FŐOLDAL  
AKTUÁLIS PROGRAMOK
A VITAKÖR TÖRTÉNETE   FACSIMILE TÁR   HANGZÓANYAG ARCHÍVUM  
KÉPEK A FILOZÓFIAI VITAKÖR TÖRTÉNETÉBŐL  
FILOZÓFUSOK-TUDÓSOK-FELTALÁLÓK-PIONÍROK  
ELŐADÁSOK   KONFERENCIÁK   X=Y TÉMÁK   HOZZÁSZÓLÁSOK-GONDOLATOK  
TERVEK   ALAPÍTVÁNY & PARTNEREK   KITÜNTETÉSEK  
TAGJAINK NÉVSORA   TAGJAINK-ELŐADÓINK ARCKÉPEI   KAPCSOLAT-FELVÉTEL


 

Bölcs mondások


A Honlap elkezdte az Emberiség bölcs mondásainak gyűjtését, természetesen a humoros bölcsességeket is beleértve. Amikor már elég sok bölcsesség összegyűlik, akkor ezeket majd valamilyen rendező elv szerint rendezzük... Egyelőre két mappányi bölcsességet gyűjtögettünk össze,
a Bölcsességek-I. ismert szerzők bölcsességeit tartalmazza, a Bölcsességek-II pedig ismeretlen szerzők hasonlóan bölcs és szellemes mondásainak tárháza...

Kérjük a Tisztelt Tagságot, hogy ha netán a saját gyűjteményükkel is bővíteni szeretnék ezt az oldalt, a szöveget pendrájvon adják át
a Felelős Szerkesztőnek. A későbbiekben ezeket a bölcs gondolatokat is sorra megjelentetjük a Honlapon. (-: A pendrájvot természetesen visszaszolgáltatjuk :-)

Szerkesztő

Felelős Szerkesztő

Az eddig innen-onnan összegyűlt ilyen-olyan mondások, egyelőre csak érkezési sorrendben:
(-: És nem kötelező bármelyiket is elfogadni-megfogadni :-)Sziporkák, Bölcsességek, Aranymondások ismert szerzőktől:

Kerámiatáblára égetett felirat - Sevillában:
A szegény dolgozik
A gazdagot tovább gazdagítja
A katona megvédi mindkettőt
Az adófizető fizet mindhármójukért
A munkakerülő pihen mind a négyük helyett
Az alkoholista iszik mind az öt helyett
A bankár átveri mind a hatot
Az ügyvéd becsapja mind a hetet
Az orvos megöli mind a nyolcat
A sírásó mind a kilencet betakarja földdel
A politikus pedig mind a tíznek a nyakán élősködik...
___________________________________________

A Természet varázsát ontja bőven.
A fűben, a virágban és a kőben.
Ó, nincs a Földön oly silány anyag,
Mely így vagy úgy, ne szolgálná javad.
De nincs oly jó, melyben ne volna vész,
Ha balga módra Véle visszaélsz !
(William Shakespeare)

"... a Teremtés jut az eszembe: A Világ egész léte - a ráérő idő.
Nem szabad rohanni, loholni, akarni, hajtani, mert abban már az ember önzése jelenik meg,
ahogy kisajátító módon a Világ fölé akar emelkedni. A nagy kultúrák, hogy Hamvast idézzem:
Csak lenni akartak. Lenni. Nem kell akarni a változásokat, a Világ magától változik..."
(Gyöngyszavú Mester)

Ebben az országban annyira úr a hülyeség, hogy itt már csak filozofálni lehet...
Ady Endre

Európa kelet felé lejt...
Németh László

A kísértéstől egyféleképpen szabadulhatunk meg: Ha megadjuk magunkat neki.
Oscar Wilde

Khi shat eli shat timati - Ki sokat él, sokat temet...
Ashkata bölcs mondás

A Tízparancsolat azért világos, egyszerű és hatásos, mert nem valamiféle bizottság alkotta meg...
Konrad Adenauer

A világ sírjai tele vannak pótolhatatlannak hitt emberekkel...
De Gaulle, francia elnök

Aki húszévesen nem kommunista, annak nincs szíve - aki harmincévesen kommunista, annak nincs esze.
George Bernard Shaw

A gonosz győzelméhez elegendő az is, ha a jó emberek nem csinálnak semmit.
Edmund Berke (1729-1797)

Nincs semmi pezsdítőbb annál, mint amikor rálőnek az emberre, de nem találják el...
Winston Churchill

Értelmetlen azt mondani, hogy minden tőlem telhetőt megtettem...
Azt kell tenned ugyanis, amit a helyzet megkövetel.
Winston Churchill

Egy politikusnak meg kel tudnia mondani, hogy mi fog történni holnap, a következő héten, hónapban, vagy évben.
És később meg kell tudnia magyarázni, hogy ezek miért nem történtek meg.
Winston Churchill

Nincs olyan, hogy közvélemény. Csak közzétett vélemény van...
Winston Churchill

Sohasem féltem a tettektől, csak a tehetetlenségtől.
Winston Churchill

Tízezer szabállyal csak a jog tekintélyét rombolod le.
Winston Churchill

Sohase bízz az olyan emberben, aki egyetlen rossz tulajdonságot sem hozhat fel a mentségére...
Winston Churchill

Vannak ellenségeid? Jó. Ez azt jelenti, hogy valamit felépítettél már az életedben.
Winston Churchill

Egy pesszimista minden lehetőségben meglátja a nehézséget.
Winston Churchill

Egy optimista minden nehézségben meglátja a lehetőséget.
Winston Churchill

Abból élünk, amit kapunk, de az éltet minket, amit adunk.
Winston Churchill

Kész vagyok a Teremtővel való találkozásra.
De hogy a Teremtő felkészült-e erre a megpróbáltatásra, az más kérdés.
Winston Churchill

Ez nem a vég. Nem is a vég kezdete. De talán ez a kezdet vége.
Winston Churchill

A történelmet a győztesek írják.
Winston Churchill

Az USA mindig helyes módon cselekszik, miután minden más alternatívát kimerített már.
Winston Churchill

Nem neheztelek a bírálatért még akkor sem, ha a hangsúly kedvéért pillanatnyilag eltér a valóságtól.
Winston Churchill

A történelem kegyes lesz hozzám, mert szándékomban áll átírni...
Winston Churchill

A nagyság és a jóság csak ritkán találkozik egy emberben.
Winston Churchill

A legnagyobb dolgok mindig egyszerűek, és egyetlen szóval ki lehet fejezni őket:
Szabadság. Igazság. Becsület. Kötelesség. Irgalom. Remény.
Winston Churchill

A kimondatlan szavaknak a mesterei vagyunk, míg a véletlenül kiejtetteknek a szolgái.
Winston Churchill

Mindig bölcs dolog előre nézni, de nehéz messzebbre tekinteni, mint ameddig ellátunk...
Winston Churchill

Csak azt a statisztikát hiszem el, amit én hamisítottam.
Winston Churchill

Rengeteg hazugság van a világon, és a legrosszabb benne az, hogy a fele igaz...
Winston Churchill

Az élet egyik legkegyetlenebb leckéje az, hogy alkalmanként rá kell jönnöd, hogy a bolondoknak is lehet igazuk.
Winston Churchill

A tiszteletre méltó lord beszéde jó és új volt. De ahol jó volt, ott nem volt új, és ahol új volt, ott nem volt jó...
Winston Churchill

Mindig az az elnyomó, akit tilos szidni.
Pozsonyi Ádám

Nehéz elhinni hogy valaki igazat mond, ha tudjuk, hogy mi az ő helyében hazudnánk.
H. L. Mencken

Nem a haláltól félek, hanem a meghalástól...
Márai Sándor

Ne olvassatok, írjatok!
Schopenhauer

Az adós szolgája a kölcsönadónak.
Biblia

A szépség a csodák csodája...
Oscar Wilde

Mindenkinek van egy Matterhornja.
Benedek István

A humor a teljes igazság.
Karinthy Frigyes

Ne hagyjuk úgy itt a Világot, ahogy találtuk...
Karinthy Frigyes

A legnagyobb veszélyforrás saját képességeink túlbecsülése.
Hegymászó bölcsesség

A kedvesség az a nyelv, amelyen a süket hallani tud, a vak pedig látni.
Mark Twain

Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta.
Woody Allen

Az igazságot akkor is el kell fogadni, ha az a magyaroknak kedvez...
Grandpierre Attila

Mindennek van határa - de megkerüljük...
Rejtő Jenő

Tölts minden nap EGYEDÜL valamennyi időt.
Dalai Láma

Szabad nemzetnek szabad fiai lévén, tiszteljük a vélemény és meggyőződés szabadságát is.
De nem tiszteljük úgy, hogy eszünket szegre akasszuk, és a sok meggyőződés-tiszteletből a saját meggyőződésünket elveszítsük.
Prohászka Ottokár

Az ember abban különbözik az állattól, hogy az ember étkezés előtt imádkozik...
Hamvas Béla

Alattad a Föld, fölötted az Ég. Benned a létra.
Kínai bölcsesség

Csak azokat a kérdéseket halljuk meg, amelyekre képesek vagyunk választ találni.
Friedrich Nietzsche

Einstein Chaplinnek:
Amit benned igen nagyra értékelek, az a művészeted egyetemlegessége.
Nem szólsz egy szót sem, és az egész világ megért téged.

Chaplin Einsteinnek:
Ez igaz, de a te dicsőséged sokkal nagyobb az enyémnél, hiszen téged
az egész emberiség dicsőít anélkül, hogy egy szót is értene abból, amit mondasz.

Vehetsz házat, de otthont nem... Vehetsz ágyat, de álmot nem... Vehetsz órát, de időt nem...
Vehetsz könyvet, de tudást nem... Vehetsz pozíciót, de tiszteletet nem... Megfizetheted az orvost,
de az egészséget nem... Megveheted a lelket, de az életet nem... Megveheted a szexet, de a szerelmet nem...
Kínai tanítás

Minden kormányzás alapja a szavak helyes használata.
Konfuciusz - Kung Fu Cse

A legnagyobb uzsorás hát az élet, mely rettenetes kamatokat szed
azért a kevés gyönyörűségért, amit nyújt...
Ady Endre

Az okos emberek mindig fárasztottak, kimerítettek... A társaságukban úgy éreztem magam, mint valamilyen rosszhiszemű vizsgán. Örökké figyelnem kellett, mert ők is figyeltek engem összhúzott szempilláik alól, mint a vadász a vadat, vajon helyesen felelek-e okos megjegyzéseikre, elég okos vagyok-e ahhoz, hogy ők, az okosak, szóba álljanak velem... Az okosak mindig fárasztottak. És nem is tudtam meg tőlük soha semmi lényegeset. Többnyire csak azt magyarázták meg, hogy miért nem jó valami: Az élet, egy ember műve, a tavasz, vagy az ősz. De azt, hogy az élet jó is, a halál természetes, az ember nem egészen reménytelen - nem mondották soha, mert okosok voltak. Az okosság nem bölcsesség. Az okosság készség, idegrendszerbeli- és értelmi fürgeség, a bölcsesség az igazság, a megnyugvás, az elnézés, a tárgyilagosság és a beleegyezés. Az okos emberek soha nem bölcsek, túl izgatottak ehhez, mintegy állandóan megrészegednek az okosságuktól; de a bölcsek mindig okosak is, és ugyanakkor többek ezeknél, mert nem akarnak bizonyítani semmit. Az okosak társaságát kerüld, mert felizgatnak, és végül megsértenek. A bölcsek társaságát keresd. Az okosokkal lehet beszélni. A bölcsekkel lehet hallgatni.
Márai Sándor

A szépséggel az a baj, hogy olyan, mintha gazdagon születne az ember, és fokozatosan elszegényedne.
Joan Collins

Az ízléssel nem lehet vitába szállni.
James Henry

Ha leszaggatod a virág szirmait, nem szedted össze a szépségét is.
Rabindranath Tagore

Az az élet az érdemes élet, mely a leendő életeket munkálta.
Ady Endre

Minden ember asszony elől vagy asszony után szalad.
Ady Endre

Szerelemmel múlik az idő, idővel múlik a szerelem...
Madame Pompadour

A tükröknek hosszasabban el kellene tűnődniök, mielőtt visszatükröznek valamit...
Jean Cocteau

Vajon nincs-e mindenkor igaza a szépségnek? És mentsége is, az égvilágon mindenre?
Erich Maria Remarque

Egész ifjúságom hosszú öngyilkosság volt. Igyekeztem készakarva nem tetszeni,
attól való féltemben, hogy amúgysem tetszem.
Francois Mauriac

Rossz úton jár az, aki álmokból épít várat, és közben elfelejt élni...
Joanne Kathleen Rowling

Úgy élj a jelenben, hogy megbánás nélkül gondolhass a múltra.
Ady Endre

Lehet, hogy hosszú távon a pesszimistának van igaza, de az optimista
jobban érzi magát útközben.
Daniel L. Reardon

Két módon válhatsz bolonddá: Az egyik, hogy elhitetik veled a hazugságot.
A másik, hogy visszautasítod az igazságot.
Soren Kirkegaard

Tanulj a tegnapból, élj a mának és reménykedj a holnapban.
A legfontosabb azonban, hogy ne hagyd abba a kérdezést.
Albert Einstein

A kutyák embernek hiszik magukat...
Csányi Vilmos

Add meg minden napnak az esélyt, hogy életed legszebb napja legyen!
Mark Twain

Az embereket könnyebb hülyíteni, mint meggyőzni őket arról, hogy hülyítik őket...
Mark Twain

Ha választással bármit meg lehetne változtatni, akkor nem engednék meg nekünk.
Mark Twain

Fordítsd az arcodat a Nap felé, és minden árnyék mögéd kerül.
Jan Goldstein

Egyetlen kaland többet ér, mint ezer egyforma nap, amit kényelemben és jólétben töltök.
Paulo Coelho

Csak kétféleképpen élheted az életed: Vagy abban hiszel, hogy a világon semmi sem varázslat,
vagy pedig abban, hogy a világon minden varázslat.
Albert Einstein

Ne a haláltól félj, hanem a meg nem élt élettől!
Örök kaland c. film

Barátaim, hogy tudjak hinni másban, mint az anyagban?
Egyetlen valóság az anyag, s nincs több oly igazi jóság, mint az övé,
ki minden pillanatban milliószor megalázza magát hűtlen fiáért, kinek neve lélek.
Szabó Lőrinc

Az emberi tudattalant mélyen áthatja az igény egy logikus világmindenség iránt, amelynek értelme van.
A valóságos világmindenség azonban egy lépéssel mindig a logika előtt jár.
Frank Herbert

Némely filozófiai kérdésbe belegondolni is ijesztő.
Az emberek közül sokan épp ezért nem is gondolkodnak ilyesmin - jobban szeretik
biztonságban érezni magukat.
Stephen Law

A szabad akarat az, amikor az ember azt teszi, amit tennie kell.
Carl Gustav Jung

A gondolatom én vagyok: Ezért nem bírom abbahagyni. Létezem, mert gondolkodom...,
és nem tudom megakadályozni, hogy gondolkodjam.
Jean-Paul Sartre

A filozófia nem tud választ adni a nagy kérdésekre, de rendkívül színvonalasan mond csődöt.
Feleki László

A boldogság a katasztrófák üzemzavara...
Palotai Boris

Ha valami elvileg túl lenne a lehetséges tapasztalaton, akkor nem lehetne sem elmondani,
sem elgondolni, és kérdéseket sem lehetne feltenni vele kapcsolatban.
Rudolf Carnap

A filozófia játszva diadalmaskodik a múlt és a jövő bajain, a jelen bajai viszont
játszva diadalmaskodnak a filozófián.
Francois de La Rochefoucauld

A legnagyobb igazságoknak a leghosszabb és a legszenvedőbb az útjuk.
Ady Endre

Igaz ügy örökké veszve nem lehet...
Görgey Artúr

Csupán hozzánk viszonyítva van édes, keserű, forró és szín,
mert a valóságban csak az atomok léteznek, és az űr.
Démokritosz

Egy pozitív hozzáállás nem fogja megoldani minden problémádat, de elég embert fog
felbosszantani ahhoz, hogy érdemessé tegye az igyekezetet.
Herm Albright

A tudós nem azért tanulmányozza a természetet, mert az hasznos, hanem azért, mert örömét leli benne,
éspedig azért leli benne örömét, mert gyönyörű. Ha a természet nem lenne gyönyörű, nem lenne érdemes
megismerni, és ha a természet nem lenne érdemes a megismerésre, akkor élni sem lenne érdemes.
Henri Poincaré

A mai nap az a holnap, amin tegnap aggódtál.
(Dale Carnegie: Sikerkalauz II.)

Találj valamit, amit szeretsz csinálni, és akkor soha többé nem kell majd dolgoznod az életedben.
Harvey MacKay

Természetesen sok hibám van, ha benned kevés a szeretet.
C. H. Spurgeon

Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám, de gondold jól meg,
bántana, ha azután sokáig elkerülnél.
József Attila: Kopogtatás nélkül

... a jól elvégzett munka egyedüli jutalma abban áll, hogy elvégezhettük.
Mahatma Gandhi

Ha kevesebbed van, kevesebb miatt kell aggódnod.
Buddha

Az ember legvégső mértéke nem az, hogy mi mellett áll ki a kényelem és a komfort idején,
hanem hogy mi mellett áll ki a kihívások és a viták idején.
Dr. Martin Luther King Jr.

Mindenki arra gondol, hogy megváltoztatja a világot, de arra senki sem gondol,
hogy magát változtassa meg.
Lev Tolsztoj

A zseni tévedhet a legnagyobbat.
Ady Endre

Ha valaki hiú a rangjára, akkor nem érdemli meg.
I. Stanislas

A tudomány vallás nélkül sánta, a vallás tudomány nélkül vak.
Albert Einstein

Az agy olyan, mint az ejtőernyő: Csak akkor működik, ha nyitott.
Thomas Dewar

Az élet olyan, mint egy kártyajáték. A kiosztott lapok adottak,
de ahogy játszod őket, az szabad akarat.
Jawaharlal Nehru

Ha egy hegyet kell megmásznod, akkor ne gondold azt, hogy a várakozás kisebbé fogja tenni.
Az Élet kis kézikönyve, 2. kötet

Aki hegyet akar elmozdítani, kis kövek elhordásával kezdi.
Kínai mondás

Egy eléggé fejlett technológia megkülönbözhetetlen a varázslattól.
Arthur C. Clarke

A történelem arra tanít bennünket, hogy az emberiség semmit sem tanul a történenelemből...
Albert Einstein

Általában az az ember jut a legmesszebb, aki hajlandó merni és csinálni.
Egy óvatos hajó soha nem jut messze a parttól.
Dale Carnegie

Ha egyedül vagyunk, akkor az borzasztó helypocsékolás.
Ellie Arroway, Carl Sagan: Contact (Kapcsolat) c. művében

A szemet szemért csak megvakít mindenkit.
Mahatma Gandhi

Húsz év múlva sokkal jobban fogod sajnálni azokat a dolgokat,
amiket nem csináltál meg, mint azokat, amiket igen.
Mark Twain

Egy hazugság a fél világot körbeutazza, mialatt az igazság még mindig csak a cipőjét húzza fel.
Mark Twain

Egy géniusz sem volt mentes egy csipetnyi őrülettől.
Seneca

Soha ne kérj bocsánatot érzelmeid kimutatásáért, mert ha azt teszed, akkor az igazságért kérsz elnézést.
Benjamin Disraeli

Ha egy embernek utcaseprő a munkája, akkor úgy seperjen utakat, ahogy Michelangelo festett,
ahogy Beethoven komponált, vagy ahogy Shakespeare írt verseket. Olyan jól seperje az utakat,
hogy a mennynek és a földnek minden lakója megálljon egy percre s azt mondja, ím, itt élt
egy nagyszerű utcaseprő, aki jól végezte a munkáját.
Dr. Martin Luther King Jr.

Amikor kudarcot vall valaki, az csak átmeneti állapot. Amikor fel is adja a dolgot, az már végleges.
Marilyn vos Savant

Vénülnek a nagy kultúrájú népek. Hátha Ázsiának egy örökifjú faja készül új kultúrával rövid századokon belül a világ, s a népek élére állni...
Ady Endre

A sötétség nem tudja kiűzni a sötétséget - csak a fényesség képes erre.
A gyűlölet sem tud gyűlöletet kiűzni - csak a szeretet képes rá.
Dr. Martin Luther King Jr.

A tisztesség az, ha akkor is a jót csinálod, amikor senki nem nézi, hogy mit csinálsz.
Jim Stovall

Soha ne hagyd, hogy bármi is visszatartson attól, amiről a szíved mélyén tudod, hogy meg kell tenned.
Satchel Paige

Amikor azt gondolod, hogy már minden lehetőséget kimerítettél, még mindig van legalább egy.
Thomas Edison

Nem arról van szó, hogy mi van neked, hanem hogy mit csinálsz vele.
LaLa

A gazdagság nem a kincsek birtoklásából áll, hanem azok kihasználásából.
Napoleon Bonaparte

Kezeld úgy az embereket, mintha olyanok lennének, mint akiknek lenniük kellene,
mert ezzel segíted őket, hogy olyanok legyenek, amilyenek csak lehetnek.
Johann von Goethe

Légy az, aki vagy, és ami a szíveden, legyen a szádon, mert azok, akik kifogásolják ezt,
nem számítanak, akik pedig számítanak, azok nem fogják kifogásolni.
Dr. Seuss

Az a probléma a szamárlétrával, hogy ha még feljebb is jutsz rajta, akkor is csak szamár maradsz.
Lily Tomlin

Minél okosabb vagy, annál többet kell tanulnod.
Don Herold

Úgy tűnik számomra, hogy minél keményebben dolgozom, annál nagyobb szerencsém van.
Thomas Jefferson

Egy bölcs mondás sokszor csak falrahányt borsó, de egy kedves szó soha nem felejtődik el.
Sir Arthur Helps

Az embereket három csoportra lehet osztani: Azokra, akik elmozdíthatatlanok,
azokra, akik mozgathatóak, és azokra, akik mozognak.
Benjamin Franklin

Ahol mindenki ugyanúgy gondolkodik, ott senki nem gondolkodik nagyon.
Walter Lippmann

Csendes tengeren nem lesznek tapasztaltak a tengerészek.
Afrikai mondás

Nem tudom, mi a siker titka, de a kudarcé az, ha mindenkinek a kívánságát akarod teljesíteni.
Bill Cosby

A nemzet egy olyan népcsoport, amelyet a történelmükbe vetett tévhitük
és a szomszédaik általános gyűlölete egyesít.
William Ralph Inge, angol vallási vezető

A hazaszeretet ellen nincs orvosi kifogásom. Ha az titkos, csöndes és munkás.
Ady Endre

A jól megcsinált dolog jobb, mint a jól elmondott.
Benjamin Franklin

Csak azok tudják kitalálni, hogy meddig mehetnek, akik megkockáztják, hogy túl messze mennek.
T. S. Eliot

Te azt az embert csodálod, aki felér a csúcsra - mi azt, aki lent hagyja önteltségét.
A Hét év Tibetben c. filmből

Az életben nincsenek csaták, csak választási lehetőségek.
Jan Diabelez Arnt Harries

Légy az a változás, amit a világban is látni akarsz.
Mahatma Gandhi

Semmi sem különösen nehéz, ha kis munkákra osztod.
Henry Ford

Mindig könnyű megtenni a következő lépést, és mindig lehetetlen megtenni két lépést egyszerre.
Seymour Cray

Semmi sem állandó, csak a változás maga.
Hérakleitosz

Életünk akkor kezd végetérni, amikor szótlanok maradunk azon dolgokról, amelyek számítanak.
Dr. Martin Luther King Jr.

Sokkal fontosabb tudni azt, hogy merre mész, mint hogy gyorsan odaérj.
Ne keverd össze az elfoglaltságot az eredményességgel.
Mabel Newcomber

A gyakorlat a legjobb tanítómester.
Publilius Syrus

Az életben elért sikerednek semmi köze nincs ahhoz, hogy mekkora haszonra tettél szert,
vagy hogy mit értél el magad számára. Csak az számít, hogy másoknak mit csináltál.
Danny Thomas

Azt hiszem, megtaláltam az állatok és a civilizált ember közti hiányzó láncszemet. Mi vagyunk az.
Konrad Lorenz

Az egyetlen igazi hiba az, amiből semmit nem tanulunk.
John Powell

Az optimista minden vészhelyzetben lehetőséget lát - a pesszimista veszélyt lát minden lehetőségben.
Winston Churchill

Amit egy ember el tud képzelni, azt valaki más meg tudja valósítani.
Jules Verne

A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt életedben, hanem hogy mennyi élet volt éveidben.
Abraham Lincoln

Egy napi aggódás fárasztóbb, mint egy heti munka.
John Lubbock

Mutasd meg a világnak, aki tényleg vagy, nem azt, aki szeretnél lenni, mert ha pózolsz,
előbb-utóbb elfelejted hogy pózolsz, és akkor hol leszel te?
Fanny Brice, színésznő, énekesnő [1891-1951].

Koncentráld minden gondolatodat az előtted fekvő munkára.
A nap sugarai is akkor kezdenek el égetni, amikor fókuszálják őket.
Alexander Graham Bell

Többet jelent az, hogy kik vagyunk valójában, mint az, hogy mások minek hisznek minket.
Jawaharlal Nehru

... a nemzeti becsület ott kezdődik, ahol a munkát honorálják.
Ady Endre

Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker.
Henry Ford

Amikor a boldogság egyik ajtaja bezárul, egy másik kinyílik. De gyakran oly sokáig tekintünk vissza
a zárt ajtóra, hogy nem vesszük észre azt, amelyik megnyílt előttünk.
Helen Keller, szerző és tanító [1880-1968]

Jobb, ha úgy élünk, mint ahogy gondolkodunk, különben úgy fogunk gondolkodni, mint ahogy éltünk. Paul Bourget

A bölcsek azért beszélnek, mert valamit mondani akarnak. A bolondok meg azért,
csak hogy mondjanak valamit.
Platon

Az akadályok azok az ijesztő dolgok, amiket akkor látsz, amikor leveszed a szemed a célról.
Henry Ford

Céljaink határidős álmok.
Diana Scharf Hunt

Ahogy másokban megpróbáljuk felfedezni a legjobbat, akkor valahogy magunkból is
a legjobbat hozzuk ki.
William Arthur Ward

Élvezd a kis dolgokat, mert egy nap vissza fogsz tekinteni és rájöhetsz, hogy azok voltak a nagy dolgok.
Robert Brault

...oda korcsolyázz, ahol a korong lesz, ne oda, ahol volt.
Wayne Gretzky

Az észnek pontosan ugyanakkora hatalma van, mint a kéznek: Nem csak megfogni tudja a világot,
hanem megváltoztatni is.
Colin Wilson

Ha az ember a fejébe önti pénztárcáját, azt senki nem veheti el tőle. A tudásba befektetett pénz
fizeti a legnagyobb kamatot.
Benjamin Franklin

Az élet nemcsak abból áll, hogy növeljük a sebességét.
Mahatma Gandhi

Soha ne ronts el egy bocsánatkérést mentegetődzéssel.
Kimberly Johnson

Engem a jövő érdekel ... mert ott fogom eltölteni életem többi részét.
Charles Kettering

Soha nem tudod, mikor csinálsz emléket.
Rickie Lee Jones

A géniusz egy tehetséges személy, aki dolgozik rajta.
Thomas Edison

Azok, kik mások életébe fényt hoznak, maguk sem kerülhetik el azt.
James Matthew Barrie

Nem arról van szó, hogy földre kerülsz-e, hanem hogy újra felkelsz-e.
Vince Lombardi

A kudarc egy alkalom az intelligensebb újrakezdésre.
Henry Ford

A legfontosabb dolog a kommunikációban az, hogy meghalljuk, ami nincs elmondva.
Peter F. Drucker

Az illat mindig megmarad a rózsát adó kézben.
Hada Bejar

A csúcsemberek gyakran kezdték esélytelenként...
Bernard Meltzer

Egy végigvitt gondolat többet ér, mint három félbemaradt.
James Liter

Amint azt hiszed, hogy elvégezted a tapasztalat iskoláját, valaki új tantárgyat talál ki.
Mary H. Waldrip

Az élet olyan, mint egy bicikli: Addig nem esel le, amíg pedálozol.
Claude Pepper

Ha meg tudsz fogalmazni egy problémát, akkor meg lehet oldani.
Edwin Land, feltaláló [1909-1991]

A barátod az az ember, aki mindent tud rólad, és mégis szeret.
Elbert Hubbard

A szabadság és a függetlenség nagyon sokba kerül.
Vangelis

Te meglátsz valamit, és az kérdezed: Miért?.
De én megálmodok sosem volt dolgokat, és az mondom: Miért ne?
George Bernard Shaw

A haladás szép szó. De a változás az előidézője.
Robert Kennedy

Nem tisztességes másoktól olyasmit kérni, amire magad nem vagy hajlandó.
Eleanor Roosevelt

Elégedettek lehetünk azzal, amink van, de soha nem azzal, akik mi magunk vagyunk.
James MacIntosh, író

Azok, akik keveset tudnak, általában jó beszélők, akik meg sokat tudnak, keveset beszélnek.
Jean Jacques Rousseau

Ne félj megtenni egy nagy lépést. Egy szakadékot sem lehet két kis ugrással átszelni.
David Lloyd George

Szeress mindenkit, bízzál kevésben, s ne tégy rosszat senkivel.
William Shakespeare (1564-1616)

A szabadság arra ad jogot, hogy hibázhassunk, nem arra, hogy rosszat csináljunk.
John Riefenbaker

A gyengék sosem bocsátanak meg. Az csak az erősek tulajdonsága.
Mahatma Gandhi

A magyar politikusok nagy része pojáca. Csak ne volna muszáj őket komolyan venni.
Ady Endre

Kevés dolog van, ami valakit jobban tud segíteni, mint az, hogy felelőssé tesszük valamiért,
és tudatjuk vele, hogy megbízunk benne.
Booker T. Washington

Az ember végigutazza a világot keresvén azt, amire szüksége van, és hazatér, hogy megtalálja azt.
George Moore

Hittel tedd meg az első lépést. Nem kell hozzá látnod az egész lépcsőt, csak az első lépcsőfokot.
Martin Luther King Jr.

Ha türelmes vagy dühös pillanatodban, száz napnyi bánkódást kerülsz el.
Kínai mondás

Én is hibáztam, de soha nem követtem el azt a hibát, hogy azt állítottam, hogy nem hibáztam.
James G. Bennet

Vannak, akik mindig morognak, mert a rózsáknak töviseik vannak. Én hálás vagyok,
hogy a töviseknek vannak rózsái.
Alphonse Karr

A bajnokokban legyen meg a tudás és az akarat, de az akaratnak erősebbnek kell lennie a tudásnál.
Muhammad Ali

A fontos dolog ezen a világon nem annyira az, hogy hol vagyunk, hanem az, hogy melyik irányba mozgunk.
Oliver Wendell Holmes

Soha ne nézz vissza, ha nem tudsz nevetni. Soha ne nézz előre, ha nem tudsz álmodni.
Eddie Jordan

Nem lehet megoldani problémákat ugyanazzal a gondolkodásmóddal, amivel csináltuk őket.
Albert Einstein

Ahogy mélyül a tudás, úgy nő a csodálat.
Charles Morgan

Ha egyetlen szerszámod a kalapács, akkor hajlandó vagy minden problémát szögnek látni.
Abraham Maslow

Nem lehet új területeket felfedezni anélkül, hogy el ne hagynánk a partot hosszú időre.
André Gide

A géniusznak ugyan lehetnek határai, de hülyeség már nincs korlátozva.
Elbert Hubbard

A becsületesség tudás nélkül gyenge és haszontalan, a tudás becsületesség nélkül veszélyes és elborzasztó.
Samuel Johnson

A legtöbben inkább meghalnának, mint gondolkodnának. Sokan meg is halnak.
Bertrand Russell

A kemény idők soha nem tartanak sokáig. A kemény emberek igen.
Robert Schuller

Amit magunknak csinálunk, az velünk hal meg. Amit másokért és a világért teszünk, megmarad és halhatatlan.
Albert Pike

Az összevisszaságban találd meg az egyszerűséget, a hangzavarban a harmóniát.
A nehézségek közt mindig ott van a lehetőség.
Albert Einstein

Az oktatás célja, hogy a fiatalokat felkészítse arra, hogy tudják magukat tanítani életük során.
Robert Hutchins

Tanítani lehet az ostobát, de gondolkodásra bírni nem.
A Talmud

Egyetlen beszélgetés egy bölccsel többet ér, mint tíz évnyi tanulás.
Kínai mondás

Bármilyen tehetséged van, használd:
Az erdő is nagyon csendes lenne ha csak azok a madarak énekelnének benne, akik a legjobban tudnak énekelni.
Henry Van Dyke

A világ utálja a változást, mégis ez az egyetlen dolog ami, haladáshoz vezet.
Charles Franklin Kettering

Ha hiszed, hogy tudod, akkor tudni fogod. De ha úgy hiszed, hogy nem fogod tudni, akkor biztosan nem fogod.
Denis Waitly nyomán

Nincs az a véletlen, nincs az a végzet, nincs az a sors, ami hátráltatni, megkerülni vagy irányítani tudná
egy elszánt ember megrendíthetetlen eltökéltségét.
Ella Wheeler Wilcox

Nemcsak azért vagyunk felelősek, amit csinálunk, de azért is, amit nem.
Jean Moliere

Nem elég tudni - alkalmazni is kell. Nem elég akarni - csinálni is kell.
Johann von Goethe

A bölcsek gyártják a mondásokat, a bolondok meg ismétlik őket.
Isaac D'Israeli

Nem érhetjük el a bölcs öregkort - egy másik ember útját járva.
Mark Twain

Az öntudatlanságot három- vagy négyéves koromban hagytam abba, és néha hiányzik.
Émile Ajar

... mindaddig, míg nem érzünk rokonszenvet és szeretetet minden élőlénytársunk iránt,
nem mondhatjuk, hogy megértettük az erkölcs törvényét.
Mahatma Gandhi

Minél több embert ismerek meg, annál jobban szeretem a kutyámat.
Karinthy Frigyes

A legnagyobb dicsőség nem az, hogy soha nem vallunk kudarcot, hanem hogy
minden bukás után képesek vagyunk felemelkedni.
Nelson Mandela

A siker nyolcvan százaléka azon múlik, hogy jelen vagy.
Woody Allen

Amit gondolunk, azzá leszünk.
Buddha

Először nem vesznek rólad tudomást, aztán kinevetnek, aztán megtámadnak, aztán győztél.
Mahatma Gandhi

Mindig olyan dolgokat csinálok, amiket nem tudok, így leszek képes végül megcsinálni azokat.
Pablo Picasso

...az egyetlen módja annak, hogy egy viszonylagos boldogságot elérjünk az életben,
ha nem túl sokat aggódunk a jövő miatt, és nem sajnáljuk túlzottan a múltat.
Mel Gibson

Soha nem engedtem, hogy az iskoláztatásom megzavarja a tanulmányaimat.
Mark Twain

Mielőtt másokat kezdesz tanítani, előbb neked kell tanulnod valamit.
Albert Einstein

Nem a csillagokban kell keresni a sorsunkat, hanem önmagunkban.
William Shakespeare

Az emberek csak azt látják, amire fel vannak készülve.
Ralph Waldo Emerson

Az oktatás a leghatékonyabb eszköz, amivel meg tudod változtatni a világot.
Nelson Mandela

A kreativitás titka az a képesség, hogy elrejtsd az ötleteid forrásait.
Albert Einstein

Nem kívánok örökké élni a műveimen keresztül. Úgy szeretnék örökké élni, hogy nem halok meg.
Woody Allen

Az a baj a világgal, hogy az okosok tele vannak kétségekkel, a hülyék viszont tökéletesen magabiztosak.
Bertrand Russell

Ha a pénz jelenti számodra a függetlenséget, soha nem éred el. Az egyetlen igazi biztonság,
amit egy ember elérhet az életben, a felhalmozott tudás, a tapasztalat és a képesség.
Henry Ford

Nem tudom mi a sorsod, de egy dolgot tudok: Csak azok lesznek igazán boldogok, akik
keresték és megtalálták, hogyan lehet másokat szolgálni.
Albert Schweitzer

Hajlamosak vagyunk a sikereinket a fizetésünk nagyságából vagy a gépkocsink méretéből lemérni,
ahelyett, hogy az emberiségnek tett szolgálataink minősége lenne a mérce.
Dr. Martin Luther King Jr.

Tartsd magad távol az olyan emberektől, akik gyengítik az ambíciódat.
A kis emberek csinálják mindig ezt, de az igazi nagyságok elérik, hogy te is nagynak érezd magad.
Mark Twain

Az előrejutás titka az elindulás. Az elindulás titka az, hogy a bonyolultnak tűnő feladatokat
kisebb, elvégezhető feladatokra bontjuk, és utána elkezdjük a legelső megoldását.
Mark Twain

Egy jó feleség mindig megbocsát a férjének, amikor nincs igaza (a feleségnek).
Milton Berle

Nem arról van szó, hogy félek a haláltól. Csak nem akarok ott lenni, amikor bekövetkezik.
Woody Allen

Nem lehet mindenki hős, mert vannak, akiknek a lelátókon kell ülni és tapsolni, miközben a hősök felvonulnak.
Will Rogers

Minden gyerek egy művész... A kérdés csak az, hogyan maradjon művész, amikor már felnőtt.
Pablo Picasso

A világ egy veszélyes hely, nemcsak azok miatt, akik gonoszságokat követnek el, hanem azok miatt is, akik ezt tétlenül nézik.
Albert Einstein

Csak két dolog van ami végtelen: A világegyetem és az emberi butaság. De az elsőben nem vagyok biztos.
Albert Einstein

A problémákat nem lehet megoldani ugyanazon a tudatossági szinten, amelyen létrejöttek.
Albert Einstein

A képzelőerő fontosabb, mint a tudás.
Albert Einstein

Ha minden szakértő egyetért, még akkor is lehetséges, hogy mind tévednek.
Bertrand Russell

Ha szivárványt akarsz látni, el kell viselned az esőt.
Dolly Parton

Az élet olyan, mint doboz csokoládé. Soha nem tudod, hogy mi lesz benne.
Forrest Gump

A pszichiáterek neurotikusnak tartják azt, aki a problémáitól szenved,
és pszichotikusnak tartják azt, aki másoknak okoz szenvedést.
Thomas Szasz, M.D.

Mindenki sajnálja a gyengét. A féltékenységért azonban meg kell dolgozni.
Arnold Swarzenegger

Az embert le lehet győzni, de elpusztítani nem.
Ernest Hemingway

Tedd rá a kezed a forró tűzhelyre egy percre és egy órának tűnik. Legyél együtt
egy csinos lánnyal egy óráig, és egy percnek tűnik. Na, ez a relativitás.
Albert Einstein

Én csak az ajtót tudom megmutatni, de neked kell keresztülmenned rajta.
Morpheus, a Matrix filmbõl

Ahogy felszabadulunk a félelmeink alól, a jelenlétünk automatikusan felszabadít másokat.
Nelson Mandela

A Világnak talán csak egy ember vagy a sok közül, de lehet, hogy egy embernek te vagy a Világ.
Kínai mondás

Az idő az, ahogyan a természet megakadályozza azt, hogy minden egyszerre történjen.
Albert Einstein

Egészséges ember kiheveri a szüleit... :-)
Benedek István

Csak egyszer élek ezen a világon. Most kell tehát megtennem minden jót, amit bárkinek megtehetek,
most kell segítenem másokon, ahol segíthetek. Nem akadályozhat semmi, nem szabad elhanyagolnom,
mert csak egyszer élek ezen a világon.
(Dale Carnegie: Sikerkalauz)

Az az ember, akit bennem szeretsz, természetesen jobb nálam: Én nem olyan vagyok.
De te szeress, és én majd igyekszem, hogy jobb legyek önmagamnál.
(Prisrin)

Jobb, ha léted teljes erejét felhasználva hibát követsz el, mint hogyha reszkető lélekkel
gondosan elkerülöd a hibákat.
(Dan Millmann: A békés harcos útja)

Várd ezt a napot!
Az élet ő, az élet élete maga. Kurta idejében
Léted minden igazsága és valósága benne:
A növekedés öröme,
A tett dicsősége,
A szépség ragyogása,
Hisz a tegnap csak álom,
A holnap csak látomás,
De ha jól éled, a ma boldog álommá tesz minden tegnapot,
És minden holnapot reménylátomássá.
Várd hát nagyon ezt a napot!
Így szól a hajnal köszöntése.
(Kálidásza)

A gyűlöletnek csak a szeretet vethet véget.
Buddha

A hit a remélt dolgok bizonyosságként való megélése.
Pál apostol

A múltat még Isten sem tudja megváltoztatni.
Agathon

Figyeljünk oda az ellenségeinkre, mert ők az elsők, akik felfedezik a hibáinkat.
Antiszthenész

A gyávaság még senkit sem tett halhatatlanná.
Sallustius

Aki sokat gyűjt, sokat veszthet.
Lao-Ce

... minden élvezet mögött ott leselkedik a büntetés.
Buddha

Némelyek városok felett uralkodnak, de asszonyoknak szolgálnak.
Élet ünnepnapok nélkül, hosszú út vendégfogadók nélkül.
Démokritosz

Az ínség örök vendég annál, aki tétlen.
Hésziodosz

Az istenek a nőknek fegyverül adták a szépséget.
Anakreon

A férfinak előnyös a házasság; Ha jó feleséget talál, boldog lesz - ha rosszat, bölcs lesz.
Szókratész

Király se lennék ott, ahol nem vagyok szabad.
Phaedrusz

Gyorsan jön a veszedelem, ha lebecsüljük.
A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom.
Egyetlen hajszálnak is van árnyéka.
A szerencsét könnyebb megtalálni, mint megőrizni.
A szerencse üvegből van. Amikor a legjobban ragyog, akkor törik el.
Megkettőzi bűnét az, aki nem szégyelli.
A nélkülözőnek sok minden hiányzik, a kapzsinak minden.
Önmagát ítéli el a bíró, ha felmenti a bűnöst.
Ki gyorsan ad, kétszer ad.
A botlás másodszorra már hiba.
Soktól kell félnie annak, akitől sokan félnek.
Latolgatni tízszer kell, dönteni csak egyszer.
Semmit sem szeret jobban a vágy, mint amit nem szabad.
Amikor szerelmes vagy nem vagy eszednél, mert ha eszednél vagy, nem vagy szerelmes.
Az asszony vagy szeret, vagy gyűlöl, harmadik eset nincs.
Nehezen adódik az alkalom, de könnyen elvész.
Kedves a tövis is, ha mellette ott a rózsa.
Publilius Syrus

Gyanakvással van tele, akinek rossz a lelkiismerete.
Cato

Késő a takarékosság, amikor már fogytán a vagyon.
Nem az a szegény, akinek kevés a vagyona, hanem az, aki többet kíván.
A szalmafedél ugyanúgy megvédi az embert, mint az aranyozott tető.
A lovat nem teszi jobbá az aranyos kantár.
Az igazság beszéde egyszerű.
A derűre ború jön, a borúra meg derű.
A gyógyulni akarás a gyógyulás része.
Az erényt tanulni kell.
Ne annyit markolj, amennyit szeretnél, hanem amennyit a kezedben bírsz tartani.
(Manapság: Ki sokat markol, keveset fog.)
Seneca

Semmi sem gyötör jobban, mint a meghiúsult remény. A lelkiismeret jobban vádol ezer tanúnál.
Quintilianus

Lassan járj, tovább érsz. A róka megváltoztathatja a szőrét, de nem a természetét.
Suetonius

Háborúban az embert a kard, békében a fényűzés sebzi meg.
Azért egyél, hogy élj, és ne azért élj, hogy egyél!
Gyakran a nagy tolvajok büntetik meg a kisebbeket.
Óvakodj attól, hogy mások bajából örömöd támadjon.
Erkölcseiddel tündökölj, s ne a vagyonoddal.
Amit te magad nem tudsz elviselni, arra ne adj parancsot másoknak.
A hallgatást ritkán, a beszédet gyakran megbánjuk.
Balbus

Aki a veszélyt szereti, általa vész el.
Aki könnyen hisz, könnyen megcsalatik.
Vak tyúk is talál szemet. (-: Magyar változata: Vastyúk is talál szeget :-)
Rollenhagen

Legbiztosabb erődítmény a nép szeretete.
Machiavelli

Aki hatalomra jut, az már nem lehet az, aki volt.
Ady Endre

A szokás elhomályosítja a dolgok igazi arcát.
Céltalan hajósnak nem kedvez a szél.
Minden mozdulatunk árulkodik mivoltunkról.
Montaigne

Ha az első gombot rosszul gomboljuk be, az egész kabát rosszul lesz begombolva.
Giordano Bruno

A pénz nem boldogít.
Luther
(Ma így mondanánk: A pénz nem boldogít, de nélküle nem boldogulsz.)

Hiába van valakinek esze, ha nem tudja használni.
A beszédhez igen kevés ész is elég.
Descartes

Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet. A szükség törvényt bont.
Bethlen

Annyit érünk, amennyit tudunk.
A szerencse is belefárad, ha sokáig a hátán kell hordania valakit.
A bölcsnek több haszna van ellenségeiből, mint az ostobának barátaiból.
Hagyd el a dolgokat, mielőtt még azok hagynak el téged.
A döglött oroszlán sörényét a nyulak is megcibálják.
Aki meg tudja mutatni, mit ér, kétszer annyit ér.
Ne tégy semmit első felindulásodban.
Az átmeneti visszavonulás később még győzelmet hozhat.
Aki magának tetszik, mindenki másnak visszatetszik.
A tiszteletet nem kierőszakolni, hanem megszolgálni kell.
Ne kezdj olyannal, akinek nincs vesztenivalója.
Semmi sem kíván több tapintatot, mint az igazság:
Elmondásához ugyanannyi hozzáértés kell, mint az elhallgatásához.
Ha élni akarsz, hagyj másokat is élni.
Még a legbutább embertől is lehet tanulni valamit.
A baj nem jár egyedül.
Gracián

Mindenkinek annyi a joga, amennyi a hatalma.
Spinoza

A becsületesség a legjobb politika.
Adam Smith (Leginkább a hatalomban lévő magyar politikusoknak ajánlhatta volna...)

Ahova a szerelem beköltözik, onnan az ész kiköltözik. Önmagunkkal vívni a legszörnyűbb viadal.
Logau

Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér.
Grimmelshausen

Mindig az erősebbnek van igaza.
La Fontaine (Magyar változata: Mindig az erősebb kutya ...)

Az ész szavára fütyül a szerelem.
Moliére

Nincs oly titok, amit az idő fel ne fedne.
Racine

A hirtelen támadt szerelemből lehet a legnehezebben kigyógyulni.
La Bruyére

A közömbösség a lélek legsúlyosabb betegsége.
Fénelon

Könnyebb az igazságot felismerni, mint elismertetni.
Lamarck

Ha megfosztanánk az embereket ábrándjaiktól, akkor mi örömük maradna az életben?
Nehéz annyira dicsérni valakit, hogy hazugnak érezze a dicséretet.
A mag sokszor becsesebb a növénynél.
Fontenelle

Minek javítani ott, ahol csapnivaló az egész.
Janus Pannonius

A lustaság a test ostobasága, az ostobaság a szellem lustasága.
Seume

A munka gyümölcse a legédesebb élvezet.
A világosság a mély gondolatok ékessége.
Legbiztosabb támogatónk a tehetségünk.
A magány az elmének az, ami a diéta a testnek.
Vauvenargues

A nagy hal megeszi a kicsit.
A halálos ágyon már késő megváltozni.
Madam de Sévigné

A távollevőknek soha sincs igazuk.
Destouches

Dühösnek lenni annyi, mint mások hibáját magunkon megbosszulni.
A nő úgy tesz a férfiakkal, mint a sakkjátékos a bábukkal:
Nyúl az egyikhez, de a szeme már a másikon van, hátha azzal előnyösebb húzást tehet.
Pope

A pokol útjai jószándékkal vannak kikövezve.
Samuel Johnson

Minden nép azzá válik, amivé törvényei teszik.
Helvetius

A szerelemben csak futással lehet győzedelmeskedni.
Napóleon

A gyűlölet magától visszaszáll azokra, akik táplálják.
Tartós örömet csak magadban és hivatásodban lelhetsz.
Beethoven

Az asszony olyan, mint a szélkakas, csak akkor állapodik meg, ha már megrozsdásodott.
Voltaire

Valamit rosszul tudni rosszabb, mint nem tudni.
Casanova

A nők álhatatosabbak a gyűlöletben, mint a szerelemben.
Két veszekedő között a harmadik örül.
Goldoni

A gyorsaság szükséges, a sietség káros.
Szuvorov

Nem látni a fától az erdőt.
Wieland

Kinek sok adatott, attól sokat várnak.
Herder

A tudással nő a kételkedés is.
Korlátok között mutatkozik meg, ki a mester.
A művészet a kimondhatatlan tolmácsa.
Ha olyannak látjuk az embereket amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket:
Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek.
Goethe

Ha valakiből ki akarsz hozni egy bizonyos tulajdonságot, tégy úgy, mintha az elérendő erény máris egyik alapvető vonása lenne: Előlegezd meg a jó hírnevet, amelyet ki szeretnél fejleszteni benne, és roppant erőfeszítést tesz majd, nehogy csalódást okozzon neked.
Shakespeare

Sok kicsi sokra megy. Ha jó vagy másokhoz, magadhoz vagy a legjobb. Segíts magadon, az Isten is megsegít. Ami fáj, az nevel.
Benjamin Franklin

Ne vágd ketté, amit kioldhatsz.
A bölcsesség a gyengék ereje.
Nincs hasznosabb dolog, mint felismerni, hogy tévedtünk.
Az ész figyelmeztet arra, hogy mit kell elkerülnünk, de a szív mondja meg azt,
hogy mit kell cselekednünk.
Aki tanít, az kétszeresen tanul.
Az ember nem más, mint testbe öltözött lélek.
Joubert

A pontosság a királyok udvariassága.
XVIII. Lajos

Érdek nélkül semmi sem jön létre.
Hegel

Ember, ne kutasd a rossz okát, te magad vagy az.
A sikert felejtsd el, a balsikerekre pedig mindig emlékezz vissza.
Nem az a szabadság, hogy azt teheted amit akarsz, hanem hogy nem kell megtenned, amit nem akarsz.
Rousseau

Mindenki egyért, egy mindenkiért.
Cabet

Egységben az erő.
I. Lipót

Semmi sem sebez jobban az igazságnál.
Metternich

A pénz átka az emberiségnek, s mégis feltétlen ura.
Nem kérdik, van-e. Kell, hogy legyen, mert így van berendezve a társadalom.
Ady Endre

A jó házasságnak a férfi a feje, de szíve a nő.
Rückert

Sohasem lehet tudni a nőnél, hol végződik az angyal, és hol kezdődik az ördög.
Heine

A nőknek megvan az a képességük, hogy egyetlen szempillantás alatt mindent meglássanak.
A szerelem olyan, mint a szél, az ember sohasem tudja, hogy honnan támad rá.
A nők, ha szeretnek, mindent megbocsátanak nekünk, még ballépéseinket is,
de ha nem szeretnek, semmit sem néznek el nekünk, még az erényeinket sem.
Balzac

A véletlen is szükségszerűség.
Schopenhauer

Hass, alkoss, gyarapíts, s a haza fényre derűl.
Kölcsey

Tiszteld a nőket, ők szövik és fonják földi sorsunkba a mennyei rózsát.
A sors felemeli az embert, amikor szétmorzsolja.
Jótékony a tűz ereje, amíg az ember bír vele.
Gazdaasszonyi gond tart össze vagyont.
Ki tudja, hogy az idő méhe mit rejt magában.
A bűn feladja önmagát.
A mór megtette kötelességét, a mór mehet.
A változatosság gyönyörködtet.
Schiller

Határozz, és kimondtad sorsodat.
Vörösmarty

Keresd a nőt!
id. Dumas

A legnemesebb boroknak is van seprőjük.
Rettenetes, ha a gyűlölet a vizsgálóbíró.
A népszerűség aprópénzre váltott dicsőség.
Ó, hogyha elbukott, ne káromold a nőt! Ki tudja mily teher nyomá, s ejté el őt?
Victor Hugo

Akkor élsz, ha másokért élsz.
Az ember annyit ér, amennyit használ.
A szerelem nem okoskodik, ha okoskodik, akkor már nem szerelem.
Széchenyi

Szabad nemzetnek szabad fiai lévén, tiszteljük a vélemény és meggyőződés szabadságát is. De nem tiszteljük úgy,
hogy eszünket szegre akasszuk s a sok meggyőződés-tiszteletből saját meggyőződésünket elveszítsük.
Prohászka Ottokár

A múlt a jövendő tükre.
A félelem mindig rossz tanácsadó.
A magyar még a saját kárán sem okul.
Egy eltiport nemzet újjászületik, de öngyilkos nemzetnek nincs feltámadás.
(Előre látta a mai időket)
Kossuth

A természet kerekei nem rozsdásodnak be.
Önbizalom a siker egyik titka.
A tett erőt gerjeszt.
A jó modor apró áldozatokból épül fel.
A nagyság a jövőre apellál.
A dolgok, amelyek neked vannak szánva, feléd gravitálnak.
Emerson

Az asszony akkor a legerősebb, ha gyöngeséggel vértezi fel magát.
George Sand

Ahol a jólét megtelepszik, onnan nehezen áll tovább.
Andersen

Elkerült bajokból tevődik össze a boldogság.
Korr

A létezés még nem élet.
Tennyson

A halogatás időlopás.
Dickens

A ravaszság olyan, mint az aprópénz, nem lehet sokat venni érte.
Goncsarov

Az ártatlanság tudatlanság.
Kierkegaard

A politika alapja a kompromisszum.
Freytag

Boldog csak úgy lehet férfipálya, ha méltó hölgy a koronája.
Isten semmit sem ad ajándékba: A kimagasló tehetséget vagy testi fogyatékossággal,
vagy az emberi gyarlóságok iránti ellenállhatatlan hajlammal terheli meg.
Garay

Szenvedély nélkül nincs zsenialitás.
Mommsen

Sok jó ember kis helyen is elfér.
Büchner

Nem mind arany, ami fénylik.
Hebbel

A kutya ugat, a karaván halad.
Pulszky Ferenc

A szerelem mindenre talál mentséget, csak az aljasságra nem.
Charlotte Brontë

Jobb ízű a falat, ha mindnyájan esznek.
Arany János

Ha valaki nem lehet a fény forrása, akkor legalább lámpavivőként világítsa meg mások útját.
Markusovszky

Megfelelő embert a megfelelő helyre.
Lyard

Szívet cseréljen az, aki hazát cserél.
Tompa Mihály

A nagy lélek csak nagy dolgokra törekszik.
Aki visszautasítja a keresztjét, csak súlyosbítja azt.
Amiel

Csak addig vagyunk szigorúak mások iránt, amíg magunkat meg nem ismerjük.
Eötvös József

A bizalmatlanság a biztonság anyja.
Ha a lélek nem áradhat ki, magába sűrűsödik.
Flaubert

Hol a szabadság, ott van a haza.
A szerelem mindent pótol, de a szerelmet nem pótolja semmi.
Sokat beszéltek, szépet beszéltek, de ebből a hon még nem él meg.
Az az ember, aki nem csinál hibát, rendszerint semmit sem csinál.
Petőfi

Csak az hibázik, aki dolgozik.
Phelps

Tedd a dolgod, az emberek pedig hadd beszéljenek.
Manet

A férfi sorsa a nő. Öreg ember nem vén ember. A hazugság a gyengék fegyvere. Aki az ellenségével szövetkezik, a saját testébe mártja a kést.
Jókai

A csúszómászók sohasem botlanak meg.
Butulescu

A Napnak is van foltja.
Meyer

Az ügy, amely bűnben fogant, nem győzhet soha.
Ibsen

Az egyik rendszer oltárterítője a következő lábtörlője.
Mark Twain

A szépség mindenütt ott van, nem rajta múlik, ha nem látjuk meg.
Rodin

Amikor már semmire sem számíthatunk, mindenre kell számítanunk.
A szelídséggel szemben nincs ellenállás.
Renard

Ne törekedj a gazdagságra, mert ha megszerezted, megöl az unalom.
Renoir

Ha egy ostoba ember szégyelli amit csinál, mindig a kötelességére hivatkozik.
Egy nő még akkor is emlékszik az első csókra, amikor a férfi már az utolsót is elfelejtette.
Shaw

A szerelemben az asszony inkább odakölcsönzi, mint odaadja magát.
Aki jól szenved, kevésbé szenved.
Aki okoskodik, sohasem fog repülni.
A háború háborút nemz, a győzelem vereséget.
France

A házasság kikötő a viharban, de gyakran vihar a kikötőben.
Petit-Senn

Az ellentmondás elviselésének képessége nagyfokú kultúrára vall.
A felsőbbrendű ember nem csak tűri a szükséget, hanem élvezi is.
Nietzsche

A balsors felmagasztalja azt, akit nem tud lesújtani.
Ha pénzt kérnek tőled: Ajándékozz, ne kölcsönözz.
Az ajándék csak hálátlanokat szül, a kölcsön ellenséget.
Ifj. Dumas

Sohasem hazudnak annyit, mint esküvő előtt, háború alatt, és vadászat után.
Bismarck

Ha meg akarod változtatni a világot, akkor előbb el kell fogadnod olyannak, amilyen.
Brecht

Pénzen vett szerelemnek ecet az alja.
Az író olyan, mint a havasi kürt, csak messziről jó hallgatni.
Amit egy nő el akar érni, azt eléri, vagy kéréssel, vagy sírással, vagy édes csókkal.
A tanuló azt hiszi, hogy nehéz a munkája, pedig ő csak a kocsi, és a tanító a ló.
Mikszáth

A lángész: Egy százalék ihlet, és kilencvenkilenc százalék verejték.
Edison

A szerénység csaknem mindig egyenes arányban áll a tehetséggel.
Plehanov

A nők sohasem bocsátják meg a kudarcot.
Csehov

A bogáncs sosem fog rózsát teremni.
Bródy Sándor

Isten azért adta a szerelmet, mert józanul nem házasodna senki.
A házasság olyan, mint az egérfogó, az egér csak a benne lévő csemegét látja.
Gárdonyi Géza

A legtöbb ember csak azért panaszkodik, hogy leplezze, milyen jó dolga van.
Rákosi Viktor

Van, aki hosszan fejezi ki magát, hátha közben eszébe jut valami.
Feleki

Az éhezőket nem lehet statisztikával táplálni.
Lloyd George

A nyomorúság jobban megedzi az embert, mint a kovács a vasat.
Reymont

Ököllel nem lehet agyonverni az igazságot.
Tengernyi vér sem olthatja ki az igazságot.
Amit a tollad leírt, fejsze nem vágja ki.
A tudomány kulcs a világ titkaihoz.
Gorkij

A békét az szolgálja, ha az utolsó szó az asszonyé.
Maugham

A neurózis a nem vállalt szenvedés következménye.
Aki nem hatol át szenvedélyei poklán, sosem küzdheti le azokat.
Carl Jung

A szótlanság elszigetel.
Thomas Mann

A szerelemben a nők nem haragszanak a tolvajra, de megvetik a koldust.
A nő addig szép, amíg szeretik.
Móra

A beteljesülés a férfi számára vég, a nő számára kezdet.
Ha okos emberek közé belép egy szép asszony, kész a bolondokháza.
Rey

A legszebb, amit átélhetünk: A dolgok titokzatossága.
A képzelőerő fontosabb, mint az ismeret.
Einstein

Minden mulatságos, amíg mással esik meg.
Rogers

Az igaz hitves segítője, nem pedig akadályozója férjének.
A rossz munka rosszabb a lopásnál.
Tolsztoj

Forradalom csak ott lehet, ahol öntudat van.
Jaures

A meghajtott fejet nem vágja a kard.
Sadoveanu

Nincs olyan szegény, akinél ne lenne szegényebb.
Wildgans

Aki éhes, mérges.
Joice

Vétkesek közt cinkos, aki néma.
Babits

Nemcsak azok hibásak, akik az ostoba helyzeteket előidézik, hanem azok is, akik ezt nem akadályozzák meg.
Matthäus

Minél több szeretet és jóság sugárzik belőled, annál több áramlik rád vissza.
Sigmund Freud

A rossz törvény a legrosszabb zsarnokság.
Pound

A jog a hatalom közvetítője.
Valéry

A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem.
Bibó István

A férfi azt hiszi, hogy ő választja a nőt, pedig majdnem mindig a nő választja a férfit.
Géraldy

A dolgok általában úgy végződnek, ahogy kezdődnek.
Rudolf Steiner

Csak az igazságnak lehet megindító ereje.
Cocteau

Ha a sors bevert már egy szeget a zsarnok koporsójába, akkor nem tart soká, amíg beveri az utolsót is.
Richard Hughes

A nemek közötti kapcsolatban a férfi annyira lesz férfi, amennyire a nő nőnek tartja magát.
A házasság egy szövetség olyan bajok közös elviselésére, amelyek egyébként nem keletkeznének.
Karinthy Frigyes

Várjuk a legjobbat, de felkészülni a legrosszabbra kell.
Cabral

Jól csak a szívével lát az ember, ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.
A világos látáshoz néha elegendő a nézőpont megváltoztatása.
Saint-Exupéry

Az asszony olyan mint a monokli: Elegáns viselet, de nélküle jobban lát az ember.
Molnár Ferenc

Időnként hátra kell lépni, hogy nagyobbat lehessen előre ugrani.
Drabkina

Életünk értelme határozza meg életünk értékét.
Compton

Erényeink és gyengeségeink arcunkra vannak írva.
W. Charon

A női beszédben nem a szavak a fontosak, hanem az egésznek a muzsikája.
Csathó

A nő győzelme, ha megadhatja magát.
Fekete

Az egészség a konyhában kezdődik. Ron Rosenthal

Az a baj, hogy mire az ember a húsosfazékhoz kerül, rendszerint már kénytelen diétán élni.
Vető József

Akinek nincs humorérzéke, az mindenre képes.
Peterdi Pál

Szeressétek egymást, de ne csináljatok bilincset a szeretetből.
Hagyjatok teret egymásnak az együttlétben.
Álljatok egymás mellett, de ne túl közel egymáshoz, mert a fák sem nőnek egymás árnyékában.
Adjatok egymásnak a kenyeretekből, de ne ugyanazt a szeletet egyétek.
Töltsétek meg egymás poharát, de ne egy pohárból igyatok.
Örüljetek és táncoljatok együtt, de időnként engedjétek egymást egyedül lenni.
Gondoljatok arra, hogy a lant húrjai is külön állnak, mégis ugyanaz a zene szól rajtuk.
Kahlil Gibran arab filozófus

Egyeseknél a pesszimizmus csak ürügy a lustaságra.
Dalcsev

A boldogság a katasztrófák üzemzavara.
Palotai Boris

Az ember legnagyobb hatalma a választás lehetőségében rejlik.
A félelem gondolata vészmadárként követi az embert.
Joseph Murphy

A jól elvégzett munka egyetlen jutalma, hogy elvégezhettük.
Gandhi

Az államférfi a következő nemzedékre gondol, a politikus csak a következő választásokra.
Churchill

A múlt sohasem hal meg, sőt, el sem múlik...
William Faulkner

Fecseg a felszín, hallgat a mély.
József Attila

A gyertya semmit nem veszít azzal, ha lángra lobbant egy másik gyertyát is...
Alfred Souza

A kiváncsiság egyeseket arra késztet, hogy felfedezzék Amerikát, másokat meg arra,
hogy az ajtó mögött hallgatózzanak.
Jose Maria Eca de Quinteros

A jövőnk azért nem előre meghatározott és számunkra nem előre tudható,
mert az Ember részesedik Isten szabadságában.
Dudich Endre

Magát azt az okot alkotta meg Isten, amelyből a maga idejében eljövendő volt az ember.
Augustinus - Szent Ágoston

A világ tele van olyan emberek kudarcával, akik a siker kapujában adták fel.
Edison

A véletlen erősebben van jelen a világban, mint az okság.
Max Born

A valószínűség az élet igazi vezérlője.
Cicero

Isten örök erejét, valamint istenségét tapasztalni lehet a világ teremtése óta, mert az értelem a teremtmények révén felismeri...
Szent Pál

Tartsd meg a hitedet és a hit is megtart téged...
Augustinus - Szent Ágoston

Mindent a humoros oldaláról kell felfogni, s menten szebb lesz a világ!
Vahan Astvatzaturian

Évezredek óta nem vagyunk képesek egy számunkra élhető társadalmat konstruálni, legalább olyat, mint egy korallzátony
– pedig egyszerűen csak annyit kellene mondjunk, hogy tessék engedelmeskedni
a természet által elénk állított lehetőségeknek, követelményeknek.
Deák Ferenc

Érdekes, hogy a rendkívüli problémák mindig megtalálják azokat a rendkívüli embereket, akik megtalálják a megoldást.
Vagy: A rendkívüli emberek mindig megtalálják a rendkívüli problémákat, hogy megoldhassák azokat?...
HP

Az emberi megismerésnek három szintje van:
1.) Szép, amit látunk…
2.) Szebb, amit megértünk…
3.) A legszebb az, ami meghaladja értelmünket...
Niels Stensen (Nicolaus Steno) dán orvos, holland anatómus, olasz geológus, német püspök (1638 - 1686)

A mosoly, melyet küldesz, visszatér hozzád.
(Indiai mondás)

A múló idő legjobb megbosszulása, hogy jól éljünk...
(Amerikai mondás)

Legyőzhetetlen leszel, ha nem bocsátkozol olyan harcba, amelynél a győzelem nem tőled függ.
Epiktétosz

„Ha az elsőt, aki rád lépett, megmartad volna, a második már nem merte volna megtenni” - mondta Zeusz a kigyónak.
Aesopus

Elveted a tettet, kinő belőle a magatartás. Elveted a magatartást, kinő belőle a jellem. Elveted a jellemet, kinő belőle a sors.
Hamvas Béla

A hit az élet ereje.
Veöres Sándor

Minél több van valakiben Jézusból, annál inkább ember.
Veöres Sándor

Et si fractus illabatur orbis, impavidum ferient ruinae.
Dixit Roma, prima, aeterna, urbs, hoc modo agebat.
Magyarul: Összeomolhat akár a világ, még az sem ijeszt meg.
Így szólt Róma, az első, és eszerint is járt el.

Az engedékeny egész marad,
A görbe kiegyenesedik,
Az üres megtelik,
Az elvénhedt megújul,
A kevés tudás kiegészül,
A sok tudás megzavar.
(Tao te king 21. fejezet)

A boldogság nem több, mint jó egészség és rossz memória.
Albert Schweitzer

Az egészség a legnagyobb ajándék, az elégedettség a legnagyobb gazdagság, a hűség a legjobb kapcsolat.
Buddha

Az ember kettőt adhat az utódainak: Gyökereket és szárnyakat.
Hegel

Az órát nem fordíthatod visszafelé, de újra felhúzhatod.
Bonnie Prudden

Hiába fordítasz hátat annak, ami előtted áll.
Horváth Imre

Számtalan dolognak az az egyetlen előnye, hogy nincs semmiféle hátránya.
Moldova György

Ha nem tudod, hogy mit tegyél, ne tégy semmit.
Nők c. film

A szerelem olyan bűn, amiben nem lehetünk meg cinkostárs nélkül.
Baudelaire

Jobb törött drágakőként meghalni, mint sárként élni!
Bruce Lee

A vita - a tudás cseréje. A vitatkozás - a tudatlanságé.
R. Quillen

Nem mindenki muzsikus, aki hegedűvel mászkál.
Verdi

Nem kell ahhoz cipésznek lennünk, hogy tudjuk, hol szorít a cipő.
Hegel

Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani,
mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja.
Albert Einstein

A véletlen erősebben van jelen a Világban, mint az okság.
Max Born

A Világot nem a Gonosz fogja elpusztítani, hanem azok, akik végignézik a gonoszságokat és nem csinálnak semmit.

A nő olyan, mint egy költői hasonlat: Ha szép, akkor az sem baj, ha nincs semmi értelme.
Rejtő JenőNincs semmi mocskos a szexben. Kivéve, ha igazán jól csinálják...
Woody Allen

Semmit sem tudok, csak azt, hogy nem tudok semmit.
SzókratészNe hagyjuk itt úgy a világot, ahogyan találtuk...
Karinthy Frigyes

A jóból fantasztikus lehet a sok.
Mae West

Remélem, nem követi el azt a hibát, hogy a sajtóból tájékozódik.
Kósa Lajos

Ha meg akarod ismerni valakinek a jellemét, adj neki hatalmat...
Abraham Lincoln

Remélem, hogy amit próbálsz megóvni, nem pusztít majd el hálából.
Vampire Knight c. film

A barát az, aki akkor van melletted, amikor máshol kellene lennie.
Len Wein

Ha valaki azt hiszi, hogy egy véges világban létezhet végtelen növekedés, annak vagy elment az esze, vagy közgazdász.
Kenneth BouldingAz egész élet pótcselekvés...
HP

Etetni kell a birkát, ha nyírni akarjuk a szőrét.
Mária Terézia

Ezért a népért úgyis mindegy.
Ebsorsot akar, hát - akarja.
Ady Endre

A legnagyobb emberi gyalázatosságokra a pénz képes.
A szennyes áradatot föltartóztatni nem lehet.
A hazugság és a sötétség úrrá lett ebben az országban.
Ady Endre

Emlékek nélkül népeknek híre csak árnyék...
Vörösmarty Mihály

Az átok helyet keres: Azt fogja meg, akit érdemes.
Magyar népdalÖröklét

Őseidet, - mindet -,
magadban hordod,
ahogy hordoz téged
minden utódod.
Bizonyos a léted
és a halálod.
Ne legyen úgy véged,
hogy nincs családod!
Égi parancs néked!

Halasi László Antal
FŐOLDAL
AKTUÁLIS PROGRAMOK 2010-ben   A VITAKÖR TÖRTÉNETE   FACSIMILE TÁR
HANGZÓANYAG ARCHÍVUM   KÉPEK A FILOZÓFIAI VITAKÖR TÖRTÉNETÉBŐL
FILOZÓFUSOK-TUDÓSOK-FELTALÁLÓK-PIONÍROK
ELŐADÁSOK   KONFERENCIÁK   E. T. TÉMÁK   HOZZÁSZÓLÁSOK-GONDOLATOK
TERVEK   ALAPÍTVÁNY & PARTNEREK   KITÜNTETÉSEK
TAGJAINK NÉVSORA   TAGJAINK-ELŐADÓINK ARCKÉPEI   KAPCSOLAT-FELVÉTEL