁNY: A szűkülő rés istene
DETRE CSABA: Személyes és intézményes hit
HORVÁTH TIBOR: Hit - vallásosság - vallások
TÓTH TIBOR: Az ateizmus, mint filozófiai kérdés

2005. december 3. Keszthelyi Festetics Kastély: BALATON-AKADÉMIA (közös rendezv.)

2005. december 9. MÁFI Ebédlő:
DETRE CSABA: A pánerurópai patriótizmus létrejöttének történelmi szükségszerűsége

2005. december 14. 37. Telehold túra: Budai hg. Túravezető: ANTÓK GERGELY

2005. december 16. Magyarok Háza: ÁCS LÁSZLÓ, FARKASINSZKY TIBOR, KISS IRÉN, TÁBORI LÁSZLÓ, ZÁHONYI ANDRÁS, ZÁSZLÓS LEVENTE: "Hol vagy Mezopotámia?" c. könyvbemutatója.

2005. december 16. Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár:
Évzáró

2006. január 5: Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet:
BAKOS GÁSPÁR: A HD8973(b) forró Jupiter rendszer paraméterei

2006. január 5. Magyar Kultúra Alapítvány Székház:
Százak Tanácsa ülés: A civil szervezetek helyzete és feladatai (Báthory Katalin)

2006. január 10. 18: Gyöngyös, Mátra Művelődési Központ:
Perzsa-hun-örmény kulturális napok.

2006. január 14-15: 38. Telehold-túra, Börzsöny, túravezető: ANTÓK GERGELY.

2006. január 18. Budapesti Székely Ház:
BORSOS SZABOLCS: A perszonalizmus mint az önismeret filozófiája" c. könyvének bemutatója.

2006. január 23. ELTE TTK Meteorológiai Tanszék):
ORGOVÁNYI ANIKÓ: Globe-összejövetel.

2006. január 24. Kodolányi Főiskola, Bp. VI. Lendvay u.5.:
KISS ENDRE: Nietzsche-spec.koll. (2)

2006. január 27. Detre-lakás: ÉVNYITÓ:
DETRE CSABA: A történettudomány mint dinamikus ontológia

2006. február 2: Magyar Kultúra Alapítvány Székháza: "Sodródás helyett" c. könyv bemutatója

2006. február 3: Magyar Kultúra Alapítvány Székháza: "Metaelmélet, metafilozófia" c. könyv bemutatója.

2006. február 8: Hang-Szín-Tér Művészeti iskola: ORGOVÁNYI ANIKÓ festőművész kiállítása.

2006. február 10-ll: Novotel Budapest Centrum:
Európa jövője: Európai alkotmánnyal vagy nélküle?

2006. február 11. Nagymaros, Thaly-kúria:
THALY KOPPÁNY: A svájci demokrácia

2006. február 14. MÁFI II. em. Lábnyomos Terem:
ILLÉS ERZSÉBET: A Szaturnusz-gyűrűk eredete a Cassini űrszonda vizsgálatai alapján

2006. február 14: 39. Telehold-túra, túravezető: ANTÓK GERGELY.

2006. február 16:
GRANDPIERRE ATTILA: Dinamikus jelenségek a Nap magjában

2006. február 17. Bokor-lakás:
BOKOR LEVENTE: a tudomány, vagyis az okság művelőinek

2006. február 23: Pécs, Ifjúsági Ház:
DETRE CSABA: A szkíta-hun nyelvfejlődési vonal

2006. február 24. Károli Gáspár Egyetem:
DIES-Baráti Kör összejövetele: "Az érdemi politikai viták hiányának okairól": OPLATKA ANDRÁS, SALAMON KONRÁD, POZSGAY IMRE.

2006. február 27. Magyar Szabadalmi Hivatal:
PATKÓS ANDRÁS: A fizika Einstein után

2006. február 28. MÁFI Ebédlő:
RÁSZLAI TIBOR: Prodikosz

2006. március 2. MTA Konkoly-Thege Csillagászati Kutaóintézet:
FORGÁCSNÉ DAJKA EMESE: A Nap akivitása hosszabb és rövidebb időskálán

2006. március 3. Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár:
FEJLŐDÉSELMÉLET és IDŐTUDAT-egésznapos konferencia
Rendező: KOVÁCS GYÖRGYI, témafelelős: BOKOR LEVENTE
HORVÁTH TIBOR: A történelem modellezésének tana
TÓTH TIBOR: Az idő teremtésbeli kezdete
VITÁNYI PÁL: A fejlődés arcai és az idő tere
KISS GYÖRGYI - KOVÁCS JÁNOS - DETRE CSABA: Parciális idők és a fejlődés Törzsfája
THALY KOPPÁNY: Emberi Máltóság és Adórendszer
BOKOR LEVENTE: Az anyag ördöge II.
FÁY ÁRPÁD: Az időnkívüliség
DETRE CSABA: Idő és fejődés, mint külön dimenziók

2006. március 6. Czakó-lakás:
"Askata szövegek" megbeszélés.

2006. március 7. Vitányi-lakás: 1111. vitaülés
VITÁNYI PÁL: Számmisztika? Egybecsengő egyszerűség. Logikailag szubsztanciális számvilág Leibniztől Penrose-ig, ahol minden folyamat (egytől-egyig) racionális

2006. március 9. Kodolányi Főiskola, Bp. VI. Lendvay u. 5.
KISS ENDRE: Nietzsche-kollokvium 3. Nietzsche adversus Darwin

2006. március 10. MÁFI Ebédlő:
JÁVOR ENDRE: Cél vagy eszköz (Megsemmisítés a katonai tevékenységben)

2006. március 14: 40. Telehold-túra, Budai hg. Túravezető: Antók Gergely.

2006. március 17. MÁFI Ebédlő:
SZÁNTÓ BORISZ: Dimenziók

2006. március 24. Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár:
A FILOZÓFIA FOGALMA ÉS DISZCIPLINÁRIS HELYZETE Tavaszi kiskonferencia
DETRE CSABA: A filozófia a dinamika tudománya, avagy mint az emberi szellem legmagasabb foka.
(Amikor nem az, s nem is a bölcsesség szeretete: katedra-filozófiák, a filozófia tudományszervezeti besorolásai)

HORVÁTH TIBOR: "Ég és föld között" - A filozófia fogalmának és helyzetének normatív meghatározása
VITÁNYI PÁL: Az ellentétes "leg"-ekből építkező lehetetlenség
RÁSZLAI TIBOR: "Az első elvek és okok elmélődő tudása"

2006. március 31. MÁFI Ebédlő:
THALY KOPPÁNY: A komplexitás állandó növekedése II.

2006. április 7. MÁFI Ebédlő:
HORVÁTH TIBOR: A Nagy Mesék

2006. április 11. MÁFI Igazgatói Tanácsterem:
GESZTESI ALBERT: A Mars
2006. április 13. MTA Konkoly-Thege Csillagászati Kutatóintézet:
OLÁH KATALIN ILONA: Csillaghalmazok megfigyelése: flip-flop jelenség az FK Comae-n

2006. április 13: 41. Telehold-túra. Budai hg. túravezető: ANTÓK GERGELY.

2006. április 20. MTA Székház, április 22. Szombathely, Premontrei Gimnázium:
Megemlékezés DETRE LÁSZLÓ csillagász professzor születésének centenáriumáról.

