Vissza a Főoldalra
A FILOZÓFIAI VITAKÖRBEN ELHANGZOTT
ELŐADÁSOK LISTÁJA A 2007. ÉVBEN
* 2007. január 27. Detre-lakás:
DETRE CSABA: Elmélkedések a halhatatlanságról
NAGY JULIANNA ESZTER: Sokéves ázsiai küldetés képei

* 2007. február 2. Csontos-Detre-lakás:
Megemlékezés az első magyar csillagásznő, DR. BALÁZS JÚLIA születésének 100. évfordulóján

* 2007. február 4. MISKEY ORSOLYA 30. születésnapja
* 2007. február 6. MÁFI Ebédlő: ZÁHONYI ANDRÁS: A rovásírás egy mérnök szemével
* 2007. február 9. Bokor-lakás: FÁY ÁRPÁD: A tőke fogalmának három jelentése
* 2007. február 12. Magyar Nemzeti Múzeum: Emlékülés KRETZOI MIKLÓS 100. évfordulóján
* 2007. február 13. MÁFI-Galéria: Elvira-napi révület
* 2007. február 16-19. Hármaskúti Vándorgyűlés
* 2007. február 27. VITÁNYI PÁL házirendezvénye: Hegel időszerűsége

* 2007. március 2. Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár: „EGY ÉLHETŐ JÖVŐ FELÉ" – egésznapos konferencia
- RÁSZLAI TIBOR: A hellenizáció, mint az első globalizáció
- DUDICH ENDRE: Jövőképek a „science fiction”-ban
- THALY KOPPÁNY: Kontra-litánia, avagy Candide a világok legsikeresebbikében
- NAGY JULIANNA ESZTER: Hogyan fordítható vissza a kibillenés- szétesés- hanyatlás folyamata: Sharkar „prana” (egyensúly) elmélete
- LANTOS GÁBOR: Hol rontottuk el?
- MAGYARI ZOLTÁN: Ketté (nem) osztott ország lehetséges jövőképe
- ADONYI ZOLTÁN: A Marshall-szigeteken történtek nem ismétlődhetnek meg
- MIKLÓSSY ENDRE: Sárkányfog-vélemény
- BENYÓ BERTALAN: Közlekedéshálózati centralizáció – kizsákmányolás
- VITÁNYI PÁL: Visszafordítható-e az elidegenedés?
- HORVÁTH TIBOR: Új világszemlélet - új világrend
- URBÁN IVÁN: Holotópia – egy holisztikus ÉLET gazdasági modellje
- DETRE CSABA: A Poszthumán előszelében

* 2007. március 6. MÁFI Galéria: RÁSZLAI TIBOR: A Teremtés mint filozófiai probléma
* 2007. március 10. Szekszárd, Fekete Borpince „SZIMBÓLUMOK” Szekszárdi Vándorgyűlés
- HORVÁTH TIBOR: Metafora, szimbólum, ideál
- VITÁNYI PÁL: Szimbólum, metafora, allegória
- LANTOS GÁBOR: Szimbólumok, kultúra – általános evolúció
- BÁNHIDI ANDREW: A forma értelme
- DETRE CSABA: Geometriai szimbólumok történelmi súlya
- HORVÁTH TIBOR: Isten mint ideál, szimbólum és metafora

* 2007. március 31. Nagymarosi Filozófiai Találkozó: THALY KOPPÁNY: Gondolatok a nacionalizmusról
* 2007. április 13. MÁFI Ebédlő: A Filozófiai Vitakör 2007. évi Közgyűlése
* 2007. április 20. MÁFI Ebédlő: DOBÓ ANDOR: Ki éri utól a fényt?

* 2007. május 11. MÁFI Ebédlő: TAVASZY FERENC Emlékülés:
- DETRE CSABA: Egy rend(szer) szerető filozófus egy nem rend(szer)ben
- DUDICH ENDRE: Tavaszi hazabeszélés
- VITÁNYI PÁL: Rendszer és úriemberség
- RÁSZLAI TIBOR: Rendezett és rendezetlen folyamatok a természetben – s ami ezekből következik
- DEÁK FERENC: Emlékeim Tavaszy Ferencről

* 2007. május 15. MÁFI Galéria: RÁSZLAI TIBOR: „Paradigmaváltás” – Thomas Kuhn úgy gondolta-e, ahogy értjük, ahogy alkalmazzuk?
* 2007. május 18. MÁFI Ebédlő: SZÁNTÓ BORISZ: A Technológia
* 2007. május 27. MÁFI Ebédlő: FABÓ LÁSZLÓ: Lélekfrissítő nyelvi kirándulás az etruszk feliratok erdejében

* 2007. június 5. MÁFI Lábnyomos Terem:
ZÁHONYI ANDRÁS: Írásjelek, istenségek, égitestek, számok (analógiák az ókorban)

* 2007. június 16. ISMERKEDÉS ZEBEGÉNNYEL: DUDICH ENDRE rendezvénye
* 2007. június 20. Kodolányi Főiskola: KISS ENDRE: Posztmodern és poszthumán
* 2007. június 21. Gellérthegyi Filozófus-Park: Nap-nap (Az ún. „Viharos Napforduló”)


******************************************************************************************************************************


II. félév:

2-6 July 2007 Common organization with the Hungarian Impact Society and the Szilvágy Horseshoe Museum: The Veszprém Giant Meteorite Crater

7 July 2007, Geological Insitute of Hungary Memorial Meeting of the 80th Anniversary of the Establishment of "Verein für Raumschiffahrt"
(1927, Breslau), the first astronautical society.

Hungarian participants at the 1929 Berlin-congress: László Bogsch, Béla Bulla, László Dunst (Detre), Lajos Rotter.

25 July 2007, Szántó-house: Szántód Philosophical Meeting
11 August 2007, Pomáz, Magyar Vár: First Hun-Magyar Musical Meeting
2007. Szeptember 1-2, Vigandpettend, Pataki ház: FARKASINSZKY TIBOR: Jelképek a „Lehel kürtje” faragványain
HAJDÚ KATALIN: Jászok-e a filiszteusok?
TÁLOS GÉZA: A magyar őstörténet-kutatás tévútjai
2007. szeptember 22-23: Abaújszántó, Angyalos-szüret
2007. október 11. Kodolányi Főiskola, új épület: KISS Endre: Posztmodern és poszthumán
2007. október 12. Budapest, BorLabor vendéglő: URBÁN IVÁN: Meta-cunami, paradigmaváltás a 21. században
2007. október 14. Solymár: PETIK P. ATTILA: Kozmikus antropomorfia
2007. október 19. MÁFI, Galéria: RÁSZLAI TIBOR: Jacques Maritain
2007. október 27-28: Szekszárd, Fekete Borpince: Szervező: HORVÁTH TIBOR
2007. október 30. Adonyi-lakás: Paradigma-kedd: RÁSZLAI TIBOR: A Formann-tézisek
2007. november 9-10, Kodolányi Főiskola: Történelem és önazonosság – A "Deutsche-Ungarische Philosophische Gesellschaft" konferenciája
Filozófiai Vitakör, meghívott szekció: BOKOR LEVENTE: Azonosság és érték
DETRE CSABA: Az idealizmus, mint a materializmus részdiszciplínája
DUDICH ENDRE: Lenin, mint idealista
HORVÁTH TIBOR: Modernitás és identitás
RÁSZLAI TIBOR: A szubjektivitás képei – a halál fogalma Hegelnél
2007. november 13. MÁFI Előadóterem: BERÉNYI LÁSZLÓ: Három a magyar igazság

2007. november 16. Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár: A Homo sapiens fajöltője – az Ember fogalma
KORDOS LÁSZLÓ: Gondolatok az emberré válásról
DETRE CSABA: Az Ember: A Kozmosz öntudatra ébredése
SZÁNTÓ BORISZ: A negyedik típusú ember
MIKLÓSSY ENDRE: Az ember-teremtő nyelv
BOKOR LEVENTE: Ecce homo
PETIK P. ATTILA – DETRE CSABA: Kozmikus antropomorfia
RÁSZLAI TIBOR: Szent Tamás emberfogalma
URBÁN IVÁN: A földi társadalomtól a kozmikus társadalomig
CSILLEBÉRCZI DÉNES: Az emberi lényeg alapvető megközelítése:
„Ti hoj anthrópoj? Hoj anthrópoj theoj thanatoj, ti hoj theoj? Hoj theoj anthrópoj athanatoj”

Fogadás

2007. november 23. MÁFI Előadóterem: KISS ENDRE: Kiss Árpád emlékülés
2007. november 30. Bokor-lakás: DOBÓ ANDOR: Újabb fejlemények a speciális relativitás-elmélet területén
2007. december 7. Bolya-lakás: HUNNIVÁRI LÁSZLÓ: A végső visszaszámlálás
2007. december 14. Kőbányai Szabó Ervin Könyvtár: Évzáró (1500. összejövetel)
DETRE CSABA: 1500 tanulság
DUDICH ENDRE: Négysávos egyenes út felfelé – megemlékezés Prof. Dr. Hámor Gézáról
LOMBAY KAMILLA – SIMÁN KATALIN – SZÁNTÓ BORISZ: Nepál
SOLT PÉTER – DON GYÖRGY: Barangolás Erdélyben és Csángóföldön
RÁSZLAI TIBOR: Versek