2006. április 25. Piliscsaba, Pázmáneum, Stephaneum-épület:
"Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében" Rendezők: ŐZE SÁNDOR, KOVÁCS BÁLINT.

2006. április 28. MÁFI Ebédlő:
A Filozófiai Vitakör 2006. Évi Közgyűlése

2006. május 4. Bárka Színház:
ERDÉLY DÁNIEL: 50. Kiállítás, előadás és születésnap.

2006. május 5. Kiss Miklós lakása:
KISS MIKLÓS (NICOLAUS PARVUS) házirendezvénye: Új természetfilozófia

2006. május 12. MÁFI Ebédlő:
DÉNES TAMÁS "TitokTan Trilógia" c. művének bemutatása, filozófiai értékelése, I. rész: "Kódtörő ABC" Recenzió: DETRE CSABA
2006. május 12. Bolya-Fészek: "Bolyavári Esték":
Az emberi gondolkodás határai

2006. május 13: 42. Telehold-túra: Budai hg. túravezető: ANTÓK GERGELY.

2006. május 13-14,, Bánhidi András kúriája, Jászszentlászló: 2006. Évi Bugaci Vándorgyűlés
BÁNHIDI ANDRÁS: Befolyások

2006. május 17. MÁFI Igazgatói Tanácsterem:
Az ALAPÍTVÁNY AZ INTERDISZCIPLINÁRIS KUTATÁSOKÉRT kuratóriumi ülése

2006. május 19. A Filozófiai Vitakör 33. születésnapja (május 15), vitaülés nélküli ünneplés:

2006. május 24. MÁFI Igazgatói Tanácsterem:
DON GYÖRGY: Fe-szferulák az ausztráliai P/Tr határképződményekről
ILLÉS ERZSÉBET: Vulkáni- és impakt dinamika a naprendszerben
KALAFUT MIKLÓS: Korreferátum

2006. május 25. MTA Konkoly-Thege Csillagászati Kutatóintézet:
MOSONI LÁSZLÓ: Interferometriás programok: Magyar érdekeltségek

2006. május 27-28: II. Szekszárdi Vándorgyűlés, Fekete Borpince, szervező: HORVÁTH TIBOR
HORVÁTH TIBOR: A modern, a posztmodern és a jövő

2006. május 30. MÁFI, II. em. Népstadion-felőli galéria, Társalgó:
RÁSZLAI TIBOR: De religione kantiana. Immanuel Kant: "Vallás a puszta ész határán" c. művéről

2006. május 30: DETRE CSABA: "Civilszerveződés és mundérbecsület" c. körlevél vitára bocsátása

2006. június 7: "Helyzet, 2006. június" vitaanyag közrebocsátása

2006. június 8, 10: ZÁHONYI ANDRÁS et al. "Hol vagy Mezopotámia?" c. könyvének bemutatója.

2006. június 10: 43. Telehold-túra: Budai hg. túravezető: ANTÓK GERGELY

2006. június 12: "Homo ludens" vitaanyag közrebocsátása.

2006. június 21: Gellérthegy, Filozófusok kertje, Avar Söröző: Nap nap

2006. július 2: Nagymaros, Thaly-kúria:
III. Nagymarosi Filozófiai Piknik, szervezők: Székely Csaba és Thaly Koppány.
THALY KOPPÁNY: Hogyan lett a Homo X-ből Homo sapiens?

2008 július 7: DETRE CSABA: Homo ludens (röpirat közzététele)

2006. július 10: 44. Telehold-túra, Budai hg. Túravezető: ANTÓK GERGELY

2006. július 15: Bajna, Detre-Antók kúria: 2006. Évi Bajnai Filozófiai Piknik
DETRE CSABA: Mi a kozmopolitizmus?

2006. július 21. MÁFI Ebédlő:
a 80 éves ADONYI ZOLTÁN Alapító Atya köszöntése

2006. szeptember 4. MTA Konkoly-Thege Csillagászati Kutató Intézet:
BAKOS GÁSPÁR: "HAT-P-1"

2006. szeptember 7: 46. Telehold-túra. Budai hg. Túravezető: ANTÓK GERGELY

2006. szeptember 9: Solymár, Filozófikus Beszélgetések:
PETIK P. ATTILA - BEREGSZÁSZI MAGDOLNA: Gondolatok a földönkívüli civilizációk létéről

2006. szeptember 16: III. Szekszárdi Filozófiai Vándorgyűlés: Szekszárd, Fekete Borpince
HORVÁTH TIBOR: A tehetség és az európai kultúra

2006. szeptember 21. Hűvösvölgy. A Kondor úti Cédrusfa: Őszi napéjegyenlőségi ünnepség,
szervező: BOLYA ISTVÁN

2006. szeptember 26: Kéthly Anna Terem:
MOCSÁRI ATTILA: Jacob Fugger államkapitalizmusa 1500 körül - Elmaradt előadás!

2006. október 7-8: 47. Telehold túra, Börzsöny. Túravezető: ANTÓK GERGELY

2006. október 13. Budapest Külső-Üllői Úti Református Gyülekezet:
TÁRSADALMASÍTÁS - MAGÁNOSÍTÁS - HATALOMGAZDASÁGI DIKTATÚRA
- őszi kiskonferencia: FÁY ÁRPÁD, DETRE CSABA, BOKOR LEVENTE, KOCSIS ISTVÁN,
TÁLOS GÉZA, TÓTH TIBOR

2006. október 20. MÁFI Ebédlő:
RÁSZLAI TIBOR: Leibniz: Isteni optimum-számítás

2006. november 3. "Bolyavár":
KUNKOVÁCS LÁSZLÓ: Táltoserő

2006. november 4: 48. Telehold-túra, Budai hg. Túravezető: ANTÓK GERGELY

2006. november 7: DETRE CSABA: Ad fontes! - elnöki rendelet a Filozófiai Vitakör depolitizálásáról

2006. november 16, MTA Konkoly-Thege Csillagászati Kutató Intézet:
TÓTH I. VIKTOR: Új határok és új napok

2006. november 17. Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár: FEJLŐDÉS, METAFIZIKA, VALLÁS őszi fejlődéselméleti konferencia:
DUDICH ENDRE: Teremtés, tervezés, fejlődés - nem vagy, hanem és
NAGY JULIANNA ESZTER: Evolúció az indiai bölcselet "kozmikus tanának" kontextusában.
- Az evolúció ágense: a mikrovitum - P. R. Sarkar elmélete
HORVÁTH TIBOR: A férfi, a nő és az Isten. A posztmodern feministák és a bibliai próféták
történelem-szemléletének összehasonlítása
DETRE CSABA: Hány lényegű az emberi megismerés?
RÁSZLAI TIBOR: Az entelecheia "helye" az evolúcióban
VITÁNYI PÁL: Entelecheia mint kompatibilitás

2006. november 21: A 81 éves DR. TAVASZY FERENC egyesület-alapító alelnök köszöntése

2006. november 23. MTA Konkoly-Thege Csillagászati Kutató Intézet:
KIRÁLY PÉTER: A Voyager szondák a nagy lökéshullámon innen és túl

2006. december 1. MÁFI Ebédlő:
NAGY JULIANNA ESZTER: Egy lehetséges világrend - P. R. Sarkar indiai filozófus szerint

2006. december 4: 49. Telehold-túra: Budai hg. Túravezető: ANTÓK GERGELY

2006. december 7. MÁFI Igazgatói Tanácsterem:

BODOKY TAMÁS - KIS MÁRTA - DON GYÖRGY: Egy lehetséges meteoritkráter Dél-Baranya felső-karbonjából

SOLT PÉTER - DETRE CSABA: Óriás meteoritkrátrek Ukrajnában
Az 1927. július 5-én Boroszlóban megalakult Verein für Raumschiffahrt magyar vonatkozásai, a 80 éves évfordulóról történő megemlékezés előkészületei

2006. december 15. Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár: ÉVZÁRÓ ÖSSZEJÖVETEL:
1250 rendezvény és a zivataros 2006. év tanulságai, tervek 2007-re, Székely Csaba törzsgárda-tag kinevezése (Detre Csaba) A "Filozófiai Vitakör Kancellárja" kommunikációs-információs-operatív vezető funkció létrehozása, kancellári székfoglaló: Horváth Tibor.

KOVÁCS GYÖRGYI: Ausztráliai útibeszámoló

NAGY JULIANNA ESZTER: Sokéves indiai és DK-ázsiai tanulmányút

SOLT PÉTER: A Nándorfehérvári Diadal 550. évfordulója - útibeszámoló

Megemlékezés Hegel halálának 175. évfordulóján, 1: TÓTH TIBOR: A dialektikus cinkosság etikájaA FILOZÓFIAI VITAKÖRBEN ELHANGZOTT ELŐADÁSOK LISTÁJA A 2007. ÉVBEN

2007. január 27. Detre-lakás:
DETRE CSABA: Elmélkedések a halhatatlanságról
NAGY JULIANNA ESZTER: Sokéves ázsiai küldetés képei

2007. február 2. Csontos-Detre-lakás:
Megemlékezés az első magyar csillagásznő, DR. BALÁZS JÚLIA születésének 100. évfordulóján

2007. február 4. MISKEY ORSOLYA 30. születésnapja
2007. február 6. MÁFI Ebédlő: ZÁHONYI ANDRÁS: A rovásírás egy mérnök szemével
2007. február 9. Bokor-lakás: FÁY ÁRPÁD: A tőke fogalmának három jelentése
2007. február 12. Magyar Nemzeti Múzeum: Emlékülés KRETZOI MIKLÓS 100. évfordulóján
2007. február 13. MÁFI-Galéria: Elvira-napi révület
2007. február 16-19. Hármaskúti Vándorgyűlés
2007. február 27. VITÁNYI PÁL házirendezvénye: Hegel időszerűsége

2007. március 2. Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár: „EGY ÉLHETŐ JÖVŐ FELÉ" – egésznapos konferencia
- RÁSZLAI TIBOR: A hellenizáció, mint az első globalizáció
- DUDICH ENDRE: Jövőképek a „science fiction”-ban
- THALY KOPPÁNY: Kontra-litánia, avagy Candide a világok legsikeresebbikében
- NAGY JULIANNA ESZTER: Hogyan fordítható vissza a kibillenés- szétesés- hanyatlás folyamata:
Sharkar „prana” (egyensúly) elmélete
- LANTOS GÁBOR: Hol rontottuk el?
- MAGYARI ZOLTÁN: Ketté(nem) osztott ország lehetséges jövőképe
- ADONYI ZOLTÁN: A Marshall-szigeteken történtek nem ismétlődhetnek meg
- MIKLÓSSY ENDRE: Sárkányfog-vélemény
- BENYÓ BERTALAN: Közlekedéshálózati centralizáció – kizsákmányolás
- VITÁNYI PÁL: Visszafordítható-e az elidegenedés?
- HORVÁTH TIBOR: Új világszemlélet - új világrend
- URBÁN IVÁN: Holotópia – egy holisztikus ÉLET gazdasági modellje
- DETRE CSABA: A Poszthumán előszelében

2007. március 6. MÁFI Galéria: RÁSZLAI TIBOR: A Teremtés mint filozófiai probléma
2007. március 10. Szekszárd, Fekete Borpince „SZIMBÓLUMOK” Szekszárdi Vándorgyűlés
- HORVÁTH TIBOR: Metafora, szimbólum, ideál
- VITÁNYI PÁL: Szimbólum, metafora, allegória
- LANTOS GÁBOR: Szimbólumok, kultúra – általános evolúció
- BÁNHIDI ANDREW: A forma értelme
- DETRE CSABA: Geometriai szimbólumok történelmi súlya
- HORVÁTH TIBOR: Isten mint ideál, szimbólum és metafora

2007. március 31. Nagymarosi Filozófiai Piknik: THALY KOPPÁNY: Gondolatok a nacionalizmusról
2007. április 13. MÁFI Ebédlő: A Filozófiai Vitakör 2007. évi Közgyűlése
2007. április 20. MÁFI Ebédlő: DOBÓ ANDOR: Ki éri utól a fényt?

2007. május 11. MÁFI Ebédlő: TAVASZY FERENC Emlékülés:
DETRE CSABA: Egy rend(szer) szerető filozófus egy nem rend(szer)ben
- DUDICH ENDRE: Tavaszi hazabeszélés
- VITÁNYI PÁL: Rendszer és úriemberség
- RÁSZLAI TIBOR: Rendezett és rendezetlen folyamatok a természetben – s ami ezekből következik
- DEÁK FERENC: Emlékeim Tavaszy Ferencről

2007. május 15. MÁFI Galéria: RÁSZLAI TIBOR: „Paradigmaváltás” – Thomas Kuhn úgy gondolta-e, ahogy értjük, ahogy alkalmazzuk?
2007. május 18. MÁFI Ebédlő: SZÁNTÓ BORISZ: A Technológia
2007. május 27. MÁFI Ebédlő: FABÓ LÁSZLÓ: Lélekfrissítő nyelvi kirándulás az etruszk feliratok erdejében

2007. június 5. MÁFI Lábnyomos Terem:
ZÁHONYI ANDRÁS: Írásjelek, istenségek, égitestek, számok (analógiák az ókorban)

2007. június 16. ISMERKEDÉS ZEBEGÉNNYEL: DUDICH ENDRE rendezvénye
2007. június 20. Kodolányi Főiskola: KISS ENDRE: Posztmodern és poszthumán
2007. június 21. Gellérthegyi Filozófus-Park: Nap-nap (Az ún. „Viharos Napforduló”)


_________________________________________________________________________________

2007. II. félév:

2-6 July 2007 Common organization with the Hungarian Impact Society and the Szilvágy Horseshoe Museum:
The Veszprém Giant Meteorite Crater

7 July 2007, Geological Insitute of Hungary Memorial Meeting of the 80th Anniversary of the Establishment of "Verein für Raumschiffahrt"
(1927, Breslau), the first astronautical society.

Hungarian participants at the 1929 Berlin-congress: László Bogsch, Béla Bulla, László Dunst (Detre), Lajos Rotter.

25 July 2007, Szántó-house: Szántód Philosophical Meeting
11 August 2007, Pomáz, Magyar Vár: First Hun-Magyar Musical Meeting
2007. Szeptember 1-2, Vigandpettend, Pataki ház: FARKASINSZKY TIBOR: Jelképek a „Lehel kürtje” faragványain
HAJDÚ KATALIN: Jászok-e a filiszteusok?
TÁLOS GÉZA: A magyar őstörténet-kutatás tévútjai
2007. szeptember 22-23: Abaújszántó, Angyalos-szüret
2007. október 11. Kodolányi Főiskola, új épület: KISS Endre: Posztmodern és poszthumán
2007. október 12. Budapest, BorLabor vendéglő: URBÁN IVÁN: Meta-cunami, paradigmaváltás a 21. században
2007. október 14. Solymár: PETIK P. ATTILA: Kozmikus antropomorfia
2007. október 19. MÁFI, Galéria: RÁSZLAI TIBOR: Jacques Maritain
2007. október 27-28: Szekszárd, Fekete Borpince: Szervező: HORVÁTH TIBOR
2007. október 30. Adonyi-lakás: Paradigma-kedd: RÁSZLAI TIBOR: A Formann-tézisek
2007. november 9-10. Kodolányi Főiskola: Történelem és önazonosság – A "Deutsche-Ungarische Philosophische Gesellschaft" konferenciája
Filozófiai Vitakör, meghívott szekció: BOKOR LEVENTE: Azonosság és érték
DETRE CSABA: Az idealizmus, mint a materializmus részdiszciplínája
DUDICH ENDRE: Lenin, mint idealista
HORVÁTH TIBOR: Modernitás és identitás
RÁSZLAI TIBOR: A szubjektivitás képei – a halál fogalma Hegelnél
2007. november 13. MÁFI Előadóterem: BERÉNYI LÁSZLÓ: Három a magyar igazság

2007. november 16. Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár: A Homo sapiens fajöltője – az Ember fogalma
KORDOS LÁSZLÓ: Gondolatok az emberré válásról
DETRE CSABA: Az Ember: A Kozmosz öntudatra ébredése
SZÁNTÓ BORISZ: A negyedik típusú ember
MIKLÓSSY ENDRE: Az ember-teremtő nyelv
BOKOR LEVENTE: Ecce homo
PETIK P. ATTILA – HIN PETROSZ – DETRE CSABA: Kozmikus antropomorfia
RÁSZLAI TIBOR: Szent Tamás emberfogalma
URBÁN IVÁN: A földi társadalomtól a kozmikus társadalomig
CSILLEBÉRCZI DÉNES: Az emberi lényeg alapvető megközelítése:
„Ti hoj anthrópoj? Hoj anthrópoj theoj thanatoj, ti hoj theoj? Hoj theoj anthrópoj athanatoj”

Fogadás

2007. november 23. MÁFI Előadóterem: KISS ENDRE: Kiss Árpád emlékülés
2007. november 30. Bokor-lakás: DOBÓ ANDOR: Újabb fejlemények a speciális relativitás elmélet területén
2007. december 7. Bolya-lakás: HUNNIVÁRI LÁSZLÓ: A végső visszaszámlálás
2007. december 14. Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár: Évzáró (1500. összejövetel)
DETRE CSABA: 1500 tanulság
DUDICH ENDRE: Négysávos egyenes út felfelé – megemlékezés Prof. Dr. Hámor Gézáról
LOMBAY KAMILLA – SIMÁN KATALIN – SZÁNTÓ BORISZ: Nepál
SOLT PÉTER – DON GYÖRGY: Barangolás Erdélyben és Csángóföldön
RÁSZLAI TIBOR: VersekFilozófiai Vitakör előadáslista 2008.

2007. december 31. Bokor-lakás: Filozófiai Vitakör Szilveszter

2008. január 29. kedd, Adonyi Zoltán korelnök lakása: RÁSZLAI TIBOR: A szép merészsége az élet felett

2008. február 1. péntek, Detre-lakás: DETRE CSABA: Ember – Emberisten – Istenember – Isten

2008. február 8. péntek, MÁFI Lábnyomos Terem: FABÓ LÁSZLÓ: A boszniai piramisok

2008. február 15. péntek, Vitányi-lakás: VITÁNYI PÁL: Metamatematika, azaz igazság, szépség és jóra használhatóság
a matematikában mint rendszer-együttesben

2008. február 19. kedd, MÁFI II. em. Galéria: RÁSZLAI TIBOR: Para-Kuhn

2008. február 29. péntek, Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár: „AZ UNIVERZUM” egésznapos konferencia:
GRANDPIERRE ATTILA: A Világegyetem fogalma. Miért fontos a Világegyetem számunkra?
KIRÁLY PÉTER: Különbejáratú Univerzumunk, fekete háttérrel
SZÁNTÓ BORISZ: A Mindenség logikája
VITÁNYI PÁL: A matematika univerzuma(i)
KOCSIS FERENC: Az Univerzum működése dióhéjban
HORVÁTH TIBOR: Univerzum és ember – ami fent, az van lent?
MAGYARI ZOLTÁN: „… és lőn világosság”
DOBÓ ANDOR: Az idő természetének kozmológiai vonatkozásai
URBÁN IVÁN: Holoverzum felé
BOKOR LEVENTE: Platón, az örök
RÁSZLAI TIBOR: A karteziánus kozmosz
KLIMES-SZMIK KATALIN: A mexikói azték világkép
BÉRCZI SZANISZLÓ: Ember – Ház – Űrállomás (Univerzum). Környezetbővítések és lehatárolások
DETRE CSABA: Környezet és Univerzum

2008. március 6. csütörtök, Magyar Írószövetség Székháza: MIKLÓSSY ENDRE szerzői estje

2008. március 8. szombat: Nagymarosi Filozófiai Piknik:
MÓRÁSZ ZSUZSANNA – THALY KOPPÁNY: Vita a közoktatás reformjáról

2008. március 29. szombat: Szekszárdi Vándorgyűlés
SLEMMER LÁSZLÓ: Az adópénz példázat. Jézus, a profi konfliktuskezelő
SIMON ATTILA: Lételemzés Weöres Sándor a teljesség felé című művében
Exotikus és ezoterikus irányzatok az európai (illetve monoteista) vallások történetében

2008. április 4. péntek, Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár: 2008. Évi Közgyűlés:
RÁSZLAI TIBOR: Platón anyageszménye
PETIK P. ATTILA: Ausztráliai képek

2008. április 7. hétfő: ADONYI ZOLTÁN korelnök halála

2008. április 11. péntek, Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár:

ILJOVSZKI RISZTO: A bizánci birodalom eszmei kisugárzása

2008. április 15. kedd: Vitányi lakás: VITÁNYI PÁL: Continuum

2008. április 18. péntek, Egyetemi Könyvtár: Bizánc-kiállítás

2008. április 22. kedd, Detre lakás: RÁSZLAI TIBOR: Az örmény népirtás akusztikuma2008. április 25. péntek, Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár: „A NAPRENDSZER NAPJA” egésznapos konferencia

DUDICH ENDRE: Naprakészen a Nap Napon
HORVÁTH ANDRÁS: Bolygókutatás űrszondákkal
SOLT PÉTER: Meteorit és kozmikus por-kutatások
GESZTESI ALBERT: Európa messze van
JAKAB MÁTYÁS: Az extraszoláris élet lehetőségei
BÉRCZI SZANISZLÓ: Hogyan épült a Föld három évszázad alatt megismert sztratigráfiájára a Hold és a Merkúr rendszere?
DETRE CSABA: A geo- és biodinamika lecsengése a földtörténet során – szemikvantitatív tűnődés
PETIK P. ATTILA: Antropomorf objektumok a Naprendszerben (bemutató)
RÁSZLAI TIBOR: A tűz (mint alapelem – Hérekleitosz)2008. május 16. péntek, Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár:
A FILOZÓFIAI VITAKÖR 35. SZÜLETÉSNAPI RENDEZVÉNYE: „JÖVŐKÉP(ZET)EK

DETRE CSABA: Éljen az örök Filozófiai Vitakör! Vivat Circulus Philosophicus Aeternus!
VITÁNYI PÁL: A filozófia lehetőségei és lehetetlenségei
RÁSZLAI TIBOR: New Age
URBÁN IVÁN: 5. Hullám, az Új Világ képe
DUDICH ENDRE: Studia Ursulistica I.
FABÓ KATALIN: A Dudichiada 2007 képekben2008. május 24-25. szombat-vasárnap: A 2008. Évi Bugaci Agóra:
BÁNHIDI ANDRÁS: Mennyire függünk egymástól a Teremtésben?

2008. június 10. kedd: Egyetemi Könyvtár: „Mátyás király és a Renaissance” könyvkiállítás, bemutatja: KLIMES-SZMIK KATALIN

2008. június 12. csütörtök, Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár:
TÉNYI TAMÁS: „Tudom” c. költői felolvasása

2008. június 27-29. péntek-vasárnap, Abaújszántó: Abaújszántói borfilozófiai napok, rendezők:
ANGYALOS LÁSZLÓ, CSENGŐ ZOLTÁN

2008 július 26, szombat: Bajnai Filozófiai Piknik:
LOMBAY KAMILLA – DETRE CSABA: Homo globalis, Homo universalis

2008. augusztus 5. kedd, Apostolok Söröző: KOVÁCS GYÖRGYI és DETRE CSABA dialógusa a Világról és a Filozófiai Vitakörről

2008. augusztus 9-10. szombat-vasárnap: Aliga 2008.
VITÁNYI PÁL: A hely harmóniája – a Koninuum topo-organikus szerveződésű logikája természeti és társadalmi példákon

2008. augusztus 8-22. „Olimpia és Okhlokrácia” – email vita

2008. szeptember 13. szombat: III. Solymári Filozófiai Beszélgetések:
BEREGSZÁSZI MAGDOLNA – PETIK P. ATTILA: Miért éppen a fehér ember?
+ A Hold és a Jupiter távcsöves megtekintése

2008. október 7. kedd, MÁFI Lábnyomos Terem: Adonyi Zoltán Emlékülés
DETRE CSABA: Adonyi Zoltán Alapító Atya a Gyakorlat Filozófusa
VITÁNYI PÁL: Egyértelműség – sokrét(eg)űség
RÁSZLAI TIBOR: Theoria cum praxi
LOMBAY KAMILLA: Adonyi Zoltán-provokálta gondolatok
BOKOR LEVENTE: Kvantum-koherencia (Adonyi Zoltán 80. születésnapján felolvasott vers, 2006.)

2008. október 9. csütörtök: Bátaapáti kirándulás az atomhulladék-temetőben. Vezető: DON GYÖRGY.

2008. október 16-18. Sopron, Liszt Ferenc Konferencia- és Kulturális Központ:
„FÖLD ÉS ÉG” konferencia, több szervezettel közös rendezésű konferencia2008. október 21. kedd, Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár:
FABÓ LÁSZLÓ: Föld és Ég, rendhagyó mérnöki gondolatok a Szent Koronáról

2008. november 12. SOLT PÉTER Alapító Atya 60 éves!

2008. november 14. péntek, Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár: „OTTHONUNK A NAPRENDSZER” félnapos konferencia

KIRÁLY PÉTER: A Voyager-szondák meglepő eredményei a bolygókon túlról
GESZTESI ALBERT: Holdomiglan-holdodoiglan
JAKAB MÁTYÁS: A Föld földrajza 1500 millió évre visszamenőleg – kontinens kronológia dióhéjban
DETRE CSABA: A Naprendszer-fogalom kifejlődése a püthagoreusoktól Descartesig
RÁSZLAI TIBOR: A Föld alakjáról szóló képzetek az antikvitásban
VITÁNYI PÁL: Esszék, versek, gondolatok

2008. november 28. péntek, Bokor-lakás: A Consilium Latinum Circuli Philosophici létrehozása

RÁSZLAI TIBOR: A történelem teológiája – Augustinus

December 5. péntek, MÁFI Galéria:
BOKOR LEVENTE: Beszámoló egy MTA-konferenciáról: „Erkölcs és jogrend a piacgazdaságban”

2008. december 12. Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár: ÉVZÁRÓ KÖZGYŰLÉS:
Levél VECSERNYÉS GYÖRGY Alapító Atyához 75. születésnapja kapcsán
FABÓ KATALIN: Játékos gondolkodás gonddal és gond nélkül
SOLT PÉTER: „A víz szalad, de a kő marad!” (Képes élménybeszámoló Kárpátaljáról és Erdélyről
ZÁHONYI ANDRÁS: XY a betű neve (Könyvbemutató)
Fotópályázatunk bemutatásaFilozófiai Vitakör előadáslista – 2009.

2009. január 22. csütörtök, MÁFI Galéria:
RÁSZLAI TIBOR: Kölcsey világnézete – megemlékezés a Magyar Kultúra napján
2009. január 23. péntek, Egyetemi Könyvtár: Fenton fotótörténeti kiállítás
2009. január 30. Bolya-fészek: DETRE CSABA: Credo in unum Anthropotheum
2009. február 13. péntek, MÁFI Lábnyomos Terem:
FABÓ LÁSZLÓ: Kevés jelben sok értelem

2009. február 16. szombat, Zalaegerszeg, Izsák Imre Általános Iskola:
Kiállítás megnyitása Izsák Imre (1929-1965) születésének 80. évfordulóján

2009. február 21. szombat, Nagymarosi Filozófiai Piknik
MÓRÁSZ ZSUZSANNA -THALY KOPPÁNY: Sidereus Nuncius, avagy Galileo Galilei csillagászati megfigyelései 400 évvel ezelőtt

2009. február 27. péntek, Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár:
„EVOLUTIO EVOLUTIONIS” Vissza az evolúcióelmélethez! – egésznapos konferencia
DUDICH ENDRE: Charles Darwin, az utolsó előtti evolucionista kettős jubileuma
GESZTESI ALBERT: A kozmogónia nagyobb paradigmái
MIKLÓSSY ENDRE: A kreáció és az evolúció egymástól független kérdőjelei
SOLT PÉTER: „Varietas delectat” , a Vátozás Rendje az Időben
DETRE CSABA: „Qual” és az Evolúció Dinamikája
VITÁNYI PÁL: A fejlődés szabadság szervessége
GYULAI IVÁN: Fenntartani a fenntarthatatlant
SZÁNTÓ BORISZ: A transzcendencia tudatossága
TÁTRAY LIZA – D. LOMBAY KAMILLA – SIMÁN KATALIN: Hétköznapi transzcendencia
BÁNHIDI ANDRÁS: Valamiből valamivé válás (?) vagy metamorfózis (?)
RÁSZLAI TIBOR: A poligenezis filozófiai-teológiai lehetősége
FABÓ LÁSZLÓ: A nyelvek elkülönülési dinamikája
DEÁK FERENC: Hozzászólás a 0. körlevélhez
URBÁN IVÁN: A jövő metamorfózisa

Fogadás

2009. március 13. péntek, Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár:
ILJOVSZKI RISZTO: Makedonia

2009. március 26. csütörtök, MÁFI Galéria:
RÁSZLAI TIBOR: Az eredendő bűn és az idő. 100 éve született Simone Weil…

2009. április 3. péntek, MÁFI, Lábnyomos Terem: 2009. Évi Közgyűlés

2009. április 17. péntek, Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár:
RÁSZLAI TIBOR: „Csendre postakürt!” – költői est

ZSEBEHÁZY GYÖRGY: Verselemzés

2009. április 28. kedd, Vitányi-lakás: A Custodia Valorum Sipiritualium megalakulása

2009. május 8. péntek, MÁFI Galéria:
RÁSZLAI TIBOR: Galilei retusálatlanul (FV 1939)

2009. május 15. péntek, Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár:
36. születésnapi összejövetel: „A KOZMOSZ HATÁRAI” – kiskonferencia.
RÁSZLAI TIBOR: A Tejút eltolása a létezők legöregebbikei felé
GESZTESI ALBERT: A lehetséges világok legjobbika
DETRE CSABA: Az Ember Kozmikus Szférái:
1. Az Ember által metamorfizált világ
2. Az Emberi Jelenlét Szférája
3. Az Ember által megismert világ
4. Az Ember által feltételezett világ
Az Emberi Fejlődés iránya: Az 1.-ből a 4. felé vezető haladvány2009. május, Egyetemi Könyvtár: „Herbáriumok” – kiállítás

2009. június 5. péntek, MÁFI Rónai András Terem:
GAZDAG LÁSZLÓ: „A teremtés titka” – könyvbemutató

2009. június 21. Gellérthegy Filozófia Park:
NAP NAP – Eszmefuttatások a Napról, a Naprendszerről és az Állatövről

2009. július 4-5. Balatonaliga, Vitányi-villa:
VITÁNYI PÁL: Logikai kapcsolatok keresése a folytonosságról, a dimenziók egységességéről

2009. augusztus 29-30. Bugac, Bánhidi Kúria: BUGACI AGÓRA 2009:
Bánhidi András: Az arany középút

2009. szeptember 12. szombat, Börzsönyliget, Gesztesi-ház:
GESZTESI ALBERT: Az Ember és az IDŐ

2009. október 2. péntek, Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár:
CSÍZI IMRE: Bevezetés az integrálfilozófiába

2009. november 6. péntek, MÁFI Rónai András Terem:
KOPTOK – kiskonferencia
HUBAY PÉTER: Kopt gnosztikus szövegek: Júdás evangéliuma
HASZNOS ANDREA: A koptság
RÁSZLAI TIBOR: Mit kell tudni a koptokról?

2009. november 13. péntek, Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár:
2000. vitaülés
SOLT PÉTER: Kultúrák keresztútjain, a magyar keresztesek nyomában Szíriában

2009. december 11. péntek, Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár: ÉVZÁRÓ
DETRE CSABA: 2009. tanulságai és érdemei
FABÓ LÁSZLÓ: Programjavaslatok és tervek 2010-re
FABÓ KATALIN: Köszöntő, vetítettképes visszaemlékezés (kirándulások 2008-2009.)

Előadások 2010-ben

Szeretettel meghívunk a Filozófiai Vitakör 2010. január 22-én pénteken 16 órakor kezdődő helyfoglaló összejövetelére, amelyet a Magyar Kultúra Napja alkalmából az Egyetemi Könyvtár frissen rendelkezésünkre bocsájtott 2. emeleti Tanácskozó termében rendezünk.
(2029. XXXVIII. évf. - 0. összejövetel)

Cím: 1053 Budapest, Ferencziek tere 6.

Program: Kell-é nekünk "halszagú rokonság"?
Kulturális gyökereink ozmózisa, ozmikus kínja.

Előadó: RÁSZLAI TIBOR

Január 29. péntek, 18h, Elnöki Rezidencia: Évnyitó.

DETRE CSABA: Alapkérdés: Egyedül vagyunk-e vagy sem (a Világegyetemben)?

A Filozófiai Vitakör szeretettel meghívja a 2010. február 4-én csütörtökön délelőtt 10 (!) órakor kezdődő összejövetelére (2034. XXXVIII. évfolyam - 3. rendezvény)

Program: A "Custodia Valorum Spiritualium" (Szellemi Értékek Őrsége) nyílt összejövetele

Az összejövetel házigazdája: VITÁNYI PÁL pfcph, aki "Illeszkedések" címmel fog előadást tartani.

2010. Február 12. péntek, 16h, RÁSZLAI TIBOR: A platóni "aoristos dyas" rejtélye
A vitaülés helyszíne: Magyar Állami Földtani Intézet, Bp. XIV. Stefánia út 14. I. em.
Rónai András terem

2010. február 19. Péntek, Egyetemi Könyvtár, Tanácsterem:
DUDICH ENDRE: Laudatio Psychodiversitatis. Eszmék és rögeszmék.
1. Alfa előtt, Ómega után. Atlantisztól Bizáncig. (Időpont megadása később...)Február 26. péntek, 10:30, Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár

A (szak)tudományok és a filozófia ->> 1. körlevél:

A Filozófiai Vitakör szeretettel meghívja 2010. február 26-án, pénteken 10:30 órakor, a Kőbányai Szabó Ervin Könyvtárban tartandó egésznapos interdiszciplináris konferenciájára.


A konferencia tematikus címe: A (szak)tudományok és a filozófia

Határidők:
Az előadás címének elküldése (= nevezés a konferencián való részvételre):
2009. január 29.

Minimum féloldalas, maximum 2 oldalas kivonat elküldése:
2009. február 10.

A konferencia előadásrendjét, kezdetét tartalmazó 2. körlevél közreadása:
2010. február 3.

A konferencia az előadások számától függően 10:30 és 12:30 között kezdődhet.

Ugyancsak az előadások száma határozza meg az előadások időtartamát,
amely 35 és 45 perc között lehetséges.

Preferált témák a teljesség minden igénye nélkül:
A (szak)tudomány (scientia) és a filozófia definíciója. A kettő taxonómiai értelemben azonos kategória-e? Viszonyuk egymáshoz. A tudományok és a filozófia diszciplináris lehatároltsága, azaz létezik-e olyan tudomány, amely nem nevezhető „szaktudománynak” s van-e a filozófiának diszciplináris lehatároltsága? Az ún. szaktudományok nagyobb társadalmi presztizse vagy utilitarista előnye. Tudománynak nevezhető-e az a szellemi tevékenység, amely nélkülözi a filozófiát?

Az. ún. „paratudományok” kérdése. Létezhet-e konvencionális diszciplináris határ a tudományok és a „paratudományok” között? Igaz-e az általános nézet, hogy „paratudomány” az, amelynek tevékenysége nem fér be a hatalommal rendelkező tudományos intézményekbe.

A Tudomány és Hatalom problematika. A tudomány szabadsága, v. ö. „Libertas scientiae diabolicum dogma” (Kálvin János).

Tudomány – „paratudomány” – áltudomány. A tudományos rendszerek. Rendszerelmélet és filozófia. Az ún. tudományos paradigmák kialakulása (lásd: Thomas Kuhn), pozitív és negatív szerepük a tudomány fejlődésében. Új tudományos rendszerek hányattatása, alkotóinak társadalmi veszélyeztetettsége.

Tisztelettel: Dr. Detre Csaba
a Filozófiai Vitakör elnöke
2009. december 18.A (szak)tudományok és a filozófia ->> 2. körlevél:

A konferencia helyszíne: Pataki Művelődési Központ - Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár
Budapest X. Szent László tér 7-14.
Időpontja: Február 26. 10:30
Rendező: SZÁSZ ILONA könyvtárvezető

Program:

10:10-től: Gyülekezés, előkészületek
10:30 FABÓ LÁSZLÓ, az Interkut Alapítvány elnöke, DETRE CSABA, a Filozófiai Vitakör elnöke:
A téma expozíciója

10:40 CSÍZI IMRE: A szaktudományok és a filozófia
11:10 ZSIGMOND BALASSA: Fizika és filozófia
11:50 BOKOR LEVENTE: A dialektikus- és történelmi materializmus, mint a társadalom természettudományos megközelítése

12:30 LAKATOS ZOLTÁN: Az élő halmaz modell
13:10 LAJTNER TAMÁS: Miért vonzó a szerelem? (A gondolat fizikája)

13:50 Szünet

14:30 SZÁNTÓ BORISZ: Levezethető-e a Mindenség lényege?
15:10 GAZDAG LÁSZLÓ: Van-e élet a halál után?
15:50 PIKÓ GÁBOR MÓZES: Filozófia, teológia és a szaktudományok
16:30 RÁSZLAI TIBOR: A világ megismerhetősége - intuitio platonica et thomistica
17:10 VITÁNYI PÁL: A filozófia trágyája vagy talaja-e a szaktudományoknak?
17:50 KLIMES-SZMIK KATALIN: Kísérletek a mezoamerikai népek filozófiájának rekonstrukciójára

18:30 DETRE CSABA: A Világ megimerésének kétrétűsége:
1. (Szak)tudomány (Scientia): Empirikus leírás. 2. Dinamikus tudomány = fejlődéselmélet = filozófia

19:10 Fogadás

Ideális időbeosztás: 35 perc előadás + 5 perc vita. (A hozzászólások max. hossza: 1,5 perc)
Kérjük az Előadókat és a Hozzászólókat az időkeretek betartására.

Az előadóteremben komputer + digitális vetítő áll az Előadók rendelkezésére.
A demonstrációs anyagokat pendrájvon lehet hozni.

Részvételi díj: Hölgyeknek: 1 csomag sütemény, Uraknak: 1 üveg ital.

3. Körlevél az előadások kivonataival: február 12-én

2010. február 3.
Dr. Detre Csaba, a Filozófiai Vitakör elnöke

Zanza: Itt, ebben a letölthető zip fájlban vannak az egyes előadások rövid kivonatai
és az írásos "hozzászólások"


2010. március 5. péntek 16:00 (2045. XXXVIII. évfolyam - 8. rendezvény)
SZÁNTÓ BORISZ: A Harmadik Logosz
Egyetemi Könyvtár - Budapest V. Ferencziek tere 6. - II. emelet, Tanácskozó terem

2010. március 12. péntek 17:00 (2051. XXXVIII. évf. - 9. rendezvény, helyszín: Bokor-lakás)
BOKOR JUDIT és BOKOR LEVENTE: Magyari Zoltán (1936-2008.) emlékest

2010. március 19. Egyetemi Könyvtár 16:00 RÁSZLAI TIBOR:
A hatalom megkeresztelése, Aquinói Szent Tamás

2010. március 27. szombat (április 17-ről előrehozva) 10:30 Házirendezvény Nagymaroson
(2059. XXXVIII. évfolyam / 11. rendezvény)
Házigazdák: MÓRÁSZ ZSUZSÁNNA, THALY KOPPÁNY. Téma: A Voynich-kézirat...
Bejelentkezés a 27-353-472 tel/fax számon, vagy a thaly@nagymaros.hu e-mail címen.
Vonatozók: Találkozás a Nyugati pályaudvaron 08:50-ig, a 09:07-kor Szobra induló vonat vágányfőjénél.

2010. április 9-én, pénteken 16:00-kor a 2075. vitaülés (XXXVIII. évf. 12. rendezvény):
Egyetemi Könyvtár, 1053 Bp. Ferencziek tere 6. II. em. Tanácskozó terem:
RÁSZLAI TIBOR: Széchenyi és a "vak zsák" (emlékezés március 8-ra)
Az előadó megbetegedése miatt a kéziratot felolvassa Fabó László

2010. április 16-án, pénteken 16:00-kor a 2079. vitaülés (XXXVIII. évf. 13. rendezvény):
Egyetemi Könyvtár, 1053 Bp. Ferencziek tere 6. II. em. Tanácskozó terem:
Mottó: A FILOZÓFIA A MEGÉRTÉS MŰVÉSZETE (F. L.)
KISS MIKLÓS: A Világegyetem működésének évezredek óta keresett megoldása
- Hogyan működik minden rendszer- és rendszerkomponens rendszer folyamat ?
- Hogyan lesz az energia a létezés hajtóereje?

2010. április 23. Egyetemi Könyvtár 16:00 DUDICH ENDRE: Noodiversitas (nomen novum!)
Psychodiversitas 5/2: Logoszon innen s túl - Csillag, kereszt, félhold

2010. május 7. Egyetemi Könyvtár 16:00 FABÓ LÁSZLÓ: A természet rendje I.

2010. Május 14. péntek 16:00 >>> A 2114. rendezvény (XXXVIII. évf. / 16. vitaülés).
Helyszín: Magyar Állami Földtani Intézet, Bp. XIV., Stefánia út 14. I. em. Rónai András Terem.
Program: Ünnepi összejövetel a Filozófiai Vitakör 37. születésnapja alkalmából.
Előadás: DUDICH ENDRE: Laudatio Noodiversitatis 5/3. Útban a Semmi felé. Perdöntő Vízöntő
Ezután: Fogadás

2010. május 21. péntek 16:00 Egyetemi Könyvtár:
RÁSZLAI TIBOR előadása: A tegnapi kereszténység

2010. május 28. 16:00 Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár:
GESZTESI ALBERT előadása: A világ négy sarka

2010. június 18. Egyetemi Könyvtár 16:00
ILJOVSZKI RISZTO előadása: Bizánc-KonstantinápolyA Filozófiai Vitakör 2010. július 31-én szombaton 12:00-kor kezdődő 2184. rendezvénye:
XXXVIII. évf. / 21. vitaülés. Program: A 2010. évi Bajnai Filozófiai Piknik.
Rendezők: D. LOMBAY KAMILLA, DETRE CSABA
Per angusta ad augusta - Szűk utakon át (lehet eljutni) magasra
(Ennek gyakorlati bemutatója a Szőlőhegyre való feljutás) (Az evolúciódinamika 2. főtétele)
Az összejövetel helyszíne: Bajna, Szőlőhegy, Detre-Antók hétvégi ház.
Találkozó 9:30-10:00 között a Detre-lakásnál, XII. Csörsz utca 10.
A részvételi szándékot július 28-ig kérjük jelezni, és azt is, hogy autóval, vagy anélkül szándékozik jönni.

A Filozófiai Vitakör tervezett következő rendezvényei, egyelőre a teljesség igénye nélkül:
Az őszi programot az Egyetemi Könyvtár sajnálatos kiesése miatt újra kell tervezni.
ÚJ KONFERENCIA-HELYEK BIZTOSÍTÁSA ELSŐDLEGES FONTOSSÁGÚ!

2010. augusztus 7-8. (szombat-vasárnap) Aligai Filozófiai Napok:
VITÁNYI PÁL házirendezvénye

2010. augusztus 28-29. (szombat-vasárnap): Bugaci Agóra:
BÁNHIDI ANDRÁS házirendezvénye

2010. szeptember 4. II. Börzsönyligeti Filozófiai Piknik:
GESZTESI KATALIN és GESZTESI ALBERT házirendezvénye

2010. szeptember 23. csütörtök, 17:00, Gellérthegyi Filozófia Park: Napéjegyenlőségi találkozó

A Filozófiai Vitakör további öszejövetelei, egyelőre a teljesség igénye nélkül:

2010. október 1. 15:30 - 2256. - 38. évfolyam, 43. vitaülés.
Színhely: Magyar Állami Földtani Intézet, Bp. XIV. Stefánia út 14. I. em. Rónai András előadóterem.
Program: DUDICH ENDRE: Laus Noodiversitatis V/4. rész: A tudati sokféleség dicsérete.
Kultúrák közelítése. A Neandervölgytől a Next Age-ig. Zanza: Letölthető előzetes az előadásból2010. október 15. péntek, 15:30, Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár:
ILJOVSZKI RISZTO: Bizánc-Konstantinápoly - I. rész
2010. október 29. 10:30
Az Alapítvány az Interdiszciplináris Kutatásokért és a Filozófiai Vitakör közös rendezvénye: Őszi, egésznapos interdiszciplináris konferencia:

A KÖRNYEZETVÉDELEM FILOZÓFIAI PROBLÉMÁI
(Az I. konferencia 1994. júniusában volt.)

Helyszín: Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár (Pataki Művelődési Ház, Budapest, X. Szent László tér 7-14.)

Preferált témák a teljesség minden igénye nélkül:
- A környezet fogalma
- A környezet mint totalitás
- Az evolúciódinamika környezet-dinamikája: "A bölcső-sír dinamika"
- A környezetvédelem mint tudomány és gyakorlat
- A Mesterséges Világ kialakításának hulladéka: Az elidegenített (szennyezett) környezet
- Az Emberiség földi- és kozmikus környezete
- A környezetvédelem és a szaktudományok

PROGRAM:

10:10 - 10:30: Előkészületek

10:30: KOVÁCS GYÖRGYI: A könyvtáraknak a múltjukra építve lesz jövőjük. Megvédjük a tudás letéteményeseit???

10:50: FABÓ LÁSZLÓ: Védő - Környezet - Védő

11:10: DETRE CSABA: A környezet mint totalitás

11:30: VERRASZTÓ ZOLTÁN: Társadalom és környezete, a megismerés igénye és a döntés szabadsága

12:00: GAZDAG LÁSZLÓ: A környezetgazdálkodás közgazdasági alapjai

12:30: SIMONYI GYULA: A hatodik nagy kihalás (A családtervezés ökofilozófiája és kulcsszerepe a nyomor, erőszak, ökoválság, anyai halálozás enyhítésében)
A neten lévő melléklet ide kattintva elérhető...

13:00: --- Ebédszünet ---

14:00: HÉJJAS ISTVÁN: Félreértések és tévhiedelmek a környezet és a természet védelmében
Az előadáshoz itt letölthető egy könyv-melléklet, pdf formátumban

14:30: GYULAI IVÁN: A környezetvédelmi politika kérdései

15:00: SZARKA LÁSZLÓ - BREZSNYÁNSZKY KÁROLY: Körkép a Földről - Kórkép az Emberiségről

15:30: SZÁNTÓ BORISZ: "A Környezetem Én Vagyok"

16:00: SZARVAS HAJNALKA: A zöld eszme gyökerei, jelene és hatása a jövő önszerveződő közösségeinek kialakulására

16:30: GESZTESI ALBERT: Környezetvédelmi kérdések a Naprendszerben

17:00: SZABÓ ERIK: A Csend Értéke
Az előadáshoz itt letölthető egy vers

18:00: BENYÓ BERTALAN: Növekedjünk, vagy ne

18:30: RÁSZLAI TIBOR: Erdészbecsület

19:00: URBÁN IVÁN: Melyik utat válasszuk, a külső vagy belső (technológia) útját?

19:30: Fogadás

Az előadások ideális időtartama: Max. 25 perc + max. 5 perc a hozzászólásokra adott válaszként.
A hozzászólások időtartamát kérjük max. 2 percre korlátozni.

Határidők:
0,5 - 4,0 oldal előadáskivonat elküldése a az itt megjelenő ímél-címre, csatolt fájlon: 2010. október 20-ig. (Köszönjük a már elküldött kivonatokat!)

Az előadás-kivonatokat a 3. Körlevél fogja tartalmazni, amelynek a Kör-be küldése 2010. október 22-én történik. A 3. Körlevél tarlamazza az előzetes írásbeli korreferátumokat is, amelyekre ugyanazon elvárások vonatkoznak, mint az előadás-kivonatokra: Elküldés csatolt fájlon okt. 20-ig, szövegszerkesztett formában, 0,5-4,0 oldal terjedelemben. Lehetőség nyílik konferencia utáni korreferátumok közreadására is, ugyanezen feltételekkel, amelyek elküldési határideje: 2010. november 5. A fenti követelményekkel beküldött dolgozatokat végül publikáljuk a Filozófiai Vitakör honlapján: filozofiaivitakor.hu

Részvételi díj: Hölgyek: 1 csomag sütemény, urak: 1 üveg ital.

Fabó László - az Interdiszciplináris Alapítvány elnöke
Detre Csaba - a Filozófiai Vitakör alapító elnöke

Zanza: Itt, ebben a letölthető zip fájlban vannak az egyes előadások rövid kivonatai. A zip fájl Windows Commanderrel, vagy Total Commanderrel nyitható...

A Filozófiai Vitakör következő vitaülése:
2010. november 5. péntek 15:30 MÁFI, I. em. Rónai András előadóterem:
STEIGER KORNÉL: Arisztotelész anyagfogalma
Steiger Kornél professzor rövid szakmai életrajza

2010. november 19. péntek, 15:30 Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár:
LAJTNER TAMÁS: Mi az Idő?
Lajtner Tamás honlapja ide kattintva megtekinthető...

2010. november 26. péntek 15:30 MÁFI, I. em. Rónai András előadóterem:
DUDICH ENDRE: Laus Noodiversitatis V/5. rész

2010. december 10. péntek 15:30 Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár:
2010. Évi Közgyűlés. Zárt ülés, csak a tagság vehet részt:
Tisztújítás, tagrevízió, új Alapszabály